tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė yra kiekvienos šalies turtas ir tautinio tapatumo pamatas. Saugoti šiuos išteklius skatins ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyti Geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės  būklės (toliau – GAAB) standartai – GAAB8 ir GAAB9.

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė yra kiekvienos šalies turtas ir tautinio tapatumo pamatas. Saugoti šiuos išteklius skatins ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyti Geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės  būklės (toliau – GAAB) standartai – GAAB8 ir GAAB9.

REKLAMA
REKLAMA

Saugoti biologinė įvairovę ir kraštovaizdį skatins GAAB8

Nuo 2024 metų įsigaliojantis GAAB8 standartas reglamentuoja mažiausią ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalį, o visame žemės ūkio paskirties plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymą ir draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu.

REKLAMA

Strateginiame plane pateiktas orientacinis objektų ir negamybinių plotų, atitinkančių reikalavimus minimaliai daliai apskaičiuoti sąrašas, nurodant koks objektas kokį kraštovaizdžio plotą atitinka. Pavyzdžiui, nuo 100 kv. m iki 5000 kv. m ploto netaisyklingos formos  vandens telkinio – kūdros1 kv. m atitinka 2 kv. m  kraštovaizdžio elemento ploto; pakrančių ir juostų, kurių plotis yra 1–10 m, vienas ilgio metras atitinka 10 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto, o juostų, kurių plotis yra 11–20 m, vienas ilgio metras atitinka 15 kv. m kraštovaizdžio elemento ploto.

REKLAMA

Objektais ir negamybiniais plotais, tinkančiais minimaliai daliai apskaičiuoti, gali būti akmenynai, akmenų, šakų, kelmų krūvos, vandens telkinių pakrantės, pagrioviai, įskaitant apsaugines vandens juostas, ežios (ribinės juostos), palaukės, apsauginės medžių ir krūmų juostos, pavieniai medžiai ar krūmai, medžių ir krūmų grupės, įskaitant senų sodybviečių želdinius, pūdymui palikta žemė, kasmet užmirkstančios vietos ariamojoje žemėje, kūdros.

REKLAMA
REKLAMA

Pareiškėjai, siekiantys atitikti GAAB8 standartą, kiekvienais metais privalės pasirinkti vieną iš šių dviejų alternatyvų:

Alternatyva Nr.1 – pareiškėjai ne mažiau nei 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti kraštovaizdžio elementams (EASV) ir/arba pūdymui.

Alternatyva Nr.2 – pareiškėjai ne mažiau 7 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti tarpiniams augalams arba azotą fiksuojantiems augalams su sąlyga, kad 3 proc. iš šių 7 proc. sudarys kraštovaizdžio elementai.

REKLAMA

Pareiškėjams draudžiama sunaikinti jų valdose esančius miškelius ir tvenkinius bei kūdras, kurie yra išskirti kaip kraštovaizdžio elementai EASV sluoksnyje.

Svarbu prisiminti, kad:

  • plotuose, patenkančiuose į Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, draudžiama kirsti ir genėti medžius bei gyvatvores paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu, t. y. nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d.; (taikoma ir 2023 m.)
  • tarpinių pasėlių ploto perskaičiavimo koeficientas yra 0,3, t. y. 1 kv. m atsitinka atitinka 0,3 kv. m užskaitos ploto;
  • tarpinių pasėlių ir azotą fiksuojančių augalų plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus;
  • valdoje esančius kraštovaizdžio elementus (medžių giraitės, tvenkiniai) bus privaloma išlaikyti. (taikoma ir 2023 m.)

Šis standartas netaikomas pareiškėjams, deklaruojantiems  mažiau nei 10 ha ariamosios žemės, jeigu daugiau kaip 75 proc. ūkio ariamosios žemės naudojama žolei ar žoliniams pašarams auginti, pūdymui palikta žemė arba yra naudojama ankštiniams augalams auginti, arba naudojama keliais minėtais tikslais, jeigu daugiau kaip 75 proc. reikalavimus atitinkančios žemė sūkio paskirties žemės yra daugiametės pievos, yra naudojama žolei ar kitiems žoliniams pašarams auginti arba naudojama keliais minėtais tikslais, deklaruojantiems daugiamečius augalus.

REKLAMA

Draudimai, susiję su „NATURA 200“

GAAB9 standartas reglamentuoja  aplinkos atžvilgiu jautrių daugiamečių pievų apsaugą.  Šis standartas draudžia keisti „Natura 2000“ teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūriu pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirtį arba juos arti.

Tokias pievas galima atnaujinti –  suarti ir atsėti, jeigu tai numatyta gamtotvarkos plane. Detalesnės gamtotvarkos priemonės (galimas pievų atnaujinimas, atsėjimas) pateikiamos saugomų teritorijų įstatyme bei Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos strateginio planavimo dokumentuose. Pievų atnaujinimas ir atsėjimas gali būti vykdomas tik gavus kompetentingos gamtos apsaugos institucijos sutikimą .

REKLAMA
REKLAMA

GAAB9 standartas užtikrins biologinės įvairovės požiūriu vertingų pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių išlaikymą. GAAB9 prisideda ir prie vertingų buveinių ir rūšių, įskaitant paukščių lizdavietes ir veisimosi vietas, apsaugos, anglies sekvestracijos, vandens ir dirvožemio kokybės gerinimo.

REKLAMA

Laikytis šio reikalavimo privalo pareiškėjai, kurių deklaruojami plotai patenka į Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių ganyklų arba pievų sluoksnį.

Konkrečiam ūkiui – konkretūs GAAB-ai

Kaip pažymi ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus vyresnysis patarėjas Tadas Švilpauskas, kiekvienas ūkis yra individualus, ir kiekvienam jų bus taikomi skirtingi standartai. „Jei ūkininkas neturės daugiamečių pievų, jam negalios nei GAAB1, nei GAAB9, – ūkių specifikos svarbą vykdant GAAB standartus akcentuoja patarėja. – Ministerija  paskelbs visus žemėlapius, kuriais vadovaudamiesi ūkininkai galės nusistatyti, kokios teritorijos, kurioms pritaikytas vienas ar kitas GAAB standartas, yra jų dirbamoje žemėje. Ir tai siūlyčiau padaryti nelaukiant deklaravimo dienos, kad neatsirastų pažeidimų, už kuriuos bus taikomos sankcijos, sumažinant tiesiogines išmokas. Ministerija artimiausiu metu planuoja paskelbti, kokias sankcijas ūkininkui užtraukia konkrečių GAAB-ų standartų pažeidimai.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų