Paskirtasis ūkio ministras valstietis Virginijus Sinkevičius sako, jog vieną didžiausių šalies problemų – emigraciją – galėtų spręsti gerai apmokamų darbo vietų kūrimas, todėl Lietuvos ekonomika turi orientuotis į aukštos pridėtinės vertės sektorius.

„Ne bendrojo vidaus produkto skaičiaus augimas pamaitina žmogų, o jo atlyginimas“, – interviu BNS sakė 27–erių metų politikas.

Jis mano, kad Lietuvai ekonomikai reikia koncentruotis į biotechnologijų, lazerių ir finansinių technologijų sektorius, kur jau yra įdirbis. Taip pat jis norėtų, jog valstybės įmonių dividendų mokėjimas būtų depolitizuotas.

V. Sinkevičius nepritaria idėjai ateityje sujungti Energetikos ir Ūkio ministerijas. Tačiau pasibaigus elektros tinklų sinchronizacijai su kontinentine Europa, Energetikos ministerija galėtų būti sujungta su Aplinkos ministerija.

REKLAMA

Iš Seimo Ekonomikos Komiteto į ministeriją pereinantis V. Sinkevičius prasitarė, jog dar nepasirinko viceministrų, tačiau potencialių kandidatų sąraše nėra su partija susijusių žmonių.

– Ką ketinate keisti Ūkio ministerijos viduje?

– Šiandien ministerija neturi veido. Jeigu mes paklaustume žmonių gatvėje, tai vien tas žodis „ūkio“ užkliūtų ir nedaugelis suprastų, apie kurią ministeriją kalbame. Ministerijai reikia veido ir tas veidas gali būti inovacijų failas. Antra, ekonomikos orientavimas – ketvirtosios pramonės revoliucijos ėjimas kartu su inovacijomis. Žinoma, labai svarbu ir toliau rūpintis verslo aplinka, eksporto skatinimu, siejant taip pat su ateitimi – inovacijomis. Dar reikia gerinti investicinę aplinką.

– Jūsų požiūriu, kokie turi būti Lietuvos ekonomikos prioritetai?

– Biotechnologijos – biomokslai, fotonika – lazeriai ir finansinės technologijos, kur Lietuva yra padariusi neblogą pažangą.

– Ką jūs darysite, kad pavyktų susikoncentruoti į šiuos prioritetus?

– Nuo pirmos dienos yra labai svarbu susirinkti komandą. Tuos viceministrus, patarėjus, kurie bus projektų vadovais, su kuriais susidėliosime kiekvieną žingsnį, ką yra svarbu įgyvendinti, kad Lietuva išsiskirtų regione būtent šiose kryptyse.

Privalome nepamiršti žmogiškųjų išteklių prognozavimo, kas yra labai svarbu. Jeigu mes neblogai atrodome biomedicinos srityje ir yra investuotojų, norinčių kurtis Lietuvoje, tai jie susiduria su pirma problema, jog trūksta specialistų. Jų yra parengiama nepakankamai.

Šiandien paraleliai einanti profesinių mokyklų pertvarka, prie kurios prisidėjau, ir aukštojo mokslo reforma yra neatsiejami dalykai. Švietimas yra neatsiejamas nuo tvarios ekonomikos. Mes galime orientuoti, perorientuoti tūkstančius kartų, tačiau jeigu nebus žmonių, tai bet koks ekonomikos vadovėlis pasakys, kad žmonės kuria ekonomiką.

REKLAMA

– Kalbate, kad švietimas yra neatsiejamas nuo ekonomikos augimo. Koks, jūsų nuomone, turėtų būti Ūkio ministerijos bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, skatinant mokslo ir inovacijų plėtrą?

– Dabar jau startavęs dalies to failo perdavimas iš Švietimo ministerijos į Ūkio ministeriją. Tai skatins verslo ir mokslo dialogą. Institucijų pagrindas turėtų likti Švietimo ministerijoje, tačiau mokslo pritaikymas ir mokslo bei verslo ryšys turėtų būti Ūkio ministerijos. Mums svarbiausia mokslo taikymas ir mokslo produktų komercializavimas. (...) Labai svarbu, kad viskas būtų koncentruota į vieną. Mokslininkas dabar būna sumišęs. Kažkas yra Ūkio ministerijoje, kažkas – Švietimo ministerijoje, o tada paaiškėja, kad Vidaus reikalų ministerija dar turi trupinius. Viskas turėtų būti koncentruota vienoje ministerijoje ir, aš manau, kad šiandien tai yra Ūkio ministerija.

– Ar Lietuvos ekonomikos perorientavimas į jūsų nurodytas kryptis padės mažinti emigracijos mastą?

– Viskas, kas juda į priekį, padėtų su emigracija. Labiausiai su emigracija padėtų mažesnis biurokratizmas. Nesvarbu, ar tu grįžai iš Londono ar dar vakar dirbai mokytoju ir nusprendei kurti verslą, dabar tu susiduri su didžiuliu biurokratiniu aparatu: 57–iomis prižiūrinčiomis institucijomis, 54–iais teisės aktais. Tu pasimeti, tai smarkiai sumažina norą ir pagalvoji, kad gal mano idėja nėra gera. Čia mes tuime padaryt lengvai pasiekiamas paslaugas žmonėms, kad nuo įmonės sukūrimo iki apmokestinimo būtų viskas aišku.

Ūkio augimas kuria darbo vietas, sudaro prielaidas atlyginimų augimui, kas yra labai svarbu ir padėtų išlaikyti mūsų žmones. Ne bendrojo vidaus produkto skaičiaus augimas pamaitina žmogų, o jo atlyginimas.

REKLAMA

– Emigracija Lietuvoje kuria įtampą darbo rinkoje ir dažnai siūloma specialistų trūkumą spręsti imigracija iš trečiųjų šalių. Ar jūs palaikytumėte iniciatyvas palengvinti imigraciją į Lietuvą?

– Ten, kur specialistų trūksta, mes galime kalbėti apie jų atvykimą. Tas Vyriausybės sąrašas veikia neblogai, tik jį reikia peržiūrėti. Prioritetas turėtų būti mūsų žmonių susigrąžinimas.

– Pastaruoju metu buvo kalbama apie Ūkio ir Energetikos ministerijų sujungimą. Pritartumėte tokiai iniciatyvai?

– Nepritarčiau, nes šiai dienai, be jokios abejonės, Energetikos ministerija įgyvendina valstybei labai svarbius klausimus, ir tai yra turbūt paskutiniai žingsniai iki visiškos nepriklausomybės. Tai yra sinchronizacija, Ignalinos atominės uždarymas ir derybos dėl finansavimo, jos yra pasunkėjusios „Brexit“ kontekste, bei naujoji energetikos strategija. Aš manau, kad be 2025 metų ir be sinchronizacijos įgyvendinimo galimybių sujungti ministerijas nėra.

Antra, aš nematau galimybių jungti Ekonomikos ministerijos su Energetikos tik dėl to, kad kažkada tai buvo departamentas, padalinys. Tai, kad jos yra viename pastate, nėra priežastys. Aš matyčiau, kad galimybė jungti po 2025 metų atsiras Energetikos ir Aplinkos ministerijas. Būtent Aplinkos ministerija įgyvendins labai panašius projektus, žiedinę ekonomiką. Šių ministerijų darbas bus labai panašus. Aš žiūriu į projektus, kurie bus persidengiantys, kur funkcijos besidubliuojančios. Jungimas turėtų būti daromas pagal šiuos kriterijus.

– Ką manote apie aktyvesnį valstybės valdomų įmonių kotiravimą biržoje?

– Aš manau, kad tai yra paskutinis žingsnis, susitvarkius įmones. Kotiruoti biržoje reikia tik sutvarkytas įmones, nes tada gauni didžiausią vertę. Pirmiausia turime baigti įmonių pertvarką, tada pakeisti jų statusą į akcines bendroves, peržiūrėti jų funkcijas ir veiklas.

REKLAMA

Tai yra labai svarbu, kurios įmonės iš dalies ar iš esmės atlieka socialinę funkciją ir valstybė yra pasirengusi, esant reikalui, jas remti. Kokios įmonės turėtų tais metais, kai neinvestuoja, mokėti dividendus. Ūkio ministerija čia turi imtis lyderystės, tačiau kad nebūtų interesų konflikto, turėtų atsisakyti savo valdomų valstybės įmonių, bet jos yra tik dvi.

Yra dar Stebėsenų ir prognozių agentūra (SIPA), kuri dabar yra neveiksni. Jos vaidmuo turėtų būti labai svarbus, ne tik įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, tačiau ir tų pačių (valstybės įmonių – BNS) valdybų narių atsakomybių nustatyme. Turime labai aiškiai apibrėžti ir žiūrėti valdybų darbą.

– Ar turite sąrašą įmonių, galinčių dalyvauti biržoje?

– Kol kas aš norėčiau nuo to susilaikyti, nes jau visuomenėje tai sulaukia didelio rezonanso kaip įmonių privatizacija. Tai dažnai supainiojama. Manau, kad pirma reikėtų išsiaiškinti įmonių portfelį. Sumažės kelių priežiūros įmonių, urėdijų ir tas portfelis susitrauks. Taps daug aiškesnis. Pakeiskime įmonių statusą ir tada galbūt galime kalbėti apie kitus žingsnius.

– Jūs užsiminėte apie dividendų mokėjimo politiką, valstybės įmonėms vykdant investicinius projektus. Kada valstybės įmonės pelnais turi dalintis su valstybe?

– Čia turėtų būti stiprus SIPA vaidmuo, kuri galėtų aiškiai pasakyti, kad ne ministras turi nurodyti, kuri įmonė šiandien turi mokėti dividendus, o kuri ne.

Įvertinus įmonių funkcijas, potencialą, investicijas, formuojant lūkesčius turėtų būti nustatoma, kurios įmonės galėtų susimokėti dividendus. Valstybė turi kiekvieną įmonę įvertinti labai aiškiai. Negalima visiems uždėti vieną formatą, kad rytoj kiekviena įmonė suneša 50 mln. eurų dividendų.

REKLAMA

– Ar valstybės įmonių dividendų mokėjimą norite depolitizuoti?

– Absoliučiai. Mes privalome depolitizuoti. Privalo būti profesionalai – SIPA, kuri įvertintų kiekvieną įmonę ir tada būtų formuojamas vienas ar kitas lūkestis.

– Praėjusi Vyriausybė buvo pradėjusi mąstyti apie verslą kontroliuojančių įstaigų skaičiaus mažinimą. Ketinate tęsti šią įdėją?

– Taip, tai valstybės skaudulys. Aš sakyčiau, kad nesusikoncentruokime į institucijų skaičių. Peržiūrėkime jų funkcijas. Tas funkcijas, kur dubliuosis, optimizuokime. Pirmiausia funkcijų peržiūra – ji bus padaryta, o tada optimizacija.

– Kokia jūsų nuomonė apie vidaus sandorius?

– Aš buvau tas, kuris pritarė bent jau vidaus sandorių naikinimui valstybės įmonėse. Savivaldybės čia sušoko ir pasakė, kad bus daug problemų. Mano nuomone, šiandien viešųjų pirkimų įstatymas yra gana griežtas ir atitinkantis realybę, bet turėtume pasižiūrėti į efektyvumą. Vidaus sandoriai, jeigu jie suteikia šiek tiek efektyvumo, tai gerai, bet jie turi būti prižiūrimi. Turi būti taikomi išimtine tvarka.

Šiaip mano vizija būtų sustiprinti Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), per kurią galėtų vykti daugiau pirkimų, o tai reikštų daugiau skaidrumo ir efektyvumo. Šiandien su CPO yra problema – katalogas. Visi pasakys, baikite, kaip aš galiu pirkti, kai ten dar yra „Nokia 3310“ senoji. Manau, kad katalogą galima operatyviai atnaujinti ir kiek kalbėjau su CPO vadovu, tai resursų tam yra, tačiau turi būti grįžtamasis ryšys. Institucijos turi informuoti apie planuojamą pirkimą ir apie parametrus, kurių jiems reikės. Dažniausiai mes žinome, kad vienas parametras – 6 ar 7 USB jungčių leidžia sėkmingai pasirinkti tiekėją.

REKLAMA

Pasižiūrėsime į CPO pajėgumus ir galimybes didinti pirkimų skaičių. Per keletą pastarųjų metų ji buvo nustekenta ir nurašyta, kaip nereikalinga, bet, aš manau, kad jos vaidmenį reikia stiprinti.

– Vyriausybei liko treji metai. Tikite, kad jums pavyks nuveikti visus užsibrėžtus darbus?

– Bus visko, o aš esu reiklus. Reikia kantrybės ir stiprios komandos. Svarbiausia savęs nebarstyti absoliučiai nesvarbiems dalykams.

– Ne kartą minėjote, kad jums būtina stipri komanda. Jau gal žinote kandidatus į viceministrus?

– Aš dar su niekuo nekalbėjau. Turiu sąrašą pavardžių, ką esu nusimatęs, tačiau dar su niekuo nekalbėjau, nes norėjau sulaukti prezidentės galutinio sprendimo.

– Ar sąraše daug su partija susijusių žmonių?

– Ne. Nėra išvis. Nežinau ar tie, į kuriuos esu nusitaikęs, sutiks. Deja, atlyginimo negaliu pasiūlyti didelio. Aš taikausi į žmones – projektų vadovus, kurie būtų tikslo siekiantys ir turėtų šiokią tokią institucinę atmintį.

– Keli ūkio ministrai yra pasižymėję interesų supainiojamu. Gal ir jūs turite kažkokių giliai paslėptų ir nedeklaruotų interesų?

– Man turbūt pasisekė, kad aš esu iš labai paprastos šeimos. Mama yra medicinos sesers padėjėja, sesuo dar studijuoja, o kiti giminės nėra kažkokie verslininkai, tai interesų konflikto man čia pavyks išvengti. Dėl skraidymo privačiais prabangiais lėktuvais – kol kas nesižaviu ta aviacijos dalimi. Rizikų visada yra labai daug ir ministras yra taikinys.

– Ką matote Ekonomikos komiteto pirmininko ir „valstiečių“ frakcijos seniūno pavaduotojo postuose?

– Dėl frakcijos pavaduotojo man lengviau atsakyti. Aš siūlysiu demokratinius rinkimus, tai yra, kad frakcijos kolegos siūlytų savo kolegas arba vienas ar kitas kolega pats pasisiūlytų ir slaptu balsavimu apsispręstume, kas tinkamiausias kandidatas eiti šias pareigas.

REKLAMA

Dėl Ekonomikos komiteto čia yra įdomesnė situacija, nes yra kvota, o pagal ją ta pozicija priklauso mums, bet ministro portfelis priklauso koalicijos partneriams. Mes dar nekalbėjome apie jokias konkrečias pavardes ir, manau, apie tai bus kalbama antradienį koalicijos pasitarime. Yra įvairių spėliojimų, bet aš jus galiu užtikrinti, kad nebuvo kalbėta apie jokias pavardes.

Matematiškai nesunku sudėti, kad realiai yra dvi pavardės. Arba Algirdas Butkevičius, arba Andrius Palionis, bet aš nenoriu apie nė vieną iš jų kalbėti, nes mes apie tai nekalbėjome.

– Ar jūs esate susijęs giminystės ryšiais su buvusiu ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi?

– Ne. Tikrai ne. Mes galima sakyti susipažinome šios kadencijos pradžioje.

 

Rimas
2017-11-29 15:39:12
Ministrai keičiasi - gyvenimas blogėja! Mokesčiai nuo pirmos sekundės kai tik atidarai savo įmonę. Bankai neskolina. sakot kursite darbo vietas? KAIP? 141 seimo ŠIKNATRYNYS turi po keturis patarėjus (tikriausiai patys yra durni) ir pagrindinė jų veikla yra:
1. Savo mergų išlaikymu (iš biudžeto)
2. Šeimos interesų apsaugojimu
3. Pilečių iš Lietuvos išvarymu
4. RIETENOS TARPUSAVYJE
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Rimas 2017-11-29 15:39:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ministrai keičiasi - gyvenimas blogėja! Mokesčiai nuo pirmos sekundės kai tik atidarai savo įmonę. Bankai neskolina. sakot kursite darbo vietas? KAIP? 141 seimo ŠIKNATRYNYS turi po keturis patarėjus (tikriausiai patys yra durni) ir pagrindinė jų veikla yra:
1. Savo mergų išlaikymu (iš biudžeto)
2. Šeimos interesų apsaugojimu
3. Pilečių iš Lietuvos išvarymu
4. RIETENOS TARPUSAVYJE
   ATSAKYTI

Top Video

Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
REKLAMA
Kalėdų Senis vandenyje (nuotr. stop kadras)
Į uostamiestį trumpam užsuko Kalėdų senelis. Kadangi Klaipėda stovi prie jūros, tad apie visus vaikų ir suaugusių norus jam papasakoja šimtamečiai eršketai. Tiesa, norėdamas ...
Vilniaus Rotušės aikštės eglutė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Šventiškai papuošti miestai ir miesteliai džiugina akis, bet dešimtys tūkstančių eurų, išleistų kalėdinėms miestų eglutėms ir lempelėms, kelia klausimų. Lietuvos miestai ...
Į Klaipėdos teismą atvedami sugyventiniai (nuotr. stop kadras)
Teismas leido suimti pusantro mėnesio mergytės lavonėlį pūti palikusią klaipėdiečių porą. Vyras suimtas mėnesiui, moteris dešimčiai dienų. Pastaroji kaltinama palikusi vaiką, o ...
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Prezidentas Gitanas Nausėda darbą kabinete Prezidentūros rūmuose šiandien iškeitę į regioną – apsilankymą Utenos krašte. Esą nuo šiol dalis prezidento darbo dienų vyks būtent ...
Nuogas vyras gąsdino moksleivius (nuotr. stop kadras)
Siaubingas išpuolis sukrėtė Kauno Tado Ivanausko progimnazijos bendruomenę. Mokyklos teritorijoje lakstė nuogas vyras, pagriebęs laikė antrokes, jas lietė, galimai trynėsi ir ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
2020 metų Lietuvos biudžetas: kieno dalis jau nuraškyta aišku ir šiandien
DABAR RODOMA
2020 metų Lietuvos biudžetas: kieno dalis jau nuraškyta aišku ir šiandien
DABAR RODOMA
Gitanas Nausėda apie keliavimą į regionus: yra pasikartojanti problema
DABAR RODOMA
Klaipėda vis labiau stebina: Kalėdų Senelis – atnėrė vandeniu
DABAR RODOMA
Keičiama Klaipėdoje rasto negyvo kūdikio mirties galima versija
DABAR RODOMA
Paskaičiavo: kiek vidutiniškai lietuvis pasirengęs išleisti Kalėdoms
DABAR RODOMA
Vilniuje neeilinė avarija: iš degalinės veržėsi dujos
DABAR RODOMA
Sukrėstos moksleivės papasakojo apie nuogaliaus išpuolį prie mokyklos
DABAR RODOMA
Politologai apie nuleistą kartelę pateikimui į Seimą: bus išbandymas patiems rinkėjams
DABAR RODOMA
Vieta Radviliškio rajone kaip užkeikta: ir šįryt įvyko mirtina avarija
DABAR RODOMA
Įamžino gėdingą Gražulio poelgį Seime: dovanėlę iš nosies prilipdė ant palangės
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų