Paskutinis pirkinys - kotedžas prestižiniame sostinės Žvėryno rajone - dar parodo ir VSD vadovo požiūrį į teisėtumą. LNK archyvo nuotr.

Paskutinis pirkinys - kotedžas prestižiniame sostinės Žvėryno rajone - dar parodo ir VSD vadovo požiūrį į teisėtumą. LNK archyvo nuotr.

Keliolika žurnalistų, politologų sutrikę: jų telefoniniai pokalbiai atpasakojami aukščiausiems valstybės vadovams, žmonės iš Valstybės saugumo departamento (VSD) skleidžia žinią apie „vanagus“ - valstybės priešus, siekdami izoliuoti naująją valdžią nuo senosios kritikų.

Povilas - pasiuntinukas

Rinkimų rezultatai jau buvo paskelbti, Andrius Kubilius nominuotas premjeru, tačiau vis dar jautėsi laisvas bendrauti, su kuo nori ir kada nori. Kartu su būsimąja krašto apsaugos ministre Rasa Juknevičiene jis sukviečia grupelę žurnalistų alaus į restoraną Vilniaus centre (Gedimino prospekte) „Pas Rudolfą“, rašo „Lietuvos žinios“.

Niekas iš to susitikimo dalyvių neneigia ten buvęs. „Su „vanagais“? Taip, buvau“, - nešyptelėdamas patvirtina susitikimo faktą Vladas Laučius. Audrius Bačiulis, Darius Kuolys, Valdas Vasiliauskas, V.Laučius, Virgis Valentinavičius ir dar keli - visi jie neneigia. Toks susitikimas buvo.

Kompanija prie alaus dalijosi nuomonėmis, ginčijosi dėl naujosios koalicijos planų kelti mokesčius. Žurnalistams smalsu, kieno spaudžiamas būsimasis premjeras užsienio reikalų ministru pasirinko vienai iš vadinamųjų valstybininkų grupuočių priskiriamą Vygaudą Ušacką. „Kas - Landsbergis, saugumiečiai?“ - spėlioja. Pasak V.Valentinavičiaus, išgirsta, kad „abu“. „Tokių pokalbių jau yra buvę apie dešimt“, - nieko išskirtinio apie tą vakarą neprisimena V.Laučius.

REKLAMA

Išskirtinė buvo kita diena, kai informacija apie šį susitikimą - kas buvo, kas ir ką kalbėjo - gulė ant kelių ypač įtakingų politikų stalo. „Paklausykite, profesoriau, ką jie apie jus kalba!“ A.Kubilius įspėjamas daugiau su šia kompanija nebendrauti, nes tai esą „vanagai“, kurie kasasi po Lietuvos nepriklausomybės pamatais.

„Vanagai“? Koks asociacijomis ausį rėžiantis pavadinimas. Sovietmečiu KGB leido brošiūrėlių seriją apie ideologinius priešus „Vanagai iš anapus“. O kas tie „vanagai“ nepriklausomoje Lietuvoje? Tai - publicistai, politologai, kurie visuomet palaikė glaudžius ryšius su dešiniuoju politiniu sparnu, kartais net pereidami iš publicistikos į aktyvią politiką, todėl gerai išmanantys politikos povandenines sroves, turintys ryšių. Jų nuomonė A.Kubiliui svarbi. Iki vieno įvykio šituos „vanagus“ netgi buvo galima supainioti su vadinamaisiais valstybininkais.

Tačiau Vytauto Pociūno, VSD karininko, sąjūdininko, mirtis įkalė pleištą tarp „valstybininkų“ ir tų žmonių, kuriuos VSD pasiuntinys įvardys kaip „vanagus“. Takoskyra dar pagilėjo, kai VSD veiklos tyrimas Seime pateikė šokiruojančias V.Pociūno persekiojimo ir paslaptingos mirties aplinkybes. Prieš mirtį šis žmogus kartu su keliais kolegomis atskleidė valstybės užvaldymo sąmokslą. Tarp sąmokslininkų - aukšti VSD pareigūnai, socialdemokratų šulai, diplomatai ir dujų tarpininkės „Dujotekanos“ akcininkai bei vadovas Rimandas Stonys. Kartu veikdami, jie keitė premjerus, įstatymus, milijoninėmis sumomis šėrė su jais bendradarbiaujančią žiniasklaidą.

REKLAMA

VSD, užuot atsikratęs ją kompromituojančių dujininkų pakalikų, užsitikrino tuomet valdančiųjų socialdemokratų paramą ir ėmė gintis visa jam valstybės patikėta jėga. R.Juknevičienės, vienos iš VSD veiklos tyrėjų, atkaklumas tyrimo metu opoziciniams konservatoriams užtraukė „teroristų“ dėmę.

„VSD buvo skyrius, kurio vadovas rašė disertaciją apie terorizmą ir jo pavojus Lietuvoje. Vieną skyrių paskyrė konservatoriams kaip teroristams“, - dalijasi žiniomis apie „terorizmo“ šaknis V.Valentinavičius. Kastytis Braziulis, kontržvalgybininkas, liudijęs Seime apie dujininkų ir valstybininkų suregztą valstybės užvaldymo planą, dėl to „terorizmo“ juokauti nelinkęs. Anot jo, toks įvardijimas suteikė saugumiečiams pretekstą sekti gausų būrį Lietuvos intelektualų, palaikančių ryšius su „teroristais“ konservatoriais: „Vadinasi, ši struktūra pradėjo veikti prieš savo visuomenę, ir ypač - prieš tuos aktyvius narius, kurie nesutinka su tokia politika, kurie sako, kad tai yra negerai!“

V.Vasiliauskas sako, kad sąmokslininkus ypač turėjo išgąsdinti akivaizdus jiems nepritariančių jėgų konsolidavimasis: „Mūsų pusė, jinai konsolidavosi ir sustiprėjo. Kažkam kilo mintis, kad jinai yra organizuota. Tai jie dabar ir įsitikinę, kad tą tariamą organizaciją reikia išskaidyti ir supjudyti.“

Viskas galutinai komplikavosi po rinkimų, kuriuos laimėję „teroristai“ ėmė formuoti naują valdžią.

Vienintelis VSD, kuris galėjo toliau tęsti intrigą, nesukeldamas įtarimų, buvo jo direktorius Povilas Malakauskas, prieš paskyrimą į šį postą deklaravęs, jog „mąsto dešiniuoju pusrutuliu“. Konservatoriai tuomet patikėjo, kad P.Malakauskas yra jų žmogus...

REKLAMA

Būtent P.Malakauskas įvardijamas kaip žmogus, kuris po rinkimų ėmė skleisti žinią apie „vanagus“ ir ėmė lankyti A.Kubilių, Vytautą Landsbergį, Valdą Adamkų, nešinas grupės dešiniųjų žurnalistų, politologų bei politinių aktyvistų telefoninių pokalbių įrašais.

Intrigos? Tik monopolininkų kova dėl A.Kubiliaus sielos

Galima lengvai numanyti, kad yra ir dar viena priežastis, kodėl pats P.Malakauskas ėmėsi tokios keistos misijos, anot tapatybės neslepiančių pašnekovų - nešioti paskalas ir kiršinti politikus su jiems simpatizuojančiais žurnalistais. Tai - kraštutinės savigynos veiksmas.

„Jie sėja nepasitikėjimą tarp politikų, tarp politikų ir žurnalistų, tarp žurnalistų ir žurnalistų“, - tvirtina V.Vasiliauskas.

“Jie sako prezidentui, kad koks nors žurnalistas Tomas apie tave pasakė tą ir tą pokalbyje su tuo ir tuo. Prezidentas susinervina ir pradeda rimtai tikėti, kad šitas žurnalistas yra valstybės priešas“, - mintimis apie keistą saugumiečių veiklą dalijasi V.Valentinavičius.

K.Braziulis tą veiklą sieja su korupcija trenkiančiais socialdemokratų sandėriais - „Leo LT“ sukūrimu bei visišku Lietuvos energetinės rinkos pajungimu bendrovei „Gazprom“. Buvęs kotržvalgybininkas primena, kad nueinantis Seimas dar mėgino inicijuoti komisiją, kuri kartu su saugumiečiais būtų atlikusi tyrimą, nukreiptą prieš žmones, prieštaravusius „Leo LT“ aferai.

V.Valentinavičius jam antrina ir siūlo neišleisti iš akių „Gazprom“ interesus Lietuvoje puoselėjusios politikų ir valdininkų grupuotės veiksmų. „Seime, VSD tyrimo komisijos medžiagoje yra liudijimų, kad VSD tiesiogiai dalyvavo perimant Kauno termofikacinę elektrinę. Jie padėjo „Dujotekanai“. Liudijama, kad Stonys kreipėsi į VSD. Ir per D.Dabašinską (P.Malakausko, anksčiau - A.Pociaus pavaduotoją - R.G.), VSD Kauno skyriaus pagalba buvo suteikta. Termofikacinė elektrinė atiduota „Dujotekanai“ su saugumo agentų pagalba“, - sako V.Valentinavičius.

REKLAMA

Šitaip Lietuvoje buvo baigta kurti „Gazprom“ monopolija.

Virgilijus Poderys, Kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovas, sako: „Tai, kad monopolijos įgyja didžiulę jėgą, ir ne tik ekonominę, tai yra faktas. Mes - šitie vadinamieji reguliatoriai - pasikalbam savo susitikimuose.“ O kontroliuoti monopolijas yra sudėtinga? „Na, taip. Juk monopolijų vadai turbūt ar golfą žaidžia, ar vyną geria su aukščiausiais politikais“, - sako V.Poderys.

Nupirkti galima visus? Tik kai kuriuos

Absurdiška, tačiau tiesa: krautuvininkams („kruopininkams“, kaip juos pašaipiai vadina energetikos profesionalai), užvaldžiusiems energetiką, ir „Dujotekanai“ kuriamas Lietuvos patriotų įvaizdis, o jų kritikai yra persekiojami, prieš juos rezgamos intrigos.

„Esu pastebėjęs tokį dėsningumą. Telefonu pajuokavęs apie savo tikrai gerbiamus žmones - politikus, pirmuosius asmenis, po poros dienų jau žinodavau, kad tie mano juokai būdavo pateikiami tiems garbingiems žmonėms, ir mūsų santykiai atvėsdavo...“ - pasakoja V.Vasiliauskas.

Be paskalų ir telefoninių pokalbių išklotinių nešiojimo, dar vyksta ir žurnalistų verbavimas. V.Valentinavičius ir V.Laučius buvo liudininkai, kaip VSD voratinklyje kepurnėjosi jauna žurnalistė. Ji kolegoms pasipasakojo, jog buvo užverbuota ir verčiama kurti neigiamas publikacijas apie aktyviausius politikus - VSD veiklos tyrėjus.

Kitas, kuris pasakoja panašią istoriją, yra Kęstutis Girnius. Jo keistų kontaktų su VSD istorija turėjo platų atgarsį.

K.Girnius pasakojo, jog buvo labai nustebęs, kai jo namuose apsilankęs jaunuolis iš VSD įspėjo, esą K.Girnius gali būti verbuojamas nedraugiškos valstybės agentų, bet neliepė pasirašyti dėl tokios, valstybės paslaptį sudarančios (operatyvinė medžiaga turi tokį statusą) informacijos paviešinimo.

REKLAMA

„Slaptosiose tarnybose tokie dalykai yra daromi norint sukelti kokį nors žmogaus veiksmą“, - aiškina buvusių kolegų minčių eigą K.Braziulis. Šiuo atveju K.Girnius buvo skatinamas ieškoti tolesnių kontaktų su VSD - jis tai ir padarė. Pareikalavo P.Malakausko audiencijos, o iš jos grįžo su gerai ištrinktomis smegenimis. Esą jeigu jis ir toliau blogai rašysiąs apie prezidentą ir Konstitucinį Teismą, tai būsiąs nupirktas, užverbuotas.

„Atsiprašau - aš visą savo gyvenimą sąmoningai rinkausi būti lietuviu. Nutautėti emigracijoje yra lengva, Lietuva domėtis - sudėtinga, - piktinasi iš JAV į Tėvynę sugrįžęs K.Girnius. - Kodėl jie tiki, kad esu taip lengvai užverbuojamas? Tai yra absurdas, bet rodo tą jų mentalitetą... VSD tokia mąstysena, kad pinigais tu gali nupirkti ištikimybę. Arba - jeigu kas siūlys pinigus, tai visi automatiškai pasiduos. Tai yra rimta problema, kaip jie supranta žmones - ir Lietuvoje gyvenančius, ir savo darbuotojus, ir apskritai piliečius“, - samprotauja K.Girnius.

Va čia, mūsų galva, prisiliesta prie esmės. Ar galime kaltinti dujininkų grupuotę VSD sąmoningu Lietuvos interesų išdavimu svetimos, Lietuvai priešiškos valstybės naudai? Tikriausiai ne. Labiau tikėtina, kad viską lemia paprastesni dalykai. Pirmiausia vulgarios materialios gerovės siekimas.

Nieko asmeniška, - tiesiog „dujininkai“ pirmi susitarė, todėl jų įtaka saugumiečiams didžiausia. O tas, su kuriuo susitarė, stengiasi išgyventi. Todėl visus, kuriems nepatinka užkulisiniai sandėriai, reikia naikinti. Kaip K.Braziulį su Vytautu Damuliu, kuriam buvę kolegos įtaisė „vilko bilietą“ - žmogus bijo prarasti net taksisto duoną. Apie teisingumą, moralę čia jau nekalbama. Čia jau - kas ką...

REKLAMA

Vienas iš „kai kurių“

Nuolat turtėjantys, jokių krizių nejuntantys aukštieji valdininkai trokšta tik „stabilumo“. Tai rodo kad ir P.Malakausko asmeninio turtėjimo istorija.

Nuo keliasdešimt tūkstančių 2000-aisiais iki milijoninės nekilnojamojo turto kolekcijos šiandien.

Paskutinis pirkinys - kotedžas prestižiniame sostinės Žvėryno rajone - dar parodo ir VSD vadovo požiūrį į teisėtumą. V.Vasiliauskas stebisi: „Man labai keista, kodėl Lietuvos saugumo pareigūnai taip pamėgo kotedžus. Prieš tai kotedžus Turniškėse įsigijo Rytis Muraška ir Dainius Dabašinskas, dabar - P.Malakauskas. Vadinasi, jie neturi jokios vaizduotės, jokio išradingumo. Ką nors kita galėtų sugalvoti...“

Kotedžas buvo pradėtas statyti neturint leidimo. Savavališkai. Tačiau apie tai sužinojusios valstybės institucijos statybos nenugriovė, bet ją įteisino.

Pamėginus gauti P.Malakausko paaiškinimą, jo atstovas spaudai atrašė, kad „generalinio direktoriaus šeimos butas įsigytas pagal pirkimo- pardavimo sutartį, kurioje pažymima, jog „priimti visi būtini sprendimai, gauti visi leidimai bei sutikimai, reikalingi sutarties pasirašymui“. Neteisėta šeimos būsto pradžia direktoriaus netrikdo.

Lojalūs sistemai žmonės gauna gero materialaus gyvenimo garantijų. Gali daug skolintis, pirkti namus, tačiau mainais turi ginti sistemą. P.Malakauskas labai greitai ėmėsi būtent šio darbo. Jis neatidavė Seimui dokumentų, liudijančių korupcinius dujininkų ir vadinamųjų valstybininkų ryšius, neatsikratė susikompromitavusių pavaduotojų ir pradėjo kovą su tais, kurie mano kitaip.

Per Kūčias prezidentas pasirašė buvusios Seimo socialdemokratų daugumos priimtą įstatymą, kuris dar sustiprino VSD veikėjų materialią gerovę - suteikė jiems karinius laipsnius. Generolui P.Malakauskui ir pulkininkui D.Dabašinskui beliko prisijaukinti A.Kubilių.

oho
2009-01-12 08:57:43
siaubas.primena TSRS
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Rainys 2009-05-22 10:28:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Rūtelė, viskas gerai, bet kodėl tu Albino mirtiną priešą Ušacką priskyrei Klanui? O štai Laučius iš tikrųjų yra kontraversiškas.   ATSAKYTI
NAIVUSIS 2009-01-13 15:47:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kadangi esu naivus ir straipsnį (ar TV laida) suprantu taip kaip autorė nori parodyti, o pats nebandau analizuoti, ieškoti loginių ryšių ir pan. Tai esu pasipiktinęs - straipsnyje minimas asmuo vis dar užima tookias aukštas pareigas, nors tiek daug begėdiškai prisidirbęs, t.y:

- stato, ar organizuoja (tai jau nebesvarbu) kotedžus Vilniųje, prieš tai neišsirūpindamas statybos leidimų ( nors nesupratau, ar jam priklauso tai dariusi statybos įmonė, nors tai jau nebesvarbu)). Tuo akivaizdžiai gerindamas savo materialinę gerovę.
- organizuoja Lietuvos dujų privatizavimą ir dengia neteisėtus sandorininkus, dėl ko žmonėms dabar keliamos dujų kainos (nors atrodo tai darė kiti ir gerokai anksčiau, bet tai jau nebesvarbu) ;
- kažkokius ryšius palaiko, ar dengia "LEO" (kada, kur ir kaip visai nebesvarbu);
-- neduoda dokumentų, neatsikratė "dujininkų pakalikų" (nors tai atrodo buvo anksčiau, bet tai jau nesvarbu);

Kur žiūri valdžia...

žmoonės jei turite (ar neturite, tai visai nesvarbu) tokių ir panašių "faktų" pateikite šio straipsnio autorei, ar televizijos laidai, būtinai bus gražiai sudėliota ir įtikinamai parodyta, nes matomai straipsnyje minimas Povilas Malakauskas labai kažkam neparankus, o gal dar daugiau užmynė kažkam ant nuospaudos, gal būt tiems patiems dujininkams. Šiaip sau tokių straipsnių ir TV laidų serijų pastovus publikavimas nelogiškas, nežiūrint į tai, kad straipsnyje, ar laidoje nėra jokios logikos, faktų ryšio nei laike, nei erdvėje, yra tik tikslas, kuris kaip kai kas mano pateisina netgi tokias priemones.
   ATSAKYTI
Verseckas > kita versija 2009-01-12 21:13:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kokią veiklą dabar vykdo VSD - niekas nežino, tu - taip pat. Galim tik spėlioti: galbūt ir toliau dirba "Dujotekanai", galbūt ir toliau slapta įrašinėja žurnalistų ir politikų asmeninius pokalbius, galbūt ruošia dirvą vienos politikės tolimesniam išpopuliarinimui artėjant prezidento rinkimams. -
Nepateikei jokios versijos.    ATSAKYTI
kita versija 2009-01-12 19:43:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
geriausia gynyba - puolimas. Pagalvokime iš kitos pusės - kokias veiklas dabar vykdo VSD ir kam tai galėtų nepatikti?   ATSAKYTI
partizanas 2009-01-12 18:42:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
anksciau stribo kaina buvo butelis samagono ir paltis lasiniu,dabar neteisetu statybu ant kazkieno negrazintos nuosavybes statinukas, progresas sioks toks yra...   ATSAKYTI
apšalęs 2009-01-12 18:17:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Greitai praturtėja mūsų valdininkai. Nuo rusų laikų neužmiršo šio amato, o dabar tokia laisvė , kad niekas net neklausia iš kur pas tave turtas atsirado.
Varnas varnui akies nekerta.Su toka valdžia pasikartos 40 metų scenarijus, nedaug liko, porą metų.   ATSAKYTI
M 2009-01-12 15:37:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
simai, painioji Grinių su Girnium :)   ATSAKYTI
simas 2009-01-12 15:32:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
labai keistas straipsnis, nesuprantu Grinevičiūtės, kuria ilgą laiką žavėjausi, ji cituoja Grinių: „Atsiprašau - aš visą savo gyvenimą sąmoningai rinkausi būti lietuviu. Nutautėti emigracijoje yra lengva, Lietuva domėtis - sudėtinga, - piktinasi iš JAV į Tėvynę sugrįžęs K.Girnius. - Kodėl jie tiki, kad esu taip lengvai užverbuojamas?" - tai jo žodžiai, tačiau kad geriau visi suprastumėte Griniaus žodžius paskaitykite ką jis rašo "Apie pasaulio finansinę krizę" pateikdamas kaip savo straipsnį ir palyginkite rusiškuose portaluose staripsnį: " Настоящие причины мирового финансового кризиса" sulyginkite datas, neapsakomai idomu pasidaro ...   ATSAKYTI
dimes 2009-01-12 14:54:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ta žurnalistė, kuri buvo paprašyta rašyti prieš kai kuriuos politikus ar tik nebuvo Birutė Vyšniauskaitė, kuriai Malakauskas visą naktį plovė megenis, o po to ji parašė, kad saugumas nedaro jokios įtakos žurnlaistams ir žiniasklaidai?
Labai nemažai panašumų. Bet ne. Čia kalbama apie ,,Lietuvos žinias", o ji rašo ,,Lietuvos ryte".   ATSAKYTI
Zbygniewas Piwacijus 2009-01-12 14:51:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Akivaizdu, kad Grinevičiūtė - ne vanagaitė or kokia vanagė. Be to, lindimas dešiniesiems į vieną vietą primena geriausias sovietinio padlaižiavimo valdžiai tradicijas (keista, kaip jiems tai malonu, kai kažkas vis makaluojasi subinėj...). Kaip rašyta - P. Malakauskas "apsilažalino" su tais vanagais ir Girniumi, tai ir gaunasi, kad neturi daugiau kur popieriaus dėti- tik ant juodraščių rašyti "operatyvinė medžiaga" arba "vidaus naudojimui".

BTWL Kažin, ką pasakys Valinskas apie dabartinio VSD darbo metodus - ar jam palanki informacija taps įrankiu kovoje su žurnalistais?   ATSAKYTI
2009-01-12 13:52:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuva=Bolivija (korupcija, valdžios savivalė, žmogaus teisių pažeidimai). Valstybės, kaip tokios, jau nėra, tėra klanų kovos zona, o žmonės tik nusikaltėlių įkaitai.
Jeigu kas nors tuo abejoja, surinkit GOOGLE žodžius PIRMYN Į PRAEITĮ ir pažiūrėkit lietuvišką filmą. Daug įdomių faktų ir tikrai įdomus požiūris į globalią politiką.   ATSAKYTI
VP 2009-01-12 13:00:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
to Smulkus:

o tu ponaiti kokiame orkestre groji?
Nebusi kartais vienas is tu koncertuojanciu apie kuriuos gerb. Ruta raso?
Dalykai epie kuriuos rasoma,svarbesni uz tokiu tipu kaip tu speliones,uz kiek,kieno uzsakymu ir pan.
Tioesiog tyliai skaityk..   ATSAKYTI
O aš Vasiliausku netikiu 2009-01-12 13:00:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jis gudrus,bet nėra labai protingas.Anksčiau dirbo "ekstra",tai LKP Ck organas,o dabar "L.Ž.",tai Lubio organas,bet Lubio viršininkas AMB,tai reiškia,kad tas pats Š...,tik kitoje saujoje.Prisiminkime VSD skandalą,pirmas formuoti nuomonę apie "žydruosius albinus"pradėjo būtent Vasiliauskas.Įdomu kodėl?Aišku, tikslas buvo ir tebėra,uždengti tikruosius mafijozus.Juk nei vienas mąstantis nepatikės,kad Januška įtakingesnis ir galingesnis už Brazauską ar Beriozovą,visi pasiukios pirštą ties smilkiniu.Tai va ,Kubilius siekia ,kad valstybė valdytų energetikus,o ne atvirkščiai,tai vasiliauskai ir metami į kovą.P.S.Komunistėliai yra atidirbę sistemąkaip sukurti "disidentą".Imituojamas skandalas,neva jis netinka sistemai,po to jam nuperkamas laikraštis ir jis lyg ir oponuoja sistemai,bet iš tikro sakydamas pusiau tiesą daro dar juodesnį darbą.   ATSAKYTI
Jonas 2009-01-12 12:03:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ką mes paprasti žmonės galime dėl to padaryti? Nebent pusė Lietuvos susirinktų prie Seimo, prie saugumo ir mėnesį kūrentų laužus ir nesitrauktų. Gal tada visi atsistatydintų. Bet ko gero ir ne. Pasiūstų kariuomenę ir VRM būrius su Madalovu prišakyje. Šaudytų visus tikromis kulkomis, kad tik neprarastų savo dujinės gerovės.   ATSAKYTI
pavadinimai viską pasako 2009-01-12 11:45:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"smulkus", "purvas" - smulkus š... esate. Atlikite kontrtyrimą ir argumentuotai paneikite. Nepajėgsite. Tik š... drabstyti mokate.

Rūta, dabar tu šaunuolė.   ATSAKYTI
Mauras 2009-01-12 11:37:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Esmė sudėliota logiškai. "Dujininkai susitarė pirmieji" jau seniai, tik pradžioj kaip gazpromo tarpininkas-plovikas veikė uspaskis ,paskui atsirado stonys.

Dėl turto - manau Grinevičiūtė daro reikalingą darbą, nes aukščiausių asmenų finansai turi būti vieši ir tvarkingi. Ir jei malakausko 2000 m. deklaracijoje (kai jis dar kandidatavo rinkimuose kaip TS narys) buvo 24 tūkst Lt. pajamų per 2000 m. ,o turto įskaitant pinigus už 100 tūkst Lt.":

"V. Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
105783.00 Lt "

http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-153923.htm

tai 2004 m. - turto ir pinigų jau už 770 tūkst. Lt. :

"Kandidatas į Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovus, dabartinis Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas su žmona Rima deklaravo 2003 metų pabaigoje turėję turto už 528 tūkst. litų, piniginių lėšų - už 242 tūkst. litų. "
http://kauno.diena.lt/dienrastis/lietuva/budami-valdzioje-politikai-nevargsta-22482

Iš kur atsiranda valdininkų pinigai ir turtas - visuomenei žinoti svarbu, nors tas turtas, kuris ją turėtų labiausiai dominti (dėl įgyjimo būdo), deklaracijose vargu ar matysis. Dalis turto tikėtina yra susigrąžinta žemė, o namas gali būti pirktas už paskolą - akivaizdu kad Grinevičiūtei dar reikės padirbėti norint parodyti išsamų objektyvų vaizdelį.

Viena smulkmena - "Konservatoriai tuomet patikėjo, kad P.Malakauskas yra jų žmogus... " - yra tik autorės prielaida, konservai nepaisant "pusrutulių reklamos" ilgai ir net viešai dvejojo, ar patvirtinti Adamkaus siūlomą kandidatą seime, ir pagaliau nusprendė pritarti. Dėl spaudos akivaizdu - "Leo rytas" spausdino reklaminius straipsnius ir apie pocių (net po skandalo), ir apie malakauską.
   ATSAKYTI
Reda 2009-01-12 11:29:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ačiū gerb. RŪTAI, kad dar turi
stiprybės, kantrybės rašyti, aiškintis mūsų tautos -valdininkų begalinį gobšumą, sau, sau ir sau, tai gedingos, niekingos asmenybės, tokios kaip kėvišas, malakauskas, stonys, januška, kurie pralystų ir pro rakto skylutę, kad tik iš to gautų sau , savo šeimai nugvelbtus, milijonus, todėl, kai klesti tokia didžiulė korupcija, šių personų įtaka valstybės valdyme yra tiesiog NUSIKALSTAMA, REIKIA SU ŠAKNIMIS RAUTI TOKIUS pARAZITUS.   ATSAKYTI
Smulkus 2009-01-12 11:08:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Balsas.lt + Rūtelė pradėjo operaciją "AntiKubilius" ?
Už kieno pinigus koncertas?
   ATSAKYTI
KREIVU VEIDRODZIU KARALYSTE 2009-01-12 10:35:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Apie kokią teisinės valstybės buvimą galima kalbėti, kai net pats marmurinės KREIVU VEIDRODZIU KARALYSTĖS šeimininkas gen. prokuroras Vakarinas porina kaip viskas gražu ir puiku ant Lietuvos "badmečio metu".   ATSAKYTI
>Pesimistiškai 2009-01-12 10:21:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
be abejo kad nera...   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Pulmonolgijos skyriaus vedėja Virgaitė Bielskienė (nuotr. Zitos Katkienės)
Respublikinės Šiaulių ligoninės Pulmonologijos klinika nuo šiol pasivadinusioje gydymo įstaigoje dirba pačių įvairiausių sričių medikai: gydytojai, slaugytojos bei jų ...
Nyderlanduose pirmadienį sunaikinta tūkstančiai audinių dviejose fermose (nuotr. SCANPIX)
Nyderlanduose pirmadienį sunaikinta tūkstančiai audinių dviejose fermose, kur buvo užfiksuota užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, o bendras paveiktų ūkių skaičius jau ...
(nuotr. SCANPIX)
Iranas pirmadienį pranešė per pastarąją parą užregistravęs 160 koronavirusu užsikrėtusių asmenų mirčių, o šis skaičius yra nedaug mažesnis nei ankstesnę dieną užfiksuotas paros ...
(nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus rotušė imasi pagrindinės salės remonto – pasak rotušės valdytojos Oksanos Treščenko, remontas turėtų vykti apie pusantro mėnesio ir planuojamiems renginiams bei ...
Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas (nuotr. KAM)
Mindaugo karūnavimo dieną Vilniuje – NATO naikintuvų skrydžiai,  XIV a. Garbės sargyba ir Lietuvos kariuomenės orkestras su atkurtomis LDK uniformomis.
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų