Valstybės valdomos energetikos grupės „Lietuvos energija“ laikinasis vadovas, grupės strategijos ir plėtros direktorius Mindaugas Keizeris sako, jog grupės veikla po teisėsaugos pradėto tyrimo atsistatydinus Daliui Misiūnui, grįžta į vėžes.

„Lietuvos energija“ (nuotr. Fotodiena.lt)

„Lietuvos energija“ (nuotr. Fotodiena.lt)

Antrą savaitę grupei vadovaujantis M. Keizeris teigia esąs tikras, kad jos vadovybė niekaip nedalyvavo, nutekinant Finansų ministerijai pateiktą įslaptintą informaciją apie kandidatą į naują „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą, investicijų bendrovės „Avestis“ valdybos pirmininką Šarūną Kliokį.

M. Keizeris tikina, jog praktika, kai su rangovų įmonėmis susiję asmenys tuo pat metu dirba ir „Lietuvos energijos“ įmonių valdybose, yra normali, svarbu, jog jie sąžiningai deklaruotų savo interesus.

REKLAMA

M.Keizeris atsakė į BNS klausimus.

- Kiek man žinoma, buvo tam tikro pasimetimo, gal net šoko tarp darbuotojų, Daliui Misiūnui pareiškus apie atsistatydinimą. Tai buvo daug kam netikėta. Kokia dabar atmosfera grupėje?

- Tai buvo netikėta visiems arba labai didelei daliai žmonių. Manau, kas gerai, tai nebuvo labai ilgai tas sujudimas, žmonės susivokė, kas čia įvyko - faktas, taip, Dalius išėjo, po to atėjo tas susivokimas - tiek mums, komandai, tiek kitiems žmonėms. Manau, mes grįžtam į normalią vagą ir visi dabar koncentruojasi į tai, ką turime padaryt.

- Kas, jūsų akimis, įvyko? kaip jūs vertinate tą situaciją?

- Aš neradau laiko sau giliai apgalvoti. Neieškojau to laiko gal ir dėl to, kad nežinau, ar galiu surasti tuos atsakymus. Neturiu atsakymo.

- Jūs buvote apklaustas STT, kaip ir visa valdyba. Taigi, kažkokios informacijos jau turite, kas domina teisėsaugą. Kaip jums atrodo, ar tai, kas įvyko, susiję su Stebėtojų tarybos formavimu, su jos narių atranka, su ponu Šarūnu Kliokiu, su tuo, kad jis nebuvo patvirtintas į tarybą - ar tai išprovokavo tolesnius įvykius?

- Man sunku vertinti, man atrodo, kad ne, nesusiję. Kodėl? Todėl, kad stebėtojų tarybos atranką vykdo Finansų ministerija, ir aš esu tikras, kad mes niekaip nedalyvavome - aš tikras esu už save, už mano kolegas. Nei mes dalyvavom, nei mes kažką žinojom, nei čia kažkas susiję.

- Galbūt tuomet kažkokios verslo grupės, politikai buvo suinteresuoti, kad Dalius Misiūnas pasitrauktų iš posto, jei jūs sakote, kad su Stebėtojų taryba tai niekaip nesusiję?

REKLAMA

- Aš sakau, kad su stebėtojų taryba tai nesusiję. Ar kažkas gali būti suinteresuotas? Nežinau, ir nebūtų gerai už Dalių atsakyti, jis gali įvertinti, ar gali būti žmonių, kurie kelia klausimų dėl grupės veiklos, dėl prioritetų. Taip, gali būti tokių žmonių. Ar čia tas suinteresuotumas galėjo pasireikšti tokia forma, jau nežinau.

- Tuomet paklausiu labai konkrečiai. Ponas Kliokys neperėjo teisėsaugos filtro, mūsų žiniomis, dėl sąsajų su „Alna“, dėl galbūt jo ryšių su žmonėmis, dirbančiais „Lietuvos energijos“ grupėje. Tų žmonių, susijusių su vardu „Alna“, yra ne taip ir mažai - Verslo aptarnavimo centro vadovė Eglė Šimė, kuri, tiesa, jau traukiasi, grupės valdybos narė Ilona Daugėlaitė, praeityje dirbusi „Alnoje“, Aurimas Bakas - jis tuo pat metu dirba Duomenų logistikos centro (DLC) valdyboje ir iki rugsėjo buvo „Alnos“ grupės įmonės „Doclogix“ valdybos pirmininkas, buvęs „Alna Business Solutions“ vadovas Marius Juknevičius, iki birželio vadovavęs grupės Technologijų ir inovacijų centrui (TIC). Ar buvo žinoma „Lietuvos energijos“ vadovybei, jums asmeniškai, kad tie žmonės susiję su įmone, kuri dalyvauja „Lietuvos energijos“ viešuosiuose pirkimuose, gauna didelių užsakymų?

- Grupėje veikia interesų deklaravimo sistema - kai žmonės mato galimą interesų konfliktą, jie deklaruoja jį. Kalbant apie Eglę Šimę, jos vyrui tapus vienos „Alnos“ įmonių vadovu, ji tai deklaravo, apie tai buvo su ja kalbėta, sutarta, kad ji turi tą konfliktą išspręsti iki rugsėjo mėnesio, ir jis išsisprendė tokiu būdu. Ar gali grupės įmonėse dirbti žmonės, kurie niekada nėra dirbę jokioj kitoj įmonėj, kuri būtų grupės tiekėja, - labai retorinis klausimas.

REKLAMA

- Bet žmonės daro klaidų, jie kartais sąmoningai, kartais netyčia ko nors nedeklaruoja. Ar jūs esate tikras, kad viskas grupėje buvo padaryta skaidriai. Ar galėjo čia būti padaryta klaidų?

- Aš esu tikras, kad jeigu žmogus deklaruoja, jis demonstruoja, kad siekia vengti galimo interesų konflikto. Tai vienas dalykas. Ar gali būti taip, kad tarp 4,8 tūkst. žmonių yra kažkas, kuris nedeklaravo galimo interesų konflikto. Manau, gal ir gali būti - žmogus užmiršo ar specialiai nedeklaravo. Kai nustatomi tokie galimi konfliktai, jeigu jie nustatomi, tai prevencijos tarnyba tuo užsiima ir išsprendžia juos, arba deklaruojant, arba nutraukiant darbo santykius. Ar galiu būti tikras už tuos 4,8 tūkst. žmonių? Matyt, turiu būti tikras, kad tai, kas deklaruota, yra tiesa.

- Pakalbėkim dar apie Marių Juknevičių - jis vadovavo TIC iki birželio. Kodėl jis pasitraukė, gal žinote aplinkybes?

- Pasitraukė šalių susitarimu.

- Ar tai reiškia, kad buvo problemų?

- Ar buvo problemų, tai reikia žiūrėti iš dviejų pusių. Vienais atvejais žmogus nori ieškoti naujų galimybių, kitais atvejais išsisemia, trečiais atvejais gali būti potencialių arba galimų reputacinių interesų konfliktų, kaip ir Eglė Šimė pasitraukė dėl to, kad yra galimas interesų konfliktas.

- Jūs norite pasakyti, kad tai buvo susiję su „Alna“?

- Ne, aš to nenoriu pasakyti. Taip, jis buvo dirbęs „Alnoje“, bet nenoriu pasakyti, kad tai susiję su „Alna“.

- Kitas žmogus - Aurimas Bakas, kuris yra nepriklausomas DLC valdybos narys, tuo pačiu iki rugsėjo jis dirbo „Alnos“ grupės įmonėje, buvo „Doclogix“ valdybos pirmininkas. Tai nekėlė jums jokių įtarimų?

REKLAMA

- Ta situacija buvo deklaruota, Duomenų logistikos centras užsiima su duomenų saugojimu susijusia veikla, tai yra infrastruktūrinė IT veikla, su duomenų perdavimu - tai yra dideliais atstumais. Tai nėra įmonė, kuri būtų susijusi tiesiogiai su programinės įrangos kūrimu ar panašiai, tai nėra pagrindinė grupės veikla ir mes jau startavom su šios veiklos pardavimu.

- Tai nesvarbu. Ji yra jūsų grupės įmonė - klausimas labai konkretus - ar, jūsų požiūriu, yra normalu, kai tos įmonės valdybos narys tuo pat metu dirba jūsų rangovo valdyboje, jai vadovauja? Ar tai yra normali praktika?

- Manau, kad kandidatavimas į valdybą kaip nepriklausomam nariui ir keliami reikalavimai turėti patirties - iš kur tos patirties įgyti, jei ne iš ankstesnių darboviečių, ir plius kai tu kandidatuoji, tu nurodai, kokias tu kitas pareigas eini, tam mes turime susikūrę atrankos sistemą.

- Bet jūs neatsakote į klausimą - ar tokia praktika yra, jūsų manymu, normali?

- Aš manau, kad tai yra normalu, dalyvaujant kaip nepriklausomam nariui, deklaruoti galimus interesus, jeigu jų yra, ir atvirai pasisakyti - štai aš dirbu kitose įmonėse, bet noriu prisidėti ir prie šitos įmonės veiklos.

- Tarkime, į „Lietuvos energijos“ valdybą pretenduotų žmogus, nepriklausomas narys, kuris tuo pat metu dirba „Blue Bridge“ arba „Alnos“, arba dar kokio nors jūsų rangovo valdyboje. Tai būtų normalu, jeigu jis, žinoma, praeitų atranką?

- Manau, kad būtų normalu jam pasisakyti, kur jis dirba, o su stebėtojų taryba jau susitarti, kaip bus vengiama bet kokių galimų interesų konfliktų.

REKLAMA

- Ar tikrai būdamas stebėtojų tarybos pirmininku, jūs patvirtintumėte tokią kandidatūrą į valdybą?

- Reikėtų vertinti visas aplinkybes. Nežinau - kad ir atsisakymas eiti bet kokias kitas pareigas, tai čia teoriniai išvedžiojimai. Ir tikrai nemanau, kad verta dabar gilintis, nes mes labai giliai nueisime.

- Verta, nes jūs pateisinate, sakote, kad tai yra normalu.

- Aš sakau, kad sąžiningumas yra normalu, kad deklaruoti sąžiningai, kur esu dirbęs, yra normalu, manau, kad nenormalu uždėti žmogui žymę vien dėl to, kad jis yra kažkur dirbęs...

- Jis ne kažkur dirbęs, jis ten šiuo metu dirba.

- Taip, bet aš manau, kad sąžiningumas ir atvirumas yra normalu. Šituo aš esu tikras.

- Kokių išvadų padarėte iš tos situacijos? Ką darysite ar darote kitaip? Gal su tais žmonėms susitikote, kuriuos minėjau, ir pasikalbėjote apie būsimą darbą?

- Ne, nebuvom susitikę. Aš nežinau, ar dabar čia reikia pulti ir susitikinėti, kitas dalykas, manau, kad teisėsauga atlieka savo tyrimus, juos užbaigs ir duos išvadas, čia ir bus atsakymas tiek institucijoms, tiek visuomenei, tiek žiniasklaidai, tiek mums.

- Ar norite pasakyti, kad kol kas savo komandai kažkokių naujų nurodymų dėl galimų interesų konfliktų nedavėt?

- Natūralu, kad didesnis dėmesys tiems galimiems interesų konfliktams, ir šito klausimo viešumas davė teigiamą efektą - kiekvienas dar kartą pergalvojo, ar nėra dar kažkokių interesų konfliktų, kuriuos turėčiau deklaruoti, iš kitos pusės - prevencija dar įdėmiau turi juos vertinti. Be to, prieš paskiriant laikiną valdybą, stebėtojų taryba gavo ir specialiųjų tarnybų išvadas.

REKLAMA

- Apie kiekvieną valdybos narį, turite galvoje?

- Taip.

- Ar jūs pats dalyvausite naujos valdybos atrankoje?

- Manau, kad po to, kai bus paskelbta atranka, tada ir spręsiu. Aš dabar gal neatsakinėsiu, nenoriu atsakyti, dar neturiu matyt, sau visų atsakymų.

- Ačiū už pokalbį.

*******************

Verslo vadybą ir tarptautinį verslą studijavęs M. Keizeris „Lietuvos energijai“ ir jos valdybai laikinai vadovauja nuo rugsėjo 25-osios. Laikinoji valdyba dirbs, kol konkurso būdu bus išrinkta nauja grupės valdyba.

M.Keizeris yra dirbęs bendrovėje „Pačiolis“, Finansų ir Susisiekimo ministerijose, Centrinėje projektų valdymo agentūroje, vadovavo įmonei „SF patarėjas“, karjerą „Lietuvos energijos“ grupėje pradėjo nuo Visagino atominės elektrinės, o nuo 2013 metų dirba grupės valdyboje ir jos strategijos ir plėtros direktoriumi.

Be „Lietuvos energijos“, jis taip pat dirba Duomenų logistikos centro valdyboje, vadovauja „Elektros tinklo paslaugų“ ir „Energijos tiekimo“ valdyboms.

Šešerius metus „Lietuvos energijai“ vadovavęs D. Misiūnas apie savo pasitraukimą pranešė rugsėjo pradžioje. Tai jis padarė netrukus po to, kai Specialiųjų tyrimo tarnyba (STT) pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo, atskleidžiant Finansų ministerijai pateiktą įslaptintą informaciją apie vieną iš kandidatų į „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą.

 

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
bankai miesteliuose (nuotr. Raimundo Maslausko)
Lietuvos bankas ieško būdų, kaip pažaboti į neregėtas aukštumas šoktelėjusias būsto paskolų palūkanas. Pasak centrinio banko vadovo Vito Vasiliausko, būtina didinti ...
Alkoholis (nuotr. stop kadras)
Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė stipraus alkoholio, benzino, dyzelino, įskaitant skirtą žemdirbiams, akcizų didinimui. Pastarasis didės simboliškai – keturiais ...
„Naujojo teatro“ įkūrėja Svetlana Šulc. Ingos Dingos nuotr.
Kai Svetlana Šulc prarado didžiąją dalį regėjimo, ji turėjo išeiti iš mėgstamo darbo ir iš esmės pakeisti savo gyvenimą. Tuomet jai kilo idėja steigti teatrą, kuriame galėtų ...
Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)
Vidutinės gyventojų darbo pajamos per metus padidėjo 9,5 proc. ir trečiąjį ketvirtį siekė 1 277 eurus neatskaičius mokesčių. Tokias ir didesnes pajamas uždirba kas trečias ...
Seimo posėdis  (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Valdančiųjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis žada, kad senatvės pensijos nuo kitų metų didės maksimaliai. Jo teigimu, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų