V. Uspaskich (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Dačkaus)

V. Uspaskich (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Dačkaus)

Nors esu pasitraukęs iš visų politinių postų ir turiu mažai poveikio politiniams sprendimams (sąžiningai pasakius, šiuo metu ir pats noriu mažiau dalyvauti politikoje — priežasčių tam yra ir jūs jas surasite šitame straipsnyje), tačiau mano vardas vis dar yra linksniuojamas viešojoje erdvėje. Ir, kaip anksčiau, vis dar esu kaltinamas vos ne dėl visų Lietuvos bėdų, kurios atsitiko mūsų šalyje per pastaruosius dvidešimt trejus metus. Tiesa, porintojai apžvalgininkai ir politologai, kalbėdami apie mane, pamiršta paminėti, kad visus tuos metus mūsų šalį valdė socialdemokratai ir konservatoriai, o nei aš, nei Darbo partija niekada nevadovavo jokiai Vyriausybei. Tad visi pagrindiniai sprendimai dvidešimt trejus metus priklausė ne nuo Darbo partijos ir manęs, bet nuo socialdemokratų ir konservatorių, o tų sprendimų būta visokių — ir gerų, ir nelabai.

REKLAMA

Apgailėtini socialkonservatorių dvidešimt trejų metų valdymo rezultatai

Praskolinta valstybė, negarantuota ir nestabili valstybės energetika, per dvidešimt trejus nepriklausomybės metus iš Lietuvos yra išvaryta daugiau žmonių negu okupacijos metais, nė vieno karto per tuos metus nebuvo patvirtintas teigiamai subalansuotas valstybės biudžetas. Žiūrint procentaliai, nuo bendro žmonių skaičiaus, asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos Lietuvoje, yra daugiausia, mažiausios pensijos, atlyginimai, didžiausias savižudybių skaičius. Pagal šiuos ir daugelį kitų šalies išsivystymo rodiklių užimame „garbingą“ vos ne paskutinę vietą Europoje. Tai — socialdemokratų ir konservatorių vadovavimo Lietuvai išdava. Aš juos vadinu vienu žodžiu — socialkonservatoriai, kurie vis skelbia kaltais kitus, kad nukreiptų tautos dėmesį nuo tokių savo veiklos rezultatų.

Teisybės dėlei, reikia pasakyti, kad jų pastangomis yra pasiekta rezultatų, kuriems aš irgi pritariau — tai nepriklausomybės akto paskelbimas ir stojimas į Europos Sąjungą bei NATO.

O štai mano tiesioginio darbo ir sprendimų rezultatai mikroekonomikoje, tai yra turint 100 kartų mažiau svertų, per dvidešimt trejus nepriklausomybės metus — beje, labai trukdant tiems patiems socialkonservatoriams — nuo nulio sukurta ir išsaugota daugiau kaip 4 000 darbo vietų, atlyginimų bei mokesčių forma valstybei ir žmonėms sumokėta virš 1 500 000 000 Lt (1,5 mlrd. Lt), neskaičiuojant įvairių kitų pagalbos ir skatinimo programų, kurios taip pat reikalauja nemažai pinigų.

REKLAMA

Už tai iš socialkonservatorių gavau baudžiamąją bylą, 3,8 mln. Lt ieškinį ir pasiūlymą ketveriems metams pasodinti mane į kalėjimą. Jau aštuonerius metus esu tampomas po teismus ir turiu ištverti gerai organizuotą ir mokesčių mokėtojų pinigais apmokėtą šmeižto ir purvo kampaniją. Ir tai — ne už UAB’o darbą, kur aš galėčiau gauti naudos, kaip šeimininkas, o už nepelno siekiančios organizacijos, tai yra partijos finansavimą ir buhalteriją, nors nesu buhalteris, o byloje prieš mane nėra nė vieno liudijimo ar kokios nors operatyvinės medžiagos, kratos metu pas mane nebuvo rasta jokių dokumentų ir pinigų, niekada niekur neužfiksuota, kad aš kam nors ar man kas nors duotų pinigus, o į partiją įdėjau tiek savo lėšų, kiek kai kam net nesisapnavo. Ne be reikalo net ir prokuroras, ir teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, kad V. Uspaskich turėjo sau naudos, tačiau uoliai vykdoma komanda sunaikinti stiprų politinį oponentą, kuris gali viešai, tiesiai šviesiai kalbėti ir dėstyti visą tiesą apie valdžią. Tad pirmos instancijos teismo sprendimas yra toks, koks yra — patenkinantis socialkonservatorius.

Štai tokia tiesa. Kas moka skaityti ir skaičiuoti, gali palyginti ir suprasti — ar už tuos darbus, kuriuos aš padariau nuo nulio Lietuvoje, toks atlygis yra tinkamas?

Neišvengiamai kyla klausimas — ko nori tokia mūsų šalies valdžia ir kokius ji nori matyti Lietuvos gyventojus? Kokių nori pensininkų, darbuotojų, darbo vietų kūrėjų, verslininkų, valdininkų, studentų ir jaunimo, galų gale pačios valstybės? Į šį klausimą gali atsakyti tik patys socialkonservatoriai. Nors dvidešimt treji metai yra pakankamas laiko tarpas įrodyti, ką sugebi, bet rezultatas yra toks, koks yra (jau minėta straipsnio pradžioje).

REKLAMA

Dabar kreipiuosi į tuos, kurie nuolat prisimena mano vardą ir vis kalba apie tai, ko aš nepadariau ir ką turėčiau padaryti.

Jeigu būčiau premjeras, mane galima būtų ir kaltinti, ir reikalauti rezultatų, tačiau būti šalia valdžios ir neturėti svertų sprendimams priimti — visai ne tas pats, kas vadovauti Vyriausybei, o tokios galimybės tauta man nesuteikė. Tad ko gi aš norėjau ir dėl ko nesugebėjau įtikinti socialkonservatorių?

Ekonomikos sėkmei būtinas naujoviškas požiūris ir kompleksiniai sprendimai

Tikrai nuoširdžiai norėjau matyti Lietuvoje generuojančią, savo valstybę išlaikančią ekonomiką. Valstybę, kurioje yra stipri vidurinioji klasė, padorios pensijos ir atlyginimai, stipri ir nebrangi energetika, naudingi tarptautiniai santykiai, kuriami ne mūsų nepriklausomybės ir stiprios ekonomikos sąskaita. Mano ir mūsų partijos programa nėra fragmentiška — aš niekada neteikiau pasiūlymų, pavyzdžiui, tik dėl pensijų ar atlyginimų didinimo. Į ekonomikos plėtrą žiūrėjau kompleksiškai. Todėl vienintelis iš šitos valdančiosios daugumos lyderių kadencijos pradžioje, formuojant Vyriausybę, esu pristatęs jiems savo matymą, kaip turi atrodyti tokia ekonomika ir ką dėl to reikia daryti. Kiti koalicijos lyderiai tokios kompleksinės veiksmų programos nebuvo pristatę, todėl šiandien vis kuriamos darbo grupės išsiaiškinti, ką toliau daryti, nors per rinkimų kampaniją jie aiškiai kalbėjo, ką darys atėję į valdžią.

Kad būtų suprantama ir specialistams, ir paprastiems žmonėms, pabandysiu paaiškinti. Mano pasiūlymai buvo grindžiami noru pasiekti sinergijos efektą. Čia noriu panaudoti vieno žymaus biologijos profesoriaus sąvoką (vėliau suprasite, kodėl būtent biologijos): „konvergavus bangą, gaunamas stiprinamosios interferencijos efektas“. Kad būtų paprasčiau, yra geras pavyzdys: jeigu iš viršaus įmesite į vandenį vieną akmenuką, pamatysite vieną bangą, jei vienu metu įmesite du akmenukus, įvyks bangų sujungimas, arba konvergencija, ir susidarys bendra banga — jų energija susilies ir padvigubės, tai ir yra stiprinamoji interferencija. Tačiau, įmetus du akmenukus skirtingu laiku, pamatysite, kad viena banga slopina kitą — tai yra slopinamoji interferencija. Tas pats ir ekonomikoje — aš siūliau kompleksines, o ne pavienes priemones, kad pradėtų veikti generuojanti ekonomika. Todėl, prieš didindama minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), Vyriausybė turėjo priimti tam tikrus sprendimus.

REKLAMA

Atsimenate, mes siekėme, kad iki 2013 metų pabaigos MMA būtų padidintas iki 1509 Lt. Bet, pirmiausia, 2012 metų pabaigoje, suformavus Vyriausybę, reikėjo priimti kompleksą atitinkamų sprendimų, tam, kad būtų pasiektas ekonominis efektas ir ateityje įmonėms būtų amortizuota įtampa, atsiradusi dėl didėjančių atlyginimų. Trumpai kalbant, viena iš Darbo partijos programos priemonių — reikėjo sumažinti išlaidas — t. y. galutinio produkto kainą toms prekėms, kurios yra eksportuojamos ir konkuruoja vidaus rinkoje su analogiškomis prekėmis iš užsienio. Taip, mūsų pasiūlytos priemonės būtų drąsesnes, bet jos turėjo sukurti efektyvesnes ir galingesnes sąlygas verslui negu yra aplinkinėse valstybėse, tokiose kaip Lenkija, Vokietija ar net Didžioji Britanija. Kaip ir gamtoje, taip ir rinkoje, suveiks tie patys dėsniai — t. y. jeigu tam tikroje teritorijoje gaminti yra naudingiau nei Lenkijoje, Vokietijoje, Britanijoje ar kitose šalyse, tai investicijos ten ir ateina, šiuo atveju į Lietuvą.

Rezultatas aiškus: verslininkai, ir ne tik iš Lietuvos, investuoja į mūsų šalį, čia yra kuriamos darbo vietos, didėja eksportas, mažėja analogiškų gaminių importas į Lietuvą, didėja įmonių pajamos, žmonių atlyginimai ir mokesčių surinkimas, nes auga mokesčių mokėtojų skaičius. Šios tiesos paneigti neįmanoma, nes tokie yra dėsniai, su kuriais galėtų ginčytis tik kvailys.

Vidaus rinkoje taip pat bus jaučiamas pagerėjimas, nes, padidėjus darbo vietų skaičiui ir žmonių atlyginimams, neišvengiamai padidės paslaugas teikiančių įmonių paklausa, tai yra prekyba, restoranai, kavinės, grožio ir sveikatos salonai, statybos, transportas ir kita, jau nekalbant apie tai, kad, padidėjus MMA, sumažės šešėlinė ekonomika, atsiras civilizuota lygiateisė konkurencija, sumažės emigracija.

REKLAMA

Todėl noriu paaiškinti gerb. Robertui Dargiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentui: paslaugų sferos verslas veikia ir konkuruoja tik vidaus rinkoje ir nekonkuruoja su importu, todėl jo sėkmė priklauso tik nuo paklausos ir pasiūlytos paslaugos kokybės, bei nuo tokių įmonių skaičiaus šitoje rinkoje, tad jų bus lygiai tiek, kiek reikia šitai rinkai — ne daugiau ir ne mažiau, nes taip veikia rinkos dėsniai. Kaip ir gamtoje veikia gamtos dėsnis — jei viename kvadratiniame metre žemės bus pasodinta daugiau bulvių nei galima, jų išaugs mažiau, nes jos merdės nuo tankumo. Tad, jeigu kažkieno iš jo pažįstamų verslininkų verslas merdi, tai priklauso tik nuo jo verslo teikiamos paslaugos prastos kokybės arba nuo per didelio tokių įmonių skaičiaus šitai rinkai. Aš jau nekalbu apie administravimo kaštų optimizavimą, nes galvoju, kad tai — savaime suprantama kiekvienam.

Tad jeigu ir būtų pakelti atlyginimai šitoje sferoje iki 1509 Lt, tokių paslaugų savikaina padidėtų ne daugiau kaip 5–10 proc. Pramonėje toks pakilimas būtų žymiai mažesnis, nes čia savikaina daugiausiai priklauso nuo žaliavos, energijos kainos ir amortizacinių sąnaudų, eksploatuojant įrengimus, o eksportuojančių įmonių gaminamos produkcijos savikaina net sumažėtų, priėmus mano pasiūlymą. Tad tai tikrai nepakenks tokioms įmonėms, tuo labiau, kad įgyvendinus mano pasiūlymą paslaugų vartotojų pajamos padidėtų daugiau kaip 20–30 proc., taip pat padidėtų ir jų skaičius.

Kita situacija yra su įmonėmis, eksportuojančiomis prekes, nes jų reikės tiek, kiek reikia pasaulio rinkai, o tai, žiūrint iš Lietuvos pusės, galima prilyginti begalybei. Ir toks verslas kuriasi ten, kur yra geresnės ir naudingesnės sąlygos. Tokioms mažoms šalims, kaip Lietuva, tai yra šansas sėkmei, kurį aš ir siūliau.

REKLAMA

Tradicinės teorijos nebeveikia

Deja, tokie dėsniai yra sunkiai suvokiami darvinistams ir niutonistams, kurių Lietuvoje yra 99 procentai. Lygiai tiek pat jų yra ir valdžioje — Seime ir Vyriausybėje. Ir tik vienas procentas, o gal net ir mažiau, yra antidarvinistų ir einšteinistų.

Paaiškinsiu Čarlzo Darvino dogmą. Gal ne pažodžiui, iš atminties, juolab kad nesu biologas: mūsų gyvenimas, ligos ir likimas priklauso nuo genetikos. Kalbant ekonomikos kalba, mūsų šalies paveldėtoji genetika, apie ką kalba mūsų darvinistai, — tai okupacijos metais nuslopintas intelektas, nekokybiška ir silpnai išvystyta infrastruktūra, liūdnas paveldas ir pan. Tai reiškia, kad dabar blogai gyvename todėl, kad prieš tai gyvenome taip pat blogai. Tad jeigu prieš tai buvo bloga Vyriausybė, tai ir dabar turėsime blogai gyventi. Tačiau antidarvinistai paneigė šią dogmą patvirtindami savo pavyzdžiais, kad mūsų likimas yra mūsų pačių rankose, o ne praeities. Šiuo keliu nuėjo Styvas Džobsas, Bilas Geitsas ir daug kitų sėkmingų žmonių. Tokiu keliu eina ir progresuojančios, sparčiai augančios ekonomikos šalys.

Paskaitykite S. Džobso biografiją ir atkreipkite dėmesį į jo karjeros pradžią. Mažai kas pastebėjo iš pirmo žvilgsnio, rodos, nereikšmingą, tačiau išties esminę detalę. Priminsiu ją: tik po to, kai jo rankose pabuvo literatūra „Čia ir dabar“ bei „Dabarties jėga“, apie tai jis akcentavo pats (bet jokiu būdu ne „Praeities jėga“), jis išsilaisvino nuo dirbtinai sukurtų stereotipų ir mąstymą ribojančių taisyklių, o tada širdis pati parodė, kokiu keliu eiti. S. Džobsas nuėjo tokiu keliu ir tapo naujo požiūrio simboliu, nekalbant apie tai, ką jis sukūrė ir davė pasauliui.

REKLAMA

Aš nesiruošiu neigti niutonistų, nes egzistuojanti fizika ir fizinių objektų egzistavimas yra natūralus dalykas, ir man net sunku suvokti, kad gali būti kitaip. Bet mokslas nuėjo toliau. Dar Albertas Einšteinas įrodė, kad visata yra ne tuščia erdvė, o, trumpai sakant, energija, kuri susideda ne tik iš fizinių objektų, kaip teigė Niutonas. Todėl kvantinė fizika padėjo mums pažiūrėti į pasaulį kitaip. Kalbant ekonomikos kalba, generuojančios ekonomikos dėsnis — kuriant generuojančios ekonomikos programą, neįmanoma fiziškai pačiupinėti dėsnio, kaip ir kvantinės fizikos rodomos energijos, tačiau, jeigu tuo keliu einama, ir yra sukurta rimta prielaida, neišvengiamai atsiranda rezultatas. Tokie yra rinkos dėsniai, kaip jį pavadinsi — nepagadinsi: ar tai kylanti, ar progresuojanti, ar generuojanti ekonomika, skirtumo nėra, svarbu, kad įdėjus energiją, arba 1 Lt, būtų sugeneruoti 2 Lt, kuriuos galima bus pačiupinėti, tai ir yra, konvergavus energiją, gaunamas stiprinamosios interferencijos efektas.

Tad jeigu mūsų valdžia laikosi seno požiūrio, t. y. darvinistai ir niutonistai, kurie mano, kad mūsų likimas priklauso nuo praeities, ir kuriems viską reikia fiziškai pačiupinėti, tai nereiškia, kad ji yra bloga, tiesiog toks buvo mokslas ir tokios dogmos, bet, deja, pasaulis į priekį eina dideliais žingsniais, tad su tokiu požiūriu valstybė ir toliau bus praskolinta, o žmonės skurs. Kas nenorės skursti, emigruos iš šalies. Nes pagal socialkonservatorių požiūrį, jei žmogus alkanas, reikia skolintis ir maitinti, o jeigu skolintis nepavyksta (nes dabar tokias galimybes riboja sutartys dėl fiskalinės drausmės), tai tegul žmonės ir toliau skursta. Apie jokį generavimą socialkonservatorių kabinetuose nekalbama.

REKLAMA

Aš žiūriu į ekonomiką kaip kvantinės fizikos atstovas. Jis, žvelgiantis pro atominį mikroskopą, vietoj fizinio objekto mato energiją, kuri matuojama jau kitais prietaisais, nei fizinis objektas. Todėl mano tikslas ir buvo kurti ne vegetuojančią, o generuojančią ekonomiką. Pavyzdžiui, jeigu privati įmonė imtų kreditą iš banko tik savo darbuotojų atlyginimams, bet neinvestuotų, kaip aš sakiau, į generavimą, ar į pridėtinės vertės kūrimą, ji bankrutuotų, todėl privati įmonė skolinasi ne tik atlyginimams, bet ir investicijoms, nes kitaip tiesiog nevyksta gyvenimas.

Pažiūrėkite, ką dvidešimt trejus metus daro socialkonservatorių valdžia: skolina, kad sumokėtų atlyginimus, pensijas, socialines pašalpas, bet nė vieno lito nesiskolina tam, kad investuotų į pridėtinės vertės kūrimą. Nes jie galvoja tik apie save ir kaip išlikti valdžioje. Galvoja, kaip pamaloninti dabartinius rinkėjus, kad socialkonservatorius ir toliau rinktų, bet visiškai negalvoja apie valstybę ir ateities kartą, kad būtent jiems reikės atidavinėti tuos tėvų pravalgytus pinigus, ir ne tik atiduoti, nes tam, kad atiduotų, vis tiek reikės investuoti į pridėtinės vertės sukūrimą, kad juos uždirbtų. Man keista, kad to nesupranta jaunimas ir, vis balsuodamas už tokią valdžią, dar stipriau smaugia kilpą ant savo kaklo.

Jeigu prisimenate, aš apie tai kalbėjau ir praėjusios kadencijos pradžioje, tą patį siūlydamas konservatoriams, o dabar tai sakau ir socialdemokratams — jūs imate kreditus pravalgymui, tad paimkite nors 10 proc. daugiau ir investuokite juos į Lietuvos ekonomikos vystymą, nes tuos pravalgytus pinigus reikės atidavinėti. Juk tuomet dar net nebuvo sutarties su Europa dėl fiskalinės drausmės, tad tai padaryti galima buvo kur kas lengviau.

REKLAMA

Tačiau tuomet iš jų bei iš jiems talkinančių pseudoekonomistų ir viešų komentatorių, per savo gyvenimą nesukūrusių nė vienos darbo vietos ir nesumokėjusių nė vieno lito, užtat turinčių viešą tribūną ir smerkiančių bet kokį pasiūlymą ar tai, kas yra nauja, galima buvo išgirsti tik pajuokas. Nes jų supratimas apie tai, ką aš kalbu, prilygtų 1543 metų žmonių supratimui apie Mikolajaus Koperniko paskelbtą tiesą, kad žemė nėra visatos centras ir ji sukasi aplink saulę. Už šį teiginį jis buvo pasmerktas sudeginti, nes bažnyčia turėjo kitą tiesą. Nenuostabu, kad mane už mano tiesą pasiruošę apšmeižti ir pasodinti, būtų jų valia — ir sudegintų.

Mūsų valdžia — kaip farmacininkai, kurie, užuot skatinę sveiką gyvenseną, kuria vis naujus cheminius preparatus simptomams slopinti, bet ne priežasčiai naikinti, kol nepribaigs žmogaus visai. Nes farmacininkams naudinga taip daryti — tai yra jų pelnas ir išgyvenimas, ligoniai jiems reikalingi kaip oras. Taip ir socialkonservatoriai maitina žmones neuždirbtais pinigais tam, kad išliktų valdžioje, nes tai jiems — gyvybės ir mirties klausimas, o kito jie tiesiog nesugeba.

Palinkėjimas Lietuvos žmonėms

Žinoma, negalima sakyti, kad Andrius Kubilius ar Algirdas Butkevičius yra blogi. Tiesiog jie taip mąsto. Jie yra apsupti tokių pačių patarėjų ir komentatorių. Net galima būtų sakyti, kad jie — geri, nes žmonės juos rinko, žmonės jais patikėjo ir jie tiesiog priversti daryti tai, ką daro. Bet jei žmonės juos renka metai iš metų, reiškia — jie geri. Jie patys tapo savo sistemos įkaitais, nes jų aplinka ir porintojai dezinformuoja tautą, o tokia tauta yra dezorientuota ir renka tuos pačius socialkonservatorius, pavesdama jiems toliau ją skurdinti, ir nėra kur dėtis tiems kubiliams ir butkevičiams, tik vykdyti rinkėjų „valią“ bei toliau juos skurdinti.

REKLAMA

Ir trumpai apie BVP. Nesvarbu, kaip skaičiuojama kitur, bet dabar modernistai linkę eiti prie kitų skaičiavimų, kuriuos bandė tyrinėti ir buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozi: — kol mes į BVP rodiklį įskaičiuojame tai, ką neuždirbus pravalgėme, tam paimdami kreditą, žmonės ir visa valstybė toliau skurs. Jau nekalbant apie neskaidrius ir net korumpuotus projektus, tokius kaip saulės energija. Kai rinkoje galima nupirkti elektrą už 20 ct, Kubiliaus Vyriausybė prastūmė įstatymą, pagal kurį galima supirkinėti elektrą už septynis kartus didesnę kainą — net už 1,4 Lt. Tai apie kokią konkuruojančią ekonomiką galima kalbėti? Ir visa tai — ant Lietuvos žmonių pečių, kurie ir vėl rinks jį į valdžią, o tas vėl privalės būti „geras“ ir vykdyti tautos „valią“. Nenuostabu, kad tokių projektų pilna pas socialkonservatorius. Juk jie už nieką neatsako, nes dar nepriklausomybės pradžioje į teisėsaugą ir valdininkų armiją įkišo savus žmones ir tapo nebaudžiami, kad ir kokius nuostolius padarytų valstybei ir žmonėms. Teisėsaugos sistemos darbuotojai — ar tai VSD, ar FNTT, ar STT, ar prokuroturos, ar teismų — tapo lyg statutiniai pareigūnai — ką pasakys darbdavys, tai jie ir padarys.

Kad būtų paprasčiau, štai jums pavyzdys: jeigu 2 000 Lt pajamų turinti šeima, bet per mėnesį išleidžianti 2 500 Lt, pasiskolina trūkstamus 500 Lt, tai ji niekada nesakys, kad sukūrė 2 500 Lt, bet pasakys, kad 500 Lt įlindo į skolą. Tačiau mūsiškė socialkonservatorių valdžia, pasiskolinusi ir pravalgiusi pinigus, įtraukia tai į BVP rodiklį ir giriasi pasauliui, esą Lietuvos BVP auga ir mūsų ekonomika kyla. Todėl visiems porintojams apie valdymą ir ekonomiką noriu pasakyti: pažiūrėkite į dvidešimt trejų metų valdymo rezultatus — kas valdė ir kas atsakingas? Ir į mano nuo nulio sukurtą rezultatą. Tikiu, užteks proto įžvelgti skirtumus. O Lietuvai ir jos žmonėms linkiu padorios ir progresuojančiai mąstančios valdžios, taip pat atmesti primestus stereotipus, ribojančias mąstymą taisykles, praeities nesėkmes ir liūdną paveldą bei eiti į priekį.

REKLAMA

Aš esu euro šalininkas, nors tokios kainos, kaip merdinti ekonomika, nuskurdinta tauta ir nepažabojama emigracija, už tai nemokėčiau. Tiesa, atsižvelgiant į tai, kad mūsų ekonomika vis tiek yra merdinti ir nesimato, kas galėtų pastumti ją į priekį, manau, kad tegul bent jau į Lietuvą ateina euras, centrinis Europos bankas, fiskalinė drausmė ir įstatymų viršenybė. Beje, labai norėtųsi, kad pagaliau Europos įstatymų viršenybė įsigaliotų teisėsaugos ir žmogaus teisių srityje. Tada mūsų šalis turėtų nors neaugančią, bet gal stipriai nebanguojančią ir neprasiskolinusią ekonomiką, o žmonės galėtų ginti savo tiesą ne tik nacionaliniu lygmeniu, kur ne visada galima surasti tiesos.

Ačiū už sugaištą laiką.

Viktoras Uspaskich  

Inga
2014-01-20 10:45:00
Manau būtent skolinimaisi "niekams" ir pražudys Lietuvą, nes kuo toliau tuo mažesnė tikimybė, kad verslas suklestės ir padės surinkti lėšas skoloms padengti?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Konservatoriai šventieji? 2014-02-07 15:20:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Konservatorių karai kuriuos apmoka mokesčių mokėtojai
Beje, o kodėl kai konservatoriai paskelbė apie ieškinių padavimą į Stokholmo arbitražą, niekas neinformavo mokesčių mokėtojų kiek tokie arbitražai kainuoja ir kiek buvo numatyta kasmet teisininkų paslaugoms apmokėti? Sumos, manau, yra įspūdingos, o rezultatas tolimas ir jo sėkmė nėra garantuota, juk daugelis valstybių pasitraukia iš arbitražų ir baigia ginčus taikiais naudingais susitarimais. Nepamirškime, kad atstovauti valstybės interesams tokio lygio arbitražuose yra samdomos tarptautinės teisininkų kontoros, o šių „banginių“ valandinis įkainis svyruoja nuo 500–800 eurų. Priminsiu, kad arbitražai trunka ne mėnesį ir ne du, o metų metus. O ir pačios bylinėjimosi išlaidos tarptautiniuose arbitražuose siekia ne vieną milijoną litų.
Atrodo, kad konservatoriai mano, jog ir ši Vyriausybė turėtų maitinti vartotojus pažadais, kad šilumos kainos tikrai mažės šį rudenį ir nedaryti nieko, nes juk principai ir virtualūs karai viešojoje erdvėje atrodo geriau nei lėtas ir tylus ėjimas tikslo link — kainų sumažinimo eiliniam vartotojui. Pažiūrėkime, kaip ilgai ir išdidžiai buvo kalbamą apie mūsų siekį įgyvendinti griežčiausią iš galimų Trečiojo energetikos paketo modelį. Pažvelkime į mūsų kaimynų latvių ir estų pasirinktus trečiojo paketo įgyvendinimo modelius ir jų mokamas ženkliai mažesnes dujų kainas. Kas svarbiau? Vartotojas, sąlygos verslui, šalies konkurencingumas? Ne! Konservatoriams juk svarbiausia būti parodomai „principingiems“ ir turėti proga baisiajam „Gazpromui“ parodyti jo vietą, o eilinis vartotojas pakentės vardan to švento tikslo.   ATSAKYTI
PP 2014-02-02 13:38:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Viktoras seniai pranoko tuos paminėtus politikierius socialkonservatorius , bet jis ir pats naudojosi laukinio kapitalizmo vietinių vilkų įprastomis taisyklėmis ir įsuko uodegą... Ar pavyks ją išsukti?   ATSAKYTI
KARALIUS 2014-01-30 11:46:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
SUTINKU SU AUTORIUMI IR APMAUDU KAD SALI VALDO PILKI TREJETUKININKAI...KA TIK PERSKAICIAU BUTKEVICIAUS BIOGRAFIJA ---AS APSALES SIS ZMOGUS VISA GYVENIMA SUBINE TRINES VALSTYBES ISTAIGOSE (ARCHITEKTO,VALDININKO) KURIS NETURI NET ZALIO SUPRATIMO APIE VERSLA ..NIEKAD NEVADOVAVO JOKIAI IMONEI,NETUREJO JOKIO VERSLO DABAR VADOVAUJA MILZINISKAI IMONEI----LIETUVA .TAI ZIAURU...KAIP GALI SALI VALDYTI ZMOGUS NETURINTIS NEI MAZIAUSIOS KVALIFIKACIJOS TAI DARYTI??????????????? JO NET PRIE VAIKU DARZELIO VADOVO KEDES PRILEIST NEGALIMA O CIA...   ATSAKYTI
Viktor - Alytus. 2014-01-27 16:41:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Laba diena. Nesuprantu Jūsų, kodėl ji taip liaupsinate?. Aš iš jo partijos nieko nematau padaryto gero mūsų valstybei, bei žmonėms. O kad jis dabar rašo ir aiškina, tai yra ne jo žodžiai ir mintis, o už pinigus padarytas kažkieno darbas. Gi turi šis pilietis pasiaiškinti, parodyti save kaip po koki kankini, kad jis niekur nėra kaltas, kaltas. Nes jis tik gero, vien gero norėjo mūsų tautai ir mums. O tiksliau darydamas mums "gero" jis stengiasi savęs nenuskriausti ir mus pačius apvogti. Jis jums apie tai nesakys ir neaiškins savo ekonomikos naudos, jos paslapčių ir kūrimosi tikslu. Jus jam visai neidomus, o tik reikalingi kaip kokia priedanga rinkimams ir šau sukūrimui. O kodėl taip rašau apie ji?.
Juk jis yra mano bendravardis, nu ir kas ?. Bet mus ne tas riša, bet tik viena vietovė. Tai yra Kalnaberžės dvaras. Aš tame dvare kažkada gyvenau ir mokiausi. Puoselėjau ji ir jo aplinka. Bet kai valstybė atidavė "Žiburio" kolūkiui ir tada prasidėjo to dvaro niokojimas vietinių barbarų. Plėšė, vogė, niokojo kas tik ten netingėjo ir galėjo pavykti. Taip niekas karo metai nedarė, kaip visa tai darė laisvoje Lietuvoje.
O jis ta dvara nupirko, bet kam ir kodėl taip niekam ir nepaaiškino. Tai galima daryti išvada, kad jis ji norėjo perparduoti, o ne atremontuoti. Nes apsišaukęs milijonierius ir proto ubagas tai visai nesugebės tai atlikti, nes jo bluazdos iki tokio rimto darbo buvo ir yra skistos. Va malti liežuviu ir kojom trepsėti, tai jau jo yra menas. Man asmeniškai, kai kas iš burnos daro užpakalį, tokių piliečių nevertinu ir nekenčiu. Tiesiog nemėgstu melagių ir vedmainiu. Tiesio valdiškuose namuose neišmokino tai su žmonėmis elgtis ir žiūrėti jiems į akys. Jei jau pasakiau ir pasiėmiau tai ir darbą atlieku iki pabaigos, o ne pilstau iš tuščio į kiaurą.
O ji minės tol, kol jis bus įlindęs į politiką, gali jis dėl to nesijaudinti. Jei vien karta esi prisidirbęs, tai išsiskalbti tenka labai sunkiai arda tiesiog neimanoma, kol vaikštai žeme. Ar ne taip ir yra?. Viso geriausio.   ATSAKYTI
Ema 2014-01-26 11:44:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Straipsnis labai teisingas, nes kiek teko skaityti jaunųjų teisininkų straipsnių "Vakaro Žinios" apie šią bylą, tai fiksuojama, kad nerasta nei vieno dokumento , įrodančio "juodąją buhalteriją", o tik " įnfiltruotos buhalterės" Jagminaitės dėka, kažkas buvo bandoma sukląstoti, kad gautusi tema bylai- ta mintis iš laikraščio "Vakaro žinios" straipsnių, bet tikriausiai atspindi tiesą, kad siekiama sužlugdyti stiprią partiją, kuri nori dirbti tik darbo žmonių ir Valstybės gerovės labui.    ATSAKYTI
Rimantas 2014-01-25 21:40:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Visuose komentaruose toks beatodairiškas už sukčiavimą nuteisto Viktorėlio liaupsinimas, kad net gėda   ATSAKYTI
aurimas 2014-01-25 00:00:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
saunuolis   ATSAKYTI
is uzsienio 2014-01-24 23:25:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Aciu uz puiku straipsni, gerb. Viktorai   ATSAKYTI
mantas 2014-01-24 10:23:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o tai pasiulymai kur?be demagogijos   ATSAKYTI
P.S. 2014-01-24 08:37:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Liberalai buvo toks pats mazesnis lovio partneris,su konservais.Bet atsakomybe jie nesa bendra.   ATSAKYTI
Jeigu 2014-01-24 08:32:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
tu visa laika butum opozicijoje,tai galetum tai tvirtinti.Bet jeigu tu viena karta remi Paulauska,o kitus du kartus su socdemais sedi prie lovio,tai tvirtinti,kad ne prie ko,yra paprasciausia demagogija,labai tinkanti isplautoms smegenims.Ne prie ko,kai ne prie lovio.Kai prie bendro lovio,tai didesne kiaule srebia daugiau.Bet srebia ir mazesne kiaule.   ATSAKYTI
as 2014-01-23 23:54:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Teisingai pasakyta, kad tuos metus mūsų šalį valdė socialdemokratai ir konservatoriai, o ne Viktoras ir ne Darbo partija ir niekada niekada nevadovavo jokiai Vyriausybei. Tad visi pagrindiniai sprendimai dvidešimt trejus metus priklausė ne nuo Darbo partijos ir Viktoro, bet nuo socialdemokratų ir konservatorių, o tų sprendimų būta visokių.    ATSAKYTI
aiste 2014-01-23 23:53:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu Viktoro pasakymui, kad dėl visų šalies bėdų, kas tik be nutiktų blogiausio yra kaltinamas jis, kiek galima taip lysti prie žmogaus ir jam primetinėti visokiausius nebūtus dalykus. Jis mažiau dalyvauja šiuo metu politikoje, bet vistiek visiems kliūna.    ATSAKYTI
Be to, 2014-01-23 23:09:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
jei Lietuvoje būtų daugiau tokių mąstančių politikų, kaip V. Uspaskich'as, situacija ženkliai pasikeistų, bet, deja, apie tai telieka tik pasvajoti.   ATSAKYTI
brolis 2014-01-23 23:09:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
viskas gerai, manau DP pavyks laimėti bylą, įrodys visiems, kad visa tai buvo tik konkurentų fabrikatas prieš stipriausią politinę partiją Lietuvoje, o Viktorui reikia palinkėti tik stiprybės ir sveikatos   ATSAKYTI
Dėmesio 2014-01-23 23:07:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vertas straipsnis. Tik gaila, kad "socialkonservatorių" atbukusios ir apakintos visuomenės jis neišgelbės.   ATSAKYTI
šilas 2014-01-23 21:44:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Palaikau V.Uspaskicho nuomone,nors jis juodinamas ,bet manau jis tikrai teisus   ATSAKYTI
pensininkas 2014-01-23 20:32:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Dabar visi moka rašyti, bet ar tai tiesa turi įvertinti tie, kurie susiduria tiesiogiai, su pono V. Uspaskicho įmonėmis t.y. darbuotojai ir vals. inst. darbuotojai. Aš nelabai tikiu, nes viskas vien tik teigiamai ir palyginimai ne visur tinkami. Patikėčiau jeigu nebūtų paprastos mėsos sūdytojos bylos ir labai man abejones kelia, kad ir tokie ledų mėtymas iš lėktuvo- tai žmonių žeminimas, gal kam ir gražu, juokai.Patikėčiau, jeigu įmonės būtų kuriamos,kur nors Lietuvos pakrastčiuose,Kėdainiuose užauginti agurkai ir mėsa tikrai būtų perdirbta ir parduota. Gera vieta tusčia nebūna.   ATSAKYTI
as 2014-01-23 20:27:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ilgas straipsnis, bet buvo verta paskaityti...   ATSAKYTI
as 2014-01-23 20:25:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Puikus straipsnis, daug teisingos informacijos. Gal kažkas atsimerks...    ATSAKYTI

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
REKLAMA
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
Ornitologai įvertino Kauno priemones išvyti varnoms: padės tik trumpam
DABAR RODOMA
Ornitologai įvertino Kauno priemones išvyti varnoms: padės tik trumpam
DABAR RODOMA
Pakaunėje – gyventojų ir darbininkų konfliktas: prireikė net medikų
DABAR RODOMA
Streikas dėl algų Vilniaus universitete: štai sumos, kurias uždirba jo darbuotojai
DABAR RODOMA
Kolegos prabilo apie Panevėžyje nukritusį ir žuvusį kolegą
DABAR RODOMA
Prekybininkai apie naują mokestį – jis atsisuks kitu galu
DABAR RODOMA
Tėvai nemokamu vaikų maitinimu džiaugiasi, tik įžvelgia dar vieną problemą
DABAR RODOMA
Apžvalgininkas apie Seimo kartelės mažinimą: bus dar daugiau „balagano“
DABAR RODOMA
Medikai įspėja išsigandusius studentus, kaip saugotis užkrato
DABAR RODOMA
Literatūros ekspertas Šileris pasakė, kas lemia prastesnius moksleivių gebėjimus
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Panevėžyje: žuvo nuo pastolių nukritęs statybininkas
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų