Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Piktybiškas pamokų nelankymas – problema su kuria švelniau ar griežčiau kovoja dauguma Europos šalių. Kol vienur mokyklos bėgančius iš pamokų baudžia palikdamos juos po pamokų, kitur – bausdamos tėvus milžiniškomis sumomis.

Piktybiškas pamokų nelankymas – problema su kuria švelniau ar griežčiau kovoja dauguma Europos šalių. Kol vienur mokyklos bėgančius iš pamokų baudžia palikdamos juos po pamokų, kitur – bausdamos tėvus milžiniškomis sumomis.

REKLAMA

Portalas tv3.lt pasidomėjo, kaip bėgimo iš pamokų problemą sprendžia Lietuva ir kitos Europos šalys.

Lietuva

Pamokų lankomumo apskaitos tvarką Lietuvoje tvirtina mokyklos. Čia pat numatomi būdai, kaip padėti pamokų nelankantiems moksleiviams.

„Klasių vadovai koordinuoja pagalbos teikimo būdus pamokų nelankantiems mokiniams, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, Mokyklos vaiko gerovės komisija. Švietimo pagalbos specialistai, dirbantys mokyklose, nustatę mokinių nelankymo priežastis, teikia švietimo pagalbą mokiniams ir jų tėvams, konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, planuoja priemones gerinti lankomumą ir pan.“, – atsakyme tv3.lt rašė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Jei mokykla nustato, kad moksleivis pamokų nelanko piktybiškai, o jo praleistos pamokos nėra pateisinamos, mokykla gali kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių ar policiją.

REKLAMA

„Tokiu atveju tėvams ar globėjams gali būti taikomos atsakomybės priemonės pagal Administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnį „Kliudymas vaikui mokytis“. Kaip nustato Administracinių nusižengimų kodeksas, tėvų vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų užtraukia įspėjimą arba baudą, arba tėvai įpareigojami lankyti nustatytus kursus“, – nurodė ministerija.

Vokietija

Pernai kelios vokiečių šeimos nubaustos už tai, kad savo vaikus atostogoms iš mokyklų pasiėmė anksčiau, nei prasidėjo oficialios mokyklos atostogos. Vokietijoje mokyklos lankymas yra privalomas, todėl tėvams nelegalu leisti vaikams nelankyti mokyklos iki oficialios atostogų pradžios.

2018 metų gegužę policijos pareigūnai nubaudė 10 šeimų. Bauda už mokyklos nelankymą siekia iki 1 tūkst. eurų.

Norėdami išsivežti vaikus atostogauti semestro metu, Vokietijoje tėvai privalo gauti oficialų mokyklos leidimą.

REKLAMA
REKLAMA

Jungtinė Karalystė

Analogiška praktika taikoma ir Jungtinėje Karalystėje. Vyriausybė tėvus įspėja, kad už taisyklių laužymą numatytos baudos. Šiuo metu taikoma bauda – maždaug 55 eurai už kiekvieną ne laiku iš mokyklos paimtą vaiką. Bauda didėja iki maždaug 109 eurų, jei neapmokama per 21 dieną, o po 28 dienų tėvai gali būti teisiami.

2017–2018 metais Jungtinėje Karalystėje tėvams paskirta beveik 261 tūkst. eurų baudų už tai, kad jų vaikai nelankė mokyklos. Tik 10 iš jų buvo sėkmingai apskųstos.

Nyderlandai

Nyderlanduose taikomas mokyklos lankomumo įstatymas, kuriame tėvams taip pat numatomos baudos, jei vaikai nelanko mokyklos be pateisinamos priežasties. Įstatyme numatoma, kad 5–16 metų vaikai privalo lankyti pamokas, nebent serga ar turi kitą pateisinamą priežastį.

Žinoma, šeimos atostogos nelaikomos pateisinama priežastimi. Todėl oro uoste darbuotojai tikrina išvykstančius mokyklinio amžiaus vaikus. Jei šie bando išvykti be oficialaus mokyklos leidimo, tėvai baudžiami 100 eurų bauda už dieną. Jei tėvų prasižengimas kartojamas dažnai, jiems gali tekti stoti prieš teismą už sulaužytą įstatymą.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzija

Jei moksleivis suklastoja tėvų parašą ir padirba jų raštelį, kuriuo bando pateisinti praleistas pamokas, jo tėvams gali būti skiriama bauda iki 750 eurų.

Suomija

Iš pamokų bėgantys suomių moksleiviai dažniausiai baudžiami palikimu po pamokų. Dalies mokyklų mokytojai prižiūri erdvę aplink mokyklą ir aplink ją per pertraukas, stebėdami, ar moksleiviai nebėga iš pamokų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų