REKLAMA

naujienų portalas tv3.lt

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Pastaruoju metu Lietuvą krėtė ne vienas su aplinkosauga susijęs skandalas – nuo Alytaus gaisro ir „Grigeo Klaipėda“ vamzdžio iki Punios šilo kirtimo ar medžioklės lankais leidimo. Dėl to nenuostabu, kad dauguma partijų aplinkosaugą išskyrė kaip vieną svarbiausių sričių savo rinkiminėse programose. O jose – plati pasiūlymų paletė: nuo miškų sodinimo, pinigų renovacijai iki... medžioklės Latvijoje ribojimo.

Pastaruoju metu Lietuvą krėtė ne vienas su aplinkosauga susijęs skandalas – nuo Alytaus gaisro ir „Grigeo Klaipėda“ vamzdžio iki Punios šilo kirtimo ar medžioklės lankais leidimo. Dėl to nenuostabu, kad dauguma partijų aplinkosaugą išskyrė kaip vieną svarbiausių sričių savo rinkiminėse programose. O jose – plati pasiūlymų paletė: nuo miškų sodinimo, pinigų renovacijai iki... medžioklės Latvijoje ribojimo.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt kviečia susipažinti su partijų programiniais pasiūlymais Seimo rinkimuose. Šįkart – aplinkosaugos srityje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

Valdantieji savo programos nėra paskelbę. Kaip teigė valstiečių kandidatas ir Vyriausybės vicekancleris Lukas Savickas, LVŽS programa remsis trimis Vyriausybės priimtais strateginės reikšmės dokumentais – 2021–2030 metų nacionalinės pažangos planu, Lietuvos ateities DNR planu ir Nacionalinės energetikos ir klimato srities veiksmų planu.

Vienu svarbiausių aplinkosaugos srities dokumentų esantis Nacionalinės energetikos ir klimato srities veiksmų planas numato penkias svarbiausias kryptys, kuriomis siekiama mažinti poveikį klimatui: priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas, energijos vidaus rinkos vystymas, mokslinių tyrimų plėtra bei inovacijų kūrimas.

REKLAMA
REKLAMA

Iki 2030 m. Lietuva turi pasiekti, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos sumažėtų 9 proc., bent pusantro karto sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, iki 45 proc. padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį visoje energetikoje.

REKLAMA

Transporto srityje žadama skatinti elektromobilius, elektrifikuoti geležinkelius, įvesti automobilių taršos mokestį, įgyvendinti elektroninę rinkliavą krovinių vežėjams.

Žemės ūkyje planuojama mažinti mineralinių trąšų naudojimą, skatinti biodujų gamybą, mažinti kuro suvartojimą ir skatinti ekologinį ūkininkavimą.

Taip pat plane numatyta taršias technologijas keisti mažiau taršiomis ir diegti modernias technologijas.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

Konservatoriai savo programoje išskyrė šešis punktus, kurie, partijos teigimu, padės, kad „Lietuva taptų lydere įgyvendinant žaliąją darbotvarkę ir pereiti prie tausojančio vartojimo, atsakingo verslo modelio, didesnio aplinkos priežiūros efektyvumo ir skaidrumo“.

REKLAMA
REKLAMA

TS-LKD sieks stiprinti visuomenes galimybes dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.

Konservatoriai žada stiprinti ir Aplinkos apsaugos departamentą, užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. Partijos programoje taip pat žadama stiprinti įmonių patikrą. Tam TS-LKD žada pasitelkti ir neetatinius aplinkosaugos inspektorius.

„Sudarysime teisines prielaidas ir formuosime kultūrą, kad ūkio subjektą tikrinantis inspektorius pirmiausia taikytų prevencines priemones, kai nesiimama veiksmų pašalinti pažeidimų – baudos bus neišvengiamos. Aplinkai padaryta žala bus atlyginama privalomomis padarytos žalos atkūrimo ar lygiavertėmis priemonėmis“, – rašoma konservatorių programoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

TS-LKD sieks pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl miškų politikos, kuriame būtų siekiama suderinti ekonominius ir ekologinius prioritetus. Konservatoriai taip pat nori, kad valstybė išpirktų ekologiniu požiūriu svarbiausius miško plotus iš privačių savininkų, kuriems miškininkystės apribojimai nebūtų priimtini.

Konservatoriai žada gerinti vidaus vandenų kokybę, gausinti žuvų išteklius. Partija taip pat žada skatinti žiedinę ekonomiką, didinti žaliuosius viešuosius pirkimus. Konservatoriai tikina, kad plės ir užstato sistema, taromatai priims papildomas pakuotes.

REKLAMA

Jei būtų išrinkti į valdžią, konservatoriai, kartu su savivaldybėmis, miestuose įdiegtų integruotą visų transporto rūšių elektroninį bilietą, skatintų elektra varomą viešąjį transportą, elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrą.

TS-LKD išsikėlė keturis tikslus, kurių tikisi pasiekti iki 2025 metų: ne mažiau 60 proc. perdirbtų komunalinių atliekų (šiuo metu – 52,6 proc.); dvigubai didesnis nekertamų (brandžių) miškų plotas (šiandien – 15 tūkst. hektarų); ne mažiau kaip 85 proc. vandens telkinių bus geros būklės (šiandien – 53 proc.); pagal ekologinių inovacijų indeksą Lietuvos rezultatas pasieks 125 balus (dabar 89 balai).

REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

Socialdemokratai žada daugiau ekologiško transporto šalies miestuose. Partijos programoje įrašytas tikslas mažinti tranzitinį transportą miestų centruose, skatinti ekologiško transporto plėtrą, dviračių takų atnaujinimus. Socialdemokratai žada plėsti ir elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrą. LSDP svarsto statyti ir mažųjų miestų metro tinklus.

Kad iš automobilių žmonės persėstų į viešąjį transportą, socialdemokratai žada gerinti geležinkelių infrastruktūrą, kelionės traukiniais taptų greitesnės, taip pat žadama sukurti vieną bilietą visoms transporto rūšims.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LSDP taip pat žada sodinti miškus – iki 2030 m. padidins šalies miškingumą iki 44 proc. šalies teritorijos (šiuo metu apie 34 proc.). Socialdemokratai žada riboti plynus kirtimus saugomose teritorijose. Partija dėmesį žada skirti ir žvejybai.

„Skatinsime mėgėjišką žūklę ir sieksime, kad vertingų žuvų migracijos metu verslinė žvejyba Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje būtų ribojama arba stabdoma, kad nedarytų žalos migruojančioms rūšims“, – rašoma partijos programoje.

REKLAMA

Socialdemokratai tikina, kad ilgainiui teks atsisakyti iškastinio kuro ir pirmenybę teikti atsinaujinantiems šaltiniams, tokiems kaip saulė, vėjas ir vanduo.

„Skatintina mažosios žaliosios energetikos plėtra. Taip pat – biomasės kogeneracinių jėgainių vystymas, atsižvelgiant į miškų, sveikatos apsaugos ir miesto ekologijos prioritetus. Parengsime ir įgyvendinsime vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūros šelfe planą, garantuosime skaidrią ir atvirą konkurenciją šiame sektoriuje. Skatinsime biodujų jėgainių tolesnę plėtrą, ypač tenkinant vietinius ūkininkų ir kaimo bendruomenių elektros energijos poreikius“, – prioritetus žaliosios energetikos srityje išskiria socialdemokratai.

REKLAMA

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

Liberalų sąjūdis savo programoje išsikėlė dešimt pagrindinių siekių aplinkosaugos srityje. Pirmuoju liberalai žada maudynes Kuršių mariose iki 2025 m., pasak jų, jiems pavyks sukontroliuoti žemės ūkio, nuotekų ir Rytų kaimynų taršą Lietuvos vidaus vandenyse.

Kiekvienam lietuviui liberalai žada sukurti galimybę tapti klimatui neutraliu piliečiu. Miško sodinimo srityje Liberalų sąjūdžio užmojis kiek mažesnis nei socialdemokratų – miškingumą žadama padidinti iki 35 proc.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Liberalai žada statyti ir naujus atliekų perdirbimo fabrikus, bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje sukurti 50 tūkst. darbo vietų.

LRLS žada ir naują ministeriją – Darnaus vystymosi ministeriją. Tačiau ar tai pervadinta Aplinkos ministerija, ar sujungtos kelios ministerijos, ar visiškai nauja institucija, liberalai savo programoje nutyli.

„Klampią biurokratiją ir šešėlį statyboje, projektavime pakeisime inovacijomis ir skaitmenizavimu. Atnaujinsime mūsų miestus ir miestelius – renovaciją ir rekonstrukciją paversime sklandžiu procesu gyventojams ir statybininkams. Paversime gyventojus savo namų ir bendruomenių tikraisiais savininkais, išplėsdami bendrijų ir gyventojų teises“, – žada liberalai.

REKLAMA

Partija „Laisvė ir teisingumas“ (PLT)

„Trijų muškietininkų“ partija praminta politinė jėga didelį dėmesį žada skirti būsto renovacijai ir iš COVID-19 skiriamos ekonomikos gaivinimo programos 500 mln. eurų skirti renovacijai. Patekusi į valdžią, „Laisvė ir teisingumas“ žada savo veiksmuose remtis atsakinga ir tvaria gamtonaudos ir gamtosaugos politika.

„Asmens sveikatos požiūriu didžiausią dėmesį kreipsime visokeriopam taršos mažinimui, išmetamų teršalų kontrolei transporte ir žemės ūkyje, skatinsime namų ūkius persitvarkyti į mažiau teršiančių technologijų naudojimą. Skatinsime platų naujos kartos transporto priemonių bei būtinos infrastruktūros įsigijimą ir diegimą“, – rašoma PLT programoje.

REKLAMA

Partija žada, kad pramonės ir komunalinės įmonės bus skatinamos atsakingai tvarkyti teršiančias nuotekas, o gyventojams bus siūloma kofinansavimo mechanizmus. PLT tvirtina, kad gėlo vandens resursų panaudojimo svarba keičiantis klimatui ateityje tik augs.

„Laisvė ir teisingumas“ žada prisidėti prie kovos su klimato kaita, tačiau tiek, kiek tai nesikerta su ekonomine gerove.

„Naudojamos priemonės niekaip neturi mažinti žmonių gyvenimo kokybės ir gerbūvio. Žalioji ekonomika turi nežeminti gyventojų pragyvenimo lygio, prisidėti prie visuomenės gerovės“, – rašoma PLT programoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Laisvės ir teisingumo“, atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas turi tapti ne tik aplinkos švarinimo, bet ir daugkartinio resursų panaudojimo instrumentu.

„Atsakingos ir tvarios gamtonaudos principai turi būti diegiami rūpinantis gyvąja gamta, miškais, vandenimis. Šiais principais remdamiesi formuosime gamtosaugos bei gamtinių resursų tausojamo naudojimo politiką“, – žada partija.

Laisvės partija

Laisvės partija žada skatinti pereiti prie ekologinio ūkininkavimo, auginti tinkamiausias vietovei kultūras ir įsivesti trinarę sėjomainą, taip pat žadama skatinti viešojo transporto naudojimą ir teisingą atliekų apmokestinimo sistemą. Partija žada palaikyti kainas, kurios atspindėtų principą „teršėjas moka“, skatins žaliuosius viešuosius pirkimus.

Laisvės partija žada skatinti žiedinę ekonomiką, organizuoti mokymus ir paramą žiedinės ekonomikos verslui, mažinti PVM mokestį žiedinės ekonomikos įmonėms, kurios ženkliai prisideda prie teršiančių emisijų mažinimo.

Partijos programoje žadama praplėsti ir užstato sistemą, pasak Laisvės partijos, ji galėtų priimti ir kitas plastiko, stiklo, metalo pakuotes, tekstilę, padangas, mašinų alyvą. Taip pat žadama mokestinė lengvata tiems, kurie nuspręstų buitinę techniką ne išmesti, o taisyti.

REKLAMA

Laisvės partija sieks skaitmenizuoti aplinkos apsaugą. Tarp pasiūlymų – miškų kirtimo stebėjimas su dronais.

Siekdama sumažinti korupcijos ir kitas kylančias rizikas, Laisvės partija siūlo įdiegti automatinius nuotekų kontrolės daviklius.

„Įmonėse, kurių veikloje numatytos pramoninės nuotekos, projektuojant turi būti įrengiami nuotekų koncentracijų davikliai, kurie automatiškai perduodami kontroliuojančioms institucijos. Taip būtų užtikrinama pramoninių įrenginių, kuriuose susidaro nuotekos, kontrolė realiu laiku“, – rašoma programoje.

Kaip ir Liberalų sąjūdis, taip ir Laisvės partija sieks šalies miškingumą pakelti iki 35 proc. Partija didelį dėmesį skirs ir medžioklei, tačiau ne tik mūsų šalyje, bet ir kaimyninėje Latvijoje.

„Lietuvoje lūšys yra saugomos, o Latvijos teritorijoje – medžiojamos. Lūšys perėjusios Lietuvos teritoriją gali būti sumedžiotos Latvijoje, todėl bendradarbiaudami su Latvija sieksime, kad būtų įsteigta buferinė pasienio su Lietuvos teritorija zona, kurioje neleidžiama lūšių medžioklė“, – rašoma partijos programoje.

Darbo partija

Viktoro Uspaskicho vadovaujamos politinės jėgos programoje rašoma, kad aplinkosauga taps Vyriausybės prioritetu.

Darbiečiai žada prioritetą teikti ekologiško transporto plėtrai. Darbo partija skatins aplinkos neteršiančių priemonių naudojimą miestuose, valstybinio bei viešojo sektoriaus automobilius darbiečiai palaipsniui pakeis elektra varomu transportu.

REKLAMA

Darbo partija, būdama valdžioje, žada finansinėmis priemonėmis skatinti gyventojus įsigyti elektromobilius, plės jų įkrovimo stotelių tinklą, didelį dėmesį žada skirti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtimui.

Darbiečiai žada kovoti su klimato kaita ir oro tarša, diegs išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio mažinimo technologijas.

Daug dėmesio darbiečiai žada skirti renovacijai. Partija planuoja sukurti valstybinį būsto renovacijos fondą, kuris padengtų 100 procentų renovacijos sąnaudų, kompensuojamų iš gyventojų už šildymą sutaupytų lėšų bei, darbiečių žodžiais, „nukeltų nuo žmonių pečių būtinybę bendrauti su bankais, imant paskolas būsto renovacijai“.

Prieš atliekant renovaciją, pasak darbiečių, bus apskaičiuojami renovacijos kaštai, jei jie sieks virš 70 proc. esamos namo vertės, gyventojams sutikus, politikai siūlys nugriauti energetiškai neefektyvius pastatus ir sukurs specialų gyvenamojo fondo rezervą gyventojams, iškart spręsti naujo gyvenamojo būsto įsigijimą.

Taip pat Darbo partija pasižada nuolat visuomenę informuoti apie aplinkos būklę.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)

Socialdarbiečiai savo rinkiminės programos internete nėra paskelbę, tad žiūrime, ką partija siūlo savo partijos programoje.

REKLAMA

LSDDP žada skatinti žaliosiomis investicijomis paremtą socialinę ekonominę plėtrą ir atsinaujinančios vėjo ar saulės energijos kūrimą, ragins tausoti aplinką, gamtos vertybes. Programoje numatyta skatinti kurti stiprias ir savarankiškas socialines bendruomenes, puoselėti jų veiklą, kurti saugią, sveiką ir tvarią aplinką, kad bendruomenės tvarkytųsi pačios, o žaliųjų technologijų diegimas bendruomenėse ar jų ūkiuose taptų prioritetu.

Kaip ir daugelis, socialdarbieičiai sieks plėsti miškus – juos naujai sodinti ir atsodinti, didinti medienos tūrį vienam hektarui, „nes miškai – tai pagrindinė gyvosios gamtos buveinė ir ekologinės pusiausvyros veiksnys“. LSDDP žada skatinti gamybą be atliekų ir žiedinę ekonomiką.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

Lenkų rinkimų akcija siūlo mažinti Lietuvos gyventojų mokamus atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo mokesčius ir apmokestinti didžiuosius mažmeninės prekybos centrus, kurių pajamos viršija 45 tūkst. eurų per mėnesį.

„Šio mokesčio dalį būtų tikslinga skirti savivaldybėms, kurios šiomis lėšomis galėtų iš dalies padengti atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo išlaidas“, – rašoma programoje.

Lenkai rems žaliosios ekonomikos pagrindų kūrimą, kurią jie vertina „kaip ekonominės ir socialinės plėtros impulsą“.

REKLAMA

„Tai siūlome daryti įgyvendinant atsinaujinančios ir alternatyviosios energetikos plėtros programas, ypatingą dėmesį skiriant paramai efektyviai energiją naudojančiai pramonei ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios pramonei. Remsime ekologinio mąstymo propagavimą nuo pat vaikų darželio. Siūlome taikyti mokestines lengvatas ekologiškiems produktams“, – tvirtina LLRA-KŠS.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 d.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų