Ar Rusija atsisakė planų susigrąžinti Baltijos šalis į savo glėbį? Kaip Rusijos žmonės ir valdžios elitas vertina Lietuvą? Šias ir kitas lietuviams mažai žinomas tiesas tv3.lt skaitytojams atskleidžia Ukrainos aneksijos planus kūrusio instituto buvęs darbuotojas, politologas Aleksandras Sytinas.

Bet kurios valdymo schemos, kurios skiriasi nuo griežtos integruotos vertikalės, kokia įvesta Rusijoje, sistemos, yra neįmanomos suvokti Kremliui, ir todėl jame iššaukia mažų mažiausiai sumišimą, o dažnai ir – pyktį. (nuotr. SCANPIX)

Bet kurios valdymo schemos, kurios skiriasi nuo griežtos integruotos vertikalės, kokia įvesta Rusijoje, sistemos, yra neįmanomos suvokti Kremliui, ir todėl jame iššaukia mažų mažiausiai sumišimą, o dažnai ir – pyktį. (nuotr. SCANPIX)

Išskirti Lietuvą kaip atskirą Rusijos išorinės politikos kryptį yra ganėtinai sudėtinga. Tai susiję su keliais faktoriais. Visų pirma, nuo sovietų laikų išliko Baltijos šalių suvokimas kaip apie kažkokį vieną regioną. Miesčionis, niekada neišvykęs už Rusijos Federacijos ribų, gali painioti Jūrmalą ir Palangą. Politinė klasė taip pat Baltijos šalyse pirmiausiai mato „tris Baltijos respublikas“, kurios pirmosios paliko SSRS ir įvykdė reformas, o šių prasmę ir turinį Rusijoje žino tik siauras naujausios Baltijos šalių istorijos specialistų ratas. 2004-ųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstojimas į ES ir ypač į NATO tapo pagrindiniu šio Rusijos ir Europos Sąjungos santykių, kurio sąlygomis mes gyvename šiandien, pleištu.

REKLAMA

Vilnius tapo ašaka gerklėje

Maskvai Baltijos šalys, įskaitant ir Lietuvą, tapo nuolatiniu erzinančiu faktoriumi: ekonominiai pasiekimai prieš 2008-2010 metų krizę demonstravo teisingai pasirinktą reformų kryptį ir pergales desovietizacijos srityje, kuri taip ir nebuvo įgyvendinta Rusijoje. Daugelis Rusijos prezidento administracijos ir ekspertų bendruomenės narių gyvi įsitikinimais, kad Lietuva išliko iš esmės agrarine valstybe, tik netekusia savo pramonės. Tačiau iki pat Krymo aneksijos ir karinio konflikto Donbase Lietuva Kremliui atrodė lojalesnė už Latviją ir Estiją. Įprastai buvo atkreipiamas dėmesys į tai, kad pasitraukus iš SSRS Lietuva visiems rusakalbiams suteikė pilietybę pasinaudojusi „nuliniu variantu“ (kompromisinė abiem pusėms sąlyga, – red. past.), o taip pat į tai, kad joje nevyko renginiai panašūs į SS divizijų veteranų eitynės, vykę Taline ar Rygoje.

Maskvos nepasitenkinimą iššaukė Lietuvos pretenzijos tapti regiono lydere, ypač Rytų partnerystės programos rėmuose, tenykštis savotiško posovietinių respublikų, pirmiausiai Baltarusijos, kurioje Vilnius aktyviai palaikė opoziciją, ir jų elito desovietizacijos prievaizdo pozicionavimas, jos avangardinė pozicija Trečiojo energetikos paketo realizavime ir energetinės nepriklausomybės siekimas nuo Rusijos.

Lietuvių emigracija – įrankis Rusijos propagandai

Iš esmės rusų politikai, žurnalistai ir didžioji dauguma ekspertų bendruomenės atstovų įnirtingai stengėsi Baltijos šalių valstybingumo kūrimo ir kompleksinių struktūrinių pokyčių, nukreiptų į „grįžimą į Europą“, patirtį pateikti kaip beprasmę ir pasmerktą nesėkmei utopiją. Praktiškai neskausmingai Rusijoje išgyventi 2008-2010 metų finansiniai sukrėtimai suformavo, taip pat ir Baltijos šalių atžvilgiu, kurioms krizė smogė pakankamai stipriai, arogantišką-globėjišką požiūrį.

REKLAMA

Maskvos, kurios akyse nacionalinis-valstybinis suverenitetas yra įgijęs aukščiausią vertybinį statusą, požiūriu, lietuvių darbo migracija, pavyzdžiui, į Didžiąją Britaniją, tolygi katastrofai ir visiško valstybingumo kūrimo nesėkmės pripažinimui. Čia reiktų pastebėti, kad Rusijoje netgi pačiame aukščiausiame valstybiniame ir ekspertų lygyje absoliučiai nesuvokiami Europos Sąjungos funkcionavimo ir veikimo principų mechanizmai. Kremlius užsispyrusiai ir toliau ES mato tik valstybių sankaupą, tarp kurių paprasčiausiai buvo nuimti prekybiniai barjerai. Nėra ES, kaip organizuotos horizontalios demokratijos struktūros, suvokimo.

Bet kurios valdymo schemos, kurios skiriasi nuo griežtos integruotos vertikalės, kokia įvesta Rusijoje, sistemos, yra neįmanomos suvokti Kremliui, ir todėl jame iššaukia mažų mažiausiai sumišimą, o dažnai ir – pyktį. ES šalių potencialas yra vertinamas išskirtinai pagal jų teritorijos dydį, gyventojų skaičių, karinį ir, kiek mažiau, ekonominį potencialą. Būtent tokiomis nuotaikomis ir buvo persmelktas Vladimiro Putino išstojimas Kaliningrade, kurio metu jis kvietė lietuvius vykti į Rusiją.

Lietuvos ambicijos erzina Rusiją

Lietuvos pirmininkavimas ES, griežta ir bekompromisė D. Grybauskaitės pozicija Krymo aneksijos ir Rusijos „hibridinės“ agresijos atžvilgiu, Lietuvos solidarumas su ukrainiečių tautos kova už laisvę ir europinį pasirinkimą, vėliau sekęs Lietuvos prezidentės sankcijų Rusijai palaikymas ir jos pozicija Didžiojo tėvynės karo 70-mečio minėjimo klausimu sukėlė Kremliaus neigiamą reakciją Vilniaus atžvilgiu. Lietuva vis dažniau tapo įvardijama kaip JAV forpostas Rytų Europoje. Rusijos prezidento administracijai pavaldžios žiniasklaidos priemonės ir ekspertai prakalbo apie sovietų epochos paminklų demontažą, rusakalbių teisių pažeidimus, tiesa, kartu paminėdami ir lenkų analogiškas problemas, tarptautinės teisės pažeidimus ir „Gazprom“ teises dėl įgyvendinamo 3-ojo energetikos paketo.

REKLAMA

2015-ųjų pavasarį valdžios, diplomatijos ir karinėse Rusijos struktūrose gana aktyviai buvo aptariamas NATO 5-ojo straipsnio veiksnumas. Tai buvo tas momentas, kai Baltijos šalys buvo atsidūrusios maksimaliame pavojuje. Atvirai buvo aptarinėjamos galimybės veržtis į jų teritorijas, tuo pačiu platinant nuomonę, kuri iš dalies liko ir dabar, kad NATO neužstos jų dėl menkos geopolitinės ir strateginės reikšmės. Tačiau kilusio imperinio šovinizmo banga labiausiai grasė Latvijai, kaip valstybei su didele, tariamai engiama rusakalbių gyventojų dalimi, užsispyrusiai nesutinkančia rusų kalbai suteikti antros valstybinės kalbos statuso.

Karas Sirijoje – trumpa pauzė Rytų Europai

„Novorosijos“ projekto žlugimas ir Rusijos geopolitinis pralaimėjimas Ukrainoje, Baltijos šalyse išlaipintas JAV kariuomenės kontingentas, nors ir nėra itin skaitlingas, mūsų akyse išsivyčiusi Rusijos Federacijos agresija Sirijoje, kur smūgiais iš oro dažniausiai baudžiami ne „Islamo valstybės“, o demokratinės antiasadinės koalicijos pajėgos, šiuo metu leido nutolti tiesioginei grėsmei Baltijos šalims, įskaitant ir Lietuvą. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad ji, kaip ir visa Rytų Europa, gali su palengvėjimu atsipūsti. Šių eilučių autorius jau ne vieną sykį savo straipsniuose ir pasisakymuose yra pabrėžęs, kad Rusijoje būdingas imanentinis agresyvaus imperializmo potencialas. Jis gali laikinai nurimti, nusilpti prie tam tikrų režimų, ekonominių ar geopolitinių aplinkybių, kaip buvo XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje. Tačiau daugybiniai pavyzdžiai – karai Čečėnijoje, karinis marionetinių režimų palaikymas Padniestrėje, Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, o dabar ir banditinių „valstybinių“ darinių LLR/DLR bei Basharo al Assado diktatoriško režimo puoselėjimas Sirijoje, agresija prieš suverenias valstybes Gruziją ir Ukrainą, įrodo, kad ramybės laikotarpis nepasižymi tąsa.

REKLAMA

Rusija puls NATO šalis kraštutiniu atveju

Būtina suvokti, kad kuo toliau, tuo labiau tarptautinė Rusijos politika netenka galimybės veikti pagal planą. Artėjanti ekonomikos pražūtis verčia Kremlių eiti įtampos eskalacijos ir karštųjų taškų kūrimo praktiškai bet kuriuose regionuose kūrimo keliu. Noras įtvirtinti savo imperinį statusą, „pamokyti“ JAV ir niveliuoti Ukrainos europietišką pasirinkimą vis labiau užleidžia vietą įtampos kurstymui dėl pačios įtampos, kaip režimo išgyvenimo sąlygai. Dėl to reiktų skirti tiesioginio įsiveržimo ir potencialių grėsmių pavojus. Pirmoji šiai dienai yra santykinai nedidelė. Kremlius vargu ar nuspręstų imtis Lietuvos, kaip vienos iš NATO šalių, tiesioginio puolimo.

Panašus scenarijus įmanomas tik tuo atveju, jeigu Maskva išnaudotų visas galimybės provokuoti konfliktus kitur. Ryžtis kariniam konfliktui su Šiaurės Atlanto aljansu jis galėtų tik pačiu kraštutiniu atveju. Tačiau negalima pamiršti netiesioginių grėsmių. Ar lietuviai jausis ramūs ženkliai padidėjus Rusijos kariuomenės skaičiui Kaliningrado srityje? Tuo pat metu tolumoje horizonte aiškiai matant rusų karo laivus? Kai naikintuvai ir bombonešiai „netyčia“ pradės pažeidinėti Lietuvos oro erdvę? Kai sistemingai vykdomi plataus masto bendri kariniai Baltarusijos ir Rusijos manevrai? Šios ir panašios grėsmės yra puikiai atitinkančios Kremliaus užsienio politikos dvasią.

Draugiški santykiai su Kremliumi – utopija

Šiuo metu ekspertų požiūris dėl Rusijos tarptautinės politikos iš esmės skiriasi. Vieni mano, kad Rusijos Federacija ir toliau tęs ekspansiją Arabijos rytuose, net iki galimos agresijos prieš Saudo Arabiją ar Libiją. Kiti įsitikinę, kad susidūręs su kariniais nuostoliais ir staiga šoktelėjusiomis teroristinėmis grėsmėmis, Kremlius neišvengiamai grįš prie agresijos santykiuose su Ukraina. Suprantama, kad nuspėti dešimties „naujų Putino smūgių“ posūkius ir kryptis – darbas ganėtinai nedėkingas. Kryptys gali būti bet kokios ir sprendimai bus priimami priklausomai nuo situacijos: kai koncepcija yra nestabilumas vardan nestabilumo, kitaip ir būti negali.

REKLAMA

Didžiausia klaida reiktų laikyti įsitikinimą, kad su Rusija jos dabartiniame pavidale galėtų būti svarstomi draugiškų kaimynų santykiai. Anksčiau ar vėliau Kremlius nukreips savo pastangas į pozicijų Baltarusijoje įtvirtinimą, o tuomet Lietuva neišvengiamai atsidurs jo agresyvių planų zonoje. Dėl to būtina skirti krikštolinį dėmesį regioninių gynybos programų kūrimui ir realizacijai. Tokių, kurios galėtų užtikrinti operatyvų reagavimą į bet kokius agresyvius Rusijos vakarų karinės apygardos ir Kaliningrado srityje dislokuotų kontingentų veiksmus ir galimus išsišokimus. Rusija supranta tik jėgą: jeigu į Klaipėdą draugiško vizito atplauktų JAV lėktuvnešis – Kremliaus tonas pastebimai pakistų.

 

DLOMGO
2015-11-12 14:35:46
ta ASAKA IR KITOS ASAKOS pribaigs diktatoriu ir karini nusikalteli putina..FINITA
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
ars 2015-11-12 20:03:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tas peskovas tikra ziurke   ATSAKYTI
dr. Jonas Ramanauskas [email protected] 2015-11-12 16:26:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Citata: "...Lietuvą, tapo nuolatiniu erzinančiu faktoriumi: ekonominiai pasiekimai prieš 2008-2010 metų krizę demonstravo teisingai pasirinktą reformų kryptį ir pergales desovietizacijos srityje,..."
Na desovietizacijos srityje pergales yra tokios, kad Lietuvos prezidentu tapo komunistu partijos sekretorius A.M.Brazauskas, komunistines partskolos destytoja, Lietuvos priese is burokevicininku stovyklos ponia Dalia Grybauskaite taip pat tapo prezidente. Tai ar cia desovietizacija ar pasityciojimas is desovietizacijos? Pasirodo, kad desovietizacija Lietuvoje suprantama taip, kad visi komunistai i valdzia! ir nelieka ju visuomeneje, vadinasi visuomene desovietizuota, o valdzia sovietizuota!:)
Citata: "Maskvos, kurios akyse nacionalinis-valstybinis suverenitetas yra įgijęs aukščiausią vertybinį statusą, požiūriu, lietuvių darbo migracija, pavyzdžiui, į Didžiąją Britaniją, tolygi katastrofai ir visiško valstybingumo kūrimo nesėkmės pripažinimui."
Suprantu, kad komunistines Lietuvos valdzios poziuriu lietuviu emigracija yra auksciausias valdzios efektyvaus valdymo irodymas, nes komunistiniai elementai jau nuo 1918 metu ko ir siekia, tai sunaikinti Lietuvos valstybinguma.... ta ir daro, todel ir didziuojasi lietuviu emigracija, ko niekaip negali suprasti Maskva?
Klausimas: Kas sita iskrypeliska straipsnis suraite?
   ATSAKYTI
DLOMGO 2015-11-12 14:35:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
ta ASAKA IR KITOS ASAKOS pribaigs diktatoriu ir karini nusikalteli putina..FINITA   ATSAKYTI

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
REKLAMA
Maisto, benzino ir vaistų trūkumas: Didžiajai Britanijai „Brexit“ gali baigtis liūdnai (nuotr. SCANPIX)
Didžiosios Britanijos Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas paviešino konfidencialų dokumentą, esą rodantį, kad ministras pirmininkas Borisas Johnsonas klaidino ...
Sprogo namas Slovakijoje (nuotr. stop kadras)
Rytų Slovakijoje sprogo ir užsiliepsnojo dvylikaukštis. Gelbėdamiesi nuo mirties žmonės šoko iš balkonų. Žuvo mažiausiai penki žmonės, dešimtys sužeista, o auko visa dar ...
Rusų programišius (nuotr. stop kadras)
Amerikiečių pareigūnai paskelbė kaltinimus dviem rusų programišiams, kurie įtariami iš žmonių ir įmonių pasisavinę šimtus milijonų dolerių.  Kadrai lyg iš filmo „Greiti ...
Imbiero miestelis (nuotr. stop kadras)
Kviečiame į rojų. Tiksliau – imbierinį rojų – iš imbierinių sausainių sukurtą įspūdingą miestą. Galbūt toks neįtikėtinas jis dėl to, kad miestą kūrė šimtas garsiausių britų ...
„Uber“ programėlė (nuotr. SCANPIX)
Pavėžėjimo paslaugų milžinei „Uber“ 2017 ir 2018 metais Jungtinėse Valstijose buvo pranešta apie beveik 6 tūkst. seksualinės prievartos atvejų, įskaitant daugiau nei 450 ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
Patikrino: ar verta važiuoti šventėms apsipirkti į Lenkiją
DABAR RODOMA
Patikrino: ar verta važiuoti šventėms apsipirkti į Lenkiją
DABAR RODOMA
Nepavykus susitarti dėl pinigų ugniagesiai ir kiti pareigūnai ruošiasi streikams
DABAR RODOMA
Neįprasti vaikų vardai: kalbininkai draudžia, o tėvai eina į teismus ir laimi
DABAR RODOMA
Tyrimas parodė, apie kokias dovanas labiausiai svajoja gyventojai
DABAR RODOMA
Dalinamos 1 tūkst. kompensacijos už automobilį: suskaičiuota, kiek žmonių kreipėsi
DABAR RODOMA
Avarija sostinėje: po smūgio automobilis atsidūrė ant šaligatvio
DABAR RODOMA
„La maistas“ komanda ir visa TV3 televizija siunčia palaikymą Cololo šeimai
DABAR RODOMA
Anykščiai meta iššūkį visoms žaliaskarėms: bus metalinė ir ant vandens
DABAR RODOMA
Surengė perėjų reidą: rezultatai itin liūdni
DABAR RODOMA
Ornitologai įvertino Kauno priemones išvyti varnoms: padės tik trumpam
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų