Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio
2019.04.25 13:17
Trys ministerijos patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Trys ministerijos patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Sveikatos apsaugos (SAM) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) dvejiems metams patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms.

Pasak Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkės Kristinos Košel-Patil, šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria įvairių problemų. Tik neseniai pavyko pasiekti, kad autizmo diagnozė būtų pripažįstama ir suaugusiems žmonėms – anksčiau, sulaukusiems aštuoniolikos metų, būdavo nustatoma šizofrenija arba konstatuojama, kad žmogus nuo autizmo „pasveiko“.

REKLAMA

„Lietuvoje kol kas nėra nė vieno adaptuoto diagnostikos klausimyno, tik vertimai iš kitų kalbų. Be to, nėra ankstyvosios adaptacijos programų, vaikams neteikiama pagalba ten, kur jie ugdomi. Trūksta paslaugų regionuose. Problema ir tai, kad specialistai vis dar stokoja kompetencijos autizmo srityje, ugdymo, gydymo, net globos įstaigos nepasirengusios priimti autizmo sutrikimą turinčių žmonių. Dažnai susiduriame su vietos valdžios nenoru teikti paslaugas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus“, – sako K. Košel-Patil.

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Ministerijos vienija pajėgas

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad pernai autizmo spektro sutrikimas diagnozuotas 710 vaikų. Jis sutinka, kad skaičiai gali būti netikslūs. Pasak ministro, problema ta, kad labai dažnai sutrikimas nėra atpažįstamas ir diagnozuojamas. „Pagalbos veiksmų plane numatyta parengti daugiau specialistų, taip pat daugiau dėmesio skirti jų kvalifikacijai kelti. Numatyta nemažai naujovių sveikatos priežiūros ir reabilitacijos srityse“, – aiškina SAM vadovas.

A. Veryga žada, kad artimiausiu metu bus parengti teisės aktų pakeitimai, tad vaikų ligų gydytojai bus finansiškai skatinami tikrinti vaiko psichomotorinę raidą ir kuo anksčiau pastebėti galimus sutrikimus: „Svarbu, kad problema būtų kuo anksčiau pastebėta, o vaikams teikiama tiek ambulatorinė, tiek stacionari kompleksinė specialistų pagalba.“

REKLAMA

Ministro teigimu, kuo anksčiau raidos sutrikimas nustatomas, tuo jis sėkmingiau koreguojamas, tuo greičiau vaikai gali integruotis į bendruomenę. Vis dėlto, pasak jo, visuomenė dar nėra pasirengusi priimti kitokių vaikų. „Vaikai, turintys autizmo sutrikimą, savaip reiškia emocijas, dėl to tėvai kritikuojami, jie sulaukia aplinkinių pastabų. Švietimo, supratimo, kokie yra autizmo sutrikimą turintys vaikai, labai trūksta. Visi turime labai pasistengti, kad aplinkiniai autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus suprastų, o ne smerktų, todėl veiksmų plane numatoma aktyviau šviesti visuomenę, didinti toleranciją ir pakantumą kitokiems šalia mūsų esantiems žmonėms“, – dėsto A. Veryga.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasidžiaugia, kad šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, yra aktyvios, jos daug prisidėjo rengiant ministerijų pasirašytą veiksmų planą. „Tėvų dėka kyla daug naujų, gerų iniciatyvų. Džiaugiuosi, kad ateina metas, kai visuomenė ima diferencijuoti negalias, kalba apie atskiras neįgaliųjų grupes ir specializuotą pagalbą joms, apie individualius sprendimus“, – kalba L. Kukuraitis.

Jo teigimu, labai svarbu, kad specialistai išmoktų atpažinti negalią, žinotų, kaip elgtis su skirtingų sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Joms turi būti teikiama įvairiapusė pagalba, todėl plane numatyta dienos centrų plėtra, laikinojo atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, taip pat įvairios techninės pagalbos priemonės, aplinkos pritaikymas, pozityvios tėvystės konsultacijos ir panašiai.

REKLAMA

2019–2020-ųjų veiksmų plane taip pat žadama teikti socialinę pagalbą ir reikiamas ugdymo paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vidurinėse, profesinėse ar aukštosiose mokyklose.

ŠMSM žada prisidėti, kad ugdymas visuose etapuose būtų individualizuojamas, teikiama tinkama švietimo pagalba vaikams, konsultuojami tėvai. Kiekviena mokykla turėtų sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą. Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė žada, kad autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams bus teikiamos sisteminės, koordinuotos paslaugos.

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristinos Košel-Patil paskelbtame plane mato trūkumų. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristinos Košel-Patil paskelbtame plane mato trūkumų. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Pagalbos reikia daugiau

LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ vadovė Audronė Prasauskienė sako, kad institucijų bendradarbiavimas niekur nėra toks svarbus kaip teikiant pagalbą autizmą ar raidos sutrikimų turintiems vaikams. Ji primena, kad Kaune vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, jau teikiamos kokybiškos diagnostikos paslaugos, taip pat įkurtas dienos centras, kur teikiamos specialiosios terapinės paslaugos, aktyviai bendradarbiaujama su užsienio kolegomis.

REKLAMA

Vis dėlto specialistai pripažįsta, kad regionuose situacija daug blogesnė – tėvams, auginantiems autizmo sutrikimą turinčius vaikus, dėl diagnostikos, konsultacijų ir kitokios pagalbos tenka vykti į didžiuosius miestus.

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro vadovė Jovita Petrulytė pabrėžia, kad vaikų, turinčių autizmo sutrikimą, kasmet daugėja. „Tai – didelis iššūkis tiek specialistams, tiek tėvams, kuriems specialistų konsultacijų tenka laukti ir pusmetį. Labai svarbu, kad šeimoms būtų teikiama kuo daugiau ambulatorinės pagalbos. Kompleksines, tęstines paslaugas turi gauti tiek vaikai, tiek jų šeimos. Svarbu, kad vaikai galėtų integruotis ugdymo įstaigose, nes vien medikai visų paslaugų suteikti negali“, – teigia J. Petrulytė.

Ji pasidžiaugia, kad gerėja ankstyvoji diagnostika: anksčiau autizmo sutrikimas buvo diagnozuojamas ketverių, dabar – dvejų ar trejų metų vaikams.

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Tėvai įžvelgia trūkumų

A. Verygos teigimu, trijų ministerijų patvirtintas pagalbos veiksmų planas – labai svarbus, niekada iki šiol nežengtas žingsnis įsipareigojant didinti pagalbos autizmo sutrikimą turintiems vaikams mastą ir paslaugų įvairovę.

REKLAMA

Vis dėlto K. Košel-Patil mini ir kai kuriuos trūkumus. „Pagalbos veiksmų plane numatyta, kad SADM per metus įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 50 šeimų. Kasmet sutrikimas diagnozuojamas maždaug 300 vaikų. Kas bus su kitomis 250 šeimų? Pagal kokius kriterijus bus atrenkama, kurioms teikti pagalbą? Turime abejonių ir dėl statistikos, skirtingi šaltiniai pateikia skirtingus skaičius. Sunku suprasti problemos mastą ir paslaugų poreikį nežinant tikrųjų skaičių“, – svarsto K. Košel-Patil.

Be to, pasak jos, plane kalbama tik apie vaikus, visai pamirštama, kad po penkiolikos metų šalyje bus tūkstančiai suaugusių autizmo sutrikimą turinčių žmonių, kuriems reikės įvairių pagalbos priemonių – nuo grupinio gyvenimo namų iki pagalbos universitetuose, integracijos į darbo rinką. „Kviečiame žengti dar vieną svarbų žingsnį – parengti šalies Autizmo strategiją, kokias turi kitos Vakarų Europos šalys. Tam siūlome inicijuoti tarptautinę darbo grupę, kad gerosios praktikos būtų perkeltos į Lietuvą“, – kalba asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė.

Vis dėlto autizmo sutrikimų turinčius vaikus auginančios šeimos tikisi, kad ministerijų pažadai bus įgyvendinti skaidriai, visuose etapuose bus įtraukti ir tėvų atstovai.

REKLAMA

Specialistų teigimu, įgyvendinant planą, dalyvaus tiek ministerijos, tiek joms pavaldžios įstaigos, įsitrauks ir aukštosios mokyklos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

Straipsnio autorė: Lina Jakubauskienė

Ar ugdymo įstaigoje turi būti užtikrintos slaugos paslaugos specialiųjų maitinimo ar kitų poreikių turintiems vaikams?
Prašome pasirinkti atsakymą!
Taip, slaugos paslaugos turi būti užtikrintos.
Priklauso nuo galimybių.
Neturiu nuomonės.
BALSUOTI
REZULTATAI
Ar ugdymo įstaigoje turi būti užtikrintos slaugos paslaugos specialiųjų maitinimo ar kitų poreikių turintiems vaikams?
Taip, slaugos paslaugos turi būti užtikrintos.
84,8%
Priklauso nuo galimybių.
13,7%
Neturiu nuomonės.
1,5%

Jurgita
2019-04-25 21:16:52
Kodel paskutiniu metu demesys tik autizmo problemu turintiems vaikams. Problemu turi visu neigaliu vaiku tevai. Viena is problemu, kad net didziuosiuose miestuose mokyklos nepritaikytos judejimo negalia turintiems vaikams. Atsakymas paprastas- kitokiu sveikatos problemu turinciu vaikai tevai neturi tiek naglumo ir bando patys spresti problemas su kuriomis susiduria.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Vida 2019-04-28 09:55:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Provincijos mokykloje toks vaikas laikomas kvailiu...nors jis kai kuriose srityse daug protingesnis už sutrikimų neturintį vaiką,ir mokyklai reikalingas tik jo "krepšelis",o visa kita yra tėvų kova...   ATSAKYTI
Jurgita 2019-04-25 21:16:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kodel paskutiniu metu demesys tik autizmo problemu turintiems vaikams. Problemu turi visu neigaliu vaiku tevai. Viena is problemu, kad net didziuosiuose miestuose mokyklos nepritaikytos judejimo negalia turintiems vaikams. Atsakymas paprastas- kitokiu sveikatos problemu turinciu vaikai tevai neturi tiek naglumo ir bando patys spresti problemas su kuriomis susiduria.   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Nausėdų šventimas: jautrus šeimos apsikabinimas ir begalės sveikinimų
DABAR RODOMA
Nausėdų šventimas: jautrus šeimos apsikabinimas ir begalės sveikinimų
DABAR RODOMA
Sūnų pražudęs vyras sėdo į teisiamųjų suolą
DABAR RODOMA
Vilniuje katino netekęs vyras gedi: papasakojo, kaip mylėjo visi kaimynai
DABAR RODOMA
Suvalkijoje išseko šuliniai, žmonės nebeturi vandens
DABAR RODOMA
Dar vienas smūgis „Huawei“ – bendradarbiavimą nutraukė ir „Panasonic“
DABAR RODOMA
Patikėjusi užsieniečio komplimentais lietuvė neteko 13 tūkst. eurų
DABAR RODOMA
Lazdijų rajono vandenyje rasta arseno
DABAR RODOMA
Vitulskienė atskleidė, koks Merūno poelgis ją rimtai įsiutino
DABAR RODOMA
Pernavas pasakė, kokius nusikaltimus darė sulaikyta 22 asmenų grupuotė
DABAR RODOMA
Šios gudrybės padės jūsų šiltnamio daržovėms: išvengsite pomidorų maro
REKLAMA
Goda Vaitkutė jau daug metų dirba asmenine asistente Norvegijoje.  (nuotr. asm. archyvo)
Į Godą Vaitkutę pirmiausia dėmesį atkreipiau kaip į talentingą menininkę – ji grojo saksofonu per asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ gegužės pradžioje surengtą akciją „Laimė ...
Išsėtine skleroze serganti trenerė: „Ligą valdyti padeda aktyvus gyvenimas ir vidinė ramybė“
Laura Sidaraitė-Michailovė įsitikinusi: bet kuria liga sergant būtina sportuoti. Jau 17 metų su išsėtine skleroze gyvenanti kineziterapeutė ne tik pati stengiasi gyventi ...
Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas kartu su ATV klubu „Bekelės vilkai“ jau ketvirtą kartą neįgaliesiems surengė žygį keturračiais motociklais. Renginio organizatorių nuotr.
Ką tik galingai riaumojusių 17 keturračių motociklų dingo miško glūdumoje. Kačerginės seniūnijoje (Kauno r.) įsikūrusioje „Barsukynės“ stovyklavietės aikštelėje liko tik ...
Laurynas tikisi kada nors vėl vaikščioti. Dabar tai įmanoma tik su treniruokliu „Eik“
Visais laikais žmonės ieško stebuklingų receptų, kaip ilgai nesenti, kaip išvengti vėžio, Alzheimerio ir kitų ligų. Pasak LSU profesoriaus Alberto Skurvydo, receptai jau seniai ...
Pasaulis atsisveikino su Jean Vanier – „Arkos“ bendruomenės įkūrėju. Trosly „Arkos“ bendruomenės archyvo nuotr.
Praėjusią savaitę pasaulis atsisveikino su Jean Vanier (Žanu Vanier) – „Arkos“ bendruomenės, kurioje kartu gyvena intelekto negalią turintys ir negalių neturintys žmonės, ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų