LGBT santuokos, abortų draudimas, privalomi skiepai – ką draus, o ką leis partijos po rinkimų

Piliečių laisvės, teisės, prievolės bei draudimai – bene labiausiai viešai aptarinėjami klausimai partijų rinkimų programose. Įvairios gyventojų grupės baiminasi drakoniškų draudimų, apribojančių jų laisves, ir tikisi sulaukti daugiau teisių ir laisvių. Ir kol vienos partijos grūmoja pirštu, sakydamos, kad skiepai ar kūno kultūros pamokos bus privalomos, kitos atleidžia vadeles ir žada įteisinti tos pačios lyties asmenų šeimas, kartais net santuokas ar galimybę įsivaikinti vaikus.

Gyventojų apklausos rodo, kad į Seimą po rinkimų gali patekti mažiausia keturios partijos, tokios kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos socialdemokratų partija ir Darbo partija.

Toliau reitinguose rikiuojasi tokios politinės jėgos (jų pozicijos nuolat svyruoja): partija „Laisvė ir teisingumas“, Liberalų sąjūdis, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija ir Laisvės partija, Centro partija–tautininkai.

Portalas tv3.lt kviečia susipažinti su dalies Seimo rinkimuose dalyvausiančių partijų programose aprašytais laisvėmis bei draudimais Lietuvos gyventojams.

Laisvės partija

Vienareikšmiškai daugiausiai laisvių ir leidimų savo programoje numatanti partija – Laisvės partija. Partija žada įteisinti civilinę partnerystę, kad įstatymais būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Be to, žadama inicijuoti Konstitucijos pataisą, kad tos pačios lyties šeimos galėtų sudaryti civilinę santuoką.

Laisvės partija žada užtikrinti, kad „LGBT asmenų žmogaus teisės būtų pilnai apsaugotos visose gyvenimo srityse“. Partija žada keisti įvaikinimą ir globą reguliuojančius įstatymus, užtikrindami LGBT asmenims teisę įsivaikinti arba globoti vaikus.

Taip pat partija žada keisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą, ribojančią LGBT asmenų saviraiškos laisvę. 

REKLAMA

Papildomai žadama užtikrinti, kad „translyčių asmenų teisės būtų pripažįstamos kaip žmogaus teisės ir tinkamai apsaugotos“. Šiuo klausimu ketinama priimti Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą, kuriuo bus nustatyti lytinės tapatybės pripažinimo kriterijai, pripažinimo tvarka ir teisinės pasekmės.

Be to, partija žada inicijuoti medicininio lyties keitimo procedūros aprašo parengimą bei papildyti Lygių galimybių įstatymą, numatant lytinę tapatybę kaip vieną iš draudžiamos diskriminacijos pagrindų.

Tuo metu Baudžiamąjį kodeksą Laisvės partija žada pildyti neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų lytinės tapatybės pagrindu draudimu.

Tarp kitų partijos žadamų leidimų – asmenvardžių rašymas dokumentuose lotyniškais rašmenimis, kokybiškas ir prieinamas švietimas ir gimtąja, ir valstybine kalbomis, lengvesnis užsieniečių įdarbinimas ir apgyvendinimas Lietuvoje, teisė dirbti prieglobsčio prašytojams, kokybiškesnė pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracija.

Taip pat Laisvės partija žada tobulinti nacionalinę romų integracijos programą ir padaryti ją privalomu, o ne rekomendacinio pobūdžio dokumentu.

Partija žada ginti moterų teisę į nėštumo nutraukimą, parengti ir priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą, sukursiantį reikiamą teisinę bazę reprodukcinės sveikatos problemoms spręsti, didinti kontraceptinių priemonių prieinamumą, užtikrinti lytinį švietimą mokyklose, keisti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatas.

Savo programoje Laisvės partija numato panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija. Taip pat žadama plėtoti visuomenės diskusiją apie įstatymą, legalizuojantį ir reguliuojantį sekso paslaugų teikimą ir sekso paslaugų teikėjų teises bei garantijas.

Galiausiai žadama panaikinti baudžiamąją atsakomybę už narkotinių medžiagų įsigijimą ir jų laikymą be tikslo jas platinti bei administracinę atsakomybę už narkotinių medžiagų vartojimą. Ketinama sumažinti bausmes už disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų su tikslu jas platinti.

REKLAMA

Taip pat žadama įteisinti ir reguliuoti kanapių vartojimą, nustatyti griežtą kanapių pardavimo ir platinimo tvarką, užtikrindami, kad kanapės nebūtų prieinamos nepilnamečiams.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

Tuo metu LLRA-KŠS ketina „ryžtingai priešintis bandymui sukelti Lietuvoje kultūrinę revoliuciją ant neomarksizmo pamatų“. Čia partija turi omenyje neleisianti „peržiūrėti santuokos kaip moters ir vyro sąjungos apibūdinimo, taip pat neleisime Lietuvos mokyklose propaguoti gender ideologijos. Vaikai turi būti auklėjami laikantis jų tėvų pasaulėžiūros“.

Dar vienas partijos ketinamas įgyvendinti apribojimas – abortų draudimas. „Kovojome ir kovosime už tai, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, ypatingai negimusių vaikų gyvybė sulauktų mūsų šalyje tinkamos teisinės apsaugos“, – rašoma partijos programoje.

Kad būtų, kaip jie teigia, užtikrinamos tautinių mažumų teisės, „lenkai“ siūlo „vadovautis Europos regioninių ir mažumų kalbų chartija, kuri turėtų tapti Lietuvos teisės sudėtine dalimi. Visi Lietuvos gyventojai turi būti susivieniję įvairovėje“.

Partija savo programoje pasisako už tai, kad tautinės mažumos turėtų besąlyginę teisę „laisvai, vieniems ar su kitais, reikšti, saugoti ir puoselėti savo tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą“.

LLRA-KŠS pažymi, kad „tarptautiniai standartai numato, kad nurodytiems asmenims privaloma užtikrinti, kad jie laisvai, privačiai ir viešai, galėtų vartoti savo mažumos kalbą bei savo pavardę ir vardą vartoti mažumos kalba“. Tačiau pati partija savo programoje nekonkretizuoja ketinanti siekti, kad asmenų vardus ir pavardes asmens dokumentuose būtų galima rašyti lotyniškomis raidėmis.

Galiausiai „lenkai“ ketina drausti importuoti į Lietuvą komunalines atliekas, didinti baudas už tyčinį gamtos teršimą, nežmogišką elgesį su gyvūnais ir sukeltą miško gaisrą.

Darbo partija

Savo rinkimų programoje Darbo partija akcentuoja ketinanti siekti privalomo dalyvavimo rinkimuose. Tarp kitų privalomų veiklų – ne mažiau kaip valandą per dieną trunkanti privaloma fizinė veikla darželinukams ir visų klasių moksleiviams.

REKLAMA

Dar Darbo partija ketina griežtinti atsakomybę už aplinkos teršimą ir įteisinti sprendimų priėmimą ir elektroniniu būdu.

Galiausiai „darbiečiai“ savo programoje rašo: „remsime žmonių laisvę ir galimybę ginti savo dvasines vertybes“. 

Laimei, šią teisę ir laisvę Lietuvos piliečiams jau garantuoja Konstitucijos 26 straipsnis, kuriame rašoma: „Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo“.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

„Laisvė ir teisingumas“ savo programoje numato porą privalomų dalykų. Tarp jų – trys per savaitę privalomos fizinio lavinimo pamokos moksleiviams. Taip pat, kaip rašo partija, „būtinumas skiepytis“ visiems.

Kalbėdama apie leidimus, partija nėra visiškai konkreti. Programoje rašoma, kad „Lietuvoje per daug kriminalizuotų veikų, lyginant su kitomis valstybėmis, todėl ir kalinių Europoje nepateisinamai daug“. Dėl šios priežasties, kaip teigia partija, „reikia revizuoti Baudžiamąjį kodeksą, atitinkamas veikas dekriminalizuoti“.

Vis dėlto minimos „atitinkamos veikos“ nėra detalizuojamos. Tiesa, viename savo reklaminių klipų „Laisvė ir teisingumas“ teigė pasisakanti už „baudžiamosios atsakomybės keitimą į administracines nuobaudas, kai asmuo naudoja kanapės produktus tik savo asmeniniams tikslams“. 

Partija nesutinka, kad kanapės Lietuvoje būtų legalizuotos, tačiau palaiko kanapių vartojimą tik pramoniniais ir medicininiais tikslais.

Ir nors apie tai nė žodžiu neužsimenama partijos programoje, vienoje spaudos konferencijų Artūras Zuokas sakė: „sutinkame ir sieksime, kad įstatyme būtų įteisinta partnerystė ir tarp vienos lyties asmenų. Šitų grupių priešinti negalime“. Santuokos galimybę tos pačios lyties asmenims „Laisvė ir teisingumas“ kategoriškai atmeta.

REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partija

Savo šiųmetėje rinkimų programoje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) numatė nemažai įvairių leidimų. Tarp jų – abortai, arba, kaip partija tai vadina, – įstatymais įtvirtinamos moterų reprodukcinės teisės.

LSDP žada vykdyti europinius įsipareigojimus ir teisiškai reglamentuoti dar 2001 m. Civiliniame kodekse numatytą galimybę translyčiams asmenims pakeisti savo lytį ir teisinį lyties pripažinimą.

Taip pat partija žada priimti partnerystės įstatymą, kuris leistų tos pačios lyties asmenims įteisinti savo šeimyninius santykius.

Galiausiai tarp partijos numatomų leidimų – pažadas priimti Vardų ir pavardžių įstatymą, kuris, „esant pagrįstam poreikiui, leistų vardą ar pavardę įrašyti pagal atitinkamos kalbos taisykles“.

Liberalų sąjūdis

Savo programoje Liberalų sąjūdis numato tik vieną privalomą dalyką – naminių augintinių ženklinimą ir registraciją.

Partija žada įteisinti „lyčiai neutralios partnerystės teisinius santykius“, taip pat ir dvigubą pilietybę. Liberalų sąjūdis ketina įteisinti, kad „gausiai gyvenamose tautinių bendrijų̨ vietovėse įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais vietovardžiai ir gatvių̨ pavadinimai galėtų būti dvikalbiai“.

Taip pat žadama įteisinti, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasirinkimu ir įstatymų numatyta tvarka, asmens tapatybės dokumentuose jo vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis.

Galiausiai Liberalų sąjūdis žada atšaukti privalomą mediaciją skyrybų bylose, kuri įsigaliojo nuo šių metų sausio 1-osios.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Pristačiusi savo 2016 m. rinkimų programą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) netruko užsitikrinti „draudikų“ etiketę. Garsiai kalbėta apie alkoholio reklamos draudimą ir prekybos alkoholiu apribojimą. 

Taip pat karštai diskutuota apie griežtesnes bausmes už marihuanos laikymą, draudimą rūkyti prie ligoninių, mokyklų, darželių, Seimo, savo namų balkonuose. Nemažai išdiskutuotas noras įvesti cukraus mokestį, riboti azartinių lošimų reklamą, drausti vaikišką šampaną ir vaistinių reklamą.

REKLAMA

Galbūt pasimokiusi iš praeities klaidų, nes partijos programa buvo taip plačiai išdiskutuota ir kritikuota, LVŽS šiemet nusprendė nepristatyti savo programos. Kaip teigė partijos lyderis Ramūnas Karbauskis – valstiečiai vykdys savo pradėtą politiką.

Jei laimės rinkimus, partija ketina vadovautis  2021–2030 m. Nacionaliniu pažangos planu, kurį rengė ministerijos.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos programoje numatomas vienintelis draudimas, kurį labiau derėtų laikyti apribojimu. Partijos programoje rašoma: „apribosime nuteistų už korupcinius nusikaltimus asmenų galimybes eiti aukštas renkamas ir skiriamas politines pareigas“.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.


Rašyti komentarą...
L
LIETUVA
2020-09-15 05:32:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
P E D O S E K S U A L I Z M U I
N E ! ! !
Atsakyti
-8

Šiaip
2020-09-15 08:47:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
Gėjams reikia vaikų, dėl to bus draudžiami abortai?
Atsakyti
-5

x
xxL
2020-09-15 09:13:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
O zoofilų santuokas taip pat leis? Tai bent būtų LGBT-ZOO paradas....
Atsakyti
-3

SKAITYTI KOMENTARUS (37)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų