Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. Vidapress)

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. Vidapress)

Apie didžiausią Antrojo pasaulinio karo, o ir visos žmonijos istorijos, tankų mūšį ginčai netyla ir šiais laikais. Sovietinės istorijos atstovai tokiu vadina Prochorovkos mūšį, kuris laikomas lūžio momentu kare, kuomet sovietams pavyko atremti vokiečių puolimą ir patiems pereiti į puolimą. Tačiau dar didesnio masto tankų susidūrimas vyko keleriais metais anksčiau ir jis dažnai sulaukia nepelnytai mažai dėmesio.

1941-aisiais Ukrainos laukuose susidūrė milžiniška Sovietų Sąjungos tankų armija ir ne tokia skaitlinga, tačiau daug geriau aprūpinta ir sustyguota Vokietijos kariuomenės dalis, pradėjusi savo planą „Barbarosa“.

Prochorovkos mūšis

Dažnai didžiausiu tankų mūšiu vadinamas Prochorovkos mūšis įvyko 1943-iaisiais rytiniame fronte, netoli Kursko, kuomet šimtai sovietų tankų įsirėžė į vokiečių dalinį ir pavertė teritoriją milžiniška žmonių ir metalo mėsmale.

REKLAMA

Netoli Prochorovkos geležinkelio stoties įvykęs tankų mūšis yra vadinamas viena iš svarbiausių 1943 metais Trečiojo Reicho vykdytos operacijos „Citadelė“ dalimi. Tiksliau, lūžio tašku, kuomet jau tapo aišku, kad vokiečių veržimasis gilyn į Sovietų Sąjungą yra sustabdytas, rašoma „The National Interest“.

Dėl kraštovaizdžių ypatybių sovietų tankai neteko galimybės plačiai išsidėstyti, jie buvo priversti rikiuotis vos ne vienas paskui kitą, kad galėtų pasiekti vokiečius. Beje, sovietų tankai atakavo faktiškai kaktomuša, skirtingai nuo savo techniką ir žmones saugančių vokiečių, kurie pasinaudoję šiomis aplinkybėmis su artilerija gerokai praretino priešininkų gretas.

Vokiečiai šioje kovoje įveikė savo priešininkus – iš 294 tankų ir karinių pabūklų neteko 43-80, tuo metu sovietai – iš 616 išvesta iš rikiuotės ar sunaikinta buvo 300-400. Tačiau būtent tuo metu šiame kovos ruože Sovietų Sąjunga ir pasiekė persilaužimą ir sustabdė vokiečių žygį pirmyn. Todėl strategine prasme tai yra laikoma sovietų karine pergale.

Prochorovkos mūšis buvo tikrai svarbus dviejų kariuomenių dalinių susidūrimas, ir jį galima priskirti prie vieno iš skaitlingiausių pasaulio istorijoje, tačiau istorikams jau daugelį metų kelia abejonių prie jo klijuojama etiketė „didžiausias“.

REKLAMA

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Generolai nusprendė pasipuikuoti prieš vadovybę

Prochorovkos kontrolė buvo paskutinė strateginė Vokietijos pergalė operacijos „Citadelė“ metu. 1943-ųjų liepos 12-ąją Sovietų Sąjungos tankai kontratakavo atvirame lauke, tačiau patyrė stiprių nuostolių.

Nepaisant to, tai yra laikoma taktiniu Sovietų Sąjungos laimėjimu, nes smarkus puolimas iš pradžių pristabdė, o vėliau ir visai sužlugdė vokiečių kariuomenės judėjimą gilyn į Sovietų Sąjungos teritoriją. Tuo pat metu prasidėjęs puolimas kitomis kryptimis leido Rusijos karo vadams gerokai padidinti numuštų tankų skaičių. Sovietų generolas Pavelas Rotmistrovas, teisindamasis dėl milžiniškų nuostolių, minėjo „300 tankų iš abiejų pusių vien per pirmąją dieną“ .

Kiek iš tiesų Prochorovkoje buvo tankų? Istorijos šaltiniuose vis dar pasitaikantys 1,5 tūkst. ar panašūs skaičiai yra toli nuo realybės. Knygoje „Mitų išsklaidymas: tankų mūšis Prochorovkoje“ rusų istorikas Valerijus Zamulinas atskleidė tikruosius skaičius: viso mūšyje dalyvavo 978 tankai – 306 vokiečių ir 672 sovietų. Sunaikinta buvo apie 400 sovietų karo mašinų ir 80 vokiečių tankų.

REKLAMA

Neapsiribojant tik pačiu mūšiu prie Prochorovkos, bendras vokiečių II-osios SS tankų divizijos ir sovietų 5-osios tankų divizijos skaičius apylinkėse galėjo siekti 1299 vienetus, kaip teigiama 2000-ųjų Niklaso Zetterlingo ir Andreso Franksono statistinėje ataskaitoje.

Iš tiesų didžiausias pasaulio istorijoje tankų mūšis galėjo įvykti keleri metai prieš minimus Kursko kampanijos įvykius, tačiau įvykiai tuomet buvo tokie chaotiški, o rusų netektys – tokios milžiniškos, kad istorikai iki šiol ginčijasi dėl tikrųjų mastų.

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. Vidapress)

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. Vidapress)

Brodžio mūšis

Brodžio mūšis, kai kuriuos šaltiniuose įvardijamas kaip Lucko ar Dubno mūšiu, sovietinėje literatūroje dažnai vadinamas „tėvynės gynybos mūšių“ dalimi, pastariesiems baigėsi apverktinai.

„Tai, iš esmės, didžiausias tankų mūšis II-ojo pasaulinio karo metu“, – savo paskaitoje apie Brodžio mūšį 2007-aisiais pasakojo istorikas Davidas Glantzas.

Nacių kariuomenė Sovietų Sąjungą užpuolė 1941-ųjų birželio 22-ąją. Ukrainoje suformavę trikampį tarp Dubno, Brodžio ir Lucko, sovietų armijos generolai šešiomis mechanizuotomis divizijomis, vadovaujant pačiam 1939-1940 karo su Suomija „herojui“ Michailui Kirponasui, kontratakavo įsiveržusią vokiečių 1-ąją tankų diviziją, kurios galutinis šio etapo tikslas buvo Kijevo užėmimas.

REKLAMA

Sovietų kariai kovėsi itin aršiai ir vokiečius į neviltį varė naujieji T-34, KV-1 ir KV-2 tankai, kurių niekaip „neėmė“ prieštankiniai pabūklai. Tačiau didžiulėmis problemomis susidūrė Raudonosios Armijos logistikos linija, kurią visiškai sunaikino vokiečių bombonešiai.

Atlikę seriją antskrydžių vokiečiai sugebėjo sutrikdyti sovietų kariuomenės atsargų tiekimą. 15-osios mechanizuotos divizijos vadavietė buvo visiškai sunaikinta, o jos vadas generolas-majoras Ignatas Karpezo, buvo sužeistas. Vien šioje teritorijoje „Luftwaffe“ sunaikino 201 sovietų tanką.

Vokiečiai sugebėjo išgaudyti prastai organizuotus ir išsisklaidžiusius Raudonosios Armijos tankų junginius. Tuo pat metu vokiečių antžeminiai daliniai sulaukė pagalbos iš oro – sovietai buvo atkirsti nuo užnugario. Dėl prasto planavimo ir bendro susikalbėjimo, Sovietų Sąjungos daliniai taip niekada ir nesusijungė bendram puolimui prie Dubno.

Birželio 29-ąją, kuomet į priekį besiveržiantys vokiečių tankai apsupo ir sutriuškino didelę dalį sovietų karinių dalinių, tapo aišku, kad rusams tai tampa išgyvenimo, o ne kontratakos mūšiu. Vadovybės neorganizuotumą gerai simbolizuoja vienas iš nepaklusnumo atvejų. 9-osios mechanizuotos brigados vadas – vėliau tapęs vienu iš žymiausių Sovietų Sąjungos karvedžių – generolas Konstantinas Rokosovskis apšaudė iš artilerijos pabūklų į Rovną besiveržusį vokiečių tankų dalinį, kuris tuomet patyrė didelių nuostolių. K. Rokosovskis pats nusprendė neklausyti vadovybės nurodymo tęsti, jo manymu beprasmišką, kontrataką bet kokia kaina ir paspendė ten spąstus vokiečiams.

REKLAMA

Sovietų kariuomenė turėjo parengusi mūšiui įspūdingą KV ir T-34 tankų skaičių, kurie patys savaime tuomet jau buvo pranašesni už vokiečių analogus. Vien sovietų 10-oji tankų divizija ir 15-oji mechanizuota divizija turėjo 63 sunkiuosius KV tankus ir 38 T-34 tankus. Tiesa, didžiąją dalį smogiamosios jėgos sudarė lengvieji BT ir T-26 tankai.

Mūšio nesėkmę nulėmė prastas organizuotumas ir vadovybės kompetencijos trūkumas

Mūšis tęsėsi savaitę ir baigėsi birželio 30-ąją. Iš 5 tūkst. sovietų tankų buvo sunaikinta ar išvesta iš rikiuotės net 2,6 tūkst. Vokiečių nuostoliai galėjo siekti 200 tankų iš iki 1 tūkst. dalyvavusių. Vien Sovietų Sąjungos 8-oji mechanizuotoji divizija patyrė tokių triuškinančių nuostolių (neteko 800 karinių vienetų), kad jos likučiai buvo išformuoti ir priskirti prie kitų karinių dalinių.

Nepaisant milžiniškos žmogiškųjų išteklių ir technikos persvaros prieš vokiečius rusai patyrė siaubingų nuostolių. Istorikų teigimu, to priežastimi tapo vokiečių persvara ore, nulėmusi sovietinės logistikos problemas, o taip pat pakrikusi ir nesugebanti savo užduočių vykdyti sovietinė kariuomenės vadovybė.

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Didžiosios tankų skerdynės: mūšis, kurio nenori prisiminti vėliau karą laimėjusi Sovietų Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

Kodėl Prochorovkos mūšis dažnai klaidingai vadinamas didžiausiu tankų mūšiu?

Rusijos istorikas Borisas Sokolovas portalui „Radio Svoboda“ pažymėjo kelis faktorius, kodėl Prochorovka dažnai klaidingai yra laikomas didžiausiu tankų mūšiu: sovietų karo vadų norą pasipuikuoti ir sutapusias Rusijos kariuomenės kontrpuolimo aplinkybes.

„Susidėjo keli faktoriai. Visų pirma, iškart po Prochorovkos tą dieną sovietų kariuomenė perėjo į puolimą Kursko įlankos šiaurėje. Tapo aišku, kad vokiečių puolimas žlugo. Maža to, tai buvo didžiausia sovietų tankų koncentracija Kursko mūšyje vienoje fronto dalyje. Taip pat dar suveikė ir tai, kad viskas vyko Voronežo fronte, o ten kaip tik vadovavo Nikita Chruščiovas. Jis buvo Karo tarybos nariu, ir šiam frontui buvo skiriamas padidintas dėmesys. Ir, aišku, generolas Rotmistrovas tvirtino, kad jis tariamai pasiekė didžią pergalę, kad galėtų nuslėpti savo pralaimėjimą. Štai visi šie faktoriai ir suvaidino vaidmenį, leidusį sukurti mitą“, – cituojamas istorikas.

 

Frontavyko sūnus
2019-05-18 11:09:06
Ne rusai sumalė, o likęs pasaulis! Taip , rusų gyvoji jėga, bet kiek technikos, amunicijos, maisto sovietai gavo iš JAV, GB ir kt. šalių? Kodėl šitai nutylite? Sovietų laimėjimai prasidėjo tik vakarų valstybėms ėmus teikti visokeriopa paramą.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Karą 2019-05-19 12:10:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
laimėjo 28 panfiloviečiai, kurių niekada nebuvo. Juk svarbu įtikinti, kad jie buvo - argi ne taip?   ATSAKYTI
Mastantis 2019-05-19 10:03:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Frontavyko sunau,kada atsidare antras frontas,o kada ivyko persilauzimas antrajame pasauliniame? Niekas neneigia kitu valstybiu indelio,bet iskraipyt istorijos nereikia.   ATSAKYTI
Watnikofobas 2019-05-18 13:09:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Vatnikai rekia nesamone.   ATSAKYTI
mukele 2019-05-18 12:09:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
kazimyrai, tau su galva negerai. isgelbejo nuo rudojo maro ,bet atejo raudonasis maras dar blogesnis. geriau jau butu "neisvadave"tie nusmurge kacapai.   ATSAKYTI
Darka 2019-05-18 15:47:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Jai fricai but laimeje cia nerasinetum nes tavo diedukai butu koncentracijos stovykloi kanopas uzkrate!!  
S 2019-05-18 11:35:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Autorius jei galėtų tai isbuciotu vokieciam sikna,beje amerikiečių tankai buvo niekam tikę,nebent "villis"ai ir " tusonke",bet ir jos davė ne dykai o TSRS mokėjo auksu.   ATSAKYTI
Kestas 2019-05-18 11:18:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Ponas Frontavyko
Nes ta pati JAV bijojo Jeigu Pralaimes Rusija tada Vokieciai Pasuks ant Jav   ATSAKYTI
Kestas 2019-05-18 11:11:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Man atrodo kad Ponas Rasytojas Kaip ir Ponia D.Grybauskaite ir V.Lansbergis nori tik Pakenkti Nes pralosus kovai Reikia nors nukritus ikasti i koja.
Tokie Musu Lansberginiu Pasisakimai   ATSAKYTI
Petras 2019-05-18 10:29:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Vokieciai buvo tokie saunuoliai pasak straipsnio, bet kazkodel Hitleris nusisove po triju metu, o Rusijos armija sedejo Berlyne 50 metu.   ATSAKYTI
Kazimyras 2019-05-18 10:16:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
kaip jus bemenkinsite ar besmeisite antrajame pasauliniame kare sovietai sumale voekciu taip isgirta armija.Ir reikia dekoti kariams kurie isgelbejo Europa nuo rudojo maro   ATSAKYTI
Frontavyko sūnus 2019-05-18 11:09:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Ne rusai sumalė, o likęs pasaulis! Taip , rusų gyvoji jėga, bet kiek technikos, amunicijos, maisto sovietai gavo iš JAV, GB ir kt. šalių? Kodėl šitai nutylite? Sovietų laimėjimai prasidėjo tik vakarų valstybėms ėmus teikti visokeriopa paramą.  
frontavykui 2019-05-19 15:06:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vokiečiai pralaimėjo dar 1941, kad sustojo prie maskvos, o usa pradėjo tiekt rimtą pagalbą tik 1943 metais po stalingrado mūšio... visa likusi europa su pasauliu tuo metu dirbo vokiečiams...
gal prisiskaitėte usa ir europos istorijos vadovėlių, kur teigiama, kad vokiečius nugalėjo usa, o sovietai buvo tik šiaip sau...?
  
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Didžiūnaitytės žūties tyrimas
DABAR RODOMA
Didžiūnaitytės žūties tyrimas
DABAR RODOMA
Kova su Sosnovskio barščiais
DABAR RODOMA
Kaip išsirinkti kokybišką medų
DABAR RODOMA
Medikai skaičiuoja aukas
DABAR RODOMA
Tarybiniai karščiai Lietuvoje
DABAR RODOMA
Glostyk Bobiką
DABAR RODOMA
Tragedija Balsio ežere: nuskendo du vaikai
DABAR RODOMA
Braškių katastrofa: nespėja skinti
DABAR RODOMA
Nufilmavo krušą: gabalai kėlė pavojų
DABAR RODOMA
Šalčiūtė apžvelgė kauniečių pamėgtą vietą: čia vykdavo erotikos vakarėliai
REKLAMA
Žiurkė (stopkadras)
Į barą ne tik išgerti kokteilio, bet ir pasimėgauti žiurkių draugija. Tokią pramogą už 50 dolerių siūlo vienas baras San Fransiske. Ir nors gali atrodyti neįtikėtina – ...
Buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (nuotr. SCANPIX)
Kovoje dėl Jungtinės Karalystės premjero posto po dar vieno balsavimo antradienį liko penki kandidatai, o joje pirmauja buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas. ...
Ukraina (nuotr. SCANPIX)
Jungtinės Valstijos antradienį paskelbė, kad skirs Ukrainai 250 mln. dolerių (223,4 mln. eurų) vertės karinės pagalbos, skirtos sustiprinti šalies jūrų ir sausumos pajėgas. Ši ...
 Egipto prezidentą Mohamedą Mursi mirtis ištiko teismo salėje (nuotr. SCANPIX)
Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras antradienį paragino atlikti „nepriklausomą tyrimą“ dėl buvusio Egipto prezidento Mohamedo Mursi mirties aplinkybių. „Po bet kokios ...
Angela Merkel ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Vokietijoje kaip prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi pirmą kartą. Ir čia jam išbandymas, kaip elgtis, kai Angelai Merkel akivaizdžiai sustreikuoja sveikata. Skambant ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų