Rašyti komentarą...
Politologinių terminų pamokėlė "sovietžmogiui" Clo:

Yra trys pagrindinės visuomenės grupės: liumpenai, vidurinioji klasė ir oligarchai.

Ir jų interesus atspindinčios trys valstybių valdymo formos: bolševizmas, fašizmas (klasikine itališkąja prasme) ir oligarchų "valdoma demokratija"

Visose šiuolaikinėse valstybėse (nuo pat kapitalizmo atsiradimo) yra trys pagrindinės visuomenės grupės:

1. Liumpenai, tai yra ubagai (marksistai juos patetiškai pavadino "proletariatu", nors su realiais kvalifikuotais darbininkais šis "proletariatas" praktiškai neturi jokio ryšio - kaip tik todėl per bolševikų revoliuciją atsirado toks fenomenas kaip Iževsko gamyklų darbininkų sukurti savanorių daliniai, ypač aršiai kovoję su bolševikais) ir "kriminaliniai elementai" (kurių atstovų buvo nemažai ir bolševikų valdžios struktūrose iki pat didžiųjų Stalino "valymų").

2. Vidurinioji klasė (plačiąja prasme "vidurinioji") - tai žmonės, kurie turi tam tikras, pakankamas jų pragyvenimui (konkrečioje valstybėje ir konkrečiu laikmečiu) pajamas bei įvairų turtą.

3. "Oligarchai" - kitaip sakant iš bendros "nebiednų" žmonių masės ryškiai išsiskiriantys ypatingai turtingi asmenys.

Realus gyvenimas parodė (ir faktiškai jau įrodė), jog praktiškai visose valstybėse, kur yra vienokia ar kitokia "valdoma demokratija", iš tikrųjų visada realią valdžią valstybėje turi būtent trečioji grupė - "oligarchai", kurie dėka savo turimų, valdomų ar kitaip įtakojamų masinės informacijos priemonių ir "nusamdytų politikų" bei partijų suformuoja visuomenės nuomonę pačiais įvairiausiais politiniais, socialiniais, ekonominiais, kultūriniais ir kitais klausimais.

Ir daugumą žmonių ("rinkėjų"), veikiami šios kryptingos masinės ir pastovios propagandos, praktiškai visada (su labai retomis išimtimis) "laisvuose demokratiniuose rinkimuose" nubalsuoja būtent taip, kaip reikia "oligarchams" (tiksliau, vienai iš jų grupių, kadangi paprastai tų grupių su skirtingais interesais būna keletas).

"Vidurinioji klasė", jei ji pakankamai gausi, irgi daro tam tikrą įtaką rinkimų rezultatams, tačiau esminiais klausimais ji nepajėgi nukonkuruoti "oligarchus". Vis tik "oligarchai" būna priversti mažinti įtampą ir daryti nuolaidas "viduriniajai klasei", nes priešingu atveju "vidurinioji klasė" sukelia savą - fašistinę (naudojant klasikinį terminą jo pradine itališkąja prasme) - revoliuciją, ir nušluoja "oligarchus".

Visų bolševikinių-"komunistinių" (pagal principą "atimk ir padalink") revoliucijų varomoji jėga yra liumpenai. Todėl ir "vidurinioji klasė", ir "oligarchai", jei yra pakankamai protingi, stengiasi, kad tų liumpenų pernelyg neprisidaugintų konkrečioje valstybėje.

Posovietinėse valstybėse ši problema oligarchų "valdomos demokratijos" pastatytų valdžių pagalba iš esmės yra sprendžiama "emigracijos metodu", visapusiškai skatinant neturtingųjų emigraciją.

Centrinės ir Rytų Europos gyventojai emigruoja į turtingesnius Vakarus, o azijatinių valstybių žmonės - į jų atžvilgiu žymiai turtingesnę Rusiją, todėl ten ypatingai sparčiai auga įtampa - socialinė, nacionalinė, religinė..., kadangi savi Rusijos "liumpenai" tiesiog neturi kur emigruoti.
Neandertalietis parašė, tokie patys ir komentuoja...
pasilaikyk savo vepalus sau komunistuojantis kalaborante. Labai geras straipsnis,LABAI
Labai geras straipsnis.
5 kolonai net padai pasvilo.
Ar bent skaitote, ką talpinate savo puslapiuose? Šito nukvakusio senio tekstas yra ne tik kad atvirai ksenofobiškas, jis kvestionuoja net pačius pamatinius demokratijos principus. Atvirų atviriausia fašizmo propaganda, paduodama kaip "patriotinis auklėjimas".
Yra pilnas pagrindas patraukti baudžiamojon atsakomybėn ne tik autorių (nors atrodo, kad jis jau nepakaltinamas), bet ir Balso.lt redakciją už tokios propagandos sklaidą.
@Clo Balso redakcijai "ksenofobas","kvestionuoja"-kas čia per svetimkūniai lietuvių kalbos kūne,parazituojantys?
Na kažkoks filmas buvo apie belytę Kseniją,gal turi ryšį su tuo,prikurpta naujadarų iškreipinčių kalbą,kartu mąstymą ,štampuojančių sąmonę?
Straipsnis labai svarbus, šiuo metu ypač, šviečiantis ir ugdantis.Ačiū autoriui.

Skaitomiausios naujienos
Į viršų