Andrius Tapinas (nuotr. Eimanto Genio)

Andrius Tapinas (nuotr. Eimanto Genio)

Ketvirtadienio vakarą žurnalistas Andrius Tapinas savo socialinio tinklapio paskyroje viešai kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį, reikalaudamas atsiprašymo. Ministrui pirmininkui sąlygos neįvykdžius, žurnalistas ketina kreiptis į teismą.

„Pone Skverneli, 2018 m. gruodžio mėn. 6 d. susitikime su Seimo Liberalų frakcija jūs paskelbėte tikrovės neatitinkančias, mano garbę ir orumą žeminančias žinias.

Štai tiksli citata „Dabar, kas vyks sekmadienį nesuprantu, kodėl <...>, mitingas kažkoks ar ten akcija, bet organizuoja ne profsąjungos, organizuoja ponas Tapinas, kuris dabar tampa politiku, nebe žurnalistu. Profesinės sąjungos yra įtrauktos į politiką. Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti“.

Tą pačią dieną Seimo posėdyje atsakinėdamas į Seimo nario Eugenijaus Gentvilo klausimą apie planą nuversti teisėtai išrinktą valdžią, jūs ne tik nepaneigėte savo žodžių, bet ir patvirtinote, jog kreipsitės į specialiąsias tarnybas, nes yra abejonių, ar nėra sąsajų su Rusijos specialiomis tarnybomis.

REKLAMA

Jūs esate vienas aukščiausių pareigų užimančių Lietuvos asmenų ir daugeliui žmonių nėra pagrindo abejoti jūsų turima informacija. Jūsų paskelbtas žinias kelios dešimtys įvairiausių žiniasklaidos priemonių nuolat kartojo, siedamos mano pavardę su rengiamu valstybės perversmu, ir išplatino milžiniškoms skaitytojų, klausytojų ir žiūrovų auditorijoms.

Jūs, Sauliau Skverneli, mane apkaltinote užsiimant ne žurnalistika, o politine veikla, susijusia su švietimo darbuotojų mitingo ir protesto akcijos organizavimu ir siekiu pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią.

Iki šios dienos jūs nepateikėte nė vieno tai įrodančio fakto. Nė vieno.

Kiekvienas demokratinės visuomenės narys, pilietis ir žurnalistas turi teisę, kad apie jį būtų formuojama atitinkanti tikrovę, turinti bent minimalų faktinį pagrindą visuomeninė nuomonė. O Jūs, galimai politiniais tikslais, siekdamas sumenkinti savo kritikus, politinius oponentus, persekioti žurnalistus už kritiką, išplatinote apie mane tikrovės neatitinkančias žinias, kurios gali paniekinti ar pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą manimi. Tokiu būdu Jūs sąmoningai, siekdamas sau politinės naudos, bandydamas sunkių kaltinimų metimu oponentams, o ne demokratinio dialogo būdu grįsti savo Vyriausybės darbą, kuriate sąmokslo teorijas mane šmeiždamas.

REKLAMA

Jūs esate davęs priesaiką: „Aš, Saulius Skvernelis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“.

Paskelbęs aukščiau nurodytas žinias (ar nuomonę) Jūs viešai apkaltinote mane žemiau nurodytų įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu.

Pirma, Jūs mane apkaltinote nusikaltimo Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai padarymu. LR baudžiamojo kodekso 114 straipsnyje (Valstybės perversmas) yra nurodyta, kad tas, kas organizavo ar dalyvavo sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti arba dalyvavo perversme, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvidešimties metų.

Aš noriu tikėti, kad per pastaruosius metus visuomeninine ir švietėjiška veikla bent šiek tiek prisidėjau prie viešojo intereso gynimo ir pilietinės visuomenės kūrimo. Už šiuos darbus valstybė pagerbė mane apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Premjere, ar jūs prieš kalbėdamas pagalvojote, kaip turi jaustis žmogus, per visas žiniasklaidos priemones kaltinamas labai sunkiu nusikaltimu prieš savo valstybę?

REKLAMA

Antra, Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnis 8 straipsnio 11 dalis nurodo, kad viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus.

Tokiu būdu Jūs, paskleisdamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie mano tapimą politiku, kartu paskleidėte tikrovės neatitinkančias žinias apie mano galimą aukščiau nurodyto Visuomenės informavimo įstatymo straipsnio pažeidimą.

Trečia, mano, kaip žurnalisto veiklą reglamentuoja ir Visuomenės informavimo etikos kodeksas. Šio kodekso 23 straipsnyje inter alia nurodyta, kad žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Niekada nebuvau ir nesu jokios partijos narys, partinėje veikloje nedalvauju.

Tokiu būdu Jūs išplatinote žinias, kad aš esu įstatymų pažeidėjas. Manau, kad šias tikrovės neatitinkančias, mano garbę ir orumą žeminančias žinias Jūs paskleidėte sąmoningai siekdamas mane apšmeižti, sukelti sunkumų mano žurnalistinei veiklai, kuri yra finansuojama ne valstybės biudžeto, o VŠĮ „Laisvės TV“ privačių rėmėjų lėšomis.

Premjere, jūs puikiai žinote, kaip veikia „Laisvės TV“, nuo 2016 metų esate jos rėmėjas, skiriantis televizijos veiklai 1 dolerį per mėnesį. Jūs suprantate, kad mes išgyventi galime tik išlaikydami mūsų rėmėjų ir žiūrovų pasitikėjimą.

REKLAMA

Ir tai žinodamas, jūs sąmoningai siekėte mane pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą manimi ir mano veikla, kas turėtų įtakos mano darbovietei.

Jūsų viešai mesti man kaltinimai, kad turiu tikslą pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, atgraso nuo mano žurnalistinės veiklos rėmimo žmones, kurie reikalauja paaiškinimo, kokie yra mano veiklos tikrieji tikslai ir paneigimo tikrovės neatitinkančios informacijos.

Kodėl aš turiu įrodinėti, kad nesu kupranugaris, nes taip nusprendė aukštas pareigas užimantis valstybės pareigūnas?

Mano socialinis kapitalas yra mano sekėjai socialiniuose tinkluose – jie mane skaito, žiūri, platina mano mintis ir idėjas, kurios jiems yra priimtinos. Po Jūsų pasisakymo paklausiau savo sekėjų, ar Ministro Pirmininko pasisakymai sukėlė jums abejonių dėl mano dalykinės reputacijos ir nepriklausomumo. Atsakė 15 100 žmonių, iš jų 16 procentų tokios abejonės kilo. Beveik pustrečio tūkstančio žmonių. Man tai skausmingas skaičius, turint omeny, kad jų abejonės kelia abejonių ir mūsų projektų rėmėjams. Ir čia tik tarp mano sekėjų. Esu įsitikinęs, kad atlikus reprezentatyvią sociologinę apklausą, rezultatai būtų dar neigiamesni, nes kodėl žmonės turėtų abejoti vieno iš trijų valstybės vadovų žodžiu. Juk jis nekalbės viešai, neturėdamas neginčijamų įrodymų, ar ne?

REKLAMA

Premjere Sauliau Skverneli, noriu pabrėžti, kad tokie Jūsų veiksmai yra draudžiami Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi, kurioje laiduojama ir mano kaip LR piliečio teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, o Jums draudžiama mane persekioti už kritiką.

Jūsų veiksmai turi nusikaltimo, numatyto LR baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 1 dalyje (Šmeižimas), požymių (Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų). To paties straipsnio 2 dalis apibrėžia, kad tas, kas šmeižė asmenį neva šis padarė labai sunkų nusikaltimą arba per visuomenės informavimo priemones baudžiamas bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų.

Jūsų paskleistų žinių tikslas buvo įbauginti mane ir priversti atsisakyti mano viešai organizuojamų diskusijų ir komentarų svarbiais visai visuomenei klausimais, t. y. Jūs siekėte apriboti mano žurnalistinę veiklą, mano žodžio laisvę. Europos ir Lietuvos teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad vykstant politiniams debatams saviraiškos laisvės ribojimas yra galimas tik ypatingais atvejais.

REKLAMA

Jūs, kaip viešasis asmuo, pasirinkdamas politiko kelią negalite tikėtis, kad Jūsų politine veikla nebus domimasi ir nebus kritikuojama.

Jūs teigiate, kad aš tampu politiku. Atkreipiu Ministro Pirmininko dėmesį į tai, kad, vadovaujantis LR valstybės politikos elgesio kodekso 2 straipsnio 1 dalimi, valstybės politikai yra asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti į Seimo nario, Respublikos Prezidento, Europos parlamento nario, Savivaldybės tarybos nario ar Savivaldybės mero pareigas ar paskirti į Vyriausybės nario, Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

Šiame įstatyme yra įtvirtintas Valstybės politikų elgesio principas (4 straipsnio 2 punktas) – sąžiningumas, kuris Jus įpareigoja pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonių, priėmimą. O Jūsų išplatintos apie mane šmeižikiškos žinios sukėlė tiek visos visuomenės, tiek mano žurnalistinės veiklos rėmėjų tarpe abejonių dėl mano vykdomos veiklos, todėl negaliu Jūsų platinamo šmeižto palikti be mano vertinimo ir nesikreipti dėl jo paneigimo.

Jums gerai žinoma mano profesinė veikla. Aš esu žurnalistas ir visuomeninėje veikloje dalyvauju kaip žurnalistas. Man, kaip ir kiekvienam LR piliečiui Konstitucijos 25 straipsniu suteikta teisė turėti savo įsitikinimus, juos laisvai reikšti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Tokiu būdu Konstitucijoje įtvirtinta mano teisė kritikuoti Jūsų Vyriausybės veiklą, palaikyti švietimo darbuotojų akcijas, viešai skleisti informaciją apie jų organizavimą.

Niekada nesu pareiškęs, kad siekiu kokių nors politinių tikslų, ar planuoju kandidatuoti į kokį nors politinį postą. Todėl Jūsų tvirtinimas, kad aš esu politikas, neatitinka tikrovės ir mane žemina kaip nepriklausomą žurnalistą.

Jūs teigėte, kad gruodžio 9 dienos protesto akciją organizuoja ne profesinės sąjungos, o ponas Tapinas.

Nuo gruodžio 5 dienos vakaro visose žiniasklaidos priemonėse buvo akcentuojama, kad protesto akciją organizuoja susivienijusios profesinės sąjungos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2018 m. gruodžio mėn. pasirašė įsakymą Nr. A30 „Dėl organizuojamų eitynių ir protesto“, kuriuo buvo suderintas, pagal Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pranešimą, jų rengiamos eitynės ir protesto akcija.

Ši informacija vieša, todėl Jums buvo gerai žinoma, jog tvirtindamas, kad šį renginį organizuoju aš, Jūs platinate tikrovės neatitinkančią informaciją.

Manau, turiu moralinę teisę reikalauti viešo atsiprašymo, kadangi esu įsitikinęs, kad Jūs žinojote, jog skleidžiate tikrovės neatitinkančią informaciją siekdamas mane persekioti už Jūsų asmeniškai, Jūsų vadovaujamos Vyriausybės, Jus į premjero postą delegavusios politinės partijos LVŽS atžvilgiu nuolat mano pagrįstai ir argumentuotai reiškiamą kritiką.

LR valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad Komisija, kuri atlieka tyrimą dėl valstybės politiko elgesio, gali priimti sprendimą rekomenduoti viešai atsiprašyti. Šiuo atveju, aš Jums suteikiu galimybę pačiam atsiprašyti dėl savo netinkamo elgesio man dar nepasinaudojus savo teise pareikšti prašymą dėl Jūsų netinkamos veiklos tyrimo.

Atsižvelgiant į tai, kad apie mane paskleidėte tikrovės neatitinkančią, mano garbę ir orumą žeminančią informaciją ir sąmoningai siekėte mane apšmeižti reikalauju per 14 dienų po šio reikalavimo pateikimo viešai LR Vyriausybės interneto svetainėje www.lrv.lt ir LR Seimo interneto svetainėje www.lrs.lt (pirmuose puslapiuose) paskelbti tokio turinio paneigimą bei atsiprašymą:

„Aš, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, 2018 metų gruodžio 6 dieną Seimo Liberalų frakcijos posėdyje paskelbiau tikrovės neatitinkančią, žurnalisto Andriaus Tapino garbę ir orumą žeminančią informaciją: „(Dabar, kas vyks sekmadienį, nesuprantu kodėl mitingas kažkoks ar ten akcija, bet organizuoja ne profsąjungos, organizuoja ponas Tapinas, kuris dabar tampa politiku, nebe žurnalistu. Profesinės sąjungos yra įtrauktos į politiką. Tiesiog, jeigu tokio chaoso tikslas yra pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią, tai tą tikslą reikėtų ir įvardinti“.

Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas turėjo tikslą savo veiksmais pakeisti šalyje teisėtai išrinktą valdžią. Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas vykdo politinę veiklą Neturiu duomenų, kad ponas Andrius Tapinas buvo gruodžio 9 dienos protesto mitingo organizatorius.

Atsiprašau gerbiamo žurnalisto Andriaus Tapino už šias mano prasimanytas ir, siekiant mano asmeninių politinių tikslų, metant niekuo nepagrįstus kaltinimus ir nepaisant dialogo demokratijos principų, paskelbtas žinias, kuriomis siekiau sumenkinti, paniekinti, pažeminti ir pakirsti pasitikėjimą juo, neva jis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą.“.

Šis reikalavimas sausio 4 dieną bus užregistruotas LR Vyriausybės kanceliarijoje

Nepaskelbus aukščiau nurodyto paneigimo ir atsiprašymo, būsiu priverstas kreiptis į LR generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pagal Baudžiamojo kodekso 154 str. 1 dalį ir/ar 2 dalį (Šmeižimas) pradėjimo bei į teismą (Civlinio Kodekso 2.24 straipsnis) dėl tikrovės neatitinkančių, mano garbę ir orumą žeminančių žinių paskleidimo bei Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalies pažeidimo dėl persekiojimo už kritiką.

Vadovaujantis LR valstybės politikos elgesio kodeksu turiu teisę kreiptis dėl valstybės politiko galimai padaryto šiame kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimo į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Žengiu šitą žingsnį ne tik dėl savęs. Noriu gyventi valstybėje, kurios kiekvienas pilietis neturėtų jausti nerimo, kad aukštas pareigas ir milžinišką įtaką turintis renkamas pareigūnas gali bet kurią akimirką nuspręsti sunaikinti jo reputaciją ir daugelio metų įdirbį.

Tikiu, kad sveikas protas nugalės ir gerbiamas Ministras Pirmininkas ras savyje stiprybės pripažinti skleidęs tikrovės neatitinkančias žinias ir atsiprašyti.

Keturiolika dienų.

Ačiū už dėmesį ir gražios likusios savaitės“, – facebook paskyroje rašė A. Tapinas.

BybiuLietuva
2019-01-03 22:30:51
Klounas grasina teismu...
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Ema 2019-01-23 11:49:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Ačiū Gerb. A. Tapinai ! Esate išsilavinęs , kultūringas ir - gražus ! Išvaduokite p. Skvernelį iš užmanymo tapti Lietuvos prezidentu !    ATSAKYTI
Restart 2019-01-10 12:05:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tapinoide suski tu , kviesk i ringa Skverneli ir susiremkit boxo ringe ir aiskinkis,

matau vaizda atpistu pagal programa :)

maziau lok ir savo kiema ziurek


   ATSAKYTI
Emilija 2019-01-09 18:23:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-9
Komentarui ''Kaimas'' - nemalonu skaityti jūsų rašliavą ! Gal pirma išsipagiriokite ir pasimokykite lietuviškai rašyti . Gerb. A. Tapinai , patiko Jūsų straipsnis ! Vargu ar atsiprašys p. Skvernelis - ne tas mentalitetas ... Dabar jis ruošiasi tapti Lietuvos prezidentu ... Gal , jeigu balsuos tie , kurie nesigėdi viešai keiktis ir t. t.    ATSAKYTI
Kirvis 2019-01-09 08:56:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Dabar Tapkinai nenusizenk,nes busi priverstas gatviu sluoti,(geriausiu atveju)O aplamai pavasaris parodis kur,kas siko.Butum lietuvos patriotas suprastum savo pareiskymo absurda,tu esi sunaujos atstovas ,o premjeras turi galvoti apie kitka,o ne apie kazkoki plunksnakoti.   ATSAKYTI
NE 2019-01-09 08:25:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Ar ne laikas Tapinui užsukti į kiaulydę ir ten susirasti sau lygiu pašnekovų.   ATSAKYTI
BybiuLietuva 2019-01-08 22:38:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
As tai net girdejau Lapinas tapinas kaip tikras opozicionierius isgelbejes youtube nuo uzblokavimo uz gera grybauskaites vienos skyles laizyma net medali gavo :DDDDD   ATSAKYTI
elojin1 2019-01-06 17:54:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
šaunu, kiek visiems užimtumo! Vieni įsižeidę - puola, kiti ginasi, o mums komentatoriams - labai .genialių minčių dėstymas, visi, gi mes protingi. Žodžiu, turim darbo.   ATSAKYTI
KAIMAS 2019-01-05 11:09:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
TAPINO SNUKIS IR KELNES NUSIMOVES PRIES KAMERAS STOVES NES RINKIMAI GI NE TAP IR TOLI,O PRIE LOVIO LABAI NORISI TODEL IR NEBEZINO KAIP BEPASIRODYTI IR MANAU,KAD CIA TIK PRADZIA...   ATSAKYTI
Va 2019-01-05 09:46:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Žodžių mūšis ir tiek. Valdininkai visuomet sausi pakyla iš balos Lietuvos teismuose.    ATSAKYTI
ajajajajai 2019-01-04 15:16:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tik konservu kirmeles turi garbe ir oruma,kiti ne.   ATSAKYTI
Klaipėda 2019-01-04 12:48:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Šlykštus tipas   ATSAKYTI
moce 2019-01-04 11:07:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Tegul Tapinas atsiprasys visu o gerb .Skverneli tai pirmiausia,tai nesantaikos kurstytojas....   ATSAKYTI
BybiuLietuva 2019-01-03 22:51:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Jeigu dar kazkam neaisku, Lapinas Tapinas yra Grybauskaites trolis   ATSAKYTI
Rado 2019-01-03 22:46:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
progą išsivemti, eilinis ž-kalniečių krizelis.   ATSAKYTI
BybiuLietuva 2019-01-03 22:40:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
-9
Pakalbekime apie gandona Lapina Tapina. Zinoma as taip pat kaip ir visa tauta buvausisdomejes Tapinu gelbejanciu Youtube fenomenu. Stebejau sita klouna apie metus kol galiausiai tapu viskas aisku ir daugiau nieko apie ji nebezinau. Jeigu dar kas nors kazko nesuprato galiu visiems viena aisku fakta. PER METUS LAIKO SITAS GARSUSIS KLOUNAS APAZICIONIERIUS VISUS NEVA PULDAMAS KAIP APSIMYZES PUDELIS NEPADARE NEI VIENO REPORTAZO KRITIKUOJANTI VISOS VALSTYBES DIDZIASIA PREZIDENTINE KURVA GRYBAUSKAITE. Kas netikite galite perziureti visas sito klouno pirmaji sezona. Tiesa vienas reportazas puvo, jis pakritikavo , kad salies prezidente buvo uzsimovusi ne tokia maike.   ATSAKYTI
Xxxl 2019-01-04 17:28:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Gandragalvių trolis būsi ? Dar bžtų gerai išmokti rašyti. Ar mentovkei nemoko ?  
BybiuLietuva 2019-01-03 22:30:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Klounas grasina teismu...   ATSAKYTI
R .K 2019-01-03 21:46:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Ryskiai neturi Ka veikt zmones ....    ATSAKYTI
Andrys 2019-01-03 21:34:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-10
Kiek visokie Valatkos ir kiti zurnalistai priskiedzia skiedalu be rimtu irodymu. Tukmet tai yra zodzio laisve ir nuomones issakymas. O kai jau juos paliecia tai baisiai isizedzia ir teismais grasina... dvigubi standartai   ATSAKYTI
Simsis 2019-01-03 20:47:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Už tiesa niekas nepyksta .... bet žinant isižeidusio politines pažiuras .... nieko iprasto ....    ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Valdas Adamkus žmonėms siunčia svarbią žinią
DABAR RODOMA
Naujausi kandidatų į prezidentus reitingai: užvirė žūtbūtinė kova
DABAR RODOMA
LFF burtų traukimas virto sensacija: aistras kurstė pusnuogė mergina
DABAR RODOMA
Šiurpus momentas: Lekavičius aikštę paliko kraujuojančiu veidu
DABAR RODOMA
Kaimynai ir pareigūnai prabilo apie „Iki" užpuoliką
DABAR RODOMA
Greitas ir lengvas velykinis desertas: pavyks kiekvienam
DABAR RODOMA
Viskas, ką reikia žinoti apie velykines gėlių kompozicijas
DABAR RODOMA
Sausas ir šaltas oras trukdo pradėti sėją
DABAR RODOMA
Šaro techninė Stambule. Ar „Žalgirio“ strategas pasikarščiavo be reikalo?
REKLAMA
 „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis (nuotr. bendrovės)
Praėjusių metų protekcionizmo banga nepraėjo be pėdsakų − daugelis pasaulio didžiųjų ekonomikų šių metų pradžioje toliau rodė išsikvėpimo ar net nuosmukio ženklus. ...
Linas Kukuraitis (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Socialinės apsaugos ir darbo sritis Lietuvoje beveik visuomet buvo vertinama dviprasmiškai: politikai niekad nesirikiavo eilėje užimti šios ministerijos vadovo pozicijų, bet ...
Edward Lucas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
NATO sveikina save su 70 metų sukaktimi. Neabejotina, kad Maginot liniją suplanavę prancūzai irgi sveikino save su pažanga. Ši milžiniška įtvirtintų bunkerių linija, įrengta ...
Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis
Lietuvoje viešėjęs Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis paragino vienytis diskutuojant dėl būsimojo Europos Sąjungos (ES) biudžeto ir pareiškė, kad Vakarų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų