MIR­TIS: Šio­je vie­to­je, iš Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės iš­si­ša­ko­ju­sia­me iš­ky­šu­ly­je, kur tik ke­li na­mai, praė­jus ke­tu­rioms die­noms po išė­ji­mo iš li­go­ni­nės, ras­ta mi­ru­si Ona Če­paus­kie­nė. Kas at­ve­dė čia li­go­tą mo­te­rį? (nuo (nuotr. Balsas.lt)

MIR­TIS: Šio­je vie­to­je, iš Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės iš­si­ša­ko­ju­sia­me iš­ky­šu­ly­je, kur tik ke­li na­mai, praė­jus ke­tu­rioms die­noms po išė­ji­mo iš li­go­ni­nės, ras­ta mi­ru­si Ona Če­paus­kie­nė. Kas at­ve­dė čia li­go­tą mo­te­rį? (nuo (nuotr. Balsas.lt)

Regina MUSNECKIENĖ

Greitoji medicinos pagalba į Kelmės ligoninę atvežė tris insultus patyrusią, aplinkoje sunkiai besiorientuojančią 74 metų kelmiškę Oną Čepauskienę. Suteikus pagalbą, svirduliuojanti moteris išleista namo.

Pakeliui į namus dingo. Visą savaitę jos ieškojo policija ir artimieji. Po keturių parų, penktadienio vakarą, rasta mirusi pakelėje, baisiame šabakštyne.

Tai jau ne pirma mirtis pakeliui į namus iš Kelmės ligoninės.

Sulašino lašelinę ir išleido namo

Pirmadienį, apie vidurdienį, Onai Čepauskienei paskambino Vilniuje gyvenanti jos sesuo Stasė. „Balsas buvo kažkoks keistas. Paklausiau, kaip laikosi. Atsakė: „Susirgau“, – redakcijai pasakojo Stasė. – Patariau kviestis greitąją pagalbą. Atsakė, kad jau pakvietė, ir padėjo ragelį.“

Po kurio laiko vėl paskambinus į sesers namus, niekas neatsakė.

Stasė skambino į Kelmės ligoninės Nervų ligų skyrių. Ten dažniausiai būdavo guldoma tris insultus patyrusi ir pusiau paralyžiuota jos sesuo. Sužinojo, jog nepaguldyta.

Tuomet skambino į Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių. Čia sužinojo, jog dabar jos seseriai į veną lašinami vaistai. Diagnozuotas kraujotakos sutrikimas.

REKLAMA

Klausė, ar paguldys į Nervų ligų skyrių. Jai atsakė, kad tame skyriuje nėra vietų.

46 metus medicinos seserimi Vilniaus klinikose išdirbusi Stasė mėgino aiškinti slaugytojai, jog jos sesuo gyvena viena. Turi rasti galimybę paguldyti į ligoninę.

Po kelių valandų vėl paskambinusi į Priėmimo skyrių, sužinojo, jog sesuo išleista namo. Esą pagerėjo jos būklė. Be to, pati prašė, kad išleistų.

Namuose niekas nekėlė ragelio. Moteris pamanė – gal sesuo pavargusi užmigo.

Jautėsi labai blogai

Tačiau nepriskambinus ir kitos dienos rytą, moterį apėmė bloga nuojauta. Paskambino marčiai, kuri buvo likusi Lietuvoje. Onos Čepauskienės sūnūs Egidijus ir Gintautas dirba ir gyvena Anglijoje.

Artimieji rado užrakintus senolės namus. Kaimynai tvirtino, jog pastaruoju metu Ona Čepauskienė labai blogai jautėsi. Nepajėgė atsinešti net malkų. Pagelbėjo kaimynai.

Kad ligonė jautėsi labai blogai, artimiesiems tvirtino ir į ligoninę ją išsivežusi slaugytoja.

Ligonė skundėsi, jog aptirpusi viena kūno pusė. Slaugytoja įžvelgė beprasidedantį insultą. Medikė pasakojo, jog moteris visiškai nesiorientavo aplinkoje. Ji pati turėjo surasti ligonės drabužius, aprengti. Nė neabejodama, kad ligonė bus guldoma į stacionarą, jai kojas apavė guminėmis šlepetėmis, vadinamais kroksais.

Tačiau greitąja atvežtą kelmiškę priėmęs iš Kauno važinėjantis gydytojas Stasys Ratkūnas, suteikęs pagalbą, išleido Oną Čepauskienę namo, nes esą ji pati to prašė.

Artimieji stebisi, kaip matydamas taip apsirengusią ir tokiomis ligomis sergančią svirduliuojančią moterį gydytojas išleido namo. Juolab, kad kai išleido iš ligoninės, jau temo. Regėjimo ir judėjimo problemų turinti moteris galėjo paklysti.

REKLAMA

Tušti namai

Į sesers skambučius Ona Čepauskienė neatsiliepė ir kitą dieną. Artimieji kreipėsi į policiją. Dar ruseno viltis, kad moterį kas nors parlydėjo namo ir užrakino duris iš lauko pusės.

Deja, išlaužus duris ir įėjus į vidų, namuose buvo tuščia. Policija ieškojo dingusios moters Kražantės pakrantėse, kelyje, kuriuo ji turėjo grįžti namo. Tačiau neaptiko jokių pėdsakų.

Ligoninėje buvo peržiūrėta vaizdo kamera, kurioje turėjo būti užfiksuota, kaip apsirengusi dingusioji.

Užfiksuota, jog ligoninės kieme moteris svirduliavo, nelabai orientavosi, į kurią pusę eiti.

Penktadienio rytą iš Anglijos grįžo Onos Čepauskienės sūnūs Egidijus ir Gintautas. Atsispausdino mamos nuotraukų. Bandė ieškoti patys. Tačiau paieškos buvo bevaisės.

„Jeigu policija būtų turėjusi tarnybinį šunį, gal jis greičiau būtų aptikęs mamos pėdsakus,“ – redakcijoje svarstė Gintautas Čepauskas.

Rado moters kūną

Penktadienio pavakarę, jau prietemoje, Vytauto Didžiojo gatvės iškyšulyje gyvenanti Elena Paulauskienė nešė išpilti lupenas. Netoli tvenkinio esančiame šabakštyne, patvoryje, pamatė gulintį žmogų.

„Išsigandau. Nubėgau pas kaimyną. Pakvietėme greitąją. Pažiūrėjo, pasakė, kad moteris jau mirusi. Liepė kviesti policiją. Pareigūnai atvažiavę iš karto atpažino. Sakė tos moters jau savaitę ieško. Taip suspaudė širdį. Gaila, kad žmogus turėjo mirti tokioje baisioje vietoje, patvoryje. Viena ranka dar įsikibusi į tvorą. Gal parpuolusi bandė keltis? Kas vakarą kalbu už ją poterius.“

E.Paulauskienė pasakojo, jog trečiadienio naktį labai lojo šunys. Sūnus atsikėlęs išėjo į kiemą. Kieme nieko nebuvo. Vėl atsigulė. Gal ši vargšė moteris ir klaidžiojo jų gatvėje?

REKLAMA

Iš gydytojo nesulaukė nė užuojautos

Keistomis aplinkybėmis keistoje, visiškai ne namų pusėn vedančioje vietoje, mirusios Onos Čepauskienės sūnus Gintautas sako, jog neieškojęs iš jo mamos taip pasityčiojusio gydytojo.

„Ką aš jam galiu pasakyti? Aš – ne teisėjas. Nereikšiu civilinių ieškinių. Nes manau, kad žmogaus gyvybė – neįkainojama. Tikėjomės sulaukti bent užuojautos. Deja...

Keista, kad žmonės, davę Hipokrato priesaiką, neturi atjautos. Juk matė mamos ligos istoriją. Negi nesuvokė, kad tokios ligonės negalima išleisti vienos namo? Galėjo bent per naktį palaikyti ligoninėje.

Aš tikiu, kad mama pati galėjo veržtis namo. Ji niekuomet niekam nenorėjo užkrauti savo problemų. Ir pas mus gyventi nenorėjo eiti. Kiek įmanoma, stengėsi išlikti savarankiška. Tačiau gydytojas, matydamas jos savijautą, turėjo paprotinti, patarti, surasti artimuosius ar kitaip pasirūpinti, kad saugiai pasiektų namus. Norėčiau, kad šią istoriją sužinotų sveikatos apsaugos ministras.“

„Nė vienas žmogus nenusipelnė mirti tokiomis baisiomis aplinkybėmis, – redakcijai sakė mirusios O.Čepauskienės sesuo Stasė. – Tai prilygsta pasityčiojimui. Juk Priėmimo skyriuje yra palata, kur žmones galima paguldyti trumpam, stebėjimui. Bent parą, bent kol bus šviesu, būtų palaikę. Argi sutrikus kraujotakai užtenka vienos lašinės? Būtinos bent kelios. Tokie ligoniai turi gulėti, o ne klaidžioti, nerasdami namų.“

Paveikė brolio mirtis

Artimieji pasakojo, jog mirusioji visuomet stengėsi apsaugoti nuo problemų kitus. Kadangi anksti mirė jos mama, stengėsi globoti jaunesniąją sesę Stasę, atstoti jai mamą.

REKLAMA

Kaip darbščią ir sąžiningą ją prisimena ir buvę Kelmės paukštininkystės ūkio bendradarbiai. Čia Ona dirbo zootechnike. Užsienyje uždarbiaujančių savo vaikų moteris taip pat neragino grįžti. Suprato, jog jiems reikia dirbti ir išlaikyti šeimas.

Moterį labai paveikė Užventyje gyvenusio brolio, žinomo kraštotyrininko Vaclovo Rimkaus mirtis. Prieš pusmetį, po jo laidotuvių tapusi labai liūdna, tarsi abejinga šiam pasauliui.

Pastaruoju metu buvo labai pasiligojusi.

Geros širdies įstatymo ligoninėje nėra

Redakcijai nepavyko susisiekti su ligonę į baisią mirtį išleidusiu gydytoju Stasiu Ratkūnu. Jis dirba Kauno klinikose. Į Kelmę dirbti Priėmimo skyriuje atvažiuoja retai. Kauno klinikose paaiškino, jog šiomis dienomis gydytojas taip pat nedirba. Mobiliojo telefono nei Kelmės, nei Kauno kolegos nesutiko pasakyti. Esą tai asmeninis telefonas.

Kelmės ligoninės vadovų taip pat nepavyko rasti. Direktorė komandiruotėje, pavaduotoja – konferencijoje, Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėja atostogauja. Ją pavaduojanti gydytoja Rasa Čepulienė atsisakė komentuoti kolegos Stasio Ratkūno sprendimus.

Paklausta, ar gydytojas visuomet privalo vykdyti ligonio norus, išleisti jį iš ligoninės, nors būklė – sunki, medikė atsakė: „Jeigu ligonis yra pilnametis ir veiksnus, pats sprendžia apie savo būklę ir galimybes.“

Į klausimą, ar gydytojas negalėjo bent pasirūpinti, kad ligonė būtų parvežta namo greitosios pagalbos automobiliu, R.Čepulienė tvirtino, jog viskas priklauso nuo konkrečios situacijos. Tačiau, tokios tvarkos, kad ligonį vežtų atgal namo iš geros širdies, nėra.

PP
2013-11-27 10:30:28
Tai ar bus teisiami Kelmės gydytojai , pasielgę nežmoniškai ir numarinę moteriškę? Kokias išvadas padarė SAM V.P. Andriukaitis,gal jis tinkamai vadovauja?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
@[email protected] 2013-11-29 08:38:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
GERA MINISTRA TURIM , O TOKIUS SUNDAKTARIUS TIK VYTI IS DARBO   ATSAKYTI
och 2013-11-28 00:14:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
viskas daroma formaliai, atmestinai, humaniškumo nė kvapo! Jei pacientas santūrus, nenorintis apsunkinti kitų, jis savotiškai pasmerktas... Ir liūdna, ir pikta, ir ... nuo amžių niekas nesikeičia, O medikai, kaip teisininkai ir policininkai, labai dangsto vieni kitus, nes žino, kad bet kurią akimirką jie patys gali atsidurti panašioj situacijoj kaip kolega   ATSAKYTI
gaila mociutes :( 2013-11-27 23:39:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o artimieji kur buvo? po 3 insultu, pusiau paralyzuota ir gyvena viena........ vis norim kas kas nors kitas musu mamomis, teciais pasirupintu.... pvz greitoji, kazkoks daktaras. Manau jei butu atvykes kartu nors vienas artimasis, mates blogejancia moteriskes bukle, neatsistatancia po lasines, problemu nebutu. kitas dalykas gydymo istaiga ne kaleimas jei zmogus nenori pasilikti jo negali priversti.   ATSAKYTI
Tikras 2013-11-27 21:53:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Siaubas. ne daktarai, o kazkokios masinos.Be zmogiskumo, supratimo.    ATSAKYTI
s 2013-11-27 21:39:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
toki gydytoja reiktu teisti ir atimti visam laikui gydytojo licenzija.Jis jau seniai pamirses priesaika duota Hipokratui   ATSAKYTI
Pelesiais atsiduoda 2013-11-27 19:57:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pries seserius metus toje pacioje ligonineje ir mane isvare nakties metu is ligonines,nor jau buvo prasidejes sepsi. Atveze tai greitoji, o as viena koja jau nebepaeinu,nes ji sutinusi.Parase recepta fastum gel ir dar nuo skausmo ir vaziuok namo. /recepta kaip atminima saugoju/ Isvaziavau tik su plonais rubais, o buvo sausio men. Daktarui, geriant kava su kita socialiai remtina gydytoja, kava buvo svarbesne nei ligonis. Toje ligonineje matyt taip iprasta dirbti. Kol tokie gydytojai issisukines ,tol atsakomybes del zmogaus gyvybes nebus.    ATSAKYTI
.I 2013-11-27 16:41:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Del to niekad ir neeinu i valstybines gydimo istaigas , o gaila uz tai moku mokescius ... Tikiuosi visada isgalesiu sau leist privacias gydimo istaigas kur su zmogum elgiasi kaip su zmogum ...   ATSAKYTI
... 2013-11-27 16:39:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kol nesusidursi nesuprasi ... medikai i zmones kurie yra senyvo amziaus ziuri atmestinai tas tiesa , nes taupo lesas ... Na vienas is pavyzdziu : mano mociute po antro insulto - ateina daktare antra diena (prisiminkime zmogus PO INSULTO silpnas vos lovoj gali atsikelti ) ir klausia jos kaip jauciates , na kadangi mociutei insultas pazeide smegenis ji viskuom dziaugesi viskas linksmai atrode , atsake , kad viskas puiku viskas gerai ... Tai MEDIKE, jei galima ja taip pavadint ,tuom remdamasi parase , kad rebilitacijos jai nereikia , nes viskas gerai .
   ATSAKYTI
KAKA 2013-11-27 16:29:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
LABAI GAILA NETURTINGOS MOTERS , MATYT, NEGALĖJO PAMALONINTI DAKTARĖLIO IR VIETELĖS NEATSIRADO.
TIK IR GIRDŽIU: TAM DAVIAU TIEK, O TAM TIEK.   ATSAKYTI
xxx 2013-11-27 16:01:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vyt iš darbo ge galimybės dirti gtoju tokius ponus reikia   ATSAKYTI
mazutas 2013-11-27 15:54:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
ir dar blogiau bus. juk lietuvos sveikatos apsaugos sistema yra žlugdoma. ir NEgerb. ministras andriukaitis aktyviai dalyvauja šiame procese. ši konkreti situacija susiklostė, nes trūksta gydytojų kelmės ligoniniėj. už grašius kelmėj sėdėt atpylus 11 metų mokslų suprantama joks sveiko proto gydytojas nenori. kelmės ligoninei tenka kviestis specialistus konsultacijoms. atvažiuojantis specialistas laiko gilinitis į kiekvienos bobutės asmeniniio gyvenimo subtilybes paprasčiausiai neturi laiko. pasakė bobutė kad nenori gultis - vadinas, nenori. gydytojas priversti negali. ir aplamai, kadangi gydytojo šeima maitntis ir rengtis hipokrato priesaika nelabai nori, tai visi normalesni gydytojai ieško darbo užsienyje,. ir labai sėkmingai jį randa. lietuvoje vis didesnis procentas gydytojų vidutinybių. ir kuo toliau, tuo labiau šis procesas spartėja. nepraeis nei keli metai ir tą kelmės ligoninę visai uždarys. visos bobutės ir diedukai stovės eilėse po keletą dienų skubiai pagalbai vilniaus santoruose ir kauno klinikose. tada jų mirs nepalyginimai daugiau. bet kam tai rūpi.   ATSAKYTI
Lora 2013-11-27 15:40:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vadovaujantys ligoninei, vadovauja kas iš kur- kas iš komandiruotės, kas iš konferencijos, kas iš nežinia kur. Kada ateis laikas, kai visi dirbs darbo vietose, o renginiai- po darbo, arba tuo metu- nemokamas atlyginimas. Užsirauktų visos konferencijos, pasitarimai, pasižmonėjimai- t.y. komandiruotės kaipmat.   ATSAKYTI
Vida 2013-11-27 15:00:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Milijardą iš demagogo socdėmo ministerio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   ATSAKYTI
andrius 2013-11-27 13:25:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Uzuojauta artimiesiems.. Geda, kad panasus zmones supa mus, kurie, kaip stuciai is baimes po visko jau, galvas i smeli pakavojo ir "atostogaut" isejo.. Kai manes klausia ar prie sovietu sajungos geriau buvo, nu blyn, po tokiu istoriju, kuriu Lietuvoje apscia- noris atsakyti, kad bent jau 60% paprastu zmoniu, buvo tikrai geriau.. tuo laiku neteko, girdeti, kad zmogus pakeleje is ligonines butu mires. Kazkaip niuriu nuo dabartinio nuozmogejimo, kapitalistiniame pasaulyje darosi. Kiekvienas uz save..    ATSAKYTI
x 2013-11-27 12:54:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ne ką geresni specialistai dirba ir Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Nieko keista, kad žmonės nesulaukę pagalbos išeina ar miršta. Ten net priėmimo normalaus nėra. Įkiša, kaip banke, numerėlį į dantis ir daryk ką nori.    ATSAKYTI
Stasys 2013-11-27 12:45:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nekarta minejau kur bepasisukus , visur nezmoniskas supuvimas valdzioje ir prosvaisciu nera,vienas vaistas- snaiperis   ATSAKYTI
as 2013-11-27 12:34:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
zmona paguldem i Kauno ligonine,Dariaus ir Gireno gatveje-paumejo psihine liga-uz keliu dienu paleidzia-klausiam-kodel-atsakymas-jinai labai prase-uz keliu savaiciu-nusizude-tai cia gydytojai,ar siaip,pastoviai stenancios del algu asabos?   ATSAKYTI
Medikė 2013-11-27 12:33:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Negi nematė tas gydytojas Stasys,kad ligonė neorentuota,prastai paeinanti.Ligoninėse yra teikiama stebėjimo paslauga,jei stacionarizuoti nebuvo reikalo ar galimybės..Bėdos atveju galėjo rasti kokią išeitį,o neišmesti žmogų į gatvę.Noro reikėjo.   ATSAKYTI
Irena 2013-11-27 12:32:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Cia Lietuva cia svogeriu krastas .Esi senas paprastas zmogus ir jei nepamaloninai Ponu daktaru pinigeliais tau vargas.   ATSAKYTI
Ilona 2013-11-27 13:35:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Irena,nebutinai su senu taip elgiamasi,ir su jaunesniais tas pats,susiduriau su panasia situacija Raseiniuose kai reikejo pagalbos sesei,jai buvo trukusi aneurizma,sake guldys,kolegos isveze rubus,buvo ankstus pavasaris,ir ja isvare namo,irgi atvaziuojanti gydytoja is Kauno,nakti,be siltu rubu,o kai nuvezem antra karta i ligonine,ta vadinama gydytoja net nepasirode,atejo kitas,buciau as jai tikrai nurovus plaukus,nera zmoniskumo,tik pinigai  
Lina 2013-11-27 12:22:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
cia lietuva zmogus be pinigu sudas o dar toks ligonis ir senas nuzmogejimas beribis nes viskas matuojama pinigais   ATSAKYTI

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Liudininko parodymai sujaukė „gudrų“ žmonos ir vyro planą (nuotr. stop kadras)
Pareigūnai gavo pranešimą apie nuo kelio nuvažiavusį automobilį. Apie eismo įvykį policininkams pranešė ne pats vairuotojas, o pro šalį važiavęs asmuo. Į įvykio vietą išskubėjo ...
Infiniti (nuotr. Gamintojo)
Pasivažinėjimas ketvirtadienio vakarą vienai vairuotojai baigėsi liūdnai. Pareigūnai Vilniaus rajone sustabdė daugiau nei pustrečios promilės pripūtusią prabangaus automobilio ...
„Aras“ (Fotobankas)
Policija praneša, kad Vilniuje penktadienį 12:04 val, buvo įvestas planas „Skydas“. Pranešta, kad Kalvarijų 65, prie Cerkvės važiuojant link Žalgirio g.. pranešėjas rado ...
Temidė (nuotr. Dmitrijus Radlinskas/fotodiena.lt)
Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai per avariją nepilnametį automobilio keleivį pražudžiusį girtą vairuotoją nuteisė kalėti penkerius metus, penktadienį pranešė teismas. ...
Policija Andrius Ufartas/Fotobankas
Lapkričio 21-osios vidurdienį vidutinio girtumo taksi vairuotojas vojažo Kuršėnuose metu sužalojo jį sustabdyti mėginusią policijos pareigūnę, sprukdamas sukėlė didžiulį pavojų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų