Rašyti komentarą...
tas tiesa ko gi bijo tie istorikai ką jau lasvė tokia išeina
Žmonės,nežinantieji savo istorijos, - visuomet lieka vaikais.
Skaitydamas mums dabar brukamą Lietuvos istoriją (ypač – naujausią), norom-nenorom pagalvoji, kad Tėvynės yra dvi. Viena – ta, kurioje gimei, augai, gyvenai kelis dešimtmečius, kurioje viską matei ir girdėjai, o kita – dalies žmonių prasimanyta ir per jėgą primetama kitiems, vadovaujantis principu: ATIMK IŠ TAUTOS ISTORIJĄ, o paskui tauta savanoriškai išsigims. Tereikia tik įpiršti kokią nors religiją ar populiarią idėją, o paskui tie mikrobai jau varys savo pragaištingą darbą. Gyvens žmogelis, kaip gyvulys, šia diena, kimš į pilvą chemijos prifarširuotas dešras su Briuselio kopūstais ir garbins tuos, kurie jį tokiu gyvuliu pavertė.
Į viršų