Ligoninė  Fotodiena/Arnas Strumila

Ligoninė Fotodiena/Arnas Strumila

Į naujienų portalo tv3.lt redakciją kreipėsi moteris prašydama pagalbos. Pasak Aušros (tikrasis vardas redakcijai yra žinomas) jai ir jos metų neturinčiam kūdikiui tenka jau beveik pusę metų minti gydytojų ir laboratorijų slenksčius dėl, kaip mano moteris, netiksliai kūdikiui atliktų tyrimų ir kraujyje atsiradusio toksiško vitamino D kiekio. 

Aušra pasakojo, kad viskas prasidėjo dar 2018-ųjų spalį, kai, gavusi šeimos gydytojo rekomendaciją, ji privačioje „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje ištyrė savo kūdikio kraują sužinoti vitamino D lygį. Tyrimai parodė, kad vaikui yra vitamino stoka (44.5 nmol/l, kai normos ribos yra 75.1-250.0). Remdamasi tyrimų rezultatais, Aušros šeimos gydytoja skyrė didesnę vitamino dozę.

Pakartotiniai tyrimai rodė vis kitokius skaičius

Po keturių mėnesių pakartojusi tyrimą valstybinėje poliklinikoje, Aušra sužinojo, kad jos kūdikio kraujyje yra toksiška vitamino D dozė (312 nmol/l). Moteris tikina, kad po tokių rezultatų ji norėjo antros nuomonės, todėl vėl sugrįžo „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratoriją. Čia jai pasakė, kad vitamino kraujyje kiekis – normos ribose (137.7 nmol/l), esą situacija gerėja, stygiaus nebėra. Aušra atvira – po šio apsilankymo laboratorijoje prasidėjo tikra „tyrimų odisėja“.

REKLAMA

Pateikiame visus tyrimų rezultatus:

44.5 nmol/l, parodė 2018-10-18 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

312 nmol/l, parodė 2019-02-22 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje;

137.7 nmol/l, parodė 2019-03-01 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

286 nmol/l, parodė 2019-03-05 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje (pakartotinas);

94.9 nmol/l, parodė 2019-03-12 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

329.8 nmol/l, parodė 2019-03-13 atliktas tyrimas valstybinėje ligoninėje;

131.8 nmol/l, parodė 2019-03-22 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

Naujienų portalas tv3.lt iš skaitytojos gavo ir tai patvirtinančius medicininius išrašus.

Aušros nuomone, akivaizdu, kad visi tyrimai iš esmės skiriasi, nes kovo 12 dieną vienos įstaigos tyrimas rodė 94.9 nmol/l (normą), o sekančią dieną kitos įstaigos tyrimas rodė 329.8 nmol/l (toksiškas kiekis).

Ji sako mananti, kad netikslūs yra „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos rezultatai – jie stipriai nesutampa su valstybinės poliklinikos ir valstybinės ligoninės tyrimų rezultatais: vieni rodo žemiau normos arba normą, kiti – jau toksiškoje skalėje esančius skaičius.

REKLAMA

„Antėjos" laboratorija pakomentavo šį atvejį, nurodydama, kad užtikrina atliekamų tyrimų kokybę ir tyrimų rezultatų tikslumą, o atliekamo darbo kokybė yra nuolat stebima ir vertinama nešališkos komisijos.

„Vitamino D tyrimas yra atliekamas naudojant „Siemens" „ADVIA Centaur XP“ įrangą ir yra standartizuotas pagal NIST (angl. „National Institute of Standards and Technology“) standartą. Šio tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į paciento medicininę anamnezę, klinikinę būklę ir kitus rezultatus. Laboratoriniams tyrimams daro įtaką paciento būklė, gretutinės ligos, mityba, pasiruošimas tyrimui, paros metas ir kiti preanalitiniai faktoriai. Kadangi tyrimai buvo atliekami skirtingu laiku ir ne iš to paties mėginio, negalima atlikti tarplaboratorinės palyginamosios analizės", – rašyta komentare.

Kartu laboratorijos atstovai komentavo, kad neturi moters raštiško sutikimo atskleisti ar komentuoti moters vaiko sveikatos duomenis, nes nėra gavę moters sutikimo.

Pašnekovė tv3.lt teigė, kad laboratorijai sutikimus komentuoti siuntė du kartus, pirmą kartą sutikimo versija nebuvo tinkama, todėl koreguotas ir siųstas dar kartą. Balandžio 24 d. klinikos atstovai tv3.lt pranešė, kad ir antras pašnekovės siųstas sutikimas jiems yra netinkamas.

REKLAMA

Skirtinga klinika, skirtingos ir normos

Aušra sako nebežinanti, kuo tikėti: privačios laboratorijos duomenimis, ar valstybine poliklinika ir ligonine. Maža to, kad visi tyrimų rezultatai skirtingi, tačiau kūdikio mama taip pat pastebi, jog skirtingi yra ir normų rodikliai: valstybinės poliklinikos ir „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos normos riba nurodyta 75-250 nmol/l, o valstybinės klinikos normos riba - 75-125 nmol/l.

„Esame labai nusivylę „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorija. Jei tyrimas būtų atliktas tik joje – vaikas toliau būtų gavęs vitamino D preparatus. O, akivaizdu, jam jų duoti negalima“, – sakė mama.

Dėl toksiško kiekio vitamino D kūdikio kraujyje Aušrai teko kreiptis ir į nefrologą (inkstų ligų gydytoją, – aut. past.). Daktaras patikino, kad toks kiekis šio vitamino gali stipriai paveikti sveikatą, o dažniausias negalavimas – akmenys, atsiradę inkstuose. Nors kūdikį ištyrus echoskopu jokių pakitimų ir negalavimų nepastebėta, tačiau nefrologas patikino, kad rizika dar nepraėjusi – esą šalutinis vitamino D perdozavimo poveikis dažniausiai pasireiškia per mėnesį. Būtent dėl to rekomendavo vėliau tirtis dar kartą.

Pasak Aušros, ji kreipėsi į tyrimus atlikusių įstaigų vadovus, tačiau šie tvirtina, kad visa laboratorinė įranga jų įstaigose veikia nepriekaištingai. Paklausus, ar apie tinkamą įrenginių veikimą įstaigos ją informavo raštu, ji patikino, kad į kiekvieną jos elektroninį laišką jai buvo atsakyta skambučiu. Kodėl taip buvo elgiamasi, Aušra svarstyti nenori.

REKLAMA

Nori įspėti tėvus

Aušrai suabejojus „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos įrangos veikimu, ši kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, norėdama informuoti apie susiklosčiusią situaciją. Svarbiausia moteriai buvo sužinoti, ar tikrinama laboratorijų įranga privačiose įstaigose ir kaip tai daroma. Į situaciją ir moters klausimus Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Simonaitytė atsakė:

„Informuojame, kad dėl jūsų manymu netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, pirmiausia reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dėl kurios (ar joje dirbančių specialistų) teikiamų paslaugų esate nepatenkintas/ a, administraciją. Jeigu Jūsų netenkintų įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, rekomenduotume kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba). Kreipiantis į Tarnybą reikia laikytis Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos – pateikti paciento tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą ar jo kopiją, pasirašytą skundą. Su minėta tvarka išsamiau galima susipažinti Tarnybos interneto tinklalapyje www.vaspvt.gov.lt . Tarnybos adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, el. p. [email protected], http://www.vaspvt.gov.lt.“

REKLAMA

Aušra mano, kad tokiu būdu ministerija nusimetė naštą nuo savo pečių ir viską jai teks sužinoti savo jėgomis. Paklausta, ar moteris žada kreiptis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, ji atsakė, kad dėl to nėra tikra:

„Ta akreditavimo tarnyba, kur jie (Sveikatos apsaugos ministerija, – aut. past.) siūlo kreiptis, kaip suprantu, ji yra atsakinga tik už atsakymus ar yra kažkokios licencijos. Nors mano klausimas ministerijai buvo, ar ta įranga tinkamai veikia. Nors iš tikrųjų šitų klausimų aš net neturėčiau uždavinėti, nes juk tai yra oficialiai veikiančios įstaigos įranga ir ji jau turėtų būti patikrinta ir tikrinama, nes jos juk atlieka tyrimus. Ministerijos atsakymas buvo labai šabloniškas, „permetimas kažkam kitam“ ir tiek. Mes dar turime daug klausimų, mažai atsakymų.“

Kūdikio mama sako norinti informuoti tėvus apie savo situaciją bei ragina atsargiai rinktis laboratorijas ir vertinti atliktų tyrimų rezultatus.

„Man šeimos gydytoja visą laiką rekomendavo, kad jei aš pradedu darytis tyrimus vienoje laboratorijoje, tai toje laboratorijoje visus tyrimus ir tęsčiau. Akivaizdu, kad jei būčiau laikiusis šios rekomendacijos, per klaidingus tyrimų rezultatus kūdikis toliau būtų gavęs vitaminą D ir, galbūt, būtume nuėję iki dar skaudesnių pasekmių. Aš nenoriu, kad ši istorija liktų užkulisiuose, juk klinikos ima pinigus už tyrimus, o patys tyrimai, klausimas, ar yra gerai daromi“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

„Antėja" nekomentuoja

Tačiau medicininių tyrimų laboratorija plačiau konkrečios situacijos nekomentuoja ir neatsako į klausimus, kodėl jų tyrimų rezultatai skiriasi nuo valstybinių medicinos įstaigų. „Remiantis sugriežtintais asmens duomenų apsaugos reikalavimais, įsigaliojusiais kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), sveikatos duomenys yra labai jautrūs duomenys, priskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, kurių atskleidimas yra griežtai reglamentuotas.

Nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija nėra gavusi duomenų subjekto (jo atstovo) sutikimo teikti asmens duomenis jokiems duomenų gavėjams. Todėl siekiant nepažeisti asmens interesų, pagrindinių teisių ir laisvių, nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija neturi pagrindo atskleisti sveikatos duomenų ar jų komentuoti", - teigiama raštu atsiųstame tyrimų laboratorijos komentare.

Vidmantas
2019-04-19 22:13:46
kas , kuris realus valdziagyvis SUGEBES nubausti tuos sumautus antejos aferistus , aiskiai kvailinancius kudikio motina =ir kada tai yvyks , po galais .
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Irgi mama 2019-04-24 18:38:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kažkoks įtartinas straipsniukas. Darėsi tyrimus "n" kartų "n" laboratorijų, o laboratorijos pavadinimas tik vienos... kodėl?
Kitas klausimas - o kur vaiko gydytoja žiūrėjo, ar nematė kitų požymių?
Žodžiu, "kvepia" straipsniukas nelabai...   ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 21:54:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kitų įstaigų pavadinimų pati žurnalistė nusprendė nepublikuoti (jas gerai žinojo). Matomai turi savų priežasčių... Kitos įstaigos buvo Vilniaus Centro Poliklinika ir Santaros Klinika. Šeimos gydytoja neturėjo atsakymo, kodėl taip skiriasi rezultatai. Endokrinologas taip pat negalėjo atsakyti. Kitų požymių nebuvo. Vitamino D preparatai nebuvo duoti iki pirmo tyrimo likus savaitei. Ir nuo tos dienos iki šiandien vaikas nėra gavęs vitamino D preparato  
Luka 2019-04-24 15:32:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tyrimų rezultatai gali būti lyginami tik jei daryti tą pačią dieną, reiškiant oficialius kaltinimus tai dar turėtų būti ir tas pats kraujo mėginys naudojamas. Dabar toks vaizdas, kad prieš darant Antėjoje tris dienas nedavė vit D, tada kitą rytą prieš einant į polikliniką sugirdė vit D ir padarė tyrimus, vat jums ir neatitikimas.    ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 22:01:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kraujo tyrimai laboratorijose saugomi labai trumpą laiko tarpą. Kaip įsivaizduojate to paties mėginio tyrimą kitoje laboratirijoje? Aš, vaiko mama, atvykstu į Centro Polikliniką, prašau atiduoti mėginį, ir nešu į Antėją ir Santaros kliniką? Ar matėte kiek kraujo paimama? Kaip manote, ar jo pakankamai liks kitiems tyrimams? Šmeižtas. Vaikas negavo vit D preparato savaitei iki pirmo tyrimo. Ir iki šiol gauna. Parathormono tyrimas ir specialus šlapimo tyrimas rodo vit D perdozavimą.  
Jorė 2019-04-20 21:20:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mes irgi darėme vaikui Antėjoje d vitamino tyrimą. Mus prieš tai informavo, kad prieš atliekant tyrimą neduoti 3 dienas d vitamino. Tiesiog pagalvojau, ar jūs tai žinojote, gal turėjo įtakos, gal nedarėte pertraukos prieš tiriantis. Na nežinau.. O šiaip apmaudu, nežinia kuo tikėti...    ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 22:03:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nebuvo duoda vitamino D preparato iki tyrimų...  
Laima 2019-04-20 08:04:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
As buciau atlikus trecioje Klinikoje laboratorinius tyrimus.Ir jei is triju dveji butu vienodi tada butu galima patiketi,kurie teisingi.Dabar tas lakstymas tarp dvieju Kliniku Jums tik nervu kainavo..ir vistiek neaisku kuri Klinika teisi..   ATSAKYTI
Olia 2019-04-20 22:23:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kad atlikta trijuose įstaigose. Anteja-poliklinika-ligoninė  
Vidmantas 2019-04-19 22:13:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
kas , kuris realus valdziagyvis SUGEBES nubausti tuos sumautus antejos aferistus , aiskiai kvailinancius kudikio motina =ir kada tai yvyks , po galais .   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Medikai skaičiuoja aukas
DABAR RODOMA
Medikai skaičiuoja aukas
DABAR RODOMA
Tarybiniai karščiai Lietuvoje
DABAR RODOMA
Glostyk Bobiką
DABAR RODOMA
Tragedija Balsio ežere: nuskendo du vaikai
DABAR RODOMA
Braškių katastrofa: nespėja skinti
DABAR RODOMA
Nufilmavo krušą: gabalai kėlė pavojų
DABAR RODOMA
Šalčiūtė apžvelgė kauniečių pamėgtą vietą: čia vykdavo erotikos vakarėliai
DABAR RODOMA
Kraupus radinys Pučkorių parke
DABAR RODOMA
Jurbarkietė prisimena išpuolį
DABAR RODOMA
Prie Vilniaus užfiksavo viesulą
REKLAMA
Gitanas Nausėda (nuotr. fotodiena/Justino Auškelio)
Išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos atstovas sako, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateikta informacija apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorių ...
Šaligatvių remontas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Lietuvoje laisvų darbo vietų pirmąjį šių metų ketvirtį buvo mažiau nei vidutiniškai 28-iose Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas. Laisvų darbo vietų, į kurias ...
Elektriniai paspirtukai užkariauja vilniečių širdis (nuotr. Juozo Skaros)
Vis populiarėjantys elektriniai paspirtukai suteikia ne tik patogesnį susisiekimą ar džiaugsmingą pramogą. Neatsakingas šios transporto priemonės naudojimas išaugino avarijų ...
„Telia Lietuva“ (nuotr. Fotodiena.lt)
Tikėkis geriausio, ruoškis blogiausiam – tokiu principu vadovaujasi „Telia“ tinklo tarnyba, kurios specialistai ruošiasi patikrinti bendrovės mobiliojo ryšio tinklo atsparumą. ...
Dalia Grybauskaitė (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Užkrečiamųjų ligų protrūkis rodo, kad sveikatos politika – ne iki galo apgalvota, teigia prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Ligos ir jų protrūkis rodo, kad ir sveikatos politika ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų