Vytautas Radžvilas
2010.06.10 09:58
V.Radžvilas (ELTA nuotr.)

V.Radžvilas (ELTA nuotr.)

Lietuvos padėtis ir statusas po CŽV skandalo smarkiai pasikeitė. Šiuo metu Lietuva faktiškai nebėra valstybė. Ji virto neapibrėžto statuso teritorija, neturinčia ne tik aiškios, bet ir apskritai jokios nors kiek savarankiškos užsienio politikos. Kartais išsakomi vertinimai, jog užsienio politikos pokyčiai yra Lietuvos „finliandizacijos“ požymis, vis dėlto grindžiami kiek paviršutiniškomis analogijomis ir neatspindi valstybės tikrojo statuso ir padėties tarptautinėje arenoje.

Pokario laikotarpiu Suomijos suverenitetas užsienio politikos ir gynybos srityse iš tiesų buvo smarkiai apribotas. Tačiau kitais atžvilgiais ji buvo laikoma savarankiška šalimi ir elgėsi kaip suvereni valstybė. Toks jos statusas buvo visuotinai pripažįstamas. Atviras Sovietų Sąjungos kišimasis į šios šalies vidaus reikalus, juo labiau tiesioginis jos užpuolimas, būtų buvęs laikomas susiklosčiusios geopolitinės pusiausvyros griovimu ir sukėlęs ne tik tarptautinio pasipiktinimo audrą, bet iš principo galėjo įžiebti net karinį Rytų-Vakarų konfliktą.

REKLAMA

Dabartinė Lietuvos geopolitinė padėtis ir realus jos statusas pasaulio vlstybių bendrijoje yra visai kitoks. Tam tikrais atžvilgiais mūsų valstybei yra net sunkiau. Labai svarbu kuo tiksliau apibūdinti šį naująjį vastybės vaidmenį ir statusą, nors rasti tinkamą jį apibrėžti padedančią sąvoką nėra lengva.

ES didvalstybių Lietuvai numatytas antros lygos žaidėjos, o kalbant aiškiau – pastumdėlės vaidmuo reiškia, jog šalis tapo didžiosios Europos projekto vizijos įkaite. Formaliai priklausydama Vakarų geopolitinei erdvei, Lietuva faktiškai tapo ES įtakingiausių valstybių ir Rusijos sandorių ir ciniškų mainų objektu ir pamažu darosi savotišku jų kondominiumu – bendra valda. Tai reiškia, kad ji tampa besiformuojančio geopolitinio darinio – Eurorusijos -- pereinamuoju kiemu arba teritorija, kurios priklausomybė nėra visai aiški ir lieka iš principo ginčytina. Pabrėžtina, kad terminas „Eurorusija“ nėra joks išradimas ar lengva ranka sukirptas kalbos naujadaras – jis vis dažniau šmėsteli solidžiuose ES-Rusijos santykius gvildenančiuose Vakarų žiniasklaidos tekstuose.

apibrėžti dabartinį neformalų, bet tikrą ir todėl kur kas svarbesnį praktiniu požiūriu Lietuvos statusą tarptautinėje arenoje.

Mėginant įvardyti besiklostančias naujas geopolines realijas ir apibrėžti dabartinį neformalų, bet tikrą ir todėl kur kas svarbesnį praktiniu požiūriu Lietuvos statusą tarptautinėje arenoje galbūt tiktų dar prieškariu pradėta vartoti „limitrofo“ sąvoka. Tiesa, vadinti Lietuvą, kaip kad buvo įprasta, tiesiog limitrofine valstybe neišeina. Kaip minėta, istorija mechaniškai nesikartoja. Šiandieninė Lietuva nebėra anoji prieškario limitrofinė valstybė. Jos naujasis statusas yra gerokai menkesnis ir jam apibūdinti labiau tiktų tiesiog „limitrofinės teritorijos“ terminas.

REKLAMA

Jo prasmė ta, kad ES ir Rusija į Lietuvą žvelgia vienodai – kaip į limitrofinę teritoriją, kurios statuso ir galutinės priklausomybės klausimas paprasčiausiai atidedamas ateičiai. Radikalūs šalies užsienio politikos pokyčiai kaip tik ir reiškia tai, kad šiandienos valdantieji pagaliau apsisprendė tapti „realistais“ ir pragmatikais. Ligšiolines pastangas išsaugoti valstybės suverenumą jie vertina kaip beviltiškas ir beprasmiškas. O Lietuvai pasaulio galingųjų skirtas limitrofinės teritorijos vaidmuo pradedamas suvokti kaip natūralus ir neišvengiamas – tarsi kokia aukštesnių jėgų siunčiama neįveikiama ir nepermaldaujama lemtis.

Tad apmąstant ir vertinant per du dešimtmečius Lietuvos nueitą kelią svarbu sąžiningai ir atvirai pripažinti, jog atkakliai siekta ir galiausiai išsikovota narystė Vakarų struktūrose neišsprendė pamatinių šalies saugumo problemų ir pati savaime nelaiduoja ramios Lietuvos ateities ir jos valstybingumo sklandžios plėtros.

Apibendrinta nuoroda į Vakarų struktūras, be abejo, nereiškia, jog tarp narystės ES ir priklausomybės NATO galima dėti lygybės ženklą. Nesigilinant į jų skirtumus pakanka pažymėti, jog Lietuvai narystė ES yra gerokai problemiškesnė, tad belieka apgailestauti, kad šalyje vengiama nors kiek rimčiau ir giliau aptarinėti net gyvybiškai svarbiausius jos aspektus.

Vos pamėginus svarstyti principinius – narystės sąlygų, perspektyvų, tikslo ir prasmės – klausimus paprastai tuojau pat iš karto nuslystama į kraštutinumus – lėkštą euroentuziazmą arba primityvų euroskepticizmą. Ši vargana alternatyva ir jos brėžiamas siauras mąstymo horizontas lemia nesunkiai pastebimą intelektualinį sąstingį svarstant Lietuvos narystės ES reikalus ir veda į politinio veikimo aklavietę. Naivus ir kone aklas euroentuziastų įsitikinimas, kad šalies priklausomybė ES yra savaiminis gėris, skatina juos subanalinti ir sumenkinti rimtas narystės Sąjungoje keliamas politines problemas. Linkstama jas paversti grynai techniniais, t. y. administraciniais ir vadybiniais, ES teisės aktų ir EK direktyvų tinkamo įgyvendinimo klausimais. Iš esmės tai yra pasyvi ir prisitaikėliška pozicija.

REKLAMA

Tuo tarpu euroskeptikų nuostata, kad ES yra savaiminis blogis, skatina iš pažiūros priešingą, bet iš tikrųjų lygiai tokią pat pasyvią ir prisitaikėlišką laikyseną. Jiems belieka ir tereikia monotoniškai verkšlenti dėl prarasto valstybės suvereniteto ir, pakėlus akis į dangų, laukti išganingo įvykio – ES savaiminio subyrėjimo, leisiančio šį suverenitetą atgauti be ypatingų pastangų. Tačiau laikotarpis iki Lietuvos tapimo ES nare akivaizdžiai parodė, kad suverenitetas nedaug ką duoda, jeigu nesugebama ir nemokama paversti jį tikru ir visaverčiu valstybingumu. Deja, euroskeptikai iš šios karčios pamokos jokių išvadų ateičiai taip ir nepasidarė.

Įveikti lėkšto euroentuziazmo ir tokio pat primityvaus euroskepticizmo dilemą ir šitaip ištrūkti iš jos sukurtos intelektualinės ir politinės aklavietės, ko gero, įmanoma tik pradedant aiškiai skirti du Lietuvos santykių su Vakarais ir ypač su ES aspektus.

Pirmasis aspektas – išorinis. Narystė Vakarų struktūrose visada buvo suvokiama kaip Lietuvos laukiantis iššūkis. Tačiau šis iššūkis buvo suprantamas siaurai ir vienusiškai – kaip pareiga gerai atlikinėti užduodamus namų darbus siekiant atitikti narystei keliamas sąlygas ir įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus. Tokią iššūkio sampratą neišvengiamai teks keisti. Vis šiurkščiau prasiveržiantys ir vis pavojingesniais Lietuvai tampantys egoistiški ES partnerių siekiai ir tikslai neleidžia toliau pasyviai taikytis prie didėjančių jų reikalavimų. Darosi būtina skubiai mokytis tvirčiau ginti Lietuvos valstybės interesus. Tačiau išryškęjo didžiuis paradoksas. ES didvalstybių spaudimas Lietuvai tik stiprėja. Tuo tarpu šalies, o tiksliau – jos valandančiųjų viršūnių ryžtas ir gebėjimas jam priešintis tik menkėja.

REKLAMA

Kaip tik šis spėjęs išryškėti bejėgiškumas ir skatina atkreipti dėmesį į vis dar nutylimą kitą – vidinį – Lietuvos santykių su ES aspektą. Tai – eurokonformizmo ir iš jo kylančio eurokolaboravimo problema. Ją drąsiai galima vadinti nacionaline nelaime. Eurokonformizmas ir eurokolaboravimas -- stipriai įsišaknijęs ir masinis reiškinys. Jo daroma žala valstybei yra milžiniška, nes daugeliu atveju šaliai iškylančių problemų ir sunkumų gelminė priežastis yra ne tiek narystės Vakarų struktūrose metami iššūkiai, kiek jai turinčių atstovauti ir jos interesus privalančių ginti žmonių nesugebėjimas tinkamai į juos atsakyti. Darbinis eurokonformizmo apibrėžimas gali būti gana paprastas. Eurokonformistu vadintinas kiekvienas ES institucijose valstybei atstovaujantis asmuo, kuris nesuvokia arba iš egoistinių paskatų sąmoningai negina šalies interesų tais atvejais, kai gali ir privalo tai daryti.

Būtent eurokonformistinių ir eurokolaborantinių nuostatų vyravimas, o ypač tai, kad toks elgesys laikomas kone savaime suprantama norma, ir lėmė, kad Lietuvos santykiai su ES didžia dalimi buvo ir tebėra nepagrįsto nuolaidžiavimo ir net padlaižiavimo, nacionalinių interesų pardavinėjimo ir net išdavinėjimo istorija.

Apskritai eurokonformizmas ir eurokolaboravimas yra okupacijos laikotarpiu spėto išsiugdyti ir antrąja prigimtini tapusio įpročio keliaklupsčiauti prieš toli esančioje sostinėje įsikūrusį šeimininką pritaikymas naujoje aplinkoje. CŽV kalėjimų skandalas tapo įspūdingu šio įpročio gyvybingumo ir jėgos įrodymu.

Skiriama šviesiam Lecho Kaczynskio atminimui

Pirma dalis

Antra dalis

Trečia dalis

Ketvirta dalis

Penkta dalis

Šešta dalis

Septinta dalis

taigi
2010-06-10 10:19:33
Lietuva taip ir nesusiformavo į valstybę, dabar, kai yra kitoje imperijoje, net neverta kalbėti apie valstybę, jos nėra, yra Europos Sąjungai priklausanti žemė.
Junkis į TAF
w.w.w.taf.lt
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
bagonhand 2010-07-24 07:44:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
The Juicy brand was founded in 1994 in California.The Sweet Design is different from the other brand handbag and become more and more popular among the young girlsVivid color is the other importand factor of the Juicy handbag.No matther what color, Designer Handbags the Juicy handbag should make you feel youthful vitality.It include:Gift,Juicy Tag,women's wallets Care Booklet,Dust Bag,Women's Handbags Identity Card in Envelope with handbag.Customer first, service utmost! site:www.bagonhand.com   ATSAKYTI
PSICHOTRONIKA 2010-06-13 19:35:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
http mindcontrol.blogas lt
Blogas apie psichotronini VSD terora ir bylu fabrikavima.   ATSAKYTI
PSICHOTRONIKA 2010-06-13 19:35:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
http mindcontrol.blogas lt
Blogas apie psichotronini VSD terora ir bylu fabrikavima.   ATSAKYTI
J.K.P. 2010-06-13 06:58:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tu geriau man akumus su pakrovėju atvežk :)   ATSAKYTI
Kajus Jo Kilnybei Peperdauskui 2010-06-12 16:32:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tikrai nemoka? O tai kaip čia nutiko, kad Valentinavičius pametęs Mockaus šėryklą pas tubmakerį pabėgo? Nejau tubmakeris klestinčios Lietuvos ateities vizijomis ištirpino Valentinavičiaus širdelę?! Che che, na nemanau, Valentinavičius nėra toks naivus bernaitis. ir solidus patarėjo atlyginimas, ir dosnus priedai, kurių „nevalia atsisakyti“ (kaip guodėsi vienas toks „patarėjas“) ir vieta etatinių seimažmogių sąraše konservų kuopelėje garantuoti. abejoju, kad mockus toks dosnus būtų. Tik štai, nežinia ar pateisina tubmakerio viltis šis sandėris. Nors, antra vertus, ir pats tubmakeris kaži ar betiki esant ką nors įtikėjus jo mesijo misija. Nors.... visko gali sulaukti iš neįvykusio, raštininku tapusio, fiziko :)
2 Zabas Šiaip tai aš suprantu ištikimybę mylimajam. Tik štai, mikofilija ar šiaip kokios nors meilės ideologinėms marionetėms ar „politinių partijų“ iškamšoms kelia šiokį tokį įtarimą dėl ne visai įprastinės lytinės perversijos. Tačiau, antra vertus, šiais laikais tai madinga - XXI amžius, pagaliau :)    ATSAKYTI
Zabas to J.K.P. 2010-06-12 14:34:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Užlenkei, kolega. Radžvilo pirkti nereikia, jis šiaip kartais būna durnas, bet šioje serijoje buvo visai protingų gabalų, kurie, žinoma, nepatogūs grybomanijos apsėstiems tautiečiams.

Kajui

Niekada nekalbėk su grybomanais, jei ne šimtu procentų garbini jų dievinamą bobą. Kitaip ir tave įrašys į Kirkilo papirktus :) Maniau, kad asmuo pasirašantis J.K.P. pasižymi kritišku mąstymu, bet blogų grybų pauostę žmonės ima ir išprotėja....    ATSAKYTI
Eurokonformistas 2010-06-12 13:41:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sugrizome prie esmes.Nera partiju atstovaujanciu zmoniu interesams.Tai ir valstybe yra tik,kaip gero gyvenimo saltinis isrinktiesiems.Ir nera ko cia per daug is ju tiketis.Vienintelis dziaugsmas,jei maziau vogs,ir nors truputi bus pasirupinta ir apie viesa-valstybes interesa.   ATSAKYTI
ddd 2010-06-12 10:51:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai jau tikrai. Radžvilas visiškas demagogas ir yatingai seklaus mąstymo grafomanas. Filosofija jam tikrai neišėjo į naudą, tik pabrėžė jo kvailumą.   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:12:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:11:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
Ačiū 2010-06-12 09:11:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerb Radžvilui.Čia apie eurokonformizmą ir eurokoloboravimą labai tiksliai.Žmonės tai supranta, o tie kurie taip elgesi apakę nuo gaunamo didelio atlygio iš ES ir užmiršta,kad atstovauja Lietuvai Europos Sąjungoje,ne ES prieš Lietuvą.Pasikeitimai pastebimi mąstysenoje net tų žmonių,kurie tikrai atrodė tvirti savo pozicijoje.Ką darysi suteikiama gerovė matyt galingesnė....   ATSAKYTI
prozac uber alles 2010-06-11 21:06:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
minties impotencija...   ATSAKYTI
J.K.P. 2010-06-11 18:57:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ne, nemoka   ATSAKYTI
:) 2010-06-11 18:25:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
grafomanas   ATSAKYTI

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
REKLAMA
Marija Rekst (nuotr. Andrius Ufartas/Fotobankas)
Vilniaus rajono merė Marija Rekst teigia, kad savivaldybė pagal finansavimą keliams yra nuskriausta ir lėšų keliams tvarkyti prašė daug kartų. Merė sako spalio pabaigoje ...
Gitanas Nausėda (nuotr. Fotodiena/Matas Baranauskas)
Keliasdešimt ūkininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ketvirtadienį surengė protestą Briuselyje reikalauti Europos Sąjungos (ES) padidinti išmokas šalies žemdirbiams. Prie ...
Algirdas Monkevičius (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)
Lietuvos švietimo problemos jau vadinamos iššūkiu šalies nacionaliniam saugumui, apie tai prezidentūroje jau kalbėta prezidento, valstybės kontrolės ir specialiųjų tyrimų ...
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Ina Pukelytė traukiasi iš pareigų. „Taip, mes esame gavę jos atsistatydinimo prašymą“, – BNS sakė Kultūros ...
Sniegas Kaune (nuotr. skaitytojo)
Ketvirtadienį sinoptikų prognozės išsipildė – sniegas pasirodė dalyje Lietuvos miestų.  Naujienų portalo tv3.lt skaitytojai ketvirtadienį dalinasi akimirkomis iš Kauno. ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
Karas tarp verslininkės ir nuomininkės: kaltina pridarius nuostolių ir pabėgus
DABAR RODOMA
Karas tarp verslininkės ir nuomininkės: kaltina pridarius nuostolių ir pabėgus
DABAR RODOMA
Valstybinės institucijos patyliukais skirsto šimtus milijonų, o informaciją – slepia
DABAR RODOMA
Šios savivaldybės Lietuvoje gyvena geriausiai: pasitikrinkite, kur gyvenate jūs
DABAR RODOMA
Lietuviai švenčia ne tik prie stalo: populiarėja kelionės net į egzotines šalis
DABAR RODOMA
Žvyneline Lietuvoje serga vis daugiau: trūksta paramos ir supratimo
DABAR RODOMA
Henriko Daktaro žmona nusivylusi: kaip dar jis gali geriau elgtis?
DABAR RODOMA
Negailestinga kritika Lietuvos švietimo sistemai: ruošiam pašalpų ėmėjus
DABAR RODOMA
Aiškėja daugiau detalių apie Kaune siautėjusį nuogą vyrą
DABAR RODOMA
Skvernelis apie skirtas lėšas: asfaltas nesibaigia ties premjero namais
DABAR RODOMA
Pasižvalgykite: gražiausios Vilniaus vitrinos, prie kurių nesustoti – neįmanoma
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų