• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai, kurie prisideda prie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo, iki gegužės 2 d. gali teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“.

Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai, kurie prisideda prie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo, iki gegužės 2 d. gali teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 812 598 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos biudžeto lėšų.

REKLAMA

Svarbios naujos sąlygos

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ramelytė atkreipė dėmesį, kad šiemet numatyti tam tikri pokyčiai: „Įsigaliojus naujiems Lietuvos kaimo tinklo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinkas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, pakeitimams, praplėstas galimų paramos gavėjų sąrašas, papildytas reikalavimų pareiškėjams sąrašas, taip pat keitėsi remiamų veiklų kategorijos, nustatyti didesni paramos dydžiai, papildytas atrankos kriterijų sąrašas.“

REKLAMA
REKLAMA

Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, nustatyta, kad nuo šiol paraiškas organizuoti renginius gali teikti ir nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), ir ne nacionaliniu lygiu veikiantys juridiniai asmenys, kurių narystė LKT buvo patvirtinta iki paraiškos pateikimo dienos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne nacionaliniu lygmeniu veikiantys pareiškėjai paraišką privalo teikti kartu su projekto partneriais. Tokiu atveju pareiškėju paskiriamas vienas iš bendradarbiaujančių subjektų, o kiti bendradarbiaujantys subjektai laikomi komunikacijos projekto partneriais. Projekto partneriai taip pat turi būti LKT nariai. Svarbu žinoti, kad partnerystė įteisinama jungtinės veiklos sutartimi, kuri turi būti pateikiama kartu su paraiška ir galioti ne trumpiau nei iki komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

REKLAMA

Dar viena svarbi sąlyga – dėl paramos negali kreiptis juridinis asmuo, nuo kurio įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo įsteigtas reorganizavus (sujungus) kitus juridinius asmenis ir nuo bent vieno iš reorganizuotų (sujungtų) juridinių asmenų įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne mažiau nei dveji metai.

REKLAMA

Renginiai ūkiuose

Parama gali būti skiriama teminiams renginiams, renginiams „Atviras ūkis“, KPP viešinimo akcijoms, tačiau atsirado naujovių, kurios susijusios su vykdoma veikla.

Teminiais renginiais siekiama didinti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimą į kaimo plėtros procesus, pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie kaimo plėtros politiką, skatinti inovacijas žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Susidomėjimo sulaukę renginiai „Atviras ūkis“ ir toliau kvies apsilankyti kaimo vietovėse pas žemės ir ne žemės ūkio veiklas vykdančius subjektus, kad visuomenė bei galimi pareiškėjai pamatytų kaimo vietovėse vykdomų žemės ir ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat siekiama, kad geros idėjos skatintų galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų. Vienas renginys „Atviras ūkis“ galės vykti ir ilgiau nei 1 dieną, tarp renginio dienų gali būti pertrauka. Svarbu, kad per dieną kiekvieną lankomą subjektą aplankytų bent 10 asmenų, o bendras dienos dalyvių skaičius sudarytų ne mažiau kaip 100 asmenų.

REKLAMA

Toliau remiamos KPP viešinimo akcijos, kurios gali būti vykdomos parodų, mugių ir kt. renginių metu. Viešinimo akcijose turi būti dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą, paaiškinama, kodėl žemės ūkis svarbus gyventojams, susidomėjusiems asmenims teikiama informacija apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą per KPP priemones. Be to, gali būti remiamos elektroninės komunikacijos veiklos – virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turų, audiovizualinės produkcijos, elektroninio leidinio kūrimas.

REKLAMA

Gera žinia – didesni paramos dydžiai

Nauja tai, kad pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, buvo pakeisti ir paramos dydžiai. Vienai komunikacijos priemonei – teminiam renginiui – skirta paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tai, koks numatomas renginys, kokia jo trukmė, planuojamas dalyvių skaičius ir kt.

Kai organizuojamas renginys „Atviras ūkis“, gali būti finansuojama iki 28 750 Eur tinkamų finansuoti išlaidų, kai KPP viešinimo akcija – iki 57 500 Eur. Jei kartu su planuojamomis projektuose renginių veiklomis numatoma vykdyti ir elektroninės komunikacijos veiklas, joms papildomai finansuoti gali būti skiriama: virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams kurti - iki 11 500 Eur, audiovizualinei produkcijai – iki 23 000 Eur, vienam elektroniniam leidiniui – iki 3 450 Eur, jei kuriama daugiau nei vienas elektroninis leidinys – iki 6 900 Eur paramos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą, kai organizuojamas teminis renginys, renginys „Atviras ūkis“ arba KPP viešinimo akcija, vienam pareiškėjui gali siekti 57 500 Eur.

Jei įgyvendinant minėtas veiklas numatomas ir virtualių gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turų, audiovizualinės produkcijos ar (ir) elektroninių leidinių kūrimas, parama vienam projektui gali siekti 80 500 Eur.

REKLAMA

Tuo atveju, kai pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šią priemonę, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 28 750 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

REKLAMA

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atnaujintus atrankos kriterijus, už kuriuos bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45.

Rudenį – naujas paraiškų priėmimo etapas

Lietuvos kaimo tinklo nariai, kurie nespės parengti projektų šiam etapui, turės laiko pasiruošti. Paraiškas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“ planuojama priimti ir rudenį – nuo rugsėjo 1 iki spalio 31 d.

REKLAMA
REKLAMA

LKT veikla ir toliau bus remiama

Pažymėtina, kad parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektinių veiklų įgyvendinimui bus skiriama ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano (SP) priemones. Savo veiklomis Lietuvos kaimo tinklas prisidės prie sklandaus naujo finansavimo laikotarpio – SP priemonių įgyvendinimo, bus skatinama suinteresuotųjų subjektų tinklaveika ir tarpusavio bendradarbiavimas.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų