Ruošiasi scenarijui, jei mokyklose užfiksuos Covid-19 atvejų: kaip reikės elgtis?

Moksleiviams rengiantis nuo kitos savaitės grįžti į klases, ministerijos rengia planus, kaip mokyklos turės reaguoti į Covid-19 atvejus savo viduje. Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ramina, kad tokiu atveju mokyklos nebūtų uždaromos, užtektų izoliuoti pavienes klases.

Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą Covid-19 ligą, apie tai nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. 

Mokyklos vadovas privalės bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatomas koronavirusas, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu.

Mokyklų neuždarinės

Epidemiologas, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius nurodo, kad, ruošiantis galimiems Covid-19 atvejams mokyklose, pirmiausiai siekiama reguliuoti mokinių srautus.

„Tai yra pamokos vienoje klasėje, pertraukos ne vienu metu, maitinimas ne vienu metu, atskirose zonose, atskiri įėjimas. Svarbu, kad kuo mažiau kontakto būtų tarpusavyje tiek vaikų, tiek pedagogų“, – antradienį švietimo konferencijoje „Investicijos į švietimą ir inovacijos: telkiančios, skatinančios, įgalinančios“ kalbėjo A. Ščeponavičius.

Jo teigimu, srautų kontrolė leistų užtikrinti, kad vienoje šalies mokyklų užfiksavus užsikrėtimą, nebūtų būtina jos uždaryti.

„Jeigu įvyktų tokia nelaimė, kad įvyktų protrūkis mokykloje, nereiktų visos mokyklos uždaryti, o būtų galima karantinuoti vieną ar dvi klases. Srautų valdymas tam yra vienas iš svarbiausių būdų pasiekti“, – sakė A. Ščeponavičius.

Jam antrino ir švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

„Gebėjimas laikytis šių reikalavimų sudarys prielaidas, jeigu atsitiktų tokia situacija, kad atsiranda užkratas, neuždaryti visos mokyklos, bet laikinai pereiti į nuotolinį ar izoliacijos laikotarpį tik klasei ar kelioms klasėms, tam srautui, kuris turėjo kontaktų“, – žurnalistams kalbėjo A. Monkevičius.

REKLAMA

Stebės mokinių ir pedagogų sveikatą

Taip pat mokyklos privalės užtikrinti sergančiųjų kontrolę, stebėti, ar mokiniams ir pedagogams pasireiškia Covid-19 simptomai.

„Tai stebėjimas mokinių, pedagogų sveikatos. Jeigu pastebima, kad yra kažkokie simptomai... Atkreipkite dėmesį, kad sloga nėra simptomas. Simptomai yra kosulys, temperatūra, sloga gali būti, bet tai tikrai nėra simptomas. Jeigu pastebimi simptomai, reikia izoliuoti vaiką, iškviesti tėvus ir palydėti iš mokyklos į sveikatos įstaigą“, – pažymėjo A. Ščeponavičius.

Jis akcentavo, kad mokyklos turi užtikrinti, jog mokyklos bendruomenėje būtų taikoma rankų, čiaudėjimo higiena.

Mokyklos turi būti pasiruošusios

Tuo metu A. Monkevičius akcentuoja, kad švietimo įstaigos turėtų būti pasirengusios komunikuoti apie Covid-19 atvejus savo viduje.

„Niekas nuo mūsų nenuims atsakomybės stengtis visomis jėgomis, kiek galime, sumažinti užkrato riziką. Jeigu galime išvengti užkrato, tai bus šaunu, bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Labai svarbu greta techninių dalykų <...> paprastas dalykas – komunikacija, komunikacijos planas. 

Jeigu atsiranda užkratas, tikrai mokykla nebus palikta, tai yra nustatyta. Jeigu atsiras užkratas, įsijungia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, ministerija, operacijų vadovas ir mes ateiname į talką. Bet svarbu, kad steigėjas galvotų, kaip valdyti situaciją, kad užkratas neplistų“, – sakė A. Monkevičius.

Kaukės nebus privalomos

Tiesa, moksleiviai ir mokytojai pamokų metų neprivalės dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, jeigu pamokose pavyks išlaikyti saugų atstumą. Tačiau, jeigu mokykloje nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo tarp mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų, kaukės rekomenduojamos.

„Tokio reikalavimo nėra, pamokų metu mokiniams nereikia dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Tačiau, jeigu mokykloje dėl pastato specifikos neįmanoma užtikrinti minimalaus mokinių kontakto iš skirtingų klasių, tuomet kaukių dėvėjimas mokiniams gali būti viena iš pagrindinių priemonių pertraukų metu, renginiuose ar judant koridoriais.

REKLAMA

Mokytojai, jeigu pamokų metu gali išlaikyti bent 2 metrų atstumą, dirbdami prie lentos, gali dirbti ir be apsaugos priemonių. Tačiau, jeigu jie pamokos metu dirbs prie mokinių, vaikščios tarp jų, tokiu atveju reikės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones“, – žurnalistams antradienį kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė.

Grįš į klases

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. ugdymas vyks įprastu būdu – mokyklų patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo sąlygų. Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas. 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.

Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Jeigu mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti vieną konkrečią klasę, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų, gamtos mokslų dalykus. Kitose klasėse greta turėtų taip pat mokytis bendraamžiai, kad būtų galima išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Jei ugdymui naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

REKLAMA

Mokykloje bus būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku, pvz., pamokų pradžios laikas 5 klasių mokiniams galėtų būti 9 val., 6 klasių – 8 val. Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. 

Rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės, o pietų pertraukai skirti ilgesnį laiką. Patariama kai kurių dalykų pamokas vesti lauke, jeigu tinkama mokyklos aplinka, oro temperatūra. Mokiniams bus būtinai teikiama švietimo ir mokymosi pagalba, konsultacijos galės būti organizuojamos ir nuotoliniu būdu.

Maitinimas. Mokiniai pavalgyti galės klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams. Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti. 

Mokinių vežiojimas. Mokiniai, kurie į mokyklas atvažiuoja ir grįžta mokykliniais autobusais, turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Visi turi dėvėti kaukes, išskyrus tuos, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis ir kaukės dėvėti neįmanoma. Autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Mokiniai, važinėjantys maršrutiniais autobusais, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, kaip ir kiti keleiviai.

REKLAMA

Neformalusis vaikų švietimas. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės vykti laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. Tėvai ar kiti suaugusieji asmenys, kurie nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, uždarose patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

Koronoviruso atvejis mokykloje. Jeigu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdamas privalės informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vadovas privalės bendradarbiauti su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija. Jei mokyklos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, mokyklos mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Bendruosiuose ugdymo planuose taip pat numatyta, kad nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali viršyti 2 valandų. 


Rašyti komentarą...
N
Nuomone2
2020-08-26 08:20:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
Jokios logikos taip elgtis. Ant tiek atmestinai. Gal jie vaikų neturi. Db valstybė su visais savo nukvakusiais ministrais
Atsakyti
0

*
******
2020-08-26 10:33:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
Kai mano vaikas susirgs ir užkrės manę turinčią lėtinių plaučių ligu, man bus vienodai nuo ko užsikrėtė. Tai reiškia, kad sėdėsim izoliuoti namie mėnesį, ir dar neaišku kaip baigtusi mano mamai sergančiai onkologine liga, kuri gyvena kartu su mumis. Reiškia, aš ligoninėj, mano mama taip pat ligoninėj. Namie vieni nepilnamečiai vaikai. Mano šeimai tai būtų krachas. Dabar vyksta kontaktų gaudymas, bet vistiek visų nesugaudo. Reikia absoliučios prevencijos
Atsakyti
0

T
Taip taip
2020-08-26 08:21:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
Ta pačia diena užfiksuoti galima būtų, ne būkim naivus. Ir kas?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų