gumuliauskas

Seimo pirmininkas su komisijos vadovu siūlo rezoliuciją Liublino unijai paminėti
Seimo pirmininkas su komisijos vadovu siūlo rezoliuciją Liublino unijai paminėti (2) 2019.06.19 07:56 Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis bei Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas siūlo priimti rezoliuciją Liublino unijai paminėti.
Antausis rinkėjams pakeliui į prezidentinį valdymą?
Antausis rinkėjams pakeliui į prezidentinį valdymą? (14) 2012.11.07 12:40 Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­kar su­si­ti­ku­si su So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­riu Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, at­si­sa­kė ver­tin­ti nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo ga­li­my­bes. Šian­dien ji kreip­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą dėl Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų.
Į viršų