• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

 

TV3 grupės atsakingo atskleidimo programa 

 

TV3 grupė, įskaitant TV Play Baltics, All Media Eesti, All Media Latvia, Star FM, All Media Lithuania, All Media Radijas, All Media Digital (toliau – TV3 arba TV3 grupė) savo veikloje susiduria su didžiuliais kiekiais duomenų ir sistemų, apdorojančių šiuos duomenis. Šių duomenų saugumas yra itin svarbus TV3, todėl nuolat rūpinamės šių duomenų ir sistemų saugumu. Nepaisant nuolatinio TV3 grupės darbo siekiant rasti ir ištaisyti saugumo spragas, suprantame, jog keletas spragų gali būti nepastebėtos, todėl kviečiame dalyvauti TV3 grupės atsakingo atskleidimo programoje ir padėti pašalinti duomenų ir sistemų saugumo rizikas. Jei radote TV3 tinklapių ir (ar) sistemų saugumo pažeidžiamumus, kviečiame pranešti mums vadovaujantis šia atsakingo atskleidimo programa. 

Dalyvavimas TV3 atsakingo atskleidimo programoje yra savanoriškas. 

Informacijos apie spragas TV3 tinklapiuose ir sistemose pateikimas yra laikomas jūsų pripažinimu, jog perskaitėte ir sutinkate su šios programos sąlygomis. Jums nesilaikant programos sąlygų galite būti pašalintas iš dalyvavimo programoje. 

 

Atsakingo atskleidimo principai 

 

TV3 skatina atsakingą saugumo spragų atskleidimą, todėl TV3 nesiima teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie atskleidžia saugumo spragas laikydamiesi pateiktų atsakingo atskleidimo programos sąlygų, teisės aktų reikalavimų bei žemiau pateiktų principų:

 

 1. pažeidžiamumų paieškos metu ryšių ir informacinės sistemos darbas, funkcionalumas, teikiamos paslaugos bei duomenų prieinamumas ar vientisumas negali būti keičiamas ar trikdomas; 

 1. saugumo spragos paieška turi būti nutraukiama įsitikinus, kad spraga egzistuoja; 

 1. atlikus saugumo spragų paiešką ir nustačius saugumo spragas, asmuo turi kuo skubiau informuoti TV3 apie rastas saugumo spragas laikydamasis Atsakingi atskleidimo programos sąlygų; 

 1. TV3 duomenys negali būti stebimi, fiksuojami, įgyjami, laikomi, perimami, kopijuojami, keičiami, atskleidžiami, naikinami, šalinami ir/ar gadinami daugiau, negu tai reikalinga siekiant patvirtinti saugumo pažeidžiamumą; 

 1. saugumo spragos paieškos metu gavus priėjimą prie Asmens duomenų tolimesnė paieška turi būti nedelsiant stabdoma, susiję duomenys dalyvio sistemose ištrinti ir nedelsiant pranešama apie tai TV3. 

 1. saugumo spragos paieškos metu negali būti bandoma atspėti slaptažodžius, taip pat negali būti naudojami neteisėtu būdu gauti slaptažodžiai ir negali būti manipuliuojama kibernetinio saugumo subjekto darbuotojais ar kitais asmenimis, kurie turi teisę naudotis viešai neskelbtina informacija, svarbia spragų paieškai; 

 1. informacija apie nustatytą saugumo spragą negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims kol apie tai nebus pranešta atitinkamai TV3 ir kol ši saugumo spraga nebus ištaisyta; 

 1. draudžiama atlikti veiksmus, kurie leistų veiksmus atliekančiam asmeniui ar bet kokiam kitam trečiajam asmeniui sunaikinti, saugoti, dalintis, pasiekti TV3 ar jos klientų duomenis; 

 1. saugumo spragų paieškos metu negali būti daroma tai, kas gali turėti įtaką TV3 klientams, pavyzdžiui, siųsti brukalą, pasitelkti socialinę inžineriją, sutrikdyti teikiamas paslaugas; 

 1. spragų paieška galima tik žemiau aprašytiems tinklapiams; 

 1. pranešimui apie nustatytas spragas naudokite programoje nurodytus komunikacinius kanalus. 

Jeigu nesilaikysite šių principų, mes galime blokuoti jūsų IP adresą ir imtis kitų teisinių veiksmų. 

 

Programos dalyviai 

 

Atsakingo atskleidimo programos dalyviu būt negalite, jeigu: 

 • Esate TV3 grupės įmonės ar jų filialuose dirbantis darbuotojas; 

 • Esate TV3 grupės įmonėse ar jų filialuose dirbančio asmens artimas šeimos narys (vaikas, sutuoktinis, tėvas, senelis, giminaitis, anūkas); 

 • Esate jaunesnis(-ė), nei 18 metų. 

 • Esate išorinis paslaugų tiekėjas, dirbantis prie TV3 tinklapių ir platformų. Taip pat ir buvęs partneris ar jų artimas šeimos narys. 

 
TV3 nustačius, kad jūs neatitinkate aukščiau išvardintų reikalavimų, jūs būsite pašalintas iš TV3 atsakingo atskleidimo programos ir negalėsite pretenduoti į atlygį. 

 

Programos taikymo sritis 

 

Saugumo spragų tyrimo objektu gali būti visi žemiau išvardinti domenai ir subdomenai: 

 Go3.tv 

Play.tv3.ee 

Go3.lv 

Play.tv3.lv 

Go3.lt 

Play.tv3.lt 

Tv3.ee 

 

Tv3.lv 

 

Tv3.lt 

 

www.home3.ee 

 

mans.go3.lv 

 

mano.go3.lt 

 

minu.go3.tv 

 

 
Taip pat spragų tyrimo objektu yra TV3 mobilios programėlės, patalpintos oficialiose programėlių parduotuvėse (pvz. savitarnos programėlės, Go3 ir pan.). 

 

 

Nekvalifikuojamų ir kvalifikuojamų pažeidžiamumų pavyzdžiai 

 

TV3 priims visus pranešimus apie nustatytus pažeidžiamumus, kurie pažeidžia TV3 sistemų vientisumą ir konfidencialumą, tačiau ne už visus praneštus pažeidžiamumus gali būti skiriamas atlygis. Už žemiau išvardintus pažeidžiamumus atlygis NEBUS skiriamas: 

 • Fizinės saugos spragos, tokios kaip patekimas į biuro patalpas (pvz. praviros durys, sekimas paskui darbuotoją); 

 • Bet kokių duomenų nutekinimas bet kokiomis aplinkybėmis; 

 • Tikslingi išpuoliai, keliantys grėsmę TV3 darbuotojų ar kitų trečiųjų šalių atstovų privatumui ir saugumui; 

 • Tikslingi išpuoliai, keliantys grėsmę TV3 darbuotojų, TV3 grupės įmonių ar trečiųjų šalių intelektinei nuosavybei ar kitiems komerciniams ar finansiniams interesams; 

 • Apgaulingų finansinių transakcijų inicijavimas; 

 • Socialinės inžinerijos atakos prieš darbuotojus ir klientus, pvz. kenkėjiškų nuorodų siuntimas (Phishing) įvairiais būdais, kiti socialinės inžinerijos metodai, netechniniai išpuoliai. 

 • Vartotojų slaptažodžių spėliojimas jėgos (Brute force) metodu. 

 • Brukalo siutimas (Spam) (įskaitant atvejus, susijusius su SPF/DKIM/DMARC). 

 • Atsisakymo aptarnauti atakos (DoS). 

 • Su svetainės saugumu nesusijusios problemos, pvz., HTTP atsakymo kodai, programos ar serverio klaidos ir kt. 

 • Problemos, neturinčios aiškaus poveikio saugumui, pvz., logged-off CSRF, trūkstamos HTTP saugos antraštės, SSL problemos, slaptažodžio politikos problemos. 

 • Pažeidimai, susiję su pasenusiomis programoms arba komponentais, kurie jau nebenaudojami ar nebepalaikomi. 

 • Pažeidimai, susiję su trečiosios šalies programine įranga, pvz., mūsų naudojamoms trečiųjų šalių programoms ar paslaugoms (pvz., „SalesForce“, „Intercom“, „Omnisend“), išskyrus atvejus, kai jie sukelia pažeidžiamumą TV3 svetainėse. 

 • Žinomi Wordpress pažeidžiamumai, kurie bus taisomi Wordpress pusėje. 

 • Pažeidimai, susiję su serverio užklausų klastojimu (server-side request forgery, SSRF) paslaugoms, kurios vykdo aktyvias užklausas, išskyrus atvejus kai tai susiję su neskelbtinos informacija atskleidimu. 

 • Trečiųjų šalių saugumo spragos svetainėse, kurios integruojasi su TV3 API. 

 • Nesaugūs slapukų (cookies) nustatymai. 

 • Viešai prieinamos informacijos arba nereikšmingos informacijos atskleidimas, tokios kaip pvz. Serverio informacijos atskleidimas („X-Powered-by“ ir „Server“ atsakymų antraštės). 

 • Spragos, reikalaujančios labai mažai tikėtinų vartotojo veiksmų. 

 • Pranešimai ir informacija, kuriems gauti reikalinga privilegijuota prieiga prie įrenginio arba kurių TV3 negali kontroliuoti. Tai apima, bet neapsiriboja: prieigą prie naršyklės slapukų ir (arba) kitų „token“, naudojamų apsimesti vartotoju, prieigą prie vartotojo el. pašto adreso ir kt. 

 • „Clickjacking“ atakos, atsirandančios iš anksto autentifikuotuose puslapiuose, arba X-Frame-Options nebūvimas, ar bet kokios kitos neišnaudojamos „Clickjacking“ atakos. 

 • Automatinių pažeidžiamumo įvertinimo įrankių (pvz., Nessus, nmap) skanavimo rezultatai. 

 
Už žemiau išvardintus pažeidžiamumus atlygis gali būti skiriamas: 

 • Kryžminių tinklalapių užklausų klastojimas (CSRF/XSRF); 

 • Privilegijų eskalavimas; 

 • Autentifikacijos apėjimas; 

 • SSRF į vidinius servisus; 

 • Cross-site scripting (XSS); 

 • Jautrios informacijos nutekėjimas arba atskleidimas, įskaitant vartotojų/klientų asmens duomenis; 

 • SQL injekcijos; 

 • Nepatikrinti peradresavimai / „Man in the Middle“ atakos; 

 • Neapsaugotas API; 

 • Reikšmingai klaidinga saugos konfigūracija turinti patvirtintą pažeidžiamumą; 

 • Nuotolinio kodo vykdymas; 

 • Kitos reikšmingos, didelės žalos galinčios padaryti saugumo spragos. 

 
TV3 pasilieka teisę įvertinti pranešto pažeidžiamumo įtaką, sunkumą, taip pat ar apie spragą jau buvo pranešta anksčiau. 

 

Atlygis ir jo dydis 

 

Atlygio dydis priklauso nuo rastos saugumo spragos dydžio. Kuo reikšmingesnė nustatyta spraga, tuo didesnis atlygis už pranešimą yra mokamas. Spragos, galinčios sukelti jautrių duomenų atskleidimą, finansinius praradimus yra laikomos reikšmingomis spragomis. 

Atlygis gali būti mokamas tik už naujas, anksčiau TV3 nepraneštas saugumo spragas. Pranešimas apie atskleistą saugumo spragą turi atitikti šios programos sąlygas. 

Jeigu du ar daugiau žmonių praneša apie spragą kartu vienu metu, atlygis bus padalintas tarp jų. 

Išmokos apmokėjimą ir jos dydį TV3 nustatys savo nuožiūra. Išmokėjimas atliekamas eurais arba suteikiant nuolaidų kuponus TV3 paslaugoms . 

Nustatant išmokų dydį, TV3 remsis spragos rizikos ir poveikio sunkumu. 

DĖMESIO: mes negalime suteikti atlygio sankcionuotiems asmenims arba šalių, kurios yra sankcionuojamų sąraše, piliečiams. Jūs esate atsakingas (-a) už bet kokius mokesčius, priklausomai nuo jūsų šalies ir pilietybės. Priklausomai nuo vietinių jūsų šalies įstatymų, gali atsirasti papildomų apribojimų, dėl kurių negalėtumėte dalyvauti programoje. 

 

Kaip informuoti apie saugumo spragas? 

 

Jei manote, kad radote saugumo spragą, prašome apie tai pranešti mums el. Paštu [email protected]  

Siekiant užtikrinti siunčiamos informacijos konfidencialumą, naudokite PGP: 

Responsible Disclosure <[email protected]

PGP key id:  0xC3ECBAD2CEB9021A 

PGP fingerprint:  031B53FAFE66CFD309163469C3ECBAD2CEB9021A 

PGP raktas 

Pateikdami informaciją apie saugumo spragą nurodykite: 

 • Išsamų spragos aprašymą, įskaitant išnaudojimo galimybes ir poveikį. 

 • Kiekvieną žingsnį, reikalingą spragos išnaudojimo galimybei atkurti. 

 • Paveiktus URL adresus, programėles (net jeigu jūs taip pat pateikėte mums kodo fragmentą, vaizdo įrašą). 

 • IP adresus, kurie buvo naudojami atliekant tyrimą. 

 • Visada nurodykite naudotojo ID, kuris naudojamas POC. 

 • Visada pridėkite visus failus, kuriuos bandėte įkelti. 

 • Pateikite pilną POC. 

 • Prašome išsaugoti visus atakų žurnalus ir pridėti juos prie pranešimo. 

 
Tavo pranešimas turėtų būti patvirtintas per 72 valandas. Tuomet reikės patikrinti atskleistą informaciją ir po to su tavim turėtų būti susisiekta per 5 darbo dienas. Spragos išsprendimo laikas priklauso nuo spragos sudėtingumo ir sunkumo. 

 

Konfidencialumas 

 

Bet kokia informacija, kurią gaunate, renkate arba atrandate apie TV3 grupę, jos darbuotojus ir/ar klientus dalyvaudami Atsakingo atskleidimo programoje, turi būti laikoma konfidencialia ir naudojama dalyvavimo Atsakingo atskleidimo programoje tikslais. Negalite atskleisti tokios konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Bet koks konfidencialios informacijos atskleidimas, neatitinkantis šio reikalavimo, gali lemti pašalinimą iš Atsakingo atskleidimo programos. 

 

Pateikiamos informacijos nuosavybė 

 

Dalyvaudamos TV3 grupės Atsakingo atskleidimo programoje, jūs suteikiate TV3 grupės įmonėms, jų filialams sublicencijuojamą, neišimtinę, nemokamą, neatšaukiamą, neapribotą laiko, teritorijos ir apimties naudojimo licenciją, atgaminti, pritaikyti, modifikuoti, skelbti, platinti, viešai atlikti, kurti išvestinius darbus, gaminti, naudoti, parduoti, siūlyti parduoti ir importuoti jūsų pateiktą informaciją apie spragą, taip pat bet kokią su tuo susijusią medžiagą, pateiktą TV3 grupei, bet kokiais tikslais. 

Pateikdami informaciją apie spragą jūs pareiškiate ir garantuojate, kad pateikta informacija yra originali ir jūs turite visas teises ja dalintis ir suteikti TV3 grupės įmonėms aukščiau aprašytą licenciją. 

 

TV3 grupės atsakingo atskleidimo programos pakeitimai 

 

Atnaujinus TV3 grupės atsakingo atskleidimo programos sąlygas, apie esminius pakeitimus jus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėse tv3.ee, tv3.lv, tv3.lt, go3.tv, go3.lv, go3.lt, home3.ee. Nepaisant to, norėdami būti tikri dėl aktualios programos versijos, turėtumėte retkarčiais savarankiškai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia svetinėje publikuojama TV3 grupės atsakingo atskleidimo programos versija. 

 

Atnaujinta: 01.05.2023 

 

Dėkojame, kad padedate užtikrinti TV3 grupės ir mūsų vartotojų saugumą! 

  

EN 

 

Bug bounty / Responsible Disclosure Program of TV3 Group 

 

In its activities, TV3 Group, including TV Play Baltics, All Media Eesti, All Media Latvia, Star FM, All Media Lithuania, All Media Radijas, All Media Digital (hereinafter – TV3 or TV3 Group) handles huge amounts of data and systems that process these data. TV3 finds the security of these data to be of paramount importance, thus we constantly work to ensure the security of the data and the systems. Despite continuous efforts of TV3 to find and fix security vulnerabilities, we understand that we may overlook some of them, so we invite you to participate in the Responsible Disclosure Program of TV3 to help us fix data and system security risks. Having found any security vulnerabilities on TV3´s websites and/or systems, please report them to us in accordance with this Responsible Disclosure Program. 

 

Participation in the Responsible Disclosure Program of TV3 is voluntary.  

 

Provision of information on vulnerabilities found on TV3´s websites and systems shall be considered to be your confirmation that you have read and agree to the terms and conditions of the Program.  

If you fail to comply with the terms and conditions of the Program, you may be withdrawn from the participation in it. 

  

Principles of responsible disclosure 

 

TV3 encourages a responsible disclosure of security vulnerabilities and therefore it shall not take any legal action against persons who disclose security vulnerabilities in accordance with the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program, legislative requirements and the principles listed below: 

 1. during the vulnerability search process, the operation, functionality, services provided, and data availability or integrity of the communication and information system may not be altered or disrupted; 

 1. a search for security vulnerabilities shall be terminated having made sure that a vulnerability exists; 

 1. having conducted a search for security vulnerabilities, the person shall immediately inform TV3 of the security vulnerabilities found in accordance with the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program; 

 1. the data of TV3 may not be monitored, recorded, acquired, stored, intercepted, copied, altered, disclosed, destroyed, removed and/or corrupted more than necessary for confirming the security vulnerability; 

 1. if Personal Data is encountered, the person should immediately halt his activity, delete related data from his system, and immediately contact TV3.  

 1. when searching for security vulnerabilities, no attempts may be made to guess passwords, to use passwords obtained by unauthorised means or to manipulate employees of the cybersecurity entity or other persons who have access to sensitive information important for vulnerability search; 

 1. information about the identified security vulnerability may not be disclosed to any third parties until it has been reported to TV3, and the security vulnerability has been corrected; 

 1. taking any action that would allow the person taking the action or any other third party to destroy, store, share or access the data of TV3 or its customers shall be prohibited; 

 1. when searching for security vulnerabilities, no action that may affect TV3´s customers, such as spamming, social engineering or disruption of the services provided, may be taken; 

 1. perform research only within the scope set out below; 

 1. use the identified communication channels to report vulnerability information to us. 

 

If you do not comply with these principles, we may block your IP address and take other legal action. 

 

Program participants 

 

You cannot participate in the Responsible Disclosure Program if: 

 • you are an employee of a TV3 Group company or its subsidiaries; 

 • you are a close family member (children, spouse, parents, grandparents, siblings, grandchildren) of an employee of a TV3 Group company or its subsidiaries; 

 • you are under 18 years of age; 

 • external service providers, who work on TV3 sites and platforms, their previous partners or their close family members.  

If TV3 determines that you do not meet the above requirements, you shall be withdrawn from TV3´s Responsible Disclosure Program and will not be eligible for a reward.  

 

Area of application of the Program 

 

All the below-listed domains and subdomains may be the subject of security vulnerability searches: 

Go3.tv 

Play.tv3.ee 

Go3.lv 

Play.tv3.lv 

Go3.lt 

Play.tv3.lt 

Tv3.ee 

 

Tv3.lv 

 

Tv3.lt 

 

www.home3.ee 

 

mans.go3.lv 

 

mano.go3.lt 

 

minu.go3.tv 

 

minu.home3.ee 

 

mans.home3.lv 

 

mano.home3.lt 

 

 

TV3´s apps hosted on official app stores (e.g. self-service apps, Go3, etc.) may also be the subject of security vulnerability searches. 

 

Examples of non-qualifying and qualifying vulnerabilities 

 

TV3 shall accept all reports on identified vulnerabilities that violate the integrity and confidentiality of TV3´s systems, but not all reported vulnerabilities may earn a reward. The following vulnerabilities shall NOT be subject to reward: 

 • findings from physical testing such as office access (e.g., open doors, tailgating); 

 • exfiltration of any data under any circumstances; 

 • intentional endangerment of the TV3´s personnel’s or any third parties’ privacy and/or safety; 

 • intentional endangerment of the intellectual property or other commercial or financial interests of any TV3 personnel or TV3 group entities, or any third parties; 

 • fraudulent financial transaction initiation; 

 • social engineering attacks against employees and customers, e.g., phishing, other social engineering methods or non-technical attacks; 

 • user password brute force attacks; 

 • spamming (including SPF/DKIM/DMARC); 

 • Denial of Service (DoS) attacks; 

 • issues not related to security, such as HTTP response codes, application or server errors, etc.; 

 • issues without a clear impact on security, such as logged-out CSRF, missing HTTP security headers, SSL issues, password policy issues, or clickjacking on pages with no sensitive actions; 

 • issues affecting outdated applications or components, no longer in use or maintained; 

 • issues related to third-party software, e.g., third-party applications or services which we use, except when they cause a vulnerability on TV3´s websites; 

 • already known Wordpress bugs which are waiting for fix from Wordpress side; 

 • issues involving server-side request forgery (SSRF) on services that perform active requests, except when this relates to the disclosure of sensitive information; 

 • third-party security vulnerabilities on websites that integrate with TV3 API; 

 • insecure cookie settings; 

 • issues involving disclosure of publicly available or irrelevant information, such as disclosure of server information (“X-Powered-by” and “Server” response headers);  

 • vulnerabilities requiring exceedingly unlikely user interaction; 

 • reports and information that can be obtained through privileged access to target's devices or that are beyond TV3 control. These include, inter alia, access to browser cookies and/or other tokens used to impersonate the user, access user’s email address, etc.; 

 • clickjacking attacks that occur on pre-authenticated pages, or the absence of X-Frame-Options, or any other non-exploitable clickjacking issues; 

 • results of scanning automatic tools for vulnerability assessment (i.e., Nessus, nmap). 

 
A reward may be provided for the vulnerabilities listed below:  

 

 • Cross Site Request Forgery (CSRF/XSRF); 

 • Privilege escalation; 

 • Authentication bypass; 

 • SSRF to an internal service; 

 • Cross-site scripting (XSS) (including stored/ persistent XSS); 

 • Leakage or disclosure of sensitive information, including personal data of users/customers; 

 • SQL injections; 

 • Unverified redirects / “Man in the Middle” attacks; 

 • Under-protected API; 

 • Significant security misconfiguration with a confirmed vulnerability; 

 • Remote code execution; 

 • Other critical security vulnerabilities that may cause severe harm. 

 

TV3 reserves the right to assess the impact and severity of a reported vulnerability, also checking whether the vulnerability has been reported before. 

 

Reward and its amount 

 

The amount of the reward depends on the extent of the detected security vulnerability. The more significant the vulnerability is, the higher is the reward paid for reporting it. Vulnerabilities that could lead to the disclosure of sensitive data and financial loss are considered significant vulnerabilities.   

Rewards can only be paid for new security vulnerabilities that have not been reported to TV3 before. Reports on disclosed security vulnerabilities shall comply with the terms and conditions of the Program.  

If two or more people report a vulnerability together at the same time, the reward shall be split between them. 

The payment of a reward and its amount shall be set at the discretion of TV3. Payments shall be made in euro or by providing discount vouchers for TV3 services.  

When determining the payment amount, TV3 shall consider the severity of the risk and the impact of the vulnerability. 

NOTA BENE: we cannot reward sanctioned persons or nationals of countries that are on the sanctioned list. You shall be responsible for any taxes depending on your country and nationality. Local laws of your country may provide for additional restrictions that could prevent you from participating in the Program. 

 

Ways to report security vulnerabilities 

 

If you think you have found a security vulnerability, please report it to us at:  

[email protected]

Please use PGP to ensure the confidentiality of the information sent to us: 

Responsible Disclosure <[email protected]>   

PGP key id: 0xC3ECBAD2CEB9021A 

PGP fingerprint: 031B53FAFE66CFD309163469C3ECBAD2CEB9021A 

PGP key 

When providing information about a security vulnerability, please indicate the following: 

 • a detailed description of the vulnerability, including its exploitability and impact; 

 • each step required to reproduce the exploitability of the vulnerability; 

 • affected URLs, applications (even if you also provided us with a code snippet or a video); 

 • the IP addresses that were used in the search; 

 • always indicate the user ID used in the POC; 

 • always include all the files you have tried to upload; 

 • provide a complete POC; 

 • save all attack logs and attach them to the report. 

 

Your report should be confirmed within 72 hours. Disclosed information will be verified, and you should be contacted within 5 business days. The time it takes to resolve a vulnerability depends on its complexity and severity.  

 

Confidentiality 

 

Any information you receive, collect or discover about TV3 Group, its employees and/or customers as a result of your participation in the Responsible Disclosure Program shall be kept confidential and used for the purposes of participating in the Responsible Disclosure Program. You may not disclose such confidential information without our prior written consent. Any disclosure of confidential information that does not comply with this requirement may result in your withdrawal from the Responsible Disclosure Program. 

 

Ownership of the information provided 

 

By participating in the Responsible Disclosure Program of TV3 Group, you shall provide TV3 Group companies and their subsidiaries with a sub-licensable, non-exclusive, free, irrevocable use licence unrestricted in time, territory or scope, to reproduce, adapt, modify, publish, distribute, publicly perform, create derivative works, produce, use, sell, offer for sale, and import your provided information about the vulnerability, as well as any related material which you provided to TV3 Group, for any purpose.  

When providing information on a vulnerability, you shall warrant and represent that your provided information is original and that you have full rights to share it and to provide TV3 Group companies with the above licence.  

 

Amendments to the Responsible Disclosure Program of TV3 Group 

 

Once we update the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program of TV3 Group, we shall inform you of any material amendments by posting a notice on the websites tv3.ee, tv3.lv, tv3.lt, go3.tv, go3.lv, go3.lt, home3.ee. Nevertheless, to be familiar with the current version of the Program, you should periodically review and familiarise yourself with the latest version of the Responsible Disclosure Program of TV3 Group published on the website on your own initiative. 

 

Updated: 01.05.2023 

 

Thank you for helping keep TV3 Group and our users safe! 

 

Į viršų