Sąjungininkams sutriuškinus Vokietiją Antrajame pasauliniame kare, su Adolfo Hitlerio Trečiuoju Reichu siejamiems naciams Europoje apkarto dienos. Tūkstančiai aukšto rango nacių pareigūnų, partijos narių ir bendrininkų – įskaitant ir daug žymių karo nusikaltėlių – spruko per Atlantą, prieglobsčio ieškodami Pietų Amerikoje – Argentinoje, Čilėje ir Brazilijoje. Pateikiame jums sąrašą žymiausių nacių karo nusikaltėlių, kurie po karo paspruko į Pietų Ameriką.

Walteris Rauffas (nuotr. Wikipedia)

Walteris Rauffas (nuotr. Wikipedia)

Argentina karo metais palaikė šiltus santykius su Vokietija ir tapo namais šimtams tūkstančių vokiečių migrantų. Tūkstančiai žemyną užplūdusių nacių ir jų bendrų suformavo pagalbos tinklą nuo atsakomybės už karo metu padarytus nusikaltimus sprukusiems aukšto rango nacių pareigūnams.

„Mirties architektas“ Adolfas Eichmannas

Ieškomiausiu pasaulio naciu tituluotas A. Eichmannas laikomas vienu pagrindinių žydų naikinimo Europoje organizatorių. Nors pats savo rankomis A. Eichmannas žydų nežudė, būtent jis sukūrė koncentracijos stovyklų tinklą, kuriame mirė apie 6 mln. žydų. Šis liūdnai pagarsėjęs nacis rūpinosi Europos žydų atpažinimu, surinkimu ir išgabenimu į Aušvicą, Treblinką ir kitas mirties stovyklas nacistinės Vokietijos okupuotoje Lenkijoje.

REKLAMA

Adolfas Eichmannas (nuotr. Wikipedia)

Adolfas Eichmannas (nuotr. Wikipedia)

Pasibaigus karui, A. Eichmannas slapstėsi Austrijoje. Padedamas vieno Pranciškonų vienuolio Italijoje, jis gavo Argentinos vizą padirbtą pasą. 1950 m. A. Eichmannas, pasivadinęs Ricardo Klementu, gariniu laivu pasiekė Buenos Aires, kur įsikūrė su savo žmona ir vaikais. Netrukus garsusis nacis įsidarbino „Mercedes-Benz“ gamykloje.

Vis dėlto A. Eichmanno slėpynės truko neilgai. 1960 m. gegužę Izraelio slaptosios tarnybos „Mossad“ agentai sulaikė A. Eichmanną ir paslapčia išgabeno iš šalies į Izraelį, kur jis nuteistas mirties bausme už žydų pasmerkimą mirčiai. A. Eichmannas pakartas 1962 m.

„Mirties angelas“ Josefas Mengelė

Savo pravardę J. Mengelė pelnė dėl makabriškų eksperimentų su Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniais. Sukarintos organizacijos SS pareigūnas J. Mengelė Antrojo pasaulinio karo pradžioje išsiųstas į Rytų frontą, kur kovojo prieš sovietų karius. Tarnybos metu sužeistas J. Mengelė vėliau paskirtas į Aušvico koncentracijos stovyklą, kur vietinius kalinius – ypač dvynius, nėščias moteris ir neįgaliuosius – naudojo kaip žiurkes bandymams. Taip pat J. Mengelė, prisidengdamas medicininiais tyrimais, kankino ir žudė vaikus.

Josefas Mengelė (nuotr. Wikipedia)

Josefas Mengelė (nuotr. Wikipedia)

Po karo J. Mengelė daugiau nei trejus metus slapstėsi Vokietijoje, o 1949 m., padedamas katalikų dvasininkijos, „Mirties angelas“ iš Italijos paspruko į Argentiną. Ten jis vedė nepakeitęs vardo, taip pat darbavosi jam priklausiusioje mechanikos įrenginių parduotuvėlėje. Slapstytis Paragvajuje, o vėliau ir Brazilijoje J. Mengelė pradėjo tik sužinojęs apie A. Eichmanno sulaikymą.

REKLAMA

Nors Vakarų Vokietija Argentinos reikalavo J. Mengelės ekstradicijos, pastaroji spyriojosi, tvirtindama, kad garsaus nacio nusikaltimai buvo „politiniai“. Nacių medžiotojai ištisus dešimtmečius vaikėsi J. Mengelės, tačiau 1979 m. jis, pakirstas insulto, nuskendo Brazilijos pakrantėje. Kadangi Brazilijoje J. Mengelė gyveno pakeitęs vardą, gandai apie jo mirtį nebuvo patvirtinti iki 1985 m., kai teismo medicinos ekspertai ištyrė jo palaikus.

„Dujininkas“ Walteris Rauffas

SS pulkininkas W. Rauffas laikomas atsakingu už kilnojamų dujų kamerų, kuriose Antrojo pasaulinio karo metais žuvo apie 100 tūkst. žmonių, pagaminimą ir taikymą. Pasak Jungtinės Karalystės specialiųjų tarnybų, W. Rauffas prižiūrėjo iki 60 asmenų galėjusių gabenti ir tuo pačiu metu dujomis nuodyti sunkvežimių modifikacijas. Taip pat W. Rauffas liūdnai pagarsėjo dėl žydų bei tunisiečių egzekucijų.

Walteris Rauffas (nuotr. Wikipedia)

Walteris Rauffas (nuotr. Wikipedia)

Sąjungininkų kariai W. Rauffą sulaikė karui besibaigiant, tačiau jis paspruko iš karo belaisvių stovyklos JAV ir ėmė slapstytis Italijos vienuolynuose. 1948 m. padirbėjęs Sirijos prezidento patarėju karo klausimais, W. Rauffas grįžo atgal į Italiją ir po metų pabėgo į Ekvadorą, iš kurio persikėlė į Čilę, kur gyveno nekeisdamas vardo.

Taip ir nesučiuptas, W. Rauffas dirbo krabų konservų fabrike ir šnipinėjo Vakarų Vokietijai 1958 ir 1962 metais. Jo buveinė paaiškėjo po to, kai jis Vokietijon išsiuntė laišką, prašydamas į Čilę atsiųsti jo pensiją. 1962 m. W. Rauffas sulaikytas Čilėje, tačiau šalies Aukščiausiasis teismas jį išteisino kitąmet. Čilės diktatorius Augusto Pinočetas ne kartą atmetė Vakarų Vokietijos prašymą W. Rauffo ekstradicijai. Nacių nusikaltėlis mirė 1984 m., o dalis lankytojų per jo laidotuves pagerbė Hitlerį, šaukdami „Heil Hitler“.

REKLAMA

„Baltoji mirtis“ Franzas Stanglas

Savo neįprastą pravardę F. Stanglas pelnė dėl polinkio nešioti baltą uniformą ir botagą. Austrijoje gimęs F. Stanglas dirbo su eutanazijos programa „Aktion T-4“, pagal kurią naciai žudė protiškai ir fiziškai neįgalius asmenis. Vėliau Vokietijos okupuotoje Lenkijoje jis paskirtas Sobiboro ir Treblinkos koncentracijos stovyklų vadu. Manoma, kad jo valdymo metu Sobibore nužudyta daugiau nei 100 tūkst. žydų, o Treblinkoje – apie 900 tūkst. asmenų.

Franzas Stanglas (nuotr. Wikipedia)

Franzas Stanglas (nuotr. Wikipedia)

Po karo F. Stanglą sučiupo JAV kariai, tačiau jis paspruko į Italiją. Padedamas naciams prijautusio austrų vyskupo Aloiso Hudalo, F. Stanglas nukeliavo į Siriją su padirbtu pasu, o iš ten 1951 m. pasiekė Braziliją.

Brazilijoje žymusis nacis savo vardu dirbo „Volkswagen“ gamykloje, kol 1967 m. jį surado žymus nacių medžiotojas Simonas Wiesenthalas. F. Stanglas ekstradijuotas į Vakarų Vokietiją, kur nuteistas iki gyvos galvos dėl 900 tūkst. asmenų nužudymo. Pakirstas širdies bėdų, žydų žudikas mirė kalėjime 1971 m.

Šunimi ginkluotas Josefas Schwammbergeris

Austrų kilmės SS komendantas J. Schwammbergeris buvo atsakingas už tris koncentracijos stovyklas žydų getuose nacių okupuotoje Lenkijoje. Išskirtiniai šio nacio „palydovai“ – žmones pulti ištreniruotas aviganis bei botagas. 1943 m. vienoje koncentracijos stovykloje J. Schwammbergeris suorganizavo masinę žydų egzekuciją Lenkijoje ir pats nušovė 35 kalinius.

Josefas Schwammbergeris (nuotr. Wikipedia)

Josefas Schwammbergeris (nuotr. Wikipedia)

J. Schwammbergeris sulaikytas 1945 m. Austrijoje, tačiau pabėgo į Italiją 1948 m., o po kelių mėnesių pasiekė Argentiną, kur gyveno nekeisdamas vardo ir gavęs pilietybę.

REKLAMA

Vakarų Vokietijai bandant gauti jo ekstradiciją, J. Schwammbergeris ėmė slapstytis, tačiau 1987 m. buvo sulaikytas Argentinos pareigūnų. 1990 m. jis grįžo į Vakarų Vokietiją ir stojo prieš teismą. Liudininkų teigimu, žiaurusis nacis koncentracijos stovyklos kalinius gyvus mesdavo į laužą, o vaikų galvas iki mirties trankydavo į sieną, mat „gailėjo jiems kulkos“. 1992 m. jis nuteistas iki gyvos galvos. 2004 m. J. Schwammbergeris mirė kalėjime, sulaukęs 92-ejų.

Italų skerdikas Erichas Priebke

Vidutinio rango SS pareigūnas ir Gestapo narys, E. Priebke dalyvavo nacių surengtose skerdynėse Romoje, kurių metu, kerštaujant už 33 SS pareigūnų nužudymą, nužudyti 335 žmonės. E. Priebke prisipažino nužudęs du italus, tačiau tikino tik vykdęs jam duotus nurodymus. SS pareigūnas taip pat buvo atsakingas už 2 tūkst. žydų išgabenimą į Aušvicą.

Erichas Priebke (nuotr. Wikipedia)

Erichas Priebke (nuotr. Wikipedia)

1946 m. Naujųjų metų išvakarėse E. Priebke pabėgo iš britų karo belaisvių stovyklos, nugirdydamas savo apsauginius. Padedamas vyskupo Aloiso Hudalo, E. Priebke po dvejų metų išvyko į Argentiną su padirbtu pasu. Jis įsikūrė idiliškame kalnų miestelyje Patagonijos regione, kur dirbo parduotuvėje ir vokiečių mokykloje nekeisdamas vardo.

E. Priebkes praeitis netikėtai atskleista vieno interviu metu. Netrukus po to žymusis nacis išduotas Italijai, kur iki gyvos galvos buvo nuteistas už karo nusikaltimus. E. Priebke mirė 2013 m., sulaukęs 100 metų.

„Gailestingasis“ Gerhardas Bohne

Teisininkas ir SS pareigūnas G. Bohne Trečiajame Reiche rūpinosi jau minėta A. Hitlerio „Aktion T-4“ eutanazijos programa. Jis pats teigė „žudęs iš gailesčio“, tačiau dabar jau aišku, kad G. Bohne vykdė sistemingus masinius žudymus, siekdamas išgryninti Arijų rasę ir nusikratyti neįgaliųjų. Iš viso programoje dujų kamerose nužudyta maždaug 200 tūkst. neįgalių arba nepagydomomis ligomis sirgusių vokiečių.

REKLAMA

1949 m., apsimetęs kariuomenės techniniu darbuotoju, G. Bohne pabėgo į Argentiną. Vėliau jis pripažino, kad Argentinos lyderio J. Perono pagalbiniai aprūpino jį pinigais ir asmens dokumentais.

Argentinoje nuvertus J. Peroną, 1963 m. G. Bohne grįžo į Vokietiją ir stojo prieš teismą Frankfurte. Žymusis nacis buvo išleistas už užstatą, todėl vėl spruko į Argentiną, iš kurios po trejų metų vėl pargabentas į Vokietiją kaip pirmasis pasidavęs nacių nusikaltėlis. Pripažintas negalinčiu stoti prieš teismą, G. Bohne laisvėje išgyveno dar 15 metų iki mirties 1981 m.

simas
2019-08-10 20:08:58
Kaip lengvai pabėgo tie nusikaltėliai iš kalėjimų, kurie priklausė .......nusikaltėliams.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Grigorijui 2019-08-11 15:53:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Nedrisk juodinti musu prezidentes. Po Nausedos vel rinksime Grybauskaite ir tokie kaip tu sedes cypeje!   ATSAKYTI
Grigorij 2019-08-11 21:45:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Grigorijui,
manai, kad ja dar reikia juodinti??? Siaip, jei norit pradziuginti Putina, griaunant LR, - rinkit, nors Azubali su Kasciunu, nors Simonyte, nors Linkeviciu, nors Stas'ka Buskeviciu. :))) Sansa issigelbeti, isrenkant Andriukaiti, jus pras*kot - sveikinu!  
Set 2019-08-12 08:06:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Susikist ta Grybauskaite ten kur saulute nesviecia.  
Nenacis 2019-08-11 15:49:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kokios grazios buvo ju uniformos.   ATSAKYTI
Skaitytojas 2019-08-11 15:45:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Betgi jienekente ir rusijos   ATSAKYTI
Jonas/Šliauka 2019-08-11 14:04:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tomai, labai malonu, kad tokiu, kaip Tu, žmonių dar liko. Aš už tokias mintis esu labai nukentėjęs. Skųstis - kam? Tam pačiam "sovietiniam aparatui"? Sovietai atėmė tėvą - nuteisė, nes buvo "Žaliukas". Išvežė į Sibirą, kur ir mirė. Taip man atėmė vaikystę, jaunystę, o dabar ir senatvę. Būkit atsargūs, nes kas skundė, dabar jau "patriotai".    ATSAKYTI
Gintaras 2019-08-11 11:11:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ne vienam pagalbos ranką ištiesė bažnyčios atstovai. Štai ir melskitės Dievui bažnyčioje, kuri prisideda prie genocido.   ATSAKYTI
Tomas 2019-08-11 06:39:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Grigorijau,jie naikino visus ,kurie pasisakė ir kovojo už laisvą Lietuvą. Nežinau nei vieno žydų tautybės asmens,kuris už tai būtų nukentėjęs.Jei žinote ,parašykite, būtų labai įdomu sužinoti. l   ATSAKYTI
Grigorij 2019-08-11 21:39:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tomas,
zydai - protingi zmones, uz TOKIA "laisva" Lietuva, siekincia "vienybes be zydu" vietoj "vienybe te zydi", nekovojo. Veliau, kas is ju isgyveno ir galejo, didvyriskai kovojo su naciais ir partizanu buryse, ir 16-oje Lietuviskoje divizijoje, taip gelbejant visiskai kolaboravusios su naciais Lietuvos reputacija. Ir lietuviu, kaip tautybes nenaikino, nekersyjo jums del "laisves kovotoju" tautiniu pozymiu. Nes zydai nesieke gauti kazkoki suvereniteta, aukojant lietuvius. O NKVD toks darbas: kovoti su valdzios priesais, nepriklausomai nuo tautybes. As nesiruosiu 100% teisinti ju metodus, bet uz tautybe jie TIKRAI nezude. Tarp kitko, Lietuvos istorikai seniai nustate, kad 1941 geguzes menesi NKVD tarnavo 52,2% rusu, 31,2% lietuviu, 16,6% zydu. Lietuvos Komunistu partijoje 1941 sausyje buvo 63,5% lietuviu, po 16% rusu ir zydu. Apie 83% visu TSRS nacionalizuotu imoniu priklause zydams. Ne maziau 20% istremtu 1941 metais buvo zydai. Per ta prievarta jie, pagal likimo ironija, gavo sansa issigelbeti nuo garantuoto sunaikinimo kolaboravusiu su naciais lietuviu "didvyriu"... Masto zuvusiu nuo zydu NKVD-istu lietuviu ir zuvusiu nuo lietuviu "laisves kovotoju" zydu net lyginti negalima. Rainiuose buvo nuzudyta 72 lietuviu, tai po to lietuviai ten po baisiu patyciu nuzude 700 vietiniu zydu BE ATRANKOS, jokiu NKVD-istu. Siaip, LR yra 227 masiniu zydu kapavieciu, kur buvo nuzudyta apie 200 000 zmoniu.  
Set 2019-08-12 08:09:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Visus zydus reikia varyt is Lietuvos.Jie nieko nedaro pinigus skaiciuoja ir dar mum savo tykejima kisa.   
Grigorij 2019-08-12 16:48:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Set,
kritau nuo kedes!:))) Kaip SIANDIEN galima isgyventi, nieko nedarant, neskaiciuojant pinigu? Kur propaguojamas zydu tIkejimas, kodel as nemaciau ir negirdejau? Gal, tavo manymu, zydai privalo gerbti lietuviu "didvyrius", kurie aktyviai prisidejo prie Holokausto, kai per II Pasaulini kara cia buvo nuzudyta 95% vietiniu zydu, kai naciai tik vadovavo, o praktiskai viska vykde lietuviai? Tarp kitko, ne visi lietuviai sutiko zudyti (!), bet ju NEVIENO nesusaude, o leido saugoti pasmerktuosius (kad nepabegtu). Na, bet tamstos meile kitatauciams, nora juos VISUS matyti per didesni atstuma, as tykiu. :)))  
Grigorijau, 2019-08-13 08:44:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
koks skirtumas už ką žudė už tautybę ar už pažiūras-rezultatas tas pats,todėl ir jų vertinimas turi būti tas pats.  
Grigorij 2019-08-13 11:32:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Grigorijau,
uz arsu antitarybiskuma pagal paziuras, juolab jo propagavima, TSRS sodino, prie Stalino galejo ir istremti, issiusti i lageri "persiauklejimui". Taip, lageri ne visi atlaike. O zude UZ VEIKSMUS, uz ginkluota pasipriesinima valdziai, uz maišta. Juolab, kad maistininkai buvo NE MOBILIZUOTI, o savo noru, be prievartos paeme i rankas ginklus. Treme uz mazus nusikaltimus, uz maistininku palaikyma. Ir pirmu ir antru atveju Tarybu valdzia represavo savo priesus. "Laisva" LR nepraleido progos atkersyti Paleckiukui, igrude ji i cype del neva... snipinejimo RU. Paleckiuka, kuris visa laika buvo stebimas per padidinimo stikla!!! Nejau jis visai beprotis tokiom salygom snipineti? Pagyvenusiems TSRS gerbejams, kurie sau kazka is tu laiku kolekcionuoja, pvz. kazkokia atributika, daznai pakisa ginklus, kad apkaltinti priesiskumu bei samokslu. Gi siuo atveju MASISKAI (95%) zude be atrankos, vien uz tautybe! Jokio vertinimo sutapatinimo!!! Naciai tik vadovavo, o viska stropiai vykde motyvuoti lietuviai. Todel LR naciams neprireike duju kameru, Osvencimo.  
Tomas 2019-08-10 20:31:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Manau tame sąraše turėtų būti ir kgb nusipelnę budeliai:
1.Berkovičius levas-mgb vilniaus vald.
2bidinskis michailas grigorjevičius
3blochas grigelis
4breneris moisiejus
5demba icikas
6dušanskis nachmanas
7faktorauskas volfas
8 f eigelsonas grigorijus
9finheišteinas leonas
10frenkelis chaimas
11gamzi chanonas
12 goldbergas isakas
13 grožnikas giršas
14kaplanas maksas
15karpis nachemija
16kerbelis samuilas
17klipaitė šeina1
18kamodaitė judita
19leščinskis isakas
\20levitacas faifas
21piščikas borisas
22plotkinas leivikas
23korauskas eusiejus
24slavinas aleksandras
25štarkmanas markas ir tttttttt,pavargau rašyti .tai yra žydų tautybės lietuvių budeliai ,taip ir liko nenubausti už nusikaltimus lietuvių tautai.
   ATSAKYTI
bajoras 2019-08-10 20:45:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
O kgb tardytojo dukra kukliansky dar drysta nurodyti kokias atminimo lentas Lietuviams kabinti.  
Grigorij 2019-08-10 21:42:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Tomas,
idomu, o tie asmenys, lietuviu "didvyriu" pavyzdziu, irgi be atrankos masiskai naikino lietuvius vien uz tautybe? Gal jie nuzude 95% lietuviu, vygdant Partijos uzduoti taip galutinai isspresti lietuviu klausima?  
Grigorij 2019-08-10 21:49:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
bajoras,
o kam net dviem kadencijom rinkot geriausia visu laiku LR zudike - ŠunGrybe - Raudonaja Dalia Magnolija? Kam rinkot tarybini profesoriu muzikologa, desciusi marksizma-leninizma, kodel iki siuol taip aktyviai renkat jo partija?  
Zidas 2019-08-11 15:55:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Vienas istisas smeiztas!  
Petras 2019-08-10 20:30:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Bet straipsnyje nebuvo vietos nacistui Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun kuris vadovavo JAV skrydziui i menuli.
Daugiausia nacistu bego i JAV kur veliau dirbo JAV vyriausybei.   ATSAKYTI
simas 2019-08-10 20:08:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kaip lengvai pabėgo tie nusikaltėliai iš kalėjimų, kurie priklausė .......nusikaltėliams.   ATSAKYTI

Top Video

Gyvybės langelyje paliktas vaikas
DABAR RODOMA
Gyvybės langelyje paliktas vaikas
DABAR RODOMA
Lietuviai neišgali atostogauti
DABAR RODOMA
Skundžiasi dėl naujų troleibusų
DABAR RODOMA
Sausra pakenkė žuvėdrų jaunikliams
DABAR RODOMA
Lėktuvas leidosi į laukus
DABAR RODOMA
Kyla maisto kainos
DABAR RODOMA
Smarkiai apdegė berniukas
DABAR RODOMA
Kels algas biudžetininkams
DABAR RODOMA
Įspūdinga Sabonio verpstė
DABAR RODOMA
Bute rastas moters lavonas
REKLAMA
Sraigtasparnis (nuotr. SCANPIX)
 Graikijai priklausančioje Poro saloje antradienį privačiam sraigtasparniui nutraukus elektros laidus ir įkritus į jūrą buvo nutrūkęs elektros energijos tiekimas ir žuvo ...
Migrantai (nuotr. SCANPIX)
Labdaros organizacijos laivo išgelbėtų mažiausiai 15 migrantų antradienį šoko į vandenį ir bandė plaukti link Italijos Lampedūzos salos, prasiveržus įtampai dėl daug dienų ...
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau 10-ąjį kartą tapo seneliu – pirmadienį dukrelės susilaukė jo sūnaus Erico žmona Lara. „@LaraLeaTrump ir aš esame sujaudinti, galėdami ...
Ligita Kostiajevienė buvo nužudyta liepos 2-ąją (tv3.lt koliažas)
Dar penktadienį Cambridge Crown teisme buvo atversta žiauriai gyvenimo partnerę nužudžiusio lietuvio Andriejaus Kostiajevo baudžiamoji byla. Nelaimė įvyko Peterborougho mieste, ...
Asociatyvi (nuotr. Fotodiena/Aliaus Koroliovo)
Dėl Vokietijos centrinėje ir pietinėje dalyse kilusios audros Frankfurto oro uoste buvo atšaukta dešimtys skrydžių, pranešė naujienų agentūra AP. Pirmadienio naktį oro uoste ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

Data Laikas Rungtynės Spausk ir žiurek transliacijas:
08.02 22:20 Ispanija - Lietuva
 
 
08.04 19:30 Lietuva - Suomija
 
 
08.10 22:00 Serbija - Lietuva
 
 
08.12 19:30 Lietuva - Serbija
 
 
08.16 19:00 Suomija - Lietuva
 
 
08.17 19:00 Rusija - Lietuva
 
 
08.24 09:00 Pietų Korėja - Lietuva
 
 
08.25 11:30 Lietuva - Angola
 
 
08.27 12:00 Lietuva - Čekija
 
 


×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų