• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Pieno gamintojai, kurie nespėjo pasinaudoti šiemet jau vykusiu paraiškų priėmimu pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vėl turi galimybę gauti paramą savo ūkių modernizavimui.

Pieno gamintojai, kurie nespėjo pasinaudoti šiemet jau vykusiu paraiškų priėmimu pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vėl turi galimybę gauti paramą savo ūkių modernizavimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 iki rugsėjo 29 d. galima teikti paraiškas ir pretenduoti į paramą investicijoms į žemės ūkio valdas. Šis paraiškų kvietimas skirtas tik pieninės galvijininkystės sektoriui, o teikiantiesiems paraiškas bus taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai. Kvietimo biudžetas – 14 933 490 Eur paramos lėšų.

REKLAMA

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“,

Parama vienam projektui – iki 1 500 000 Eur, remiama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ūkiai noriai naudojasi parama

Nors gyvulininkystė Lietuvoje traukiasi, tačiau ekonomiškai tvirti ūkiai plečiasi. Tą parodė šiemet jau vykęs kvietimas teikti paraiškas.

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet jau buvo priimamos paraiškos pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ –kovo 1–gegužės 2 dienomis. Per šį etapą sulaukta 372 paraiškų, kurios atitinka atrankos kriterijus gauti paramą.

Parama buvo numatyta pagal atskirus sektorius: pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 17 180 tūkst. Eur, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 17 384,823 tūkst. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 000 tūkst. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams – 17 180 tūkst. Eur, o lengvatinėms paskoloms – 12 003,937 tūkst. Eur paramos lėšų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiausia paraiškų – 148 – gauta iš mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių, o paramos paprašyta net už 31,64 mln. Eur. Esant tokiai paklausai buvo rasta galimybė papildomai skirti dar beveik 667 tūkst. Eur vienodą atrankos balų skaičių gavusioms paraiškoms.

Panaši situacija susiklostė ir pieno sektoriuje – gauta 91 paraiška už 23,91 mln. Eur. O papildomai šio sektoriaus pareiškėjams buvo skirta beveik 665 tūkst. Eur vienodą atrankos balų skaičių gavusioms paraiškoms.

REKLAMA

Šiai veiklos sričiai įgyvendinti 2014–2023 metų laikotarpiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje iš viso skirta beveik 708 mln. eurų. Jau pasirašyta 6 615 sutarčių, pagal kurias skirta 617,2 mln. eurų paramos, išmokėta apie 451,7 mln. eurų investicinių lėšų.

Daugiausia paramos per 2014-2023 metus skirta gyvulininkystei – per 383 mln. Eur.

Prioritetas jauniesiems, kooperatyvams ir ūkininkaujantiems nepalankiose vietovėse

Šis kvietimas, kuris tęsis iki rugsėjo 29 d, palankus jauniesiems ūkininkams, kurie jau realiai dirba ir nori modernizuoti savo ūkius. Tam juos gali paskatinti didesnis paramos intensyvumas. Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamybos veikla, 20 proc. punktų paramos intensyvumas padidinamas jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; taip pat – pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, bei pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

REKLAMA

Paramą gali gauti tik veikiantys ūkiai

Pareiškėjais gali būti ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio veiklą.

Pretendentai į paramą turi žinoti, kad iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių (atitiktis patikrinama pagal ūkininko ūkio įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą ir pagal pareiškėjo kartu su paramos paraiška pateiktų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų dokumentus).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kita svarbi sąlyga – parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

REKLAMA

Žinotina ir tai, kad pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Čia svarbu įvertinti, kad nustatant pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų žemės ūkiui.

REKLAMA

Pagal šią veiklos sritį finansavimas skiriamas žemės ūkio produktų gamybai ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimui ir realizavimui, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pateikti paraišką

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi būti pateikiami užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

REKLAMA

Paramos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Užpildžius elektroninę formą ŽŪMIS portale, o paramos paraišką pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, paramos paraiška nepriimama.

Parama tvarių investicijų lengvatinėms paskoloms

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas bus teikiama ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“, kuriai suplanuota skirti 230 mln. Eur, iš jų – 30 mln. Eur paskoloms.

REKLAMA

Nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 29 d. priimamos paraiškos pagal SP intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Tai nauja priemonė, orientuota skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, remiant investicijas, prisidedančiomis prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie atsinaujinančios energijos gamybos ir aukštesnių gyvūnų gerovės standartų. Pagal šią intervencinę priemonę remiamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų

REKLAMA
REKLAMA

(ŠESD) išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimas gyvulininkystės ūkiuose, biodujų gamyba iš ūkiuose susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų, o taip pat perėjimas prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų.

Dotacijoms šiame paraiškų priėmimo etape numatyta 10 mln. Eur, o lengvatinėms paskoloms – 5 mln. Eur paramos lėšų.

Kadangi pateiktose paraiškose jau pirmąją jų priėmimo dieną prašoma bendra paramos suma pasiekė dotacijoms skirtą sumą, paraiškų priėmimas dotacijoms (taip pat ir dotacijoms kartu su lengvatine paskola) rugpjūčio 2 d. sustabdytas, tačiau paraiškas gauti tik lengvatinę paskolą pareiškėjai gali teikti ir toliau, t. y. iki rugsėjo 29 d.

Spalio – lapkričio mėn. bus galima pretenduoti į SP paramą pagal intervencinę priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“, o spalio – gruodžio mėn. - į paramą „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“.

Išsamesnė informacija - www.nma.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų