("News Bridgepix" nuotr.)

("News Bridgepix" nuotr.)

Šiandien baigsis kone dvejus metus trukusi JAV prezidento rinkimų odisėja, į politinių ir pasaulėžiūrinių aistrų „Vargu, ar B.Obama būtų taip priartėjęs prie  Amerikos prezidento posto, jeigu rinkimai vyktų JAV ekonomikos klestėjimo laikais”, - tvirtina garsus Amerikos ir Lietuvos mokslininkas-atomininkas, rašytojas Kazys Almenas, iš arti stebėjęs ne vienos JAV prezidento rinkimų kampanijos mechanizmą.verpetą įtraukusi ne tik Ameriką, bet ir visą pasaulį.

Įvairios nuomonių apklausos rodo, kad daug amerikiečių, iš už Atlanto kurstomi Vakarų Europos elito, nusiteikę atkeršyti dabartiniam JAV prezidentui Džordžui Bušui (George W. Bush) ir išrinkti naujuoju Jungtinių Valstijų vadovu afroamerikietį Baraką Huseiną Obamą (Barack Hussein Obama). Dar prieš metus nei Amerikai, nei pasauliui beveik nežinomas juodaodis populistas netikėtai gana įtikinamai lenkia kitą kandidatą,  Amerikos didžiosios politikos  senbuvį Džoną Makeiną (John McCain), apie kurį garsus aktorius, Kalifornijos valstijos gubernatorius Arnoldas Švarcnegeris (Arnold Schwarzenegger) pasakė: „Džonas ištikimai tarnavo savo valstybei net ir tada, kai iki juosmens panardintas į drumzliną vandenį, prie bambuko virbų pririštomis rankomis kankinosi Šiaurės Vietnamo karo belaisvių stovykloje, o senatorius  B.Obama, išrinktas tvarkyti  Ilinojaus valstijos žmonių reikalus Vašingtone,  dvejus iš trejų Senate praleistų metų sugaišo asmeninei karjerai pasiekti – tapti JAV prezidentu“. 

REKLAMA

Branduolinės inžinerijos specialistas, išeivijos visuomeninės politinės „Santaros-Šviesos” federacijos narys dr. Kazys ALMENAS atsako į „Ūkininko patarėjo” korespondento Arnoldo Aleksandravičiau klausimus, ar pagrįsti kai kurių JAV patriotinių organizacijų tvirtinimai, kad B.Obama yra šaltąjį karą Jungtinėms Valstijoms pralaimėjusios Rusijos projektas Amerikos galiai ir įtakai pasaulyje susilpninti. 

- Amerikos politologai vis dar svarsto, ar Jungtinių Valstijų visuomenė pasirengusi turėti juodaodį prezidentą. O ar pasaulis jau  subrendo spalvotajam Amerikos vadovui?

- 52 proc., galbūt net ir 60 proc. amerikiečių neišsigąstų tamsiaodžio prezidento. Bet apie visą Ameriką  to negalima pasakyti. Šimtaprocentinė „meilė” šalies vadams būdavo tik Sovietų Sąjungoje. Neretai pasiskaitau, ką  Vakarų Europos spauda, ypač vokiški leidiniai, rašo apie JAV rinkimus ir kandidatus į Amerikos prezidento postą. Vokiečiai, skandinavai, dėl Irako karo ypač nekenčiantys  dabartinio JAV prezidento respublikono Dž.Bušo, aiškiai simpatizuoja demokratui B.Obamai. Afrika, žinoma, jį tiesiog dievina. O štai rusų požiūris į B.Obamą man iki šiol mįslė. Viena vertus, B.Obama kalba apie „konstruktyvų bendradarbiavimą su Rusija”, taigi, būtų mielesnis Kremliui, tačiau dabar Rusijoje gerokai sustiprėjusi rasinė neapykanta tamsaus gymio žmonėms. 

- Nors JAV prezidento rinkimų kampanija vyksta jau beveik dvejus metus (prasidėjo 2007  metų sausį), tačiau iki šiol politikos apžvalgininkams sunku apibūdinti rinkimų lyderio  B.Obamos politines pažiūras. Išoriniais efektais, į karnavalus panašiais rinkimų mitingais  besižavintis B.Obama  kartais primena  Lietuvos svarbiausiąjį šoumeną Arūną Valinską, o kai  pradeda kalbėti apie JAV ekonomiką, pasidaro visai kaip Lietuvos premjeras socialdemokratas Gediminas Kirkilas, kuris tvirtina, kad jo partija neleis Europos Komisijos narei Daliai Grybauskaitei ir Seimo rinkimus laimėjusiems krikščionims demokratams  „ant paprastų žmonių pečių suversti Volstryto spekuliantų ir neatsakingų bankininkų sukeltą pasaulio finansų  krizę”. Kodėl, Jūsų nuomone, nemažai amerikiečių taip žavisi populistu B.Obama, nuolat kartojančiu tą patį priedainį „Mums reikia permainų”?

REKLAMA

- Jau sakiau, kad B.Obama žavisi toli gražu ne visi amerikiečiai, o kokie 52-55 procentai. Žinoma, tiek užtektų laimėti rinkimams. Nereikėtų visiškai  nuvertinti Ilinojaus valstijos senatoriaus sugebėjimų. JAV prezidento rinkimai vyksta dviem etapais. Pirmiausia partijos išsirenka savo kandidatą. Demokratų stovykloje vyko įtempta,  žiauri kova. Nugalėtoju tapo ne kas kitas, bet Obama. O juk svarbiausia jo varžovė buvo labai gudri ir patyrusi politikė, buvusi JAV pirmoji dama  Hilari Klinton (Hillary Clinton). Dabar štai jis visuomenės apklausų lentelėse keletą mėnesių  beveik  nuolatos pirmauja prieš kitą garsų politiką Dž.Makeiną, net komunistinio  Šiaurės Vietnamo kankinimų rūsiuose  neišdavusį  savo valstybės. Taigi B. Obama – neeilinis žmogus.

- Prieš 75  metus  „Didžioji depresija”  ir gilus  JAV  ekonomikos nuosmukis į valdžią iškėlė kitą demokratą  Frankliną Delaną Ruzveltą (Franklin Delano Roosevelt). Ar dabartinė JAV bankininkystės krizė būtų svarbiausia priežastis, dėl kurios  B.Obamai gali atsiverti Baltieji rūmai?

- Ekonominis, finansinis sunkmetis visada kenksmingas  bet kurios šalies valdžiai. Ar B.Obama būtų taip arti Amerikos  prezidento posto, jei rinkimai vyktų JAV ekonomikos klestėjimo laikais – sunku pasakyti. Bet neabejotinai dabartinė finansų krizė padėjo B.Obamai iškilti.

- 12 metų (iki mirties) Amerikai vadovavęs  prezidentas F.D.Ruzveltas  nemurmėdamas leido sovietų diktatoriui Stalinui okupuoti Baltijos šalis ir atidavė Maskvos įtakos sferai Rytų bei Vidurio Europą. B.Obama Gruziją  dažnai painioja su Džordžijos valstija (anglų kalba vienodai (Georgia) vadinama ir Pietų Kaukazo valstybė, ir pietrytinė JAV valstija - red.past.). Ar taip pat,  kaip ir “Didžiosios depresijos” laikais,  ant amerikiečių nepasitenkinimo bangos iškilusi naujoji JAV administracija su B.Obama  priešakyje labai protestuotų, jeigu scenarijų, išmėgintą Gruzijoje, Rusija pradėtų taikyti Lietuvai  ir kitoms Kremliui susierzinimą keliančioms pokomunistinėms šalims?

REKLAMA

- Nelabai teisinga B.Obamą lyginti su F.D.Ruzveltu, o tuometinę Ameriką – su dabartinėmis Jungtinėmis Valstijomis. 1939 metais Amerika nebuvo pasaulinė galybė. Europoje jos įtaka nebuvo tokia svarbi kaip Anglijos, Prancūzijos ir, žinoma, Vokietijos bei Sovietų Sąjungos. Ir apskritai,  panagrinėjus JAV istoriją,  aiškiai matyti,  kad amerikiečiai dažniausiai būdavo linkę atsiriboti nuo pasaulio savo didžiuliame derlingame žemyne. Amerika ypač atsargiai įsiveldavo į Europos karus - tik tuomet, kai apskaičiuodavo galimą tokių įsikišimų poveikį savo ekonomikai. Arba kai savigarba jau  neleisdavo laikytis nuošalyje. Juk Amerika tiesiog buvo įstumta į Antrąjį pasaulinį karą, kai Vokietijos sąjungininkė Japonija subombardavo amerikiečių karo laivyną Havajuose.

Nei Rusija, nei Sovietų Sąjunga, nei kadaise Hitlerio Vokietija į  jokius net ir griežčiausius Vakarų valstybių protestus niekada  nekreipdavo dėmesio. Tik konkretūs veiksmai gali sutramdyti totalitarinius režimus.

B. Obama vienas JAV užsienio politikos nenustatinėtų. JAV sudaro 50 valstijų. Federalinė valdžia – tik ledkalnio viršūnė. Yra dar JAV kongresas (atstovų rūmai ir senatas), valstijų vyriausybės.  B.Obamos žodis būtų svarbus, bet ne lemiamas.  B.Obama niekada netaps Vladimiru Putinu.  Amerikos vertybių skalės joks prezidentas negalėtų pakeisti, net jeigu ir labai norėtų.

- Respublikonų kandidatas, Arizonos valstijos  senatorius nuo 1987 metų, svarbiausiais  JAV kariuomenės medaliais  už narsą ir pasiaukojimą apdovanotas Vietnamo karo veteranas, buvęs karo laivyno   bombonešių eskadrilės vadas Dž.Makeinas niekada nepriklausė pasaulio nemėgstamai  dabartinei  JAV administracijai, tačiau daugelis užsienio valstybių piliečių, jeigu tik galėtų rinkti JAV vadovą,  balsuotų prieš Dž.Makeiną (Vakarų Europoje jis surinktų vos kelis ar keliolika procentų balsų, panašiai būtų ir Lietuvoje). Kodėl europiečiai susirgoObamanija”, nors apie šį veikėją dar   prieš pusantrų metų net  nebuvo girdėję? Kodėl Europoje (taip pat  ir Lietuvoje) tiek mažai svarstoma, ką  pasauliui reikštų neprognozuojamo (palyginti su Dž.Makeinu) B. H. Obamos pergalė, kaip  tai pakeistų kovos su  tarptautiniu terorizmu pobūdį, NATO santykius su Rusija, Ukrainos, Gruzijos ir kitų posovietinių valstybių  galimybes įstoti į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją?

REKLAMA

- B.Obama jaunatviškai atrodo, įtikinamai kalba. Ir jis – ne... Bušas. Nesakau, kad Dž.Bušas – geriausias prezidentas JAV istorijoje, bet ta neapykanta, kurią daugeliui sukelia vien paminėtas jo vardas, man nesuprantama. Dž.Makeinas priklauso tai pačiai partijai kaip ir Dž.Bušas, su respublikonų vėliava eina į rinkimus. Europiečiai jau kelerius metus kažkodėl įsikalę į galvas, kad Amerika juos gniuždo,  Vašingtonas supykdė Vakarų Europą su islamo pasauliu ir Rusija. Kadangi JAV prezidentas yra respublikonas, tai europiečiai   savo nepasitenkinimą ir išlieja ant šios  partijos. Bent aš taip spėju.

Tačiau nepasakyčiau, kad pasaulio ekonomistai, politologai  (tai yra  žmonės, kuriantys visuomenės nuomonę) labai vieningai palaikytų tik B.Obamą. Simpatijos pasiskirsčiusios  maždaug per pusę. Net ir rimti analitikai tiesiog nežino, kieno pergalė būtų naudingesnė pasauliui, Europai ir posovietinėms šalims.

Didžiausias abiejų varžovų skirtumas, mano nuomone, yra  įvaizdis – egzotiškos išvaizdos energingas lieknas vyras  prieš žilagalvį randuotą veteraną, sunkiai judinantį Vietnamo komunistų sužalotas rankas.   

- Tikriausiai bendraujate su savo draugais, pažįstamais Amerikoje. Už kurį kandidatą nusiteikusi balsuoti JAV lietuvių bendruomenė?

- Nežinau.

- Ar amerikiečiai labai sielojasi, jeigu pralaimi jų pamėgtas  kandidatas į prezidentus?

- Prezidento rinkimai - ta JAV politinio gyvenimo dalis, kurią geriausiai mato Europa ir visi kiti. Tačiau Alabamos, Tenesio  gyventojams daug svarbesni  jų gubernatoriaus ar  valstijos įstatymų leidėjų rinkimai ir vietiniai referendumai įvairiais socialiniais, ekonominiais, doroviniais klausimais (pavyzdžiui, dėl homoseksualų santuokų, abortų).  Tokios  apklausos  dažniausiai rengiamos drauge  su JAV prezidento ir Kongreso rinkimais. Amerikoje tikroji (pabrėžiu!) politika vyksta penkiasdešimtyje valstijų.

- Ar po B.Obamos pergalės Ameriką vis dar būtų galima vadinti pasaulio policininke?

- B. Obamai laimėjus keistųsi Amerikos įvaizdis. Daug kam atrodys, kad ir Amerikos politika tapo kitokia. Tačiau tai bus klaidingas įspūdis...

PirmaKarta
2008-11-04 08:21:18
Citata: "- 52 proc., galbūt net ir 60 proc. amerikiečių neišsigąstų tamsiaodžio prezidento".

Tai ka lietuviai rasistai ir visam pasauliui reikia tai skelbti, triuksmingai teisti, o tie 40 proc. amerikieciu nerasistai? Siaip tai reportaze juokingi kaltinimai pasauliui.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Algirdas 2008-11-05 00:38:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Siaip toks asmuo kaip gerb atomininkas turetu zinoti, kad USA gerokai pries Pearl Harbour isivele i Antra pasaulini su savo laivynu regis Siaures Juroje...
kas netingi paskaitykite kaip ten buvo arba rusiskai:
http://libereya.ru/biblus/couleman.html
arba angliskai:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_03.htm   ATSAKYTI
JONAS 2008-11-04 21:39:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Obama - super.Tikras nugaletojas ir pergaliu kalvis. Jis neabejotinai laimetu ir Lietuvoje - vien del tos priezasties, kad Lietuva labaio tolerantiska ir inteligentiska salis- o jis butent toks.- stai jums ir protingas komentaras   ATSAKYTI
Kalabibiskietis 2008-11-04 20:53:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kur Cikagietis? Nera protingu komentaru.   ATSAKYTI
A to U 2008-11-04 20:43:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Obama Lietuvoi gal ir pralaimetu,vien todel kad turim artiste is Afrikos kuri tikrai laimetu.Kolkas dar televizijos laidoi mokina lietuvaicius taisiklingos kalbos:D greit Adamkus baigs savo kadencija ir turetu perimt salies vaira juodaode.Lietuvai reikia permainu lygiai taip pat kaip ir Amerikai.   ATSAKYTI
maniau idomus bus straipsnis, 2008-11-04 19:59:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
deja klydau...stambaus kapitalo demagogija nieko daugiau....   ATSAKYTI
ū 2008-11-04 19:07:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Manau Obama Lietuvoje pralaimėtu ir ryškiai.   ATSAKYTI
Petras 2008-11-04 15:18:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Skaitykite americanfreepress.net, nes tai vienintelis nezydiskas Amerikos laikrastis. Ten rasoma, kad McCainas baige karo mokykla budamas penktas is antro galo pagal pazymius tarp 900 kadetu...Tik debilu Amerikoje toks zmogelis gali pretenduoti i prezidentus. Nors sitas "didvyris" mete bombas ant Vietnamo moteru ir vaiku galvu, bet vietnamiete istrauke ji uz uzpakalio is purvinos balos...Jis istisai dejuoja, kad reikia mazinti mokescius vargsams zydu milijardieriams...Tad nieko nuostabaus, kad Obama populiaresnis.   ATSAKYTI
PirmaKarta to ttc 2008-11-04 14:48:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje draudziama piketuoti su kaukemis, todel as uzsimaskavau peisais ir jarmulka, o jus ir apsidziaugete.   ATSAKYTI
ttc > PirmaKarta to ttc 2008-11-04 14:36:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Buvau. Buvo nusiminęs dėl tavęs, sakė kad peisus nusikirpai ir gėdijies nešiot viešai jarmulką.   ATSAKYTI
PirmaKarta to ttc 2008-11-04 14:18:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Buvai pas rabi?   ATSAKYTI
RW 2008-11-04 13:47:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nors nukairėjusi žiniasklaida visaip reklamuoja Obamą, bet tikimybė, kad laimės McCainas, yra visiškai reali. Duok Dieve, kad taip ir būtų.   ATSAKYTI
zjb 2008-11-04 12:39:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Šiandien rinkimus į Lietuvos prezidento postą laimėtų Radžis, tas čigonas (dabar romas), kuris visai nevagia, nors visa jo giminė sėdi (mama, tėvas, dėdės, tėvo brolis), o kai kurie jau atsėdėjo.
Gražus, simpatiškas, gerą balsą turi, intelektas jo niekada neiškrės (nesugalvos) netikėtų šunybių. Tokie liaudžiai labai patinka.
Reiktų jam skubiai ruoštis rinkimams. Aš už jį būtinai balsuočiau. Vien dėl pasišaipymo iš liaudies. Jei išrinko kurValinsko partiją, tai Radžį tuo labiau reikia rinkti. tai bus linksma. O kur Minedas?    ATSAKYTI
Viktoras Dariui 2008-11-04 12:35:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
užjaučiu amerikiečius,nors manau,kad jie ištaisys savo klaidą ,kaip ne kartą yra buvę   ATSAKYTI
ttc > PirmaKarta to nu jo 2008-11-04 12:10:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tu juodai baltą teliką irgi vadini spalvotu tokiu atveju?   ATSAKYTI
d 2008-11-04 12:03:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ukinynko patarejas labai tendencingas, kas per klausimai ir sulyginimai su Valinsku? Ukinyko patarejui reiketu daugiau apsisviesti, vien tik TV ziurejimo issilavinimo nepakanka.    ATSAKYTI
PirmaKarta to to pirmakarta 2008-11-04 1 2008-11-04 11:25:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje negras yra negras. Cia irgi bendram isprusimui.   ATSAKYTI
ivaizdis ir vel ivaizdis 2008-11-04 11:12:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

Teisingai rasoma kad jei laimes Obama tai keisis ivaizdis. Siais laikais
tai jau labai daug. O esme? Velgi, teisingai minima kad Amerikos
vertybiu sistemos liks ta pati. Su totalitarinemis valstybemis ta
sistema nesuderinama ir visada liks priesiska. Kartais aktyviai priesiska
bet Amerika gi negali but policininke visur, taigi, vietomis ir kartais
tik pasyviai priesiska. Bet priesiska. Rusija, Vokietija, Japonija tai
trys valstybes kurios ivairiuose laikotarpiuose buvo anti-demokratiskos
ir konfliktavo su Amerika. Dvi is ju tapo demokratiskomis, Rusija, deja
dar ne. Taciau, rusai gi irgi zmones. Kiek ilgai dar jie pakes kad juos
valdo valdzia uzgrobusi klika?   ATSAKYTI
to pirmakarta 2008-11-04 10:42:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
amerikoje "colored" tai tas pats kaip n..er... nes anksciau segregacijos laikais visur buvo rasoma for colored people... cia bendram isprusimui jei ka   ATSAKYTI
PirmaKarta to nu jo 2008-11-04 10:38:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Balta irgi spalva. Tai reiskia, kad ir mes spalvoti.   ATSAKYTI
nu jo 2008-11-04 10:33:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
toks ispudis kad radikalus respublikonas klausineja ne tokio radikalaus respublikono... saliskesnio straipsnio nesugalvosi.. ir kas cia per issireiskimas "spalvotajam Amerikos vadovui"?    ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
DABAR RODOMA
Gero vakaro šou. Sesutės Emilija ir Martyna pasakė, kuo užsiima jų tėtis
REKLAMA
Koronavirusas (nuotr. Scanpix)
Prancūzijos vyriausybės ketvirtadienį paskelbė, kad nuo birželio 2 dienos bus toliau švelninamas dėl COVID-19 pandemijos įvestas karantinas, todėl bus leista vėl atsidaryti ...
Lapiukas (nuotr. stop kadras)
Vyras iš Japonijos savo socialiniame tinkle pasidalijo žavia istorija, kaip šalikelėje jis rado apleistą šuniuką, todėl sumanė jį priglausti ir pasirūpinti. Taip pat ieškojo ...
Koronavirusas (nuotr. Scanpix)
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį perspėjo pasaulio lyderius, kad COVID-19 pandemija sukels „neįsivaizduojamą niokojimą ir kančias ...
Vaikas (nuotr. stop kadras)
Internete ėmė plisti smagus iššūkis, kurio ėmėsi tėvai su savo vaikais. Įrašuose mamos ir tėčiai pasisodina vaiką ir duoda jo mėgstamiausią skanėstą. Visas smagumas prasideda, ...
NASA (nuotr. stop kadras)
Ilgai lauktas ir naują pilotuojamų kosminių skrydžių erą turėjęs pradėti kompanijos „SpaceX“ erdvėlaivio su dviem NASA astronautais pakilimas taip ir neįvyko. Šiam istoriniam ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų