Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Nei milijonai, nei pažintis su Algirdu Brazausku neišgelbėjo Gedemino Kiesaus nuo nužudymo. Sužvėrėję banditai nužudė ir jį, ir jo sūnų, ir jo vairuotoją, o kūnus išniekino.

REKLAMA

Apie mažeikiškių Kiesų ir jų vairuotojo nužudymą prirašyta šimtai straipsnių laikraščiuose, ne mažiau kartų apie tai rodyta ir per televizijas. Tačiau dažnai tai buvo tik versijos, spėlionės, o kaip viskas vyko, žino tik nedaugelis. „Akistata“ pabandė minučių tikslumu sudėlioti tos dienos įvykių mozaiką.

2000 metų Liepos 5 diena. Trečiadienis

11 valanda. Į miško aikštelę, esančią maždaug 3 kilometrai iki Raguvos, senojo Vilniaus kelio pusėje, vienas po kito įsuko 4 automobiliai. Virginijus Baltušis, Romualdas Čeponis ir Egidijus Bučys atvažiavo automobiliu „Audi 100“, tokiu pat – Ramūnas Narbutas, Aleksandras Lebedevas ir Giedrius Liubartas. Dainius Skačkauskas bei Audrius Andrušaitis išlipo iš „Ford Escort‘o“, o Algimantas Vertelka trinktelėjo „Golf‘o“ durelėmis.

REKLAMA
REKLAMA

V. Baltušis ir A. Vertelka visiems išdalino „Labas“ korteles ir kiekvienam nurodė, ką teks veikti užpuolimo dieną. A. Vertelka pasakė turįs duomenų, kad buvęs „Mažeikių naftos“ direktorius rytoj važiuos į Vilnių ir kad jam, girdi, atėjęs laikas pasidalinti savo milijonais... Jauniesiems „tulpiniams“ buvo pasakyta jau nevažiuoti į namus, o nakvoti sodyboje Jotainiuose, nes „darbas“ turėjo prasidėti labai anksti.

Liepos 6 diena. Ketvirtadienis

6 valanda ryto. Kelyje Panevėžys – Šiauliai prie Gustonių sustoja automobilis, kuriame sėdi R. Narbutas ir A. Lebedevas. Jiedu ima atidžiai stebėti Panevėžio pusėn važiuojančius automobilius, mat turi pamatyti, kada pravažiuos prabangus G. Kiesaus visureigis. Ankstyvą rytą automobilių nedaug. Vėliau jų daugėja, bet to visureigio kaip nėra, taip nėra. Abu jau ima nervintis ir skambina A. Vertelkai. Šis duoda komandą toliau stebėti kelią.

REKLAMA
REKLAMA

8 valanda ryto. A. Vertelka „Golf‘u“ atvažiuoja prie V. Baltušio namų. Tas įsėda, kiek pavažiavę, jiedu susitinka su R. Čeponiu, A. Andrušaičiu ir D. Skačkausku, tada visi važiuoja į sodybą Jotainiuose.

10 valanda ryto. R. Narbutas vėl skambina A. Vertelkai ir pasako, kad visureigio vis dar nėra. Banditai kiek sunerimsta, tačiau A. Vertelka liepia stebėti ir toliau.

Tuo metu prie Gedemino Kiesaus namų Mažeikiuose privažiuoja Alfonso Galmino vairuojamas tamsiai žalias visureigis „Mercedes-Benz“. A. Galminas – ne tik vairuotojas, bet ir G. Kiesaus apsauginis. Pamatęs, kad vairuotojas jo jau laukia, G. Kiesus atsisveikina su žmona Alvyra. Moteris mato, kad vyras pasima rankinę, kurioje pasas, vairuotojo pažymėjimas, piniginė su maždaug 500 litų, kreditinės kortelės. Taip pat apsijuosia rudos spalvos diržu, kurio vidinėje pusėje – slėptuvė. Ką toje slėptuvėje vyras galėtų laikyti, žmona nežino. Prieš G. Kiesui išeinant, sutuoktiniai dar persimeta keliais žodžiais. Vyras sako turįs reikalų Kaune, o vakare iš oro uosto paimsiąs iš Londono grįžtantį sūnų Valdą ir naktį grįšiąs namo. Žmona su dukra ruošiasi į Šventąją, tad sutaria susiskambinti.

REKLAMA
REKLAMA

10 valandų 20 minučių. Žalias G. Kiesaus visureigis dar vis Mažeikiuose. Jis stabteli ties Algimanto Juozo Šeškausko namais. Šis vyras kartu su G. Kiesumi yra įkūręs medžiotojų klubą „Safari“. Abu aptaria klubo reikalus, kalbasi, kad reikėtų surengti išvyką į Afriką (klubas įsteigtas būtent ruošti medžioklėms užsienyje). Šnektelėję vyrai atsisveikina ir G. Kiesaus automobilis pagaliau palieka Mažeikius. G. Kiesus liepia A. Galminui sukti Kauno link – į Karmėlavą.11 valanda.
A. Kiesienė susikrauna lagaminą ir kartu su dukterimi Giedre išvažiuoja į Šventąją.12 valanda.
Jotainių sodyboje skambučio laukiantys „tulpiniai“ ima nervintis. „Nejaugi pasikeitė G. Kiesaus planai ir jis nevažiuoja į sostinę?“ – visi klausiamai žiūri į A. Vertelką, kuris organizuoja milijonieriaus pagrobimo operaciją. A. Vertelka nusprendžia paskambinti G. Kiesui ir pasiteirauti, kur jis esąs. Konspiracijos tikslais nei savo telefonu, nei „Labas“ kortele gudrus kaip lapė A. Vertelka nesinaudoja. Kartu su V. Baltušiu jis sėda į automobilį ir spaudžia link Kėdainių.

REKLAMA
REKLAMA

12 valandų 30 minučių. G. Kiesaus automobilis sustoja prie Valio Venclovo sodybos Kauno rajone. Abu vyrai geri pažįstami, draugauja ir jų sūnūs, tad pasikalbėti yra apie ką. Be to, kaip tik pietų metas, tad kompanija susėda už stalo. Nors G. Kiesus, ir A. Galminas iš pažiūros ramūs, G. Kiesus bekalbant užsimena, kad kažkas jį seka, net yra landžiota po namus. Sėdint prie stalo – 13 valandų 1 minutė – suskamba G. Kiesaus telefonas. (Vėliau policija, sekdama verslininko telefonų skambučius, nustatė, kad skambinta iš taksofono, esančio Kėdainiuose, J. Basanavičiaus gatvėje.) Pokalbis trunka vos 26 sekundes.

***

Apie ką G. Kiesus kalbėjo su A. Vertelka ir kokie buvo jų santykiai, iki šiol taip ir neišsiaiškinta, nes A. Vertelka tyli, o G. Kiesaus jau nėra tarp gyvųjų.

A. Vertelka sukosi naftos biznyje, vadovavo „tulpinių“ įsteigtai įmonei, kuri tarpininkavo parduodant naftos produktus. Policija nuolat turėjo operatyvinių duomenų, kad A. Vertelka kontroliuoja naftos verslą Panevėžyje, o be jo žinios niekas negalėdavo atidaryti net mažiausios degalinės. A. Vertelka ne kartą buvo susitikęs su G. Kiesumi – ir kai tas dirbo „Mažeikių naftos“ generaliniu direktoriumi, ir vėliau. Šiaip patekti pas tokios įmonės generalinį direktorių be išankstinių susitarimų buvo ne taip lengva, o štai A. Vertelkai durys visuomet atsiverdavo. Prieš ateinant A. Vertelkai, pats G. Kiesus pasakydavo sekretorei, kad pas jį turįs ateiti Algis. Paprastai A. Vertelka atvykdavo į darbo pabaigą, o ką jiedu kalbėdavosi už uždarų, durų niekas nežino. Tie A. Vertelkos apsilankymai „Mažeikių naftoje“ prasidėjo 1996-aisiais, kai ši įmonė pradėjo statyti degalines. Beje, prieš A. Vertelkos apsilankymus pas generalinį direktorių užeidavo apsaugos darbuotojas su lagaminėliu ir kažką tikrindavo. Kartą G. Kiesus buvo davęs apsaugos darbuotojams nurodymą nufilmuoti visus, kurie atvyks į svarbų susitikimą „Mažeikių naftos“ Vilniaus atstovybėje. Ypač atidžiai reikėję filmuoti automobilius su Panevėžio numeriais. Žodžiu, milijonierius ir banditas turėjo kažkokių slaptų reikalų ir, ko gero, tai vėliau jam kainavo gyvybę.

REKLAMA
REKLAMA

***

Taigi pasakęs A. Vertelkai, kad esąs Kaune ir besiruošiąs važiuoti į Vilnių, G. Kiesus išjungia telefoną.13 valandų 4 minutės.
Apsidžiaugęs A. Vertelka klesteli automobilyje šalia V. Baltušio ir šiam pasako, kad viskas vyksta pagal planą. Tą pačią minutę jau iš savo telefono paskambinęs A. Lebedevui, įsako nutraukti kelio stebėjimą ir važiuoti į Jotainius. Po gero pusvalandžio į tą sodybą susirenka visi operacijos dalyviai.

15 valanda. Valdas Kiesus su savo drauge Alina Mazlova atvyksta į oro uostą Londone.

Alina buvo Rusijos pilietė, jos tėvai gyveno Maskvoje. 1994 metais mergina atvyko į Londoną mokytis. Po 5 metų susitiko su Valdu, kartu su juo apsigyveno Londone nuomojamame bute. Abu jaunuoliai jau laikė baigiamuosius egzaminus ir planavo grįžti pas tėvus. Tą kartą į Lietuvą skrido tik Valdas, o Alina palydėjo.15 valandų 15 minučių.
Jaunuoliai atsisveikina ir Valdas pasuka į laukimo salę.

REKLAMA
REKLAMA

15 valandų 30 minučių. Papietavęs G. Kiesus atsisveikina su V. Venclovu ir vėl sėda į automobilį. V. Venclovo sūnus Gerdas dar pasisiūlo G. Kiesui parvežti iš oro uosto savo draugą Valdą, tačiau G. Kiesus atsako, kad jis Vilniuje turįs ir daugiau reikalų, ir išvažiuoja.

16 valandų 5 minutės. Valdas dar kartą surenka Alinos telefono numerį. Jis dar sykį atsisveikina, pasako, kad jau sėdi lėktuve ir pažada paskambinti, kai tik nusileis Vilniaus oro uoste.

17 valanda.  G. Kiesus atvažiuoja pas savo gerą pažįstamą Jurgį Ilikevičių. Abu dirbantys naftos perdirbimo sferoje, abu medžiotojai, tad kalbos netrūksta.Žilvinas Vizgirda

Kitame numeryje:

Tolesnė Kiesų ir jų vairuotojo nužudymo chronologija

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (1)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (2)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (3)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (4)Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (5)
Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (6)
Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (7)
Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (8)

REKLAMA
REKLAMA

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (9)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (10)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (11)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (12)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (13)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (14)Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (15)

Krauju ir lavonais nusėtas „tulpinių“ kelias (16)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų