Nuo šių metų pradžios nebeliks prie savivaldybių priregistruotų gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių. Kad neprarastų pašalpų, išmokų ir pensijų, jiems siūloma nurodyti faktinę gyvenamąją vietą.

Tai leidžiama daryti neatsiklausus gyvenamųjų būstų savininkų, todėl gali atsirasti piktnaudžiautojų, kurie niekuo dėtus žmones gali įtraukti į problemų sūkurį. Savivaldos atstovai sako, kad nauja tvarka įneš sumaišties ir ne vieną pilietį pastūmės į užribį.

Turės nurodyti adresą

Praėjusią savaitę Seime skubos tvarka priimtos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pataisos pirmiausia palies apie 65 tūkstančius gyventojų, dėl įvairių priežasčių nedeklaravusių savo gyvenamosios vietos. Iki šiol jie buvo priglausti po savivaldybių stogu. Netekę jo, jie negalės gauti socialinių išmokų ir pensijų, praras galimybę užrašyti vaikus į darželius ir mokyklas bei gauti kitas socialines paslaugas.

REKLAMA

Oficialiems benamiams pasiūlyta išeitis – nurodyti savo faktinę gyvenamąją vietą ir neprarasti valstybės paramos. Gyvenamąjį adresą jie gali atskleisti net negavę gyvenamojo būsto šeimininkų leidimo ir neatsiklausę jų. Būstų savininkai guodžiami, kad apie tai deklaravimo įstaiga juos turės informuoti per 3 darbo dienas.

Įstatyme taip pat numatyta, kad gyventojai, teikdami prašymus įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, turės pagrįsti savo ekonominius, socialinius ir asmeninius interesus konkrečioje savivaldybėje. Išsamesnė tvarka turėtų būti paaiškinta įstatymo lydimuosiuose aktuose.

Į asmenų apskaitą gyventojai bus įrašomi ne ilgiau kaip metams. Paskui vėl teks kreiptis į deklaravimo įstaigą, kad atnaujintų įrašą.

Trukdo planuoti

Oficialiais benamiais žmonės dažniausiai tampa ne savo noru – nuomojamų būstų šeimininkai nesutinka, kad nuomininkai jų bute deklaruotų gyvenamąją vietą. Pataisomis tikėtasi paskatinti oficialiai įteisinti būsto nuomos sandorius ir iš šešėlio ištraukti pinigų.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimo projektą parengusi Vidaus reikalų ministerija taip pat nurodo, kad dėl realios gyvenamosios vietos nenurodžiusių asmenų nukenčia savivaldybės – neturėdamos tikslių duomenų, jos negali planuoti viešųjų paslaugų. Minėta ministerija taip pat susirūpinusi, kad neapskaičiuoti benamiai esą iškreipia vaizdą ir trukdo prognozuoti bei racionaliai panaudoti valstybės ir savivaldybių lėšas.

REKLAMA

Vidaus reikalų ministerijos teigimu, nauja tvarka padės rūpintis ir vaiko teisių apsauga – sudėtinga tinkamai vertinti ir reaguoti, kai šeimos su nepilnamečiais vaikais gyvena „prie savivaldybės“, nenurodydamos konkretaus adreso.

Kai kurie parlamentarai abejoja, ar pataisos leis pasiekti numatytus tikslus. O savivaldos atstovai konstatuoja, kad gyvenamosios vietos deklaravimas prie savivaldybių buvo geriausia išeitis. Anot jų, nauja tvarka ne vieną šalies pilietį gali palikti be valstybės paramos ir pastūmėti į užribį.

Nerimas dėl mamų ir vaikų

Savivaldybių ir seniūnijų atstovai jau dabar apimti jaudulio, kaip reikės atremti ne vieno įpykusio piliečio priekaištus, ir kaip padėti tiems, kurių neįmanoma bus įsprausti į naujų teisės aktų rėmus.

„Problemų ir sumaišties tikrai bus. Žmonės dar nesuvokia tų teisinių reglamentavimų padarinių. Jie dar tikisi, kad bus pratęsta esama tvarka. Naujoji tvarka palies nuo 50 iki 100 mūsų rajono gyventojų“, – sakė Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė.

Anot jos, daugiausia nerimo ir rūpesčių bus dėl mažus vaikus auginančių mamų, neturinčių savo gyvenamosios vietos. Kai kurios jų stokoja socialinių įgūdžių. „Dėl suaugusiųjų, kurie gyvena sau kaip katinai, širdies neskaudės, bet dėl mamų ir vaikų bus jaudulio. Nežinia, ką patarsime šeimoms, auginančioms vaikus ir gyvenančioms nuomojamuose būstuose, kurių savininkai nesutinka sudaryti nuomos sutarčių“, – neramiai naujos gyvenamosios vietos deklaravimo tvarkos laukia Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovė.

REKLAMA

Pasak L.Bukauskienės, kol kas niekas negali patarti, kur gyvenamąją vietą reikės deklaruoti vaikus auginančioms mamoms, kurios glaudžiasi laikinuose šeimos namuose. „Įstatyme parašyta, kad prie savivaldybės galime priregistruoti tik nakvynės namų gyventojus. Tad kur registruosime minėtas mamas? Skambinome ir į Vidaus reikalų, ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, tačiau konkretaus atsakymo nesulaukėme. Patarė patiems ieškoti būdų ir galimybių“, – rankomis skėsčiojo ji ir pridūrė, kad socialiniai darbuotojai, kaip visada, atsidurs tarp kūjo ir priekalo.

Socialiniams darbuotojams galvos skausmu gali tapti ir faktinės gyvenamosios vietos deklaravimas. „Tarkime, paramos gavėjas nurodo faktinę gyvenamąją vietą, o šio būsto savininkas ateina tvarkytis dokumentų dėl kompensacijos ir sako, kad pas jį tas pilietis negyvena. Darbuotojams bus nelengva suvaldyti tokią situaciją ir išsiaiškinti, kur kas gyvena“, – teigė L.Bukauskienė.

Ieško išeičių

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė sakė, kad seniūnijos, kurioms pavesta rūpintis gyvenamosios vietos deklaravimu, informuoja žmones apie naujus pokyčius. Jie aktualūs maždaug šimtui rajono gyventojų.

„Ankstesnė tvarka, kai gyventojai galėjo prisiregistruoti prie savivaldybių, jiems buvo parankesnė. Juk yra vienišų, socialinės rizikos asmenų, kurie neturi artimųjų ir namų, įsidarbina ir apsigyvena pas ūkininkus ir pan. Jų juk niekas nenori deklaruoti. Teks ieškoti išeičių, kad tokie žmonės neliktų be nieko ir neatsidurtų visiškame užribyje“, – atsiduso ji.

REKLAMA

I.Simanauskienės teigimu, per pastaruosius metus asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos, šiek tiek sumažėjo. Menksta ir socialinių pašalpų gavėjų gretos, tačiau to pagrindinė priežastis – ne gerėjantis gyvenimas, bet nesustabdoma emigracija. Tiesa, pašalpininkus dabar stipriau purto ir Darbo birža bei socialiniai darbuotojai.

Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnijos seniūnė Gailutė Tamulėnienė teigė jau įspėjusi prie savivaldybės priregistruotus gyventojus, kad po Naujųjų metų jie šio stogo neteks. Perspėti žmonės elgiasi įvairiai.

„Jaunimas, kuris nuomojosi būstą kitur, grįžta pas tėvus. Kiti ieško kitokių išeičių. Žinoma, dalis žmonių gali likti be pašalpų, jeigu nedeklaruos savo gyvenamosios vietos“, – teigė seniūnė.

Galimybė piktnaudžiauti

„Abejoju, ar šios įstatymo pataisos padės išspręsti problemas, apie kurias kalbėjo Vidaus reikalų ministerija. Kai kurios nuostatos gali būti perteklinės“, – skeptiškai liberalizuotą gyvenamosios vietos deklaravimą vertino Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Povilas Urbšys.

Jis prieštaravo, kad būtų įteisintas faktinės gyvenamosios vietos nurodymas be būsto savininko žinios ir sutikimo, nes tai sudaro galimybes piktnaudžiauti ir pateikti tikrovės neatitinkantį faktinį adresą. „Juk tikrai sunku patikrinti, ar asmuo nurodo tą būstą, kuriame iš tikrųjų gyvena. Gali nurodyti bet kokį adresą, o to būsto savininkas apie tai gali sužinoti, kai į jo duris pasibels pareigūnai su kratos orderiu ir ieškos ten negyvenančio asmens. Taigi žmonėms gali kilti nemažai problemų“, – teigė parlamentaras.

REKLAMA

P.Urbšys abejonių turi ir dėl atsiradusios papildomos nuostatos, pagal kurią deklaravimo įstaiga per 3 darbo dienas turi pranešti patalpų ar pastato savininkui, kad jam priklausančio būsto adresas kito asmens nurodytas kaip faktinė gyvenamoji vieta. „Klausimas, ar ši informavimo sistema veiks efektyviai? Be to, nemažai asmenų yra išvykę į užsienį. Kaip jie bus informuoti?“ – svarstė jis.

Įstatyme įtvirtinta, kad skundus dėl deklaravimo duomenų ir (ar) gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos tvarkymo nagrinėja deklaravimo įstaiga. Deklaravimo įstaigų sprendimai, priimti pagal šį įstatymą, gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo, Administracinių ginčų komisijų įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Neturėtų likti už borto

Aistė Adomavičienė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė

Priėmus įstatymo pataisas, daugiau nei 60 tūkstančių gyvenamosios vietos nedeklaravusių gyventojų neturėtų likti už borto. Jie galės konkrečioje savivaldybėje deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą ir pagrįsti savo socialinius, ekonominius ir asmeninius interesus joje. Mes siūlėme, kad įstatymo lydimuosiuose aktuose būtų aiškiai ir konkrečiai apibrėžta, kas pagrindžia šiuos interesus.

Nevyriausybinės organizacijos dirba su skurdą ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, kurių dalis negali deklaruoti gyvenamosios vietos dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių. Mažas pajamas gaunantys būstų nuomotojai neretai bijo prašyti oficialių sutarčių ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kad nebūtų iškraustyti.

REKLAMA

Neretai nevyriausybinės organizacijos yra vienintelės paslaugų teikėjos šiems asmenims. Todėl pasiūlėme, kad šio įstatymo lydimuosiuose aktuose būtų nurodyta, jog asmenų socialinius interesus gali pagrįsti reguliariai gaunamos tokių organizacijų paslaugos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus konkrečiame miestelyje kaskart gauna maisto paketus, tai galėtų būti vienas iš pagrindų jam deklaruoti gyvenamąją vietą. Į tai žadėta atsižvelgti.

 

Gintaras
2018-01-02 20:14:23
Bet kokį adresą galėsi deklaruoti, kaip savo gyvenamą vietą net be būsto savininko žinios ar leidimo. Nu neblogai sugalvojo! Reikės prezidentės apartamentuose man deklaruotis. Būsiu jai popierinis kambariokas :)
Atsakyti

Top Video

Paradoksas lietuvio gyvenime – uždirba mažai, bet švaisto daug
DABAR RODOMA
Paradoksas lietuvio gyvenime – uždirba mažai, bet švaisto daug
DABAR RODOMA
Jauną moterį su „CityBee“ užmušė didelės Lietuvos spaustuvės direktoriaus pavaduotojas
DABAR RODOMA
Policija įspėja saugotis – nusikaltėliai masiškai gadina automobilius
DABAR RODOMA
Nauja valdžios pagalba tėvams – už šimtus eurų
DABAR RODOMA
Paryčiais prie Spaudos rūmų įvyko siaubinga avarija
DABAR RODOMA
Lietuviams – skaudžios žinios: ši prekė brangs dar labiau
DABAR RODOMA
Po manekenės mirties – šokas: lietuvaites prigirdo narkotikais ir seksualiai išnaudoja
DABAR RODOMA
Gresia mirtina liga: medikė pasidalijo perspėjimu
DABAR RODOMA
Policija tiria, kas grasino susidorojimu krepšininkui Simui Jasaičiui
DABAR RODOMA
Aukas mišiose galėsite pervesti ir banko kortele
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI
REKLAMA
Gintaras 2018-01-02 20:14:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Bet kokį adresą galėsi deklaruoti, kaip savo gyvenamą vietą net be būsto savininko žinios ar leidimo. Nu neblogai sugalvojo! Reikės prezidentės apartamentuose man deklaruotis. Būsiu jai popierinis kambariokas :)   ATSAKYTI
Ot 2018-01-02 16:16:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
VRM pateikė dar vieną lepsusą būsto neturinčiam LR piliečiui. Būsto savininkas jam neleis deklaruoti jo suteikto gyvenamojo ploto, vėl šnypštas ir kvailos biurokratijos dauginimas...   ATSAKYTI
Depresija (nuotr. Fotolia.com)
 Kelios sostinės gydymo įstaigos turės sumokėti pacientei už tai, kad laiku nediagnozavo ligos ir aplaidžiai ją gydė. Lietuvos apeliacinis teismas pranešė pirmadienį ...
Supjaustytos padangos (nuotr. TV3)
Panevėžio rajone Krekenavos miestelio gyventojus šiurpina įsisukę chuliganai, masiškai niokojantys automobilius peiliais. Negana to, kad padangas pjaustę vandalai ...
Poliklinika (nuotr. leidėjų)
Pastarąją savaitę Lietuvoje bendras sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sumažėjo, tačiau trijose apskrityse sergančiųjų šiek tiek padaugėjo. ...
tv3.lt koliažas
Vyriausybė susirūpino mažu gimstamumu ir ruošia vaikus auginančioms šeimoms mokesčių lengvatas. Tarp siūlymų – mažesnis PVM kūdikių prekėms bei nuolaidos samdantiems auklę. ...
Vaikas lauke (nuotr. Fotodiena.lt)
 Po tobulo pavasariško savaitgalio sinoptikai siunčia ne tokias puikias žinias. Dėl ateinančio vėjo ir lietaus orai keisis iš esmės. Šiandien jau pradėjo lyti pajūryje, ...
REKLAMA

Top Video

Jauną moterį su „CityBee“ užmušė didelės Lietuvos spaustuvės direktoriaus pavaduotojas
DABAR RODOMA
Jauną moterį su „CityBee“ užmušė didelės Lietuvos spaustuvės direktoriaus pavaduotojas
DABAR RODOMA
Policija įspėja saugotis – nusikaltėliai masiškai gadina automobilius
DABAR RODOMA
Nauja valdžios pagalba tėvams – už šimtus eurų
DABAR RODOMA
Paryčiais prie Spaudos rūmų įvyko siaubinga avarija
DABAR RODOMA
Lietuviams – skaudžios žinios: ši prekė brangs dar labiau
DABAR RODOMA
Po manekenės mirties – šokas: lietuvaites prigirdo narkotikais ir seksualiai išnaudoja
DABAR RODOMA
Gresia mirtina liga: medikė pasidalijo perspėjimu
DABAR RODOMA
Policija tiria, kas grasino susidorojimu krepšininkui Simui Jasaičiui
DABAR RODOMA
Aukas mišiose galėsite pervesti ir banko kortele
DABAR RODOMA
B. Markauskas prabilo apie prezidentės patarėjos raginimus trauktis

Televizija

Į viršų