Lietuvos bokso federacija atsakė į kaltinimus: „Nepasiduosime boksui kenkiančių grupuočių spaudimui“

Trečiadienį Vilniaus apskrities bokso federacija (VABF) išplatino pranešimą, kuriame buvo pažerta kritikos dabartinei Lietuvos bokso federacijos (LBF) valdžiai. Pranešime buvo apeliuojama į vadovų, kurie buvo apkaltinti autoritariniu valdymu, reputaciją.

Sportas.lt apie VABF pranešimą bei jame dėstomą informaciją pasikalbėjo su LBF generaliniu sekretoriumi Donatu Mačiansku.

Donatai, VABF viceprezidentas Romualdas Lukošius kaltina jus išstūmus iš LBF veiklos trenerius Vladimirą Bajevą ir Stanislovą Mižigurskį. Kaip atrodė šis procesas? Kodėl buvo nuspręsta atsisakyti šių trenerių paslaugų?

Tai yra netiesa. Noriu pabrėžti, kad V.Bajevas buvo vienas geriausių bokso trenerių Lietuvoje, to niekas neginčijo ir neginčija. V.Bajevas neteko darbo po Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) restruktūrizacijos, po kurios darbo LOSC neteko ir kiti ten dirbę treneriai. LBF su tuo neturi nieko bendra, priešingai – pasirašė peticiją prieš šią reformą. LBF Vykdomasis komitetas norėdamas padėti treneriui, kuris tuo metu dirbo su vieninteliu sportininku – Evaldu Petrausku, priėmė sprendimą pasirašyti su juo darbo sutartį.

Bet E.Petrauskas buvo nuteistas dėl smurtinio nusikaltimo ir tuo pačiu suspenduotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, išbrauktas iš Olimpinės rinktinės kandidatų sąrašo ir neteko teisės atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose. Dėl šios priežasties LBF ir V.Bajevo darbo sutarties pasirašymas buvo sustabdytas. Netrukus po to E.Petrauskas oficialiai pranešė baigęs boksininko karjerą, aukštesnė instancija sportininką taip pat pripažino kaltu. LBF neliko jokio poreikio pasirašinėti sutarties su treneriu, kuris neturi nei vieno sportininko.

Klaidinama ir dėl S.Mižigurskio. Mano žiniomis, S.Mižigurskis toliau formaliai dirba Vilniaus miesto sporto centre, jo klubas yra pilnateisis LBF narys. Taip, jis nebėra Lietuvos rinktinės treneris, tokį sprendimą priėmė LBF Konferencija dar 2015 m., kuomet treneriu paskyrė Europos čempioną Eimantą Stanionį išugdžiusį Vidą Bružą.

Pranešime užsimenama ir apie šmeižtą dėl Antano Arėškos, kuris vėliau, po teismo, grįžo į užimamas pareigas.

A.Arėška LBF generalinio sekretoriaus pareigas ėjo 2012-2016 m., o 2018 m. kovo 27 d. Vilniaus apylinkės teismui dėl neišlaikytų Konferencijos šaukimo procedūrų (Konferenciją tiesiogiai teko šaukti prezidentui, ką atsisakė daryti tuometis LBF generalinis sekretorius, kaip tai numato LBF įstatai, - red.past.) panaikinus 2016 m. balandžio mėn. 30 d. LBF Neeilinės – rinkiminės Konferencijos sprendimus, kuomet A.Arėška nebuvo renkamas. Po teismo sprendimo jis grįžo į savo pareigas. Tuo pat metu padavė skundą darbo ginčų komisijai reikalaudamas kompensuoti darbo užmokestį už dvejus metus, kuomet jis faktiškai pareigų neužėmė ir jokių darbų nedirbo. LBF šį sprendimą skundė. A.Arėškai pavyko galiausiai iš LBF prisiteisti nemažą sumą pinigų. Jei omeny turima šie įvykiai, tai reiktų pažymėti, kad tai ne šmeižtas, o faktas.

REKLAMA

Trenerio Vytautas Sinkevičiaus teigimu, LBF vadovai menkina trenerių, veteranų indėlį į bokso vystymą ir nekreipia dėmesio į sporto mokyklų, kurios nėra LBF nariai, atstovų dėmesį. Ką manote apie šį kaltinimą?

LBF bendradarbiauja su visomis Lietuvos savivaldybių biudžetinėmis įstaigomis užsiimančiomis bokso sporto šaka, pavyzdžiui, Kauno sporto mokykla ,,Gaja“, kurioje

dirba V.Sinkevičius ir dar septyni bokso treneriai, formaliai nėra LBF narė, tačiau praėjusią savaitę turėjome oficialų susitikimą su nauju mokyklos direktoriumi, buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo pusės, tikslai, finansavimas ir kiti aktualūs klausimai. Tokie susitikimai vyksta reguliariai. Ar tai galima vadinti dėmesio nekreipimu?

Treneriai veteranai taip pat nėra užmiršti, pavyzdžiui, LBF narys Kauno veteranų asociacija, su jos nariais taip pat vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, ką jau kalbėti apie LBF trenerius, su kuriais bendradarbiaujama nuolat. Bokso bendruomenės pasitikėjimo netekęs buvęs LBF generalinis sekretorius V.Sinkevičius iškraipo faktus ir tendencingai skleidžia šmeižtą federacijos dabartinių vadovų atžvilgiu.

Pranešime kalbama apie LBF vadovų reputacija – primenamas LBF prezidento Dariaus Šalugos teismo procesas ir jūsų paties byla.

Kiek žinau, D.Šaluga už savo praeities veiksmus yra atsakęs įstatymų numatyta tvarka. Tai nėra jokia paslaptis, nebuvo ir tuomet, kai jis 2012 m. pirmą kartą su A.Arėška kandidatavo į LBF vadovų pozicijas. Kas liečia mane, tai taip pat neturiu jokių paslapčių. Viskas garsiai ir raštu ne kartą deklaruota LBF nariams ir visuomenei, pateikiau dokumentus - bankinius išrašus, pavedimų kopijas, žiniaraščius.

Po to, kai 2016 m. buvau išrinktas LBF generaliniu sekretoriumi, prasidėjo puolimas. Iki tol vadovaujančias pareigas LBF ėję ir neperrinkti LBF Vykdomojo komiteto nariai, o tiksliau, dabartinės VABF nariai pradėjo mane persekioti. Mano atžvilgiu buvo parašyta daugybė pareiškimų į policiją, pradėti net keturi ikiteisminiai tyrimai baudžiamosiose bylose. Visi tyrimai subliuško išskyrus vieną, kuriame buvau ,,spaudžiamas“ prisipažinti kaltu dėl lėšų pasisavinimo. Tai buvo absurdas, nes jokių lėšų niekuomet nepasisavinau.

REKLAMA

Priminsiu, kad iki 2016 m. vadovaujamų pareigų neužėmiau, dirbau LBF referentu ir vykdžiau abejotinus tuomečio A.Arėškos nurodymus. Vienas tokių, kuomet už teisėjavimą Lietuvos čempionatuose atlygį gaudavau ne į savo, o į kito asmens sąskaitą - taip pat kaip ir A. Arėška, nes dirbdami LBF už tuo metu menką atlyginimą negalėdavau gauti papildomų lėšų iš tos pačios organizacijos. 2016 m. po A.Arėškos pareiškimo, buvau patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, įtariant mane lėšų pasisavinimu. Nuo pirmos apklausos ikiteisminio tyrimo metu nieko neslėpiau, viską papasakojau, pateikiau įrodymus, kad lėšos, pervestos į trečių asmenų sąskaitas grįždavo į A.Arėškos sąskaitą, tuo pačiu pateikiau ir pavedimo kopijas, ir A.Arėškos patvirtintus žiniaraščius. Aš vis tiek buvau spaudžiamas prisiimti visą kaltę ir sumokėti milžinišką baudą.

Kadangi sutikau su savo kaltės dalimi, kad pinigus už darbą Lietuvos čempionato metu gaudavau prasilenkiant su įstatymu, byla pasiekė teismą, kur po dviejų metų bylinėjimosi buvau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Jokio teistumo niekada neturėjau ir neturiu. Didžiausias absurdas yra tai kad A.Arėškai pačiam pavyko išlipti sausam. Numanau tikrąsias to priežastis, bet apie tai viešai nekalbėsiu, nes neturiu pakankamai įrodymų ir priešingai nei VABF atstovai ar V.Sinkevčius nieko nekaltinu, jei neturiu pagrįstų įrodymų. Šiais iškraipytais faktais VABF ir V. Sinkevičius nuolat spekuliuoja savaip juos interpretuodami ir pateikdami neteisingai, tikslingai siekdami sumenkinti ir apjuodinti federacijos vadovus.

R.Lukošius kalba apie “keistus” LBF sprendimus skirstant federacijos biudžetą (400 tūkst. eurų) Ar yra tekę bendrauti su R.Lukošiumi ir išsiaiškinti, kas vadinama būtent yra vadinama “keistais” sprendimais?

Su R.Lukošiumi šiuo metu bendraujame teisme, į kurį jį padaviau dėl šmeižikiškos, melagingos ir tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo. Manau tai ir yra pagrindinė priežastis kodėl tai, kas visiems yra suprantama jam atrodo ,,keistai“. 2020 m. eilinėje ataskaitos Konferencijoje R.Lukošius dalyvavo atstovaudamas S.Mižigurskio klubui, nes nei R.Lukošius, nei VABF nėra LBF nariai. Ten LBF nariams buvo pristatytas LBF biudžetas, kuris buvo patvirtintas vienbalsiai, tik vienas atstovas balsavo prieš, ar susilaikė. Tai buvo pats R.Lukošius. Manau, tai daug ką pasako.

REKLAMA

Pranešime kalbama apie lėšas, skirtas teisminiams procesams, kurių jau ne vieną, pasak R.Lukošiaus, LBF jau yra pralaimėjusi.

Tai yra netiesa. LBF yra skundusi darbo ginčų komisijos sprendimą dėl atlyginimo priteisimo A.Arėškai, taip pat yra gynusi savo pozicijas dėl Konferencijos legatymumo. Tačiau LBF nieko nėra padavus į teismą ir tai yra faktas. Jei R.Lukošius turi omeny, kad jis pats yra paduotas į teismą, tai to nedarė LBF, tai padariau privačiai aš, kaip fizinis asmuo, iš savo asmeninių lėšų, LBF su tuo niekaip nesusijusi.

Esate kaltinami ir tuo, kad LBF vadovai pasikėlė sau algas, kol sportininkai patys už savo lėšas turi keliauti į tarptautinius turnyrus. Kokia yra situacija?

Atlyginimas man buvo pakeltas vieną kartą nuo 2016 metų. LBF biudžetas per tą laiką išaugo keturis kartus - nuo 90 iki 400 tūkst. eurų, o mano atlyginimas padidėjo vos 208 eurais. Sau pasikelti atlyginimo aš niekaip negalėjau, nes tam yra reikalingas LBF Vykdomojo komiteto sprendimas. Nuo sprendimo priėmimo aš nusišalinau ir balsavime nedalyvavau.

Buvo užsiminta ir apie norą sulaukti jūsų bei D.Šalugos atsistatydinimo.

Mus išrinko konferencijos nariai ir tik jie sprendžia, ar esu tinkamas eiti šias pareigas. Tikrai nepasiduosime boksui kenkiančių grupuočių spaudimui. Nes jie tenkina ne bokso, o tik savo privačius interesus. Tai bokso bendruomenė jau ne kartą viešai įvardijo.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų