Istorikas Tomas Baranauskas (nuotr. Balsas.lt)

Istorikas Tomas Baranauskas (nuotr. Balsas.lt)

Sąjūdžio pradžia buvo neįtikėtina. 1988 ir 1989-ieji buvo tarsi ilga virtinė rizikingų eksperimentų, kurių kiekvienas baigdavosi sėkmingai. Kai 1988-ųjų pradžioje Lietuvos komunistų partijos organizuojama „darbo liaudis“ visomis įmanomomis priemonėmis piktinosi „užjūrio balsų“ raginimais švęsti Vasario 16-ąją, o „liaudies draugovininkai“ kiekviename miestelyje budėjo, stebėdami, ar kur nors nesibūriuoja daugiau kaip po 3 žmones, beveik niekas nedrįso apie jos šventimą nė pagalvoti.

Po kelių mėnesių staiga prasidėjo neįtikėtini dalykai: „Komjaunimo tiesa“ publikavo straipsnį apie iki tol tik labai blogu laikytą „buržuazinį“ herbą Vytį, paskui ir apie „buržuazinę“ trispalvę vėliavą pradėta kalbėti be pasipiktinimo, ji suplevėsavo naujai susikūrusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio mitinguose, o jas iškėlę asmenys nebuvo nubausti, net nepasmerkti. Baigiantis metams ji jau tapo valstybine Lietuvos TSR vėliava. Kartu prabilta apie „ekonominį Lietuvos TSR savarankiškumą“, pradėta kalbėti apie stalinizmo nusikaltimus, tremtis, apie tai, kad Lietuvos ūkio kolektyvizacija buvo visai ne savanoriška, kaip iki šiol sakyta... Prabilta ir apie Antaną Smetoną, kuris, pasirodo, jau – nebe kraugerys fašistas, o kažką gero padaręs valstybės vyras...

REKLAMA

1989-ųjų Vasario 16-oji buvo jau visiška priešingybė tam, kas darėsi dar prieš metus. Jai skirti renginiai truko savaitę, juose dalyvavo tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje... Greitos permainos sukūrė neįsivaizduojamus paradoksus: Lietuvos trispalvė puikiai derėjo su sovietiniu Lietuvos herbu – vainiku su pjautuvu ir kūju, Šiaulių rajono laikraštis „Leninietis“, dar nepakeitęs pavadinimo, Vasario 16-osios proga per visą pirmąjį puslapį spausdino didelį spalvotą Vytį... Tokia simbolių maišatis buvo kiekviename žingsnyje.

Vasario 16-ąją Sąjūdis, jau seniau spėjęs pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą ir prievartinį Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, pagaliau įsidrąsino įvardyti savo galutinį tikslą – Lietuvos Nepriklausomybę... ir tuo šokiravo Lietuvos komunistų partijos vadovybę... Tiesa, neilgam. Procesas vyko toliau, artėjo rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, ir beveik niekas neabejojo, ką naujoji Taryba turėtų padaryti vienu iš pirmųjų savo žingsnių. Net LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas paskelbė garsųjį šūkį „Lietuva be suvereniteto – Lietuva be ateities“, kurį to meto kontekste visgi reikia suprasti kaip labai atsargų ir konservatyvų, nes „suverenitetas“, skirtingai nei „nepriklausomybė“, to meto žargonu reiškė „suverenitetą SSRS sudėtyje“. Tačiau toks konservatyvumas nieko nebetenkino, LKP valdžiai artinosi paskutinioji... Svaiginantis Sąjūdžio įsiveržimas į Lietuvos gyvenimą kėlė visuotinę euforiją, nors 1990-ųjų rinkimų išvakarėse jau jautėsi tam tikras atoslūgis. Sąjūdis kilo, vieną po kito laužydamas sovietinius tabu ir neįtikėtinu greičiu iškovodamas teisę sakyti ir daryti tai, apie ką dar neseniai buvo baisu ir pagalvoti. Tačiau jau kokį pusmetį iki rinkimų Sąjūdis iš esmės nebeturėjo, ką naujo ir įspūdingo nuveikti: visi tabu buvo sulaužyti, visomis uždraustomis temomis pasisakyta. Tad triuškinanti pergalė 1990-ųjų rinkimuose buvo vienas iš paskutinių didžiųjų Sąjūdžio laimėjimų, o pirmasis naujosios Aukščiausiosios Tarybos žingsnis – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas – paskutinė visuotinio pakilimo apraiška. Nes jau pirmuosiuose po šio įvykio pasirodžiusiuose laikraščiuose – ar tai būtų „Lietuvos rytu“ prieš porą mėnesių persivadinusi „Komjaunimo tiesa“, ar paties Sąjūdžio įsteigta „Respublika“ – prasidėjo negailestinga Sąjūdžio kritika. Jau netrukus, kovo 24–31 d., vykusius rajonų tarybų rinkimus Sąjūdis pralaimėjo.

REKLAMA

Sąjūdžio atoslūgis buvo toks pat greitas, kaip ir kilimas. Aukščiausiojoje Taryboje Sąjūdžio remti deputatai pradėjo skaldytis. Sąjūdis neteko daugumos, ir visi sutarė, kad atėjo metas naujiems rinkimams. Tiek pagrindinė Sąjūdžio srovė, tiek nuo jo atskilusios srovės, tikėjosi, kad rinkimai patvirtins, kad teisūs yra būtent jie. Bet 1992-ųjų rinkimai galiausiai nušlavė visas iš Sąjūdžio kilusias politines jėgas, į valdžią sugrąžindami LKP, kuri jau spėjo persivadinti į Lietuvos demokratinę darbo partiją, o vėliau virto ir Lietuvos socialdemokratų partija... Sąjūdžio raida iš tiesų priminė bangą, kuri staiga pakilo ir staiga nuslūgo, po savęs palikdama tik pagrindinį savo iškovojimą – atkurtą nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką... Bet prie jos vairo iškart stojo „patyrę“, aukštosiose partinėse mokyklose išugdyti kadrai, jau ne vieną dešimtmetį „dirbę Lietuvai“, kaip kad save įsivertino netrukus Prezidentu išrinktas buvęs LKP CK sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas.

Nuo to laiko kas nors nuolat prognozuoja naują Sąjūdžio bangą, bet ji vis nepasirodo. Lietuvos politinis gyvenimas iš banguojančios jūros vis labiau virsta į ankančią pelkę. Naujus politinius vėjus šioje politinėje pelkėje kurį laiką sukeldavo nebent kokio nors rusiškos kilmės kapitalo finansuota nauja politinė jėga – Naujoji sąjunga, Liberalų demokratų partija (vėliau persivadinusi į „Tvarką ir teisingumą“), Darbo partija... Ką gi – politika mažai kas besidomi, o balsuoja už tą partiją, kurios vardą drauge su teigiamomis asociacijomis įkala į galvą brangiai nupirkta politinės reklamos dozė.

REKLAMA

Pastaruoju metu nebesimato net rusiško kapitalo sukurtų naujų partijų. Ir kam jos reikalingos, jei visos Seime veikiančios partijos linkusios bet kam nebrangiai parsiduoti? Netgi vienintelė iš Sąjūdžio savo genealogiją vedanti seiminė partija – Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai – dėl galimybės gauti bent trupinėlį valdžios pasiryžusi padaryti bet ką ir susidėti su bet kuo.

Ryškiausiai tą pademonstravo šios partijos lyderio Andriaus Kubiliaus dešinioji ranka Raimundas Alekna, kuris po pralaimėtų 2011 m. savivaldybių rinkimų iš paskutiniųjų bandė išsaugoti Vilniaus mero postą ir į TS-LKD buriamą valdančiąją koaliciją viliojo net Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso atstovus, tarp jų ir KGB majorą Viktorą Balakiną. Apie pastarąjį šis vienas pagrindinių dabartinės TS-LKD ideologų suskubo pareikšti: „Aš tikrai nenoriu kaip nors menkinti iš anksto arba kaip nors priešiškai nusistatyti. Mano pozicija yra tokia – Lietuvoje buvo žmonių, kurie bendradarbiavo, kolaboravo, bet jie yra tarp mūsų, reikia gyventi su tais, žmonėmis, kokie Lietuvoje yra“.

Sakydamas šiuos žodžius, R. Alekna puikiai žinojo, kad kalba ne apie kokį nors suklydusį ir dėl to atgailaujantį kagėbistą. Priešingai, po laimėtų rinkimų V. Balakinas neslėpė pasididžiavimo savo darbu KGB, kurį jis paliko tik 1991 m., galutinai žlugus Sovietų Sąjungai. „O ten dirbo geri ir kvalifikuoti žmonės (...). Tai buvo žmonės, kurie [kovojo] prieš banditizmą, prieš nusikaltėlius kovojo, tai buvo profesionalai. Jeigu šitie žmonės iš karto būtų patekę į valdžią, aš galvoju, kad nebūtų atsitikę tokių dalykų, kurie buvo visus šiuos dvidešimt metų“, – postringavo KGB veteranas.

REKLAMA

Būtų sunku patikėti, kad tokie veikėjai galėtų būti tinkami Sąjūdžio tradiciją tęsiančios politinės jėgos partneriai, tačiau pralaimėjusio Sąjūdžio pagrindu 1993 m. sukurta Tėvynės sąjunga galų gale pasiekė tą savo raidos tašką, kai tapo ją pagimdžiusios politinės jėgos priešingybe ir paneigimu.

Net ir ilgai to nenorėjęs pripažinti partijos įkūrėjas Vytautas Landsbergis, šiemet galiausiai ryžęsis mesti iššūkį partiją uzurpavusiam ir į šią apverktiną būseną atvedusiam Andriui Kubiliui, gavo įsitikinti, kad partija, kurioje vis dar tebėra įvykusių permainų nenorinčių matyti buvusių sąjūdininkų, jau yra iš esmės visai kita partija. Jos „ideologija“ (jei taip galima pavadinti beidėjį pragmatizmą ir karjerizmą) tapęs kubilizmas užvaldė daugumos įtakingiausių partijos narių protus, ir partijos grįžimas prie savo ištakų tapo nebeįmanomas. Tiesa, tas „kubilizmas“ neturi jokių esminių skirtumų nuo „paksizmo“, lietuviško praktinio „liberalizmo“ ar „socialdemokratijos“. Todėl jeigu reikės, tokie „specialistai“, kaip V. Balakinas, lengvai ras bendrą kalbą su bet kuria šiuo metu valdančia ar eilėje prie galimos valdžios šešėlinėje vyriausybėje išsirikiavusia politine svita.

Traukiantis Sąjūdžio bangai, Lietuvoje reiškėsi ne tik Sąjūdžio ir iš jo kilusių politinių organizacijų nuosmukis, bet vyko ir kiti ne mažiau reikšmingi Sąjūdžio idėjos degradavimo procesai. Sąjūdžio sukeltos euforijos laikotarpiu visuomenę užtvindė patriotizmo, pasididžiavimo savo tauta ir jos istorija banga. Ko vertas vien faktas, kad 1989–1990 m. dviem leidimais perleistos Adolfo Šapokos redaguotos „Lietuvos istorijos“ buvo išgraibstytas net 300 tūkstančių egzempliorių tiražas! Šiandien tai tiesiog neįtikėtinas tiražas 3 milijonų tautai. Turbūt drąsiai galima teigti, kad tokiu tiražu išleistos istorijos Lietuva niekada neturėjo ir vargu ar dar kada nors turės – šiandien ir šimtoji šio tiražo dalis tokio pobūdžio knygai būtų sėkmė.

REKLAMA

Bet jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vis didesnė visuomenės dalis pasijuto „persisotinusi“ patriotizmu. Jis darėsi tiesiog nepopuliarus ir „nemodernus“. Tie, kas išliko Sąjūdžio laikų euforijos būsenoje, vis dažniau buvo pašiepiami. Net toks filosofas, kaip Arvydas Šliogeris, kuris iš tiesų iki šiol neatmeta patriotizmo reikšmės, vis dėlto spėjo pagarsėti, savo kalambūre surimuodamas du žodžius: „patriotas – idiotas“. Be abejo, Sąjūdžio pakilimo metu susikūrusi euforija leido skleistis ir ne pačioms racionaliausioms patriotizmo apraiškoms. Bet vis dėlto vykęs procesas peraugo ne į racionalesnių ir ramesnių patriotizmo raiškos būdų paiešką, o į patriotizmo kaip reiškinio niekinimą.

Šiandien jau nieko nestebina kairiųjų radikalų pareiškimai ir šūkiai apie patriotizmo žalą, vieši Lietuvos simbolių (Gediuminaičių stulpų, Lietuvos Trispavės, Lietuvos himno) išniekinimo akcijos. Už tai jokios valstybinės institucijos nė nemano bausti – atvirkščiai, tokių akcijų dalyvis ir rėmėjas Andrius Bielskis paskiriamas premjero Algirdo Butkevičiaus patarėju švietimo klausimais... Tačiau šiemet Lietuvos policija pademonstravo neįtikėtiną uolumą visai priešingoje srityje – areštavo 9 Sovietų Sąjungos vėliavą su pjautuvu ir kūju paniekinusius jaunuolius... Sulaukėme Sąjūdžio 25-mečio. Gražus jubiliejus – galima būtų švęsti. Tačiau stebint tai, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje, prisiminimai apie Sąjūdį pakilios nuotaikos nesukelia. Kasdien darosi vis akivaizdžiau: minime pralaimėjusio Sąjūdžio jubiliejų. Pralaimėjo jis ne 1992-aisiais, kai šiuo vardu veikusi organizacija iškovojo nedaug vietų Seime. Jo pralaimėjimai tęsiasi nuolat, žingsnis po žingsnio iki pat šios dienos, ir darosi vis gilesni.

REKLAMA

Tiesa, vis dar turime Sąjūdžio iškovotą Nepriklausomą Lietuvą... iš kurios bėga lietuviai, o šūkis „Lietuva – lietuviams“ prilyginamas nacizmui ir fašizmui – visai kaip Sąjūdžio pradžioje apie Lietuvą rašė pagrindinis SSRS valdžios ruporas „Pravda“. Dabar tai vyksta Lietuvos viešojoje erdvėje. Seime iškilmingai minimos Lietuvos nepriklausomybės datos – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Visai ne taip masiškai, kaip 1989-ųjų Vasario 16-ąją. O jei pačioje visuomenėje kyla iniciatyva be valdiškų šūkių ir valdiškos globos minėti šias datas, prasideda ir atviras tokių renginių, kaipo „fašistinių“, šmeižimas, net draudimas juos rengti, kaip kad šių metų Kovo 11-ąją, nepaisydamas konstitucinės susirinkimų teisės, padarė sostinės meras Artūras Zuokas, „liberalas“... Ar tai bent kiek primena Sąjūdžio laikus, kai vyko spontaniški mitingai, ir niekas nedrįso jų sustabdyti?

Ką gi tokiomis sąlygomis mums reiškia Sąjūdžio 25-metis? Bet kuriuo atveju tai – svarbi istorinė data, kurią reikia paminėti ir apmąstyti. O kad galėtume švęsti, turime žinoti, kad svarbiausi Sąjūdžio iškovojimai – Lietuvos nepriklausomybė ir demokratija – yra saugūs. Juos dar reikia apginti, sustabdyti jų degradacijos procesą. Jei tai pavyks, tikėkimės, linksmai atšvęsime Sąjūdžio 50-metį.

 

PP
2013-06-03 08:54:20
Po LPS nuosmūkio ir pralaimėjimo 1993m ši politinė organizacija neatsigavo ir nepasiekė savo planuotų tikslų. Sukurta partija TS visai susikompromitavo vadovaujant A. Kubiliui ,kai prieš nevykusios ekonominės politikos naktinius planus prieš demonstrantus pirmą kartą Neprigulnoj Lietuvoj buvo panaudotas šaunamasis ginklas. Sąjūdžio šaukliams iki šiol nepavyksta įgyvendinti savo programos ar sutvarkyti teisingumo sistemos,kuri yra visų valstybių pagrindas .
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Nepritariu 2013-06-10 08:58:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ligijai 2013-06-04 08:01:02
O kuo tautininkų sąjunga yra neteisinga partija?

Rašinėlis patiko, pakankamai objektyvus. Šiandienos realijos, deja, tokios kaip, kad jas aprašo T. Baranauskas.
Dėl simbolių ir nuomonių laisvės nepritariu Baranauskui. Laisvoje šalyje tiek sovietinius, tiek lietuviškus simbolius valdžia neturėtų drausti niekinti ar garbinti. O pačiai valdžiai, jos įstaigoms, valdininkams turėtų būti parašytos taisyklės kaip reikšti pagarbą tautos simboliams.
   ATSAKYTI
Žalias marsietis 2013-06-03 22:32:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ygyvendinta visiška brandaus otkatinio kubilizmo pergalė.Ko jūs dar norit?:))))   ATSAKYTI
tikra tiesa 2013-06-03 17:46:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tikra tiesa - Lietuva yra užgrobta liberalų-internacionalistų.   ATSAKYTI
dzūkas 2013-06-03 13:12:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"„O ten dirbo geri ir kvalifikuoti žmonės (...). Tai buvo žmonės, kurie [kovojo] prieš banditizmą, prieš nusikaltėlius kovojo, tai buvo profesionalai. Jeigu šitie žmonės iš karto būtų patekę į valdžią, aš galvoju, kad nebūtų atsitikę tokių dalykų, kurie buvo visus šiuos dvidešimt metų“, – postringavo KGB veteranas (Balakinas).
Tai tokius pusročius priimdavo į KGB? O gal tuos žodžius jam padiktavo?   ATSAKYTI
Ligija 2013-06-03 12:22:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Kaip istorkui - rašinys suklastotas. Faktai pasirenkami savo norimam rezultatui gauti ir savaip interpretuojami, nepaisant realybės. Realybė tokia - su tokia galinga jėga Sąjūdžiui teko kovoti ir dabar dar tenka, kad tą faktą, jog dar yra Sąjūdžio dvasios Lietuvoje, reikia vadinti didele pergale -taip darytų objektyvus istorikas , o ne tenedencingas poropagandininkas.   ATSAKYTI
Ligijai 2013-06-04 08:01:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mieloji Ligija, jei istorikas įstoja į Tautininkų sąjunga - tuo viskas pasakyta. Apie objektyvų mąstymą tokiais atvejais vertėtų pamiršti...  
kkk 2013-06-03 11:25:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Ar tai bent kiek primena Sąjūdžio laikus, kai vyko spontaniški mitingai, ir niekas nedrįso jų sustabdyti?"
Primena, nes šių metų eitynės taip pat vyko spontaniškai.   ATSAKYTI
Citata 2013-06-03 11:13:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"LKP valdžiai artinosi paskutinioji.." - kalbėdamas apie 1989 metus sako T.Baranauskas.

Šia proga noriu pacituoti vieną komentarą iš "Bernardinų", po straispniu "Okupacijos metų disidentai reikalauja politikus siekti tiesos ir teisingumo":

Tomas J. 2013-03-07 10:43
Valstybė užvaldyta nusikaltėlių (nuo 1940.06.15).
Valdžią pakeisti galima tik revoliucijos būdu, tačiau vis neatsiranda kas tai organizuotų.
Kai kas klaidingai galvoja, kad revoliucija JAU įvykdyta prieš 23 metus. Neįvykdyta. Tada tik okupantų karius išvijom. Bet juk LTSR valdė ne kareiviai. Valdė TSKP.
Ir dabar tebevaldo.
Reikėjo jau tada padaryti revoliuciją ir nuversti valdžią bei užtikrinti, kad TSKP jau niekada negalėtų valdyti.
Tada tai nebuvo padaryta, neatsirado kas tai organizuotų. Nepadaryta tai ir vėliau. Todėl tebevaldo TSKP - prezidentė TSKP, premjeras TSKP. Ministrai.
Kas visa tai suvokia - tiems nekyla štai tokių klausimų:
"Kodėl jos teisėtvarkoje dirba žmonės, kurie atvirai bendradarbiauja su Rusijos teroristine institucija-FSB..?"
"Kada gi iš Lietuvos teisėtvarkos ..išmėšime bolševikinį gaivalą?"
.
Linkiu kad revoliucijos būtinumą suvoktų kuo daugiau žmonių. Lietuvos priešai - TSKP ir KGB žmonės - turi būti nustumti nuo valdžios be teisės grįžti. Jų neturi likti ne tik politinėje valdžioje, bet ir teisėsaugos institucijose: prokuratūroje, policijoje, teismuose. Tik tada prasidės pokyčiai į gera, nors nebus nei lengva, nei greitai.    ATSAKYTI
PP 2013-06-03 08:54:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Po LPS nuosmūkio ir pralaimėjimo 1993m ši politinė organizacija neatsigavo ir nepasiekė savo planuotų tikslų. Sukurta partija TS visai susikompromitavo vadovaujant A. Kubiliui ,kai prieš nevykusios ekonominės politikos naktinius planus prieš demonstrantus pirmą kartą Neprigulnoj Lietuvoj buvo panaudotas šaunamasis ginklas. Sąjūdžio šaukliams iki šiol nepavyksta įgyvendinti savo programos ar sutvarkyti teisingumo sistemos,kuri yra visų valstybių pagrindas .    ATSAKYTI
Memorialinė organizacija 2013-06-03 07:56:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
1993 m. Lietuvos Sąjūdis nutarė reorganizuotis į visuomeninę organizaciją ir pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos. Ko kimbant?   ATSAKYTI
Netiesa 2013-06-04 07:57:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gerai būtų, jei įvykdęs savo misija, jis tikrai pasitrauktų. Bet išėjo kitaip - organizacija akivaizdžiai išsigimė...
Iš pradžių iš bendranacionalinio judėjimi jis virto vienos konkrečios partijos - konservatorių - priedeliu. Vėliau - prof. V.Landsbergio įrankiu kovoje prieš "kubilistus". Galiausiai tapo apgailėtinu KGB sukurtos "Vilnijos" draugijos analogu, kuriame dominuoja kitos Rusijos valdomos partijos - tautininkų - nariai.
Tai - Sąjūdžio vardo išniekinimas.  
Rambambaras 2013-06-02 22:42:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Baranauskie, tavo tautininkai - toks pats KGB produktas, kaip ir tavo įvardinti "darbiečiai" ir "tvarkiečiai". Visuomenės kiršinimas tautiniu pagrindu - tai viskas, ką jūs galite pasiūlyti. Taip kad ne jums čia aiškinti...   ATSAKYTI
Rza 2013-06-02 18:42:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tauta, kaip ir paskiras žmogus euforijoje gali išbūti tik kažkurį laiką, o po to prasideda kasdienybė, susidedanti iš visai neeuforiškų dalykų - darbo. Be to, pamačius tokį ištisai užsieuforinusį individą kiltų įvairių negerų minčių. Sąjūdis atliko savo pagrindinę funkciją - atvedė tautą į nepriklausomybę. Taškas. Nebent Baranauskas galvotų, jog turėjo būti kaip 1917-ais Rusijoje: laimėjo bolševikai ir valdo bolševikai. Lietuvos bėda, kad nėra nė vienos sisteminės partijos su nuoseklia ideologija ir ja paremta programa. Vietoje to turime kelias beveides kompanijas, nelabai viena nuo kitos besiskiriančias, bet vienodai norinčias naudotis valdžios privilegijomis. Kol kas daugpartinė sistema formuojasi sunkiai. Kita - dar didesnė problema - pilietiškumas, kuris turėtų išjudinti gyventojus ir pabudinti juos iš letargo bei apatijos. Tada ir partijos būtų priverstos sistematizuotis. Bet tai jau atskira tema, kurią kaip bebūtų keista, autorius sugebėjo apeiti.   ATSAKYTI
dr. Jonas Ramanauskas [email protected] 2013-06-02 17:36:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Citata: "Netgi vienintelė iš Sąjūdžio savo genealogiją vedanti seiminė partija – Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai – dėl galimybės gauti bent trupinėlį valdžios pasiryžusi padaryti bet ką ir susidėti su bet kuo."
Tenka prisiminti viena tokia svarbai RIBA - IV Sajudzio suvaziavima, kuria tevynes sajunga is esmes sunaikino SAJUDI - savo gimdytoja.... sajudininkai buvo ISMESTI is partijos, nes palaike Sajudi....konkreciai.... Kauno Sajudzio tarybos pirmininkas hab.dr. Vytautas Nezgada ir prof. Alfredas Smailys. Jie buvo kalti tuo, kaip ir as, kad suvaziavime pakeleme rankas uz Sajudzio islikima! As i tokia partija..... kojos nekeliau. Beje jei dar atsimenu..... sunaikinto sajudzio istatus....renge kazkoks Kacas? O tu istatu prasme buvo tame..... kad Sajudzio taryba PASISIKIRIA sajudzio pirmininkas.... neliko deleguotu nariu. Viskas vienose rankose..... DEPOLITIZUOTA ir sunaikinta. Cia manau T.Baranauskas galetu pasidarbuoti kaip istorikas...... nes tai svarbus momentas.... pagimdytas darinys.... sunaikina gimdytoja. To nepajege padaryti kgb, kompartija.... ta padare...tiketina ju rankomis..... tevynes sajunga..... su savo menedzeriais ir uab direktoriais.    ATSAKYTI
Ar 2013-06-02 14:18:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
laimejo,ar pralaimejo,kiekvienas nustato pagal savo sugedimo laipsni.   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2013-06-02 17:45:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Laimėjo kamzelkos rankoves - Lietuva jau neteko per "nepriklausomybės" laiką milijono lietuvių.
Tokie "laimėjimai".  
aAlgirdas 2013-06-02 13:49:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
tartum apie viską, bet iš esmės apie nieką   ATSAKYTI
Sviekas po UTENIO 2013-06-02 12:53:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Sąjūdžio pradžia buvo neįtikėtina. 1988 ir 1989-ieji buvo tarsi ilga virtinė rizikingų eksperimentų, kurių kiekvienas baigdavosi sėkmingai. Kai 1988-ųjų pradžioje Lietuvos komunistų partijos organizuojama „darbo liaudis“ visomis įmanomomis priemonėmis piktinosi „užjūrio balsų“ raginimais švęsti Vasario 16-ąją, o „liaudies draugovininkai“ kiekviename miestelyje budėjo, stebėdami, ar kur nors nesibūriuoja daugiau kaip po 3 žmones, beveik niekas nedrįso apie jos šventimą nė pagalvoti.
„Po kelių mėnesių staiga prasidėjo neįtikėtini dalykai:“
STRAIBATO EILINIS:Ta isterija buvus netikėta... Sukompromitavus Sovietų Valdžią...PO KO BUVO ĮMTASI PRIEMONIŲ. Perimti Iniciatyvą. Iš NACIONALISŲ EKSTREMISTŲ   ATSAKYTI
info 2013-06-02 12:12:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3

Po signataro Rolando Paulausko tokio pasakymo …
Vytautas Landsbergis yra TS-KDP partinės gaujos bemaž pats svarbiausias
Lietuvos pardavėjas, Lietuvos naikintojas.   ATSAKYTI
??? 2013-06-02 13:27:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
prisimenat Paulausko laidelę "Kas geresnio premjere?" su misteriu 5% ? kas tuo niekšeliu dar tiki Lietuvoje?  
info 2013-06-02 12:11:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Citata.

“Po kovo 11-osios, turbūt balandžio kažkur vidurį, buvo pirmą
kartą
siūloma keisti laikiną pagrindinį įstatymą ir leisti pirkti žemę
užsieniečiams.”
“Šitą pasiūlymą išnešė į posėdį tuometinis aukščiausiosios
tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.”
Signataras Rolandas Paulauskas   ATSAKYTI
kurmelis, petras 2013-06-02 11:57:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kokia šito portalo ir jame spausdinamų tekstų prasmė, jeigu juos visus tuoj pat užkloja reklaminis šūdas?   ATSAKYTI
saule 2013-06-02 11:48:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
to tikras lietuvis --- asile su ausim, mastyk su galva , o ne subine, kvailys absoliutus....   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2013-06-02 17:41:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Daryk kakarynę, išsigimėli.  
APKALTA 2013-06-02 11:36:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Dėl SNORO aferos D.Grybauskaitėi APKALTĄ ir į kalėjimą!   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2013-06-02 11:41:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ir kur tu matai kieno nors, išskyrus Baranausko su Antonovu, pavogusių - prapuldžiusių žmonių pinigus, kuriuos turėjo atiduoti Lietuvos valstybė, kaltes?
Nėra.
Todėl tave, kaip irgi Snore laikęs pinigus ir juos atgavęs tik valstybės dėka eilinis pilietis, įspėju:
baik tuos išsidirbinėjimus.
Nes nesi neatrandamas.
O tada tau niekas nebepadės.  

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Gintautas Paluckas (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus klausimas sukūrė naują įtampos foną tarp prezidento ir premjero. Nausėdos patarėjas premjero atžvilgiu leido sau net tokius ...
Ieva Valeškaitė (nuotr. LLRI)
Paskutinėmis gruodžio dienomis eilinį kartą paskubomis ,,prasukta” mokesčių sistemos ,,reforma” užgesino ne visų Seimo narių iniciatyvą. Naujausią ,,šedevrą” ...
Edwardas Lucasas (nuotr. Fotodiena.lt)
Minsko tarptautiniame oro uoste ženklai užrašyti trimis kalbomis: rusų, anglų ir kinų. Man sakė, kad tokiu būdu ne tiek stengiamasi, kad svečiai iš Kinijos jaustųsi patogiai, ...
Erika Žigutė (nuotr. asm. archyvo)
Pasibaigę metai įnešė nemažai permainų visuomenės sveikatos ir farmacijos sektoriuose: ypač daug dėmesio sulaukė nuolatos keičiama vaistų kompensavimo tvarka, sveikatos ...
S. Jurgelėnas ir V. Žala (nuotr. Organizatorių)
Ir geriausias, ir skaudžiausias Dakaras. Taip galima apibūdinti šiemetinį Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno pasirodymą. Lietuvos ekipažas tapo pirmuoju Baltijos šalių ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
Detektyvas dėl politiko nušautos stumbro patelės tęsiasi: įtariama baisi versija
DABAR RODOMA
Detektyvas dėl politiko nušautos stumbro patelės tęsiasi: įtariama baisi versija
DABAR RODOMA
Gediminui Žiemeliui – nauji nemalonumai: su juo siejama įmonė tiriama dėl kontrabandos
DABAR RODOMA
Narkevičius sumanė viešai išvardyti, ką nuveikė per penkis mėnesius poste
DABAR RODOMA
Lietuviai galės lygiuotis į Vakarų Europos šalis tik po gerų dvidešimties metų
DABAR RODOMA
Girtas 15-metis sukėlė avariją: kartu važiavo 14-16 metų draugai
DABAR RODOMA
Suknežinto vilkiko nesužeistas likęs vairuotojas pasakė, kas įvyko
DABAR RODOMA
Aiškėja, kas sugalvojo Lietuvoje pagrobti lenką ir kur jį slėpė
DABAR RODOMA
Specialistai įspėja: šilta žiema neužmigdė visų erkių
DABAR RODOMA
Kovoja dėl stambiausio Lietuvoje plėšriojo paukščio gyvybės: įtariamas apsinuodijimas
DABAR RODOMA
Tomas pasibaisėjo tarnybų elgesiu: „prisipažink arba užtampysim tavo vaiką“
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų