Rašyti komentarą...
Kviečiu visus mąstančius ir pilietiškus lietuvius rašyti rusams socialiniuose tinkluose ir visur raginimus. Mąstykite lietuviai, kuo mažiau rusų bus mobilizuoti, tuo ne tik jų mažiau žus, bet ir tuo bus mažesnė Rusijos armija iš mobilizuotų žmonių, kurie gali per prievartą atvaryti užpulti ir mūsų Lietuvą ir kitas šalis. Aš rusus Twiter ir youtube agituoju taip, jūs galite pasirinkti kitą tekstą: Дорогие россияне, берегите себя, протестуйте против путинской мобилизации, Путин вас отправляет на смерть в Украину. Ходите на протесты, устроитe ,,Майдан'' , если вас много, полиция вам ничего не сделает! Вы сами умрете на Украине и вас могут погнать воевать в другие страны! Aš netikiu, kad Rusija padarys 300000 rusų mobilizaciją, aš manau Rusija darys maždaug milijono rusų karių kariuomenę, kad būtų santykis 3 rusai puolime prieš vieną ukrainietį gynyboje, toks santykis pagal karo meną reikalingas kad nukariauti teritorijas. Taip pat pasiklausykite vakar 2022-09-24 Feigeno ir Arestovičiaus laidą, kurioje Arestovičius irgi sakė, kad planuojamos 3 rusų mobilizacijos, kad surinkti milijoną ar dar daugiau rusų karių. Manau, jeigu bus sutelkta tokia didelė milijono rusų karių kariuomenė yra pavojinga ir Ukrainai ir už jos ribų, nes tokia jau sukomplektuota ir paruošta kariuomenė, kurioje palaikoma disciplina gali pagal Putino ar Rusijos valdžios įsakymą pajudėti į kitas šalis ir užpulti Moldovą, Gruziją, Lietuvą, Baltijos šalis, Lenkiją ir kitas šalis. Viena situacija kai nėra sutelkta ir sukomplektuota tokia didelė kariuomenė, o kita pavojinga situaciją kai Rusija sutelks į vieną vietą tokią didelę savo armiją, kuri gali sulaukti Rusijos valdžios įsakymą ir greit užpulti kitas šalis.


kol apie rusijos sienas trinsis amerikos šmekla gali rusiją ištikti Kutuzovo laikų likimas-- tik kitokio pobudžio - ir tada bus visi sotūs viskuo ir dujomis ir nafta ir t.t.
@surskis -peliukas NATO ginygibinis, o pseudoimperija reiškiasi, gaus ji į srėbtuvę...
Manau už to slypi kažkas kitas , mobilizacija dėmesio nukreipimui.
Manau visi tai supranta
@Asta mobilizacija dėmesio nukreipimui nuo Azov išlaisvinimo. Ukrainoje tai labai didelis įvykis, Putinui nenaudingomis sąlygomis, kitaip sakant, jis gavo tik medvečuką, o ukrainiečiai savo gyvus didvyrius, kuriuos rusų propaganda ragino sunaikinti. Kad niekas nekalbėtų apie jo pralaimėjimą, jis iš anksto apdairiai suėmė savo liaudį į kumštį. Kartu tai pasakymas, aš dar nepralaimėjau, aš tęsiu žaidimą, viskas vyksta kaip AŠ noriu.
Išsiunčiau mūsų Lietuvos valdžiai el. laišką dėl Rusijos pavojaus, visą laišką galite perskaityti mano tinklaraštyje mozello, kurį galite rasti per interneto paiešką. Savo laiške rašiau: Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas yra neadekvatus ir pavojingas valstybės vadovas, jis neseniai paskelbė Rusijos dalinę mobilizaciją, jeigu reikės - Putinas paskelbs ir visuotinę Rusijos mobilizaciją, Putinui negaila žmones žudyti, nei ukrainiečius žudyti, nei rusus siųsti į mirtį Ukrainoje, Putinas žudys tol kol pasieks savo tikslus arba kol jo kažkas nenužudys ar nesuims. Putinas ir Rusijos valdžia ir Rusijos kariuomenė pavojingi mums visiems, Lietuvai. Siūlau jūsų valdžiai, Šimonytės Vyriausybei raginti pašalinti Rusiją iš JTO narių, kaip keliančią pasaulio saugumui. Abipusė ilgametė Lietuvos ir Rusijos valdžių konfrontacija, priešiški pareiškimai ir tai, kad Lietuva padeda Ukrainai, gali subrandinti ir tai, kad Rusija gali kada nors užpulti Lietuvą. Ukrainos ir Rusijos valdžių konfrontacija subrandino karą Ukrainoje, nors vienareikšmiškai tik Rusija (jos valdžia) kalta dėl karo Ukrainoje, nes jie užpuolė Ukrainą, o Ukraina ginasi. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad pradžioje bus mobilizuota maždaug 300 000 Rusijos kariuomenės rezervistų, tai reiškia, kad Rusija maždaug padvigubins savo skaičių Ukrainoje ir Ukrainai bus sunkiau kovoti prieš Rusiją, todėl siūlau paraginti Vakarus padidinti karinę pagalbą Ukrainai, teikti Ukrainai geriausią ginkluotę, o akivaizdu savo karių NATO ir Vakarai nesiųs į Ukrainą ir dėl to manau tik laiko klausimas, kada Rusija palauž ir okupuos Ukrainą ar jos dalį (jeigu reikės Putinas paskelbs ir visuotinę Rusijos mobilizaciją) ar panaudos savo moderniausius, naikinančius ginklus. Vilniaus mere Remigijau Šimašiau, noriu jūsų paklausti, kas konkrečiai yra padaryta dėl Vilniaus saugumo ruošiantis galimam Rusijos užpuolimui, jau praėjo daugiau nei pusė metų, kai vyksta karas Ukrainoje? Turėtų būti daromos keliuose į Vilnių prieštankinės gynybinės užtvaros, Vilniuje kasami apkasai, kuriamos vietos iš kur būtų galima saugiau šaudyti, Vilnius turi būti paruoštas gynybai, o mano žiniomis viso to nėra ir reikia tam būtinai pasiruošti iš anksto, paskui jau bus vėlu kažką daryti. Lietuvai pirmiausia būtina įsigyti užtektinai ,,Patriot'' ar kitų oro gynybos sistemų, kad jos dengtų visą Lietuvos oro erdvę, nes jeigu Rusija nuspręstų atakuoti Lietuvą, tai Rusija naktį ar anksti ryte, kai žmonės įmigę, užsimiegoję pirmiausia suduotų smūgius iš oro: raketomis, lėktuvais, naikintų strateginius karinius ir kitus objektus ir su automatais mūsų žmonės nieko negalėtų padaryti Rusijos lėktuvams ir raketoms, taip pat jau raginau apginkluoti prieštankiniais ginklais Lietuvos pasieniečius, nes jie su automatais nieko negalės padaryti prieš Rusijos tankų ar šarvuočių kolonas.


@Gediminas Gemskis - pavėlavote su laišku , mūsu prezidentas Nausėda ižvalgesnis - jau davė isakymą krašto apsaugos ministrui pradeti i atsarga išėjusiu šauktiniu pilną apmokimą - tad viskas viksta sklandžiai ligegrečiai kaip ir rusijoja
@lietuvis sakyčiau, kad nepavėlavo... Jūs eisite ginti Tėvynės???
@Gediminas Gemskis Ir kur buvai dingęs Zenonai Zemski? Baigėsi pinigai koksui ir vėl troliu dirbi? Tai ko nepasakoji, kad ruskiai šiandien traukia iš rezervo "naujausius" T-62 tankus, na dar Chruščiovo gamintus ir "matalygas", septinto dešimtmečio pradžios šarvuočius. Papasakok apie Stalino "tėvelio, 1948-tų metų patrankas ir carines "triochlineikas". Gyvas galas nuotraukų internete šitų"ginklų, o tu ambriji apie "šarvuotas kolonas" Buvo kolonos, dabar jos laužyne. P.S. Gal papasakosi kodėl kinderfeldmaršalas elnių piemuo važiavo į Šiaurės Korėją pas Kimą sviedinių ir raketų prašyt? Kuo kariausit su NATO, plikais pimpalais?
@AA anoniminis baily ir degrade, aš net neskaičiau tavo ,,purvo'', tu Lietuvos gėda
galimai del rusijos dalinės mobilizacijos-- išvadas ir sprendimus prims jakelaitis ir visas pasaulis atsistos i savo vietą
tas plykis tuoj dings i jav
Į viršų