Rūpestis savu kraštu
REKLAMA
Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos  Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos

Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame  plane (toliau – Strateginis planas) už dalyvavimą  savo noru pasirinktose klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose ekologinėse sistemose) ūkininkams numatyta  atlyginti papildomai.
REKLAMA
Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos  Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos

Tausesniam išteklių naudojimui skatinti – papildomos išmokos

Lapkričio 21 d. Europos Komisijos patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas) – tvaraus ir aplinkai draugiško žemės ir maisto ūkio plėtros  skatinimas – už dalyvavimą Strateginiame plane numatytose ir savo noru pasirinktose klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose ekologinėse sistemose (toliau – ekoschemos) ūkininkams bus atlyginta papildomai.
REKLAMA
Griežtesni reikalavimai biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai  Griežtesni reikalavimai biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

Griežtesni reikalavimai biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė yra kiekvienos šalies turtas ir tautinio tapatumo pamatas. Saugoti šiuos išteklius skatins ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyti Geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės  būklės (toliau – GAAB) standartai – GAAB8 ir GAAB9. Saugoti biologinė įvairovę ir kraštovaizdį skatins GAAB8 Nuo 2024 metų įsigaliojantis GAAB8 standartas reglamentuoja mažiausią ariamos žemės, skirtos negamybiniam...
REKLAMA
Dirvožemiui saugoti – nuo 2024 m. griežta augalų kaita  Dirvožemiui saugoti – nuo 2024 m. griežta augalų kaita

Dirvožemiui saugoti – nuo 2024 m. griežta augalų kaita

Augalams reikalingos skirtingos maistinės medžiagos, todėl kelerius metus tame pačiam plote auginant tuos pačius augalus, dirvožemis praranda dalį medžiagų ir išsenka. Siekiant apsaugoti dirvožemį nuo nualinimo, jau ankstesniame paramos laikotarpyje buvo nustatytas žalinimo reikalavimas. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) žalinimo reikalavimą dėl pasėlių įvairinimo keičia augalų kaitos reikalavimus nustatantis GAAB7 standartas.
REKLAMA
Kaip nuo kitų metų keisis parama pieno gamintojams?  Kaip nuo kitų metų keisis parama pieno gamintojams?

Kaip nuo kitų metų keisis parama pieno gamintojams?

Pienininkystė yra labai reikšmingas sektorius mūsų žemės ūkyje, todėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (Strateginis planas) jam skirta ženkli parama. Pieno gamintojams ir toliau bus mokamos susietosios išmokos – jiems teks daugiau kaip 50 proc. visos susietosios paramos. Jie taip pat galės kreiptis investicinės paramos, dalyvauti kitose kaimo plėtros priemonėse ir rinktis klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas – ekoschemas.
Į viršų