Nuo rugsėjo valdžia atrišo rankas tėvams, kurie nenori leisti vaikų į mokyklas ir ketina atžalas mokyti patys namuose. Tokį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Vyriausybės sprendimą sveikina tėvai ir vaiko teisių apsaugos specialistai. Tėvai dalinasi savo istorijomis, kodėl tradicinė mokykla jų atžaloms netinka ir kaip jie ruošiasi mokyti namuose.

Berniukas (nuotr. 123rf.com)

Berniukas (nuotr. 123rf.com)

Diskusijos dėl vaikų mokymo namuose vyko ne vienerius metus, tačiau šiemet buvo prieita prie kompromiso. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Projektą, kuriame nustatoma vaikų ugdymo šeimoje tvarka ir sąlygos, parengė ŠMSM ir pritarė Vyriausybė.

„Diskusijos dėl šeimų pasirinkimo mokyti savo vaikus namuose vyksta daugelį metų ir pagaliau šiemet mums pavyks įteisinti tvarką, sudaryti sąlygas tėvams, kurie to nori. Nustatydami tam tikras sąlygas šeimoms, įdėdami saugiklius, kad nenukentėtų vaikai, apibrėždami mokyklos vaidmenį šitame procese, tam galime ryžtis“, – pranešime skelbė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

REKLAMA

Tėvams nuo rugsėjo būtų leidžiama patiems ugdyti vaikus šeimoje, taip pat pasitelkti ateinančius mokytojus. Kad tėvai galėtų ugdyti vaikus namuose, su savivaldybės paskirta mokykla reikės sudaryti mokymo sutartį.

Tėvas: sūnų gniuždė vieši patikrinimai

Įteisinta nauja tvarka, kuri sudaro sąlygas namų mokymui, apsidžiaugė ir pirmoko tėvas Vytautas Lemežys. Vyras tv3.lt teigė, kad jų šeima yra už mokymą namuose ir nuo rugsėjo ketina sūnų mokyti patys, jei tik leis sąlygos ir galės kartu dirbti iš namų.

„Tikrai sveikinu tokį sprendimą. Dabar pas mus mokyklose nėra sudaromos idealios sąlygos vaikams. Yra taikomas tam tikras režimas ir tos sąlygos tikrai ne pačios geriausios. Geriausia, kai augalas ar žmogus natūraliai auga ir gali atsiskleisti. Vieniems mokykla gali labai gerai tikti, bet kitiems – geriau mokytis namuose.

Pagal savo vaiką matau, kad namuose jis gali žymiai kokybiškiau mokytis. Dabar turiu galimybes su juo daugiau praleisti laiko ir daugiau jį mokyti. Net mokykloje jis tiek neišmokdavo, kaip dabar namie. Be to, labai svarbu ir matau, jog jo ir sveikata geresnė. Jis visada pailsėjęs, nes nebereikia anksti keltis.

Kai sūnus pradėjo lankyti pirmą klasę ir mokytis, tai jam viskas sekėsi gerai, jo rezultatai buvo geri, tik jį gniuždydavo vieši patikrinimai. Pavyzdžiui, sūnus namie išmoko eilėraštį, bet jis mokykloje labai bijojo sakyti ir jautė didelį stresą. Tai kyla klausimų: ar tokie dalykai vaikams yra naudingi?

Jei mes norime vaiką išugdyti, kad jis atsiskleistų, manau, kad tokie patikrinimai nereikalingi. Vaikas išsigąsta, jaučia stresą ir iš to kyla nepasitenkinimas, kuris vėliau pereina į smurto apraiškas“, – pasakojo tėvas.

REKLAMA

Pasak vyro, pagrindinis mokymasis vyko ir vyksta namuose. Vytauto teigimu, mokykloje sūnui sunkiau buvo mokytis, nes visi vaikai dūksta, nesusikaupia ir dar plinta mobingas, kuris apsunkina mokymosi procesą.

„Jei vaikas mokykloje jaučia stresą ar mokyklos režimas jį sukaustęs, tai nebegali būti jokio klausimo apie kūrybiškumą. Be to, vaikų ugdymas namuose labai priklauso nuo tėvų ir jų sąmoningumo.

Pagrindinis uždavinys – tai išugdyti vaikų meilę mokymuisi. Pavyzdžiui, kiek teko girdėti apie Šveicariją, ten nėra jokios prievartos, stengiamasi išugdyti meilę domėjimuisi iki penktos klasės. Jei iki to laiko vaikas nesidomi mokslu, tai mes per prievartą nieko nepadėsim.

Vaikus turėtume pirmiausia išmokyti kuo taisyklingesnės lietuvių kalbos, kad vaikas mokytų skaityti ir rašyti. Taip pat, įskiepyti norą skaityti. Jei vaikui patiks geografija, tuomet gilinti tos srities žinias. Kaip matome, tos žinios nuolat kinta. Labai svarbu, kad vaikas sugebėtų atpažinti tiesą nuo netiesos. Labai svarbu ugdyti, kad vaikas galėtų patikrinti informaciją“, – pažymėjo pirmoko tėvas Vytautas.

Mokykla

Šeimos turės atitikti nustatytas sąlygas

Ministerijos paskaičiavimais, mokymas namuose šiuo metu gali būti aktualus apie 200 Lietuvos mokinių. Iš jų apie 100 ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Šeimos, norinčios mokyti vaikus namuose, turės atitikti tam tikras sąlygas. Vaikus mokyti namuose bus galima, jeigu šeimoje per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, taip pat ir susiję su tėvų narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimu, smurtu, nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui.

REKLAMA

Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turi pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai.

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

„Dabartinė sistema žlugdo kūrybiškumą, asmenybę ir nelavina vaiko“

Tėvai su mokykla turės sudaryti sutartis. Du kartus per mokslo metus mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai.

Tėvams nustatyta pareiga ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne fiksuoti vaiko pasiekimus: ko vaikas mokėsi, kokiose aplinkose, ką išmoko.

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Darius Trečiakauskas teigė, kad tikrai vaikai nebus palikti mokymuisi šeimose be jokios priežiūros, tas bendravimas vyks nuolatos: „Ne visiems vaikams tinkamas toks mokymo modelis. Bet, mes šnekame apie tuos žmones, kurie sąmoningi, atsakingi, kūrybingi ir žino, ko nori savo vaikams.

Paskutiniai du mėnesiai irgi parodė, kad ne visiems vaikams ir ne visiems tėvams tiko, kai vaikai mokėsi namuose: vieniems tai buvo per sudėtinga užduotis, o kiti džiaugėsi tuo iššūkiu.

Lietuvoje turime nuostabių mokytojų, bet yra ir tokių, kurių, ko gero, per patrankos šūvį nereikėtų prileisti prie vaikų. Be jokios abejonės, visi tėvai 100 proc. negali  būti mokytojais ar turėti reikiamų gebėjimų“, – pažymėjo D. Trečiakauskas.

REKLAMA

Darius Trečiakauskas

Lietuvos tėvų forumo pirmininkas sakė, jog galimybė vaiką ugdyti šeimoje yra tiesiog būtina.

„Kuo daugiau galimybių šeimos turi pasirenkant kaip mokyti ir ugdyti vaikus, tuo geriau. Kiek suskaičiavome, Lietuvoje buvo 5-7 tūkst. tėvų, kurie rimtai to siekė. Viskas priklauso nuo šeimos ir vaikų brandos. Jei šeima yra pasiruošusi, tai didžiąja dalimi yra tik pliusai. Jeigu šeima nepasiruošusi arba nesugeba to daryti, tai bus minusai.

Jeigu šnekame apie standartinę švietimo sistemą, kokia ji yra dabar – tai ji žlugdo kūrybiškumą, žlugdo asmenybę ir visiškai nelavina vaiko. Žinių kiekis neturi nieko bendro ir niekaip nekoreliuoja su įgyjamais įgūdžiais, gebėjimais ir kompetencijomis.

Tėvai, kurie yra pasiruošę, kurie yra atsakingi ir iš tiesų suvokia, ko nori savo vaikams, tai būtent per šią prizmę žvelgdami siekia, kad vaikai galėtų būti ugdomi namuose. Nelaužant, netraumuojant jų, nei žmogiškųjų nei vertybinių nuostatų, nei to paties kūrybiškumo. Žiūrint iš to taško – tai labai didelis žingsnis į priekį“, – pažymėjo D. Trečiakauskas.

Tėvų forumo pirmininkas prisiminė istoriją, kaip JAV NASA ieškojo kūrybiškumo savo žmonių veikloje. Jie kreipėsi į mokslininkų grupę, kad įkurtų patikros testą kūrybiškumui tikrinti.

„Mokslininkai buvo nustebę, kas paaiškėjo. Tuomet jie atliko eksperimentą, paėmė dvi grupes 5 metų vaikų ir pritaikė tą kūrybiškumo testą, atliko su jais. Rezultatai: 90 proc. penkiamečių yra kūrybiški.

Tuomet tą pačią grupę ir tuos vaikus testavo penktoje klasėje. Rezultatas liko: apie 70 proc. kūrybiškumo. Dar po poros metų padarė ir liko 27 proc. Padarė testą 10 tūkst. suaugusiųjų žmonių, nuo 25 iki 45 metų, kūrybiškumo beliko 2 proc.

REKLAMA

Kiekviena šeima yra unikali visuomenės ląstelė ir jos gebėjimai kai kuriais atvejais gali būti išskirtiniai, kurių mes negalėjome net laukti ir tikėtis. Galbūt mes tikrai turėsime tokių pražydusių gėlių, kurių galbūt standartinė Sistema uždusindavo ir neleisdavo išsiskleisti. Galbūt jie išsiskleis šeimose“, – sakė D. Trečiakauskas.

Toks žingsnis buvo labai reikalingas

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyresnysis patarėjas Egidijus Meilus tv3.lt taip pat kalbėjo, kad daug metų buvo diskutuojama dėl ugdymo šeimoje modelio, tačiau LR teisės aktai nenumatė tokios galimybės. Vaikas ir tėvai galėjo rinktis tokį mokymą tik esant objektyvioms priežastims, pavyzdžiui, dėl ligos. Todėl tėvai ir visuomeninės organizacijos siekė, kad būtų įteisintas mokymas šeimoje, kur tėvai ugdo vaiką namų aplinkoje.

„Tai sveikintinas toks įteisinimas, nes tikrai jis buvo reikalingas ir gyvenimas keičiasi. Tai vertinama teigiamai ir iš vaiko teisių pozicijos užtikrinimo. Įstatymų leidėjas nustatė tvarką, kad mokykla, sudarydama mokymo sutartį, patikrintų ugdymosi sąlygas, ar vaikas nori mokytis tokiu būdu, ar tėvai galės užtikrinti teisės į mokslą tinkamą įgyvendinimą. Nes vaikas turi ne tik teisę, bet ir pareigą mokytis. Tenka pripažinti, kad ugdymas namuose ir tradicinis institucinis ugdymas mokyklos lankymas yra dvi skirtingos.

Ugdymas šeimoje turi tiek neigiamų, tiek teigiamų dalykų. Kitų šalių patirtis sako, kad gali būti ir neigiamas aspektas – vaikas gali būti uždaromas namuose, galbūt jam trūks socializacijos. Iš kitos pozicijos, vaikui kaip tik gali būti saugiau, jis geriau jaučiasi namų aplinkoje, jo gebėjimai ir pasiekimai gali būti dar geresni. Tėvai ir vaikas turi įsivertinti, ar gebės visiškai savarankiškai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas. Ties saugikliai įstatymuose yra minimalūs, kad įsitikintų, kad tėvai pasiryžę tai užtikrinti ir vaikas gebės mokytis šeimoje“, – sakė E. Meilus.

REKLAMA

Vilniuje dirbančių medikų vaikams siūloma atidaryti tris naktinius darželius

Pasak jo, objektyviausia kontrolė – tai vaiko pasiekimai. Jeigu mokytojai vertindami vaiko žinias ir pasiekimus matys, kad jie yra neigiami arba, kad vaikas nepasiekia teisės aktuose nustatytos pažangos žinių prasme, bus siūloma mokytis kasdieniu įprastiniu būdu, t.y. lankyti mokyklą.

„Karantino laikotarpis parodė, kad ugdymo būdų įvairovė turi būti. Gyvenimas keičiasi ir turime ieškoti bei vystyti netradicinius ugdymosi būdus ir taikyti mišrius lankant dalį pamokų, o kitas laikas vyktų savarankiškai, nuotoliniu būdu“, – pažymėjo E. Meilus.

Mama
2020-06-04 07:47:05
Manyčiau, problema kitur. Tėvai dažnai vaikams parenka mokyklą pagal pavadinimą. O, gera mokykla! Visi veža ten. Ir visaip stengiasi į ją papulti. O niekas nepasidomi, kokius įgūdžius mažam žmogui suformuos pirmoji mokytoja ir kam į rankas jie atiduoda savo vaiką. Deja, pavadinimas nieko nereiškia. Reiškia žmogus. Pirmoji mokytoja padeda susidraugauti arba ne. Pašiepia ar bara už pirmą nesėkmę, arba ne. Pristabdo patyčias, arba ne. Mato, kad vaikas jautrus, hei jam nepavyksta, padrąsina arba ne.
O tada ...mokykla jau gniuždo. Viskas paprasta.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Manau 2020-06-18 19:21:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mokjyklose vaikai pastovoiai spaudziami , mokytojos visada kartos ,kad nepasieksi aukstesnio lygio, ir nieks neziuri ar tas dalykas vaikui patinka , kiek ji domina .... Visa ta vertinimo struktura reikia keisti is esmes. Ir isvis kam reikalingi tie ivertinimai ...Tas nuolatinis stresas ...    ATSAKYTI
Daina 2020-06-07 16:34:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Baisu kad dedasi dabar mokyklose, vienos patyčios ir niekam jos neįdomios, nei direktoriams nei mokytojams , direktorius būtina rotuoti nes kai užsisedi ilgiau tai tampa monstrai kažkokie bijo jų ir vaikai ir mokytojai, visi pataikauja ir savo nuomonės negali išsakyti, o jeigu pasitaiko geresnis mokytojas tai tuoj buvo na suvalgomas ir duoda suprasti kaip reikia elgtis. Vidutiniai mokiniai irgi niekam neįdomus, o vaikai turintys savo nuomone tai išviso katastrofa. Yra ir puikių ir protingų mokytojų bet deja tokie direktoriams monstrams nereikalingi. Kodėl neapklausti anonimiškai vaikų kaip jie jaučiasi mokykloje , kokias problemas joje mato, va ir pasimatymų viskas   ATSAKYTI
Dina 2020-06-10 10:59:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ką reiškia direktoriai - monstrai ?    ATSAKYTI
Ona 2020-06-06 18:25:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai džiaugiamės atsiradusia nauja mokymosi forma. Vaikai mokomi šeimose labiau socializuoti, nei mokyklose, kuriose bendrauja pagrinde su bendraamžiais. Šeimose ugdomi vaikai turi daugiau laisvo laiko, gali keliauti, daugiau bendrauti realiame gyvenime su įvairaus amžiaus žmonėmis ir neuždaryti tarp keturių klasės sienų. Daugelyje šalių toks ugdymo metodas yra ir pasiteisino. Atlikti tyrimai įvairiose šalyse rodo, kad vaikai mokyti šeimose yra labiau socializuoti, nebijo pašaipų, moka geriau mokytis savarankiškai, geriau dirba komandose, nes patiria mažiau streso, kadangi nebuvo pastoviai kritikuojami ar vertinami namuose pažymiais, be to jų mokymosi rezultatai, vertinant brandos egzaminus, lyginant su moksleivių, lankančių mokyklas, rezultatais yra daug geresni nei valstybės vidurkis.   ATSAKYTI
Mantas 2020-06-05 19:27:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Žinot kaip dažnai auklėjami neklaužados senosios, rusinės kartos mokytojų? Jei klasėje yra protiškai atsilikęs vaikas, mokytojai naudoja jį kaip atgrasinimo įrankį nusikalsti. Be jokių subtilumų, va taip, tiesiai, šviesiai pasakoma, kad netoleruotinas elgesys jums baigsis tuo, jog reikės sėdėti per pamoką šalia protiškai atsilikusio vaiko. Pačiam teko su tokia degrade susitikti, ir ji iki šios dienos mano žiniom tebedirba "pedagoge".Tai jei tokios atmatos leidžiamos į mūsų mokyklas ir niekam nekyla nei vieno klausimo, tai apie ką čia kalba išvis eina? Lietuvoj mokytoju belekas gali dirbti, nėra ABSOLIUČIAI JOKIŲ STANDARTŲ. Tad teisingai daro tie tėveliai, gelbėkit savo vaikus nuo degradų Lietuvos mokytojų.    ATSAKYTI
Pats 2020-06-05 19:42:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
esare degradas jei taip rasote.Netikeliu yra visuose darbuose.Netikeliu yra ir tėvų .Reikejo gerai mokintis,visos mokytojos butų geros!   ATSAKYTI
Mantas 2020-06-05 20:19:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Žinoma yra ir gerų pedagogų Lietuvoj, VIENAS, KITAS. Didžioji dalis yra mažu mažiausiai nekompetetingi, o kita didžiulė dalis tiesiogiai daro žalą vaikams. Ir taip, netikėlių visur yra, bet šiuo atveju pati švietimo sistema priima ir laiko tokius degradus, kurie net šunims prižiūrėti nėra tikę, ką jau kalbėti apie vaikus... Ir taip, suprantu, pedagogų trūksta Lietuvoj ir pasirinkimas mažas, tačiau viskam turi būti ribos, jei mokytojas viešai tyčiojasi ir žemina protiškai atsilikusius vaikus, tai čia jau visos ribos peržengtos. Bet va tebedirba tokie mokytojai iki šios dienos. Supuvusi sistema, supuvę mokytojai.    ATSAKYTI
Tai 2020-06-05 20:38:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
kodel kalbate uz visus mokytojus?!Be mokytojų nebūtumėte jokios specialybės įgiję,o kas visko ismoko,jei ne mokytojai?Su negalia vaikams yra kitoks kursas.Ir jei susidurete su patyciom sovietineje mokykloje,tą santvarką ir kaltinkite.Netikiu ir nesusidūriau ,kad mokytojai nusiteiktų prieš vaiką.Dažniausia vinių ieško patys tevai,pamiršę,kad už vaiko auklejimą ir priežiūrą yra atsakingi patys TĖVAI!   ATSAKYTI
Mantas 2020-06-05 20:49:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Aš nekalbu už mokytojus, kalbu apie DAUGUMĄ mokytojų. Ne mokytojams apie mokytojus kalbėti, jūsų akimis jūs visi tobuli. Dangstote vieni kitus, direktoriai dangsto savo draugus mokytojus, kai realiai šimtai jūsų turėtų už grotų sėdėti, ir dar drįstat prašyti pakelti algas jums.. Algos turėtų būti keliamos TIK TO VERTIEMS.

Aš kalbu apie sovietinius mokytojus dirbančius šiandien Lietuvos mokyklose, kaip galima nesuprasti? Va, mokytojas/a ir skaityti nesugebat. Puikus pavyzdys, iškart parodot savo kompetenciją.

"Netikiu ir nesusidūriau ,kad mokytojai nusiteiktų prieš vaiką"

Čia tas pats, kas sakyti, jog Žemė plokščia. N video internete, filmuoti pačių mokinių, kai ne tik "nusiteikiama" prieš vaiką, bet dergiamasi, rėkiama ir žeminama vidury baltos dienos. To neigimas yra toks pats blogis.    ATSAKYTI
Inga 2020-06-05 21:05:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Neverta ginčytis,nes vienas apie ratus kitas apie batus.Ne jums ka teisti,visi zmones,visi daro klaidų.Skuskites mūsų valdziai,gal apgins jus:)).Bet tikrai bjauru,kad taip mąstote.Dažniausiai tokiems žmonėms yra sunku gyventi,jiems viskas uzkliuva,visur mato blogį,o blogiausia,kad nemato ir negirdi savęs.Jie dar vadinami surūgėliais.   ATSAKYTI
Mantas 2020-06-05 21:42:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Neverta ginčytis,nes vienas apie ratus kitas apie batus"

Va čia 100% pritariu, vienas kritikuoja supuvusius degradus, o kitas, būdamas vienas iš jų, ginasi.   ATSAKYTI
Duok 2020-06-05 22:23:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
durniui kelią,vistiek neras...Eitumete geriau gerų darbų daryt,ne pyles purvą,kazkokias puvenas rasynedamas,pats nesuprasdamas apie ka.Ten pamate,kazkur isgirdo,kazkas pasnabzdejo.Juokinga.Vat tokiu yra visuomeneje.Turgaus bobos lygio.Rekdamas nori susilaukti demesio.Sėkmės kuriant "samokslo"teorijas,muilo operas!.....   ATSAKYTI
Mantas 2020-06-06 03:52:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Dar vienas beraštis besmegenis gina sovietinius degradus.. Iš kur tu trauki, kad "išgirdau"? Pačiam teko su N tokių mokytojų susidurti, kitkas buvo paviešinta per visus medijos kanalus, su realiais vaizdo įrašais. Va tokie ir puola ginti šiukšlių.. Beraščiai, argumentų nesugebantys net sumegzti juokdariai.   ATSAKYTI
Sigita 2020-06-05 08:50:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aišku kiekvieno tėvo pasirinkimas. Tik aš čia matau du mažus BET.
1. Mokykloje vaikai mokosi ne tik matematikos ar dailės jie mokosi socializuotis, bendrauti , būti atsakingais ir pan. Daug įvairių įgūdžių, kurių iš pirmo žvilgsnio net nepastebime. Klausimas ar ugdant vaiką namuose vaikas pilnavertiškai išmoks tarkim bendrauti su kitais vaikais ar dirbti komandoje jei tų kitų vaikų paprasčiausiai nėra.
2. Mokykla taip pat ruošia gyvenimui (ne taip gerai kaip turėtų bet visgi ruošia) ir jei tarkim reikia išmokti eilėraštį ir pareklamuoti jį prieš klasę (kaip pavyzdys) tai mano supratimu abi šios užduoties dalys vaiką moko. Svarbu ne tik mokėti eilėraštį bet ir mokomasi kalbėti prieš auditoriją, suvaldyti jaudulį, kas žmogui bus aktualu kai jis norės siekti karjeros. Ir jei dėl to kad vaikui tai sunku mes nusprendžiame šią dedamąją pašalinti tam kad pagerėtų pažymiai tai ar mes iš tiesų padedame ar tik nueiname lengviausiu keliu   ATSAKYTI
Sigita 2020-06-05 08:45:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aišku kiekvieno tėvo pasirinkimas. Tik aš čia matau du mažus BET.
1. Mokykloje vaikai mokosi ne tik matematikos ar dailės jie mokosi socializuotis, bendrauti , būti atsakingais ir pan. Daug įvairių įgūdžių, kurių iš pirmo žvilgsnio net nepastebime. Klausimas ar ugdant vaiką namuose vaikas pilnavertiškai išmoks tarkim bendrauti su kitais vaikais ar dirbti komandoje jei tų kitų vaikų paprasčiausiai nėra.
2. Mokykla taip pat ruošia gyvenimui (ne taip gerai kaip turėtų bet visgi ruošia) ir jei tarkim reikia išmokti eilėraštį ir pareklamuoti jį prieš klasę (kaip pavyzdys) tai mano supratimu abi šios užduoties dalys vaiką moko. Svarbu ne tik mokėti eilėraštį bet ir mokomasi kalbėti prieš auditoriją, suvaldyti jaudulį, kas žmogui bus aktualu kai jis norės siekti karjeros. Ir jei dėl to kad vaikui tai sunku mes nusprendžiame šią dedamąją pašalinti tam kad pagerėtų pažymiai tai ar mes iš tiesų padedame ar tik nueiname lengviausiu keliu   ATSAKYTI
Anonimas 2020-06-04 19:13:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Ne tik gniuždo, tačiau ir marina potencialą, žlugdo, naikina kūribiškumą, iš 30 moksleivių dėmėsys tik 2-3. vadovėliai pornografija apie du princus ir lakuotus nagus ir t.t..., trumpiau tariant - visiškas idiotizmas. Durninimo įstatigos ir tiek.   ATSAKYTI
Loreta 2020-06-04 20:05:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Nežinau kokioje mokykloje mokosi jūsų vaikai,bet kalbate visiškas nesamones.Apie kokius dar du princus mokosi,kazkada norejo ikišti tokia knyga,bet buvo greit viskas pasalinta.Visi vaikai gauna demesio,su visais dirbama.Bet jei tevai rodo ozius,aikštingi,pastoviai nepatenkinti viskuom,viskas persiduoda vaikui.Tai ir jam mokykloje neidomu,pabosta greit,kyla konfliktai su bendraamziais.Bet jei jaučiatės asas tai ir tupekit su vaiku namie.Tapsite labai 'protingi'...   ATSAKYTI
ilgūnaitė 2020-06-05 10:16:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jeigu tėvų toks požiūris į mokyklą, tai vaikų būna dar blogesnis, nes mano mama sakė...., arba ateis tau mano mama į mokyklą....    ATSAKYTI
saulė 2020-06-05 14:30:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
o kodėl Tamsta vardu nepasirašai, jei jau toks protingas, bailys - už užsklandos nemotyvuotai geriausiai rėkti   ATSAKYTI
Jo 2020-06-04 18:20:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Aha,tegul pamiega,pailsi,mokosi kada nori. Iš šiltnamio pakliuvę į realų gyvenimą tikrai kentės.Kas su jais cackinsis kariuomenėje?   ATSAKYTI
Anonimas 2020-06-04 19:15:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Į kariuomenę tegul 'VIP' vaikai eina ir gina ką jų tėveliai privogė, o paprastų žmonių vaikams karinė tarnyba - neprivaloma (europos žmogaus teisių teismas), na ir pantalonų niekas nevogs ;)   ATSAKYTI
Frekenbok 2020-06-04 11:40:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Švietimo sistemos principas nesikeitė 200 metų - klasės, mokytojas, namų darbai, klasės darbai. Net įsigalėjus modernioms technologijoms, kompiuteriams mobiliesiems, 5G mokinama kaip prie balanų gadynės. Jau nekalbant apie perteklines ugdymo programas. Reforma reikalinga, antraip galime prarasti žinių valstybės pranašumą, nes ir taip vaikų mokymosi rezultatai metai iš metų žemėja. Iškyla tokie žodžiai kaip hiperaktyvūs vaikai, vaikų depresija ir t.t. Per 200 metų nemažai kas pasikeitė..   ATSAKYTI
nu 2020-06-04 11:33:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
man atrodo kad Lietuva eina debilizmo link,jau sugriovėme sveikatos sistemą,dabar griaunama švietimo sistema,nesistebėčiau nei kiek jei mokyklos būtų panaikintos ir nugriautos,arba jose įsteigti kokie koronos centrai ir muziejai,žmonės kas jums darosi,ar pagaliau kas sustabdys tą beprotybę,dabar nei kiek nesistebiu kaip žmonės Kinijoje,Kambodžoje kažkada daleido visokias kultūrines revoliucijas kai buvo sunaikintas švietimas,mokytojai ištremti į kaimus,vaikai bus uždaryti prie kompiuterių namuose,juk einam link beprotybės,gal atsipeikėkim,sustokim.   ATSAKYTI
Anonimas 2020-06-04 19:20:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Na... Jei Jums reikia tokios švietimo sistemos, kurioje vaikus mokoma apie du princus, lakuotus nagus ir panašias nesamones, tai pirmyn.
Beja! Kai univere buvo naikinamos lietuvių kalbos programos, tai pastebėjau, kad dėl to labiausiai pergyveno ir kovojo - rusai. Taip taip - rusai, kurie gime ir augo lietuvoje. O ką lietuviai veikė? Hm...   ATSAKYTI
Nu 2020-06-04 10:37:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Ir taip ištižusių, debilų ypač bernų karta auga tai dabar motkes net subines iki 25 metų valys   ATSAKYTI
Vytautas 2020-06-04 10:25:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Įstatymas priimtas, mokykit šeimose, tik dar nieko gero nepadarius nesigirkit ir
neskleiskit miglų.Jums norisi , kad vaikas ilgiau pamiegotų, mažiau dirbtų, ugdytusi
pagal namų socialinę ir išorinę aplinką, nebūtų kviečiamas dalyvauti diskusijose
o augtų šiltnamio sąlygomis, o patys tenkintumėte visas jo užgaidas.Pradžioje dar
jį laikysit po sparneliu pagal savo suvokimą, o ką jūs darysite, kai reiks mokytis fizikos,
chemijos ir kitų dalykų, ogi vėl samdysite po penkis korepetitorius ir jiems uždirbsite pinigus.Teisė rinktis, tačiau neniekinkite kitų kas moko kitus vaikus ir nevaidinkite pasaulio geriausius mokytojus ir ugdytojus, kurie dažnai iškkreiptai supranta ir vertina
įvairius dalykus.Koks čia mokymas šeimose, jei mokykla tikrins ir vertins žinias ir įgūdžius, dalinai atsakys už vaiko socializaciją, kuris bus mamičiukas ir negebės
gyventi ir dirbti visuomenėje, truks savarankiškumo, pakovoti už teisingumą,kitus
dalykus, jis negyvens vakume vienas ir nevisada darys, ko jis pats tik nori.Be to
pradėsite verkti , kad mokytojai blogai vertina vaiko žinias ir įgūdžius ir vėl pradėsite
staugti, kad visi blogai moko ir ugdo, o"visagaliai, visažiniai"esate jūs. Tai daliai
vaikų, bet labai nedaug šeimų galės tai mokyti , o minusų daug daugiau negu pliusų.
Tad nesigirkite, padarykite tai ką norite, tačiau iš kreiptai neniekinkite kitų, nes esate
tokie pat žmonės, o stebuklai būna labai išskirtiniais atvejais   ATSAKYTI
TOTO 2020-06-04 13:32:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
100 procentų
   ATSAKYTI
Vytautas 2020-06-04 10:25:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Įstatymas priimtas, mokykit šeimose, tik dar nieko gero nepadarius nesigirkit ir
neskleiskit miglų.Jums norisi , kad vaikas ilgiau pamiegotų, mažiau dirbtų, ugdytusi
pagal namų socialinę ir išorinę aplinką, nebūtų kviečiamas dalyvauti diskusijose
o augtų šiltnamio sąlygomis, o patys tenkintumėte visas jo užgaidas.Pradžioje dar
jį laikysit po sparneliu pagal savo suvokimą, o ką jūs darysite, kai reiks mokytis fizikos,
chemijos ir kitų dalykų, ogi vėl samdysite po penkis korepetitorius ir jiems uždirbsite pinigus.Teisė rinktis, tačiau neniekinkite kitų kas moko kitus vaikus ir nevaidinkite pasaulio geriausius mokytojus ir ugdytojus, kurie dažnai iškkreiptai supranta ir vertina
įvairius dalykus.Koks čia mokymas šeimose, jei mokykla tikrins ir vertins žinias ir įgūdžius, dalinai atsakys už vaiko socializaciją, kuris bus mamičiukas ir negebės
gyventi ir dirbti visuomenėje, truks savarankiškumo, pakovoti už teisingumą,kitus
dalykus, jis negyvens vakume vienas ir nevisada darys, ko jis pats tik nori.Be to
pradėsite verkti , kad mokytojai blogai vertina vaiko žinias ir įgūdžius ir vėl pradėsite
staugti, kad visi blogai moko ir ugdo, o"visagaliai, visažiniai"esate jūs. Tai daliai
vaikų, bet labai nedaug šeimų galės tai mokyti , o minusų daug daugiau negu pliusų.
Tad nesigirkite, padarykite tai ką norite, tačiau iš kreiptai neniekinkite kitų, nes esate
tokie pat žmonės, o stebuklai būna labai išskirtiniais atvejais   ATSAKYTI
fritolay 2020-06-04 10:13:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
dar sustiprys banaditu gretas juk jie namuos durniu volios ka parode sis karantinas nenustebkit jei jau pirmokas nesiosis ginkla ir padarys kaip amerikoj kas tada atsakys gal steigejai ir priimtys sprendimus to nebus nes jie jau tupes krumuos socialiniai begs neatsisukdami o tevai reks kad padare viska gerai ,koks dar mokymas namuose ka is ju padarysit zombius   ATSAKYTI
Jotvingis 2020-06-04 11:11:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tikesimes, kad sio eksperimento metu, tokiu berasciu kaip Tamsta tikrai nepadides   ATSAKYTI
siūlymas 2020-06-04 09:58:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Būtų labai gerai, jei vaikas galėtų mokytis namuose ne visus , o pageidaujamus dalykus , pvz; kurie sunkiau sekasi klasėje , mokantis su visais .
   ATSAKYTI
TEVAS 2020-06-04 09:35:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
NE VAIKU UGDYMAS,MOKYMAS NAMUOSE,O DARZAS DARZOVIU AUGINIMAS LAISTYMAS,PRIZIUREJIMAS.. vaikai,tai mazi zmogeliukai,kurie turi ismokti ivairiu gyvenimisku subtilybiu,bendravimo,    ATSAKYTI
asas 2020-06-04 10:15:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nebus bendravimo tarp bendraamziu ir bus labai sunku kai prasys mama noriu papo   ATSAKYTI
Inga 2020-06-04 09:35:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Koks dar mokymasis namie?!Vaikas turi turėti socialinių įgūdžių,moketi bendrauti su visokiais žmonėmis,koks rūšiavimas?Tai ir universitetą namie baigs?Ar galvojama apie vaiko ateitį?Suprantama kad namie mokosi neigalus vaikai,bet ir jie nori integruotis i visuomenę,būti tarp bendraamžių.Ar tevai specialistai ir tiek pasitiki savo mokymo rezultatais?..   ATSAKYTI
CCCP 2020-06-04 09:35:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tevai tapo ispizdeje eidavon i mokykla nesvarbu ar i klase is daugiavaikiu seimos buvo ar is da kur mokemes ir neikas nemire buvo visko ir po nuoses su burbulu grizdavom raudonu ir buvo ok.daba paziuret negalima ignypt negalima telefonai ir internetas galima o jai nebeis ir i mokyklas tai is vis jas naikint kam ir brislaikyt tada   ATSAKYTI
Dale 2020-06-04 09:21:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
-24
Į mokyklą prieina iš daugiavaikių asocialių šeimų,kaip normaliam vaikui mokytis,su tokiais?   ATSAKYTI
Dalia 2020-06-04 09:32:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
O tai ką, asocialių šeimų vaikai tai jau ne vaikai? Kuo jie skiriasi nuo jūsiškių? Kuo jie nenormalūs? Ponia, turėtut rinkti žodžius taip sakydama.   ATSAKYTI
CCCP 2020-06-04 09:36:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O kaip seniau mokydavomes ?????   ATSAKYTI
Senelis 2020-06-04 10:15:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Asocialus vaikas gali tapti ir mažoi šeimoj . iš daugiavaikiu šeimu vaikai stengesi net mokytis geriau ir pasekti aukštumu . nuo tevu taj priklauso . namuose be mokyklos tik sugadinsit vaikus   ATSAKYTI
asas 2020-06-04 10:19:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kaip jus nesuprantat kad dale piniguos vartosi ir jei nepristizas su kitais vaikais ane   ATSAKYTI
Kaimynas 2020-06-04 08:55:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
O čia geras,po miestus valkiosis tokie mokiniai,kurie atseit namuose mokosi   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Kauno policija pristatė naują ginklą kovoje su greičio megėjais ir pažeidėjais (nuotr. stop kadras)
Kauno policija pristato naujausią savo ginklą kovoje su greičio mėgėjais bei kitais pažeidėjais, nepaisančiais kelių eismo taisyklių. Jau greitai į apskrities kelius išriedės ...
Pirmą kartą Lietuvoje atlikta nervo sujungimo operacija panaudojant implantą (nuotr. stop kadras)
Šiauliuose pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos šalyse panaudojant implantą atlikta rankos riešo nervo sujungimo operacija aštuoniolikmečiui vaikinui. Po operacijos praėjus ...
Lietuvoje išaugo saulės energijos vartotojų, tačiau įspėja – daromos klaidos gali brangiai kainuoti (nuotr. stop kadras)
Lietuvoje saulės jėgainių elektros energiją naudojančių vartotojų per metus patrigubėjo. Energetikos ministerijos atstovai aiškina, kad tokį šuolį lėmė  kompensacijos ...
Žaibo nutrenktas klaipėdietis savo poilsio prie ežero nepamirš visą likusį gyvenimą (nuotr. stop kadras)
Dažnėjant audroms, daugėja ir žaibo sukeltų nelaimių ir nuostolių. Ugniagesiai ir fizikai perspėja – žaibams marginant dangų, jokiu būdu nerekomenduojama bandyti kartais ir ...
Algirdas Monkevičius (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius penktadienį apsisprendė dėl naujojo Lietuvos kino centro vadovo, tačiau konkurso laimėtojas neskelbiamas, kol laukiama ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų