Tomas Čyvas
2010.10.12 19:00
(nuotr. Elta)

(nuotr. Elta)

Kitų metų biudžetą „matė tik Dievas“, o praėjusių metų biudžetas vykdytas blogai, - mano Seimo Audito komiteto pirmininkė, Darbo partijos atstovė Loreta Graužinienė. Valdančiajai koalicijai ir Liberalų Sąjūdžiui priklausąs Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas  Kęstutis Glaveckas – nesutinka.

Skundėsi prezidentei

Pas prezidentę Dalią Grybauskaitę antradienį apsilankę Seimo audito komiteto nariai, pasako jos pirmininkės D. Graužinienės, atkreipė prezidentės dėmesį į Valstybės kontrolierių aptiktus 2009 metų valstybės biudžeto vykdymo pažeidimus. Jau skelbta, kad Valstybės skola praėjusiais metais dvigubėjo, vidaus rinkoje, į ką atkreipė dėmesį kontrolieriai, valstybė skolinosi dažniausiai neviešai, o dar esą ir buvo pažeistas įstatymas, kai Rezervo fondo ir laisvos skolintos lėšos laikytos ne Lietuvos banke, kur reikalauja įstatymas, bet komercinio banko „Swedbank“ sąskaitoje.

L. Graužinienė portalui sakė, jog prezidentė komiteto narių atidžiai išklausė. „Buvome dar ir padrąsinti, kad kuo griežčiau dirbtume, viešintume neleistinus faktus“, - sakė L. Graužinienė.

REKLAMA

Prezidentės požiūrio į minėtą Valstybės kontrolės ataskaitą komiteto pirmininkė nesiryžo komentuoti.

Anot Valstybės kontrolės pranešimo spaudai, daugiausia pažeidimų nustatyta įgyvendinant valstybės investicijų projektus. „Ne visais atvejais auditoriai galėjo įsitikinti, ar valstybės biudžeto lėšos, skirtos investicijų projektams, buvo naudojamos racionaliausiu būdu, o tam tikrais atvejais nustatė neekonomiško lėšų panaudojimo pavyzdžių“, - sakoma kontrolierių pranešime spaudai.

Netiki opozicijos pretenzijomis

Ir dėl praėjusių metų situacijos, ir dėl šiemet numatomų debatų skiriasi pozicijos bei opozicijos nuomonės.

K. Glaveckas kontrolierių išvadų nesureikšmina. „Manau, kad opozicija, kaip ir visada, iš musės padaro dramblį. Tai kažkiek yra ir jos priedermė. Trūkumų yra ir jų visada buvo. Jie bus išnagrinėti ir padarytos išvados. Tai, kad Rezervo fondas buvo blogai naudojamas – pats silpniausias iš argumentų, kurį jie galėjo rasti. Vyriausybės rezervo fondo lėšos, kaip taisyklė, yra naudojamos pagal Vyriausybės įstatymą, nutariant ten ar kitur skirti po 20, 30 ar 40 tūkstančių litų. Tai labai menka biudžeto dalis ir nemanau, kad į tai turėtų būti nukreipti solidžios opozicijos argumentai“, - portalui „Balsas.lt“ sakė K. Glaveckas.

Jis nesutinka, kad skolintasi brangiai. „Iš tikrųjų buvo brangiai skolintasi, tačiau tokia situacija buvo susiklosčiusi rinkoje.  Su Lietuvos reitingais pasaulyje skolinimosi palūkanos buvo apie 9 procentai.. Jos tokios buvo. Dabar skolinimosi palūkanų vidurkis yra sumažėjęs iki 5 procentų, nors skolos aptarnavimas išliks didelis“, - pripažįsta komiteto pirmininkas, nenorėdamas komentuoti viešumo ir neviešimo.

REKLAMA

Kalbėdamas apie alternatyvą – skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo K. Glaveckas ir šiandien vertina skeptiškai. Ką tik laimėjusi rinkimus Latvijos dešinioji valdžia, anot K. Glavecko, yra susirišusi rankas daug labiau. Jis sakė neabejojąs, jog premjero Andriaus Kubiliaus kabinetui politiškai tai būtų lengviau, bet esą socialinės išmokos būtų dar labiau nukarpytos, o mokesčiai dar labiau padidinti.

K. Glaveckas linkęs kaltinti ankstesnes valdžias. „Normalu, kad skoliniesi, kad turėtumei daiktą. Šiuo metu skolinamasi tam, kad padengtume tuos vyriausybių įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti anksčiau“, - portalui „Balsas.lt“ sakė jis.

Opozicinės Krikščionių partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius sako nesutinkąs su tokia pozicija ir pabrėžia principinį klausimą – kas iš pinigų laikymo ne ten, kur priklauso, turėjo naudos – konkretus bankas ar valstybė? Be kita ko jis pabrėžia, jog kontrolierių ataskaita įrodo kabineto norą skolintis brangiai ir nelabai skaidriai.

Biudžetą matė tik Dievas

Pasak K. Glavecko, kuris anksčiau teikdavo net alternatyvius biudžeto projektus, kitų metų valstybės finansinį projektą matė tik Dievas, o gal dar ir Finansų ministrė. „Tik Dievas matė. Gal Ingrida Šimonytė irgi jau matė, bet nežinau“, - šmaikštavo komiteto pirmininkas.

Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas pripažįsta, jog daugelį metų reikalaudavo, jog Seimą ateinančių biudžeto projektas pasiektų kuo anksčiau, gal net birželį., tačiau viskas lieka kaip buvę. „Rytoj gal bus patvirtintas Vyriausybėje, o penktadienį (plenariniai posėdžiai vyksta tik antradieniais ir ketvirtadieniais,- Balsas.lt“) bus pristatytas Seime. Apsvarstysime“, - savo ankstesnes idėjas pamiršta parlamentaras, teigdamas, jog formalūs kriterijai išlaikomi ir tai esą svarbiausia.

REKLAMA

G. Vagnorius portalui „Balsas.lt“ sakė nenorįs be reikalo kritikuoti Vyriausybės ir manąs, jog Finansų ministerija projektą į Seimą atneš įstatymų nustatytais terminais. „Bijau, kad svarbiausia nyra kita problema – Seime daug kas negali įžvelgti bėdų biudžeto projekte. Antai, pernai niekas nepastebėjo, jog vienoje eilutėje kažkokiems ministerijų konsultantams numatyta apie 70 milijonų litų“, - sakė jis.

Trūkumų rasta

Valstybės kontrolierės išvadose, kurias pasirašė kontrolierė Giedrė Švedienė, teigiama, jog Vyriausybė 2009 m. leido vertybinius popierius vidaus rinkoje neviešu būdu. „Tai sudarė daugiau apie 56 proc. skolinimosi vidaus rinkoje. Pažymėtina, kad toks skolinimosi būdas nebuvo reglamentuotas. Lėšos, gautos iš 1,5 mlrd. JAV dolerių vertės obligacijų emisijos, buvo laikomos einamojoje sąskaitoje. Pagal Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisykles šios lėšos turėjo būti investuojamos nedelsiant. Valstybiniai auditoriai taip pat nurodė, kad skolos ataskaitos aiškinamajame rašte kai kuriais atvejais pateikiami ne visi ir nepakankamai tikslūs duomenys apie valstybės skolą ir pasiskolintų pinigų srautus.

Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei ir Finansų ministerijai visą eilę siūlymų, kuriuos įgyvendinus valstybės skola būtų valdoma geriau. Siekiant, kad Vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo strategija realiai padėtų kurti ir vykdyti efektyvią valstybės skolos valdymo politiką, ir atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, pasiūlyta patobulinti minėtą strategiją, valstybės piniginių išteklių valdymą. Siūloma kontroliuoti viešųjų įstaigų, priskiriamų valdžios sektoriaus subjektams, prisiimtus skolinius įsipareigojimus tam, kad būtų užtikrintas Mastrichto kriterijaus laikymasis. Tuo tikslu reikėtų pakoreguoti teisinę bazę, kad centrinei ir vietos valdžiai priskirtini subjektai galėtų prisiimti skolinius įsipareigojimus tik pritarus institucijai, atsakingai už skolinimąsi ir skolos valdymą. Be to, būtina reglamentuoti Vertybinių popierių išleidimą vidaus rinkoje neviešu būdu. Vyriausybei pasiūlyta atkreipti dėmesį į siūlymą visas išlaidas, kurios savo esme atitinka valstybės biudžeto asignavimus, finansuoti ne iš skolintų lėšų, o numatant asignavimus biudžete – tai aktualu planuojant ir naująjį biudžetą“, -, sakoma pranešime.

REKLAMA

***

Valstybės kontrolė nevertino tų Valstybės skolos ataskaitų dalių, kurių auditas pagal įstatymus yra pavestas savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms (savivaldybių skola) ir audito įmonėms (valstybės socialinės apsaugos fondų skola, garantijų institucijų ir kitų ūkio subjektų, kuriems yra suteikta valstybės garantija, prisiimti skoliniai įsipareigojimai). Valstybės kontrolieriai pareiškė, kad:

1.         Vyriausybės vertybinių popierių išleidimas vidaus rinkoje neviešu būdu nėra reglamentuotas. 2009 m. Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti neviešu būdu , sudarė didžiausią (56 proc.) dalį skolinimosi vidaus rinkoje, tačiau skolintis tokiu būdu nebuvo numatyta nei Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo strategijoje, nei sudarant metinę 2009 m. skolinimosi programą.

Vidaus rinkoje buvo sudarytos palankios sąlygos komerciniams bankams ir finansinėms institucijoms, kurie yra aukcionų dalyviai , įsigyti Vyriausybės vertybinius popierius neviešu būdu. Toks Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo būdas neužtikrina konkurencijos, pakankamo viešumo ir skaidrumo, nes tai užtikrina tik skolinamasis viešai per aukcionus. Tai galėjo daryti neigiamą įtaką vidaus rinkai ir skolos valdymo išlaidoms (Išvados priedo IV dalies 6 punktas).

2.         2009 m. leidžiant Vyriausybės vertybinių popierių emisijas, denominuotas užsienio valiuta, vidaus rinkoje neviešu būdu, buvo pritaikyti išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, nesivadovaujant Finansinių paslaugų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių taikymu, pirkimo procedūrų taisyklėmis . Finansinių išvestinių priemonių apskaita nebuvo reglamentuota (Išvados priedo IV dalies 7 punktas).

REKLAMA

3.         Užsienio vertybinių popierių emisija, denominuota JAV doleriais, nuo valiutos kurso pasikeitimo įtakos buvo apdrausta po mėnesio nuo jos išleidimo. Už emisiją gautos lėšos buvo laikomos einamojoje sąskaitoje. Pagal Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių  nuostatas valstybės piniginiai ištekliai turi būti investuojami nedelsiant (Išvados priedo IV dalies 7 punktas).

4.         Skolos valdymo išlaidos sumažintos 73,87 mln. Lt suma – į išlaidas neįtraukti 70,17 mln. Lt mokėjimai už finansines išvestines priemones, o sumokėtos palūkanos sumažintos 3,70 mln. Lt gautų palūkanų, kurios turėjo būti apskaitytos kaip biudžeto pajamos (Išvados priedo IV dalies 5 punktas).

5.         Aiškinamajame rašte pateikiami ne visi ir netikslūs duomenys apie valstybės skolą ir pasiskolintų pinigų srautus:

►        neatskleistos vietos valdžios ir socialinių apsaugos fondų skolos valdymo išlaidos (Išvados priedo III dalies 1 punktas);

►        nepakankamai atskleisti neapibrėžtieji valstybės įsipareigojimai (Išvados priedo III dalies 1 punktas);

►        neatskleista informacija apie neviešus Vyriausybės vertybinių popierių išleidimus vidaus rinkoje, kurie sudarė reikšmingą viso skolinimosi vidaus rinkoje dalį (Išvados priedo IV dalies 6 punktas);

REKLAMA

►        neatskleista finansinių išvestinių priemonių įtaka valdant skolą – perskaičiavus likučius skolinių įsipareigojimų, kuriems dėl valiutų kursų apsidraudimo buvo pritaikytos finansinės išvestinės priemonės, valstybės skola 2009-12-31 turi būti mažesnė 123,08 mln. Lt (Išvados priedo IV dalies 7 punktas);

►        skirtinguose prieduose pateikti duomenys apie skolintų lėšų likutį yra nesuderinti tarpusavyje; nepateikti duomenys apie skolintas lėšas (1 422 mln. Lt), investuotas Lietuvos ir užsienio komerciniuose bankuose (Išvados priedo III dalies 1 punktas);

►        informacija apie valstybės vardu pasiskolintų pinigų srautus yra netiksli – skolintų lėšų įplaukų ir išmokų dalys padidintos 238,34 mln. Lt (Išvados priedo III dalies 1 punktas).

Valstybė kontrolės nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi ankstesnėse pastraipose išdėstyti dalykai, 2009 m. visais reikšmingais atžvilgiais valstybės vardu buvo skolinamasi ir Valstybės skolos ataskaitos parengtos laikantis Valstybės skolos įstatymo ir kitų teisės aktų.

Finansų ministerijos tinklalapyje atsakoma į Valstybės kontrolės pastabas.

Finansų ministrė tik šiandien grįžo iš JAV ir nieko nekomentuoja.

Oliolio
2010-10-12 20:22:01
Kubiloidai -stambūs vagys ir otkatčikai.Laukiame,kad bus teisiami už finansines aferas?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Lietuvis 2010-10-13 08:08:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
yra pažeidimas yra kaleimas su turto konfiskavimu bei žalos atlyginimu - Tai va kas skolinosi dabar pamatysime kaip jie bus nubausti -JEI NE VĖL STREIKAI.   ATSAKYTI
Ilythiiri 2010-10-13 07:22:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gadinkite biuletenius.   ATSAKYTI
Aldona 2010-10-13 02:53:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Globalizacija sugriovė Lietuvos ekonomiką. Šiuo metu nėra pelno, todėl nesusidaro biudžetas.    ATSAKYTI
as 2010-10-12 22:39:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
is sikna susigrusk ta savo partija...   ATSAKYTI
Kubilizmo saulėlydis 2010-10-12 22:39:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pagaliau:)   ATSAKYTI
svaja 2010-10-12 21:57:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gaila, kad dabartinė valdžia, priverčia norint nenorint galvoti apie emigraciją, nes Lietuvoje žmogus jau nemato jokių prošvaisčių normaliai dirbti ir išleisti į mokslus vaikus. Kubilius tik žodžiais remia tą vargšą, nuolat mokesčiais ir visokiausiais administraciniais suvaržymais kamuojamą smulkųjį ir vidutinio verslą. Kad ir kiek uždirbi, viską „suėda“ nenormalūs mokesčiai   ATSAKYTI
nika 2010-10-12 21:56:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Konservatorių pradėtos reformos pranoksta visas ankščiau buvusias. Jos prilygsta 10-ies balų žemės drebėjimui. Tik griūna ne vien pastatai, bet griūna visa ekonomika. Konservatoriai pradėjo savo valdymą perleidę mus visus –verslininkus, samdomus, jaunus, senus, visus kurie dar gyvi per pačių žiauriausių naktinių mokesčių reformų mėsmalę, Matyt, nutarė-tegul visi pajunta valdžios ranką. Jei valdžia-tai valdžia.   ATSAKYTI
tik 2010-10-12 21:56:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ką išsirenkam, tą ir turim. Džiaukitės "pasirinkimo laisve", jeigu turite iš ko rinktis.. Kita karta galvokit ką renkate. Balsuokit už partiją Tvarka ir teisingumas. Vienintelė partija kuriai galima tikėti.    ATSAKYTI
ups 2010-10-12 21:55:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ši Vyriausybė tarsi tyčia stengiasi elgtis atvirkščiai, ypač ten, kur tai susiję su visuomenės interesais. A. Kubiliaus vadovaujamas Ministrų kabinetas, užuot pagaliau ėmęsis mažinti valdymo išlaidas, ir toliau masiškai moka priedus ministerijų darbuotojams. Ir toliau masiškai sudarinėjamos įvairiausios sutartys.   ATSAKYTI
:))) 2010-10-12 21:34:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
musu prezidente tik shudmale, kuri siekia populiarumo ir sh mala, iki siol negidejau nei vieno jos normalaus pasiulymo, diktates parodija   ATSAKYTI
Tomas 2010-10-12 21:23:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O prezidentė vis dar mano,kad "byriausybė gali dirbti"?Ji gal dangsto vagystes ir švaistymus bei neūkiškumą?   ATSAKYTI
Oliolio 2010-10-12 21:22:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Neabejoju.   ATSAKYTI
ir dar 2010-10-12 21:18:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kai is musu liks ne trys limonai, o trys simtai tukstanciu, tai gal musu issigime valdziasmogiai susipras, kad prisidirbo   ATSAKYTI
na tokios valdzio dar neturejom 2010-10-12 21:17:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tokio bukumo ir ciniskumo, tokios valdzios kad tiek neapkestu zmoniu dar nera buve, visi kas galit emigruokit, busit laimingi zmones o ne vergai   ATSAKYTI
Tomas 2010-10-12 20:58:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Žiūrėk, taip ir bus.    ATSAKYTI
Oliolio 2010-10-12 20:22:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kubiloidai -stambūs vagys ir otkatčikai.Laukiame,kad bus teisiami už finansines aferas?   ATSAKYTI

Top Video

Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
REKLAMA
vaistai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. stop kadras)
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras nupirko 4 mln. jodo tablečių, skirtų branduolinės avarijos atveju apsaugoti organizmą nuo ...
Automobilių tarša (nuotr. Raimundo Maslausko)
Valstiečiai vėl keičia nuomonę dėl savo siūloma taršos mokesčio.  Iki planuojamo įstatymo įsigaliojimo likus tik kiek daugiau nei trims savaitėms jis vėl grąžinamas į ...
Temidė (nuotr. Fotodiena.lt)
Teismas pagrįstai atsisakė girtą vairavusį buvusį Seimo narį Gintautą Mikolaitį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, antradienį paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ...
Oro uostas (nuotr. stop kadras)
Vilniaus oro uoste antradienį vyko civilinės saugos pratybos: mokytasi suvaldyti pavojingos užkrečiamos ligos plitimą. Pratybų metu penkias valandas imituota situacija, kad ...
Sodų bendrijos (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Seimas priėmė naują Sodininkų bendrijų įstatymą. Įstatymo šalininkai tvirtina, kad tai ilgai sodininkų lauktas žingsnis, o kritikai atkerta – naujoji tvarka niekuo ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
Pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
DABAR RODOMA
Pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
DABAR RODOMA
Pateikė daugaiu detalių apie neeilinę avariją Vilniaus degalinėje
DABAR RODOMA
Vaizdai iš įvykio vietos: iš degalinės Vilniuje veržiasi dujos, ribojamas eismas
DABAR RODOMA
Neištikimo vyro beieškant – pavojus gelbėtojai Filefevai
DABAR RODOMA
Jašiūnų kelininko smėlio barstymo būdas išvertė iš koto: įrašas plinta žaibiškai
DABAR RODOMA
Per šimtas dalyvių mitinge ragino neprivatizuoti Kauno centrinio pašto
DABAR RODOMA
Kaimynė papasakojo apie lemtingą akimirką, kai rado negyvą kūdikį Klaipėdoje
DABAR RODOMA
Taršių automobilių mokestis Seime tampa žaisliuku: vėl keičia idėją
DABAR RODOMA
Neteisėtos priemokos: gydymo įstaigos dvigubai uždirba iš pacientų ir ligonių kasų
DABAR RODOMA
17-mečio žūties Panevėžyje sutapimas: paleidus įtariamąjį – dar vienas nužudymas
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų