tv3.lt sokiu laika tango manai

tv3.lt sokiu laida tango manai

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia, kad mieste vasarą dirbs visos 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tačiau tarp darželinukų tėvų kilo pasipiktinimo banga. Mat, norėdami vesti mažamečius į darželius per vasarą, jie iš darbdavių ugdymo įstaigai turi pristatyti pažymas, kuriose būtų nurodytas planuojamų atostogų laikas ir patvirtinta, kad jų darbas negali būti atliekamas nuotoliniu būdu.

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia, kad mieste vasarą dirbs visos 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tačiau tarp darželinukų tėvų kilo pasipiktinimo banga. Mat, norėdami vesti mažamečius į darželius per vasarą, jie iš darbdavių ugdymo įstaigai turi pristatyti pažymas, kuriose būtų nurodytas planuojamų atostogų laikas ir patvirtinta, kad jų darbas negali būti atliekamas nuotoliniu būdu.

REKLAMA

Kitaip sakant, nedirbantys ar iš namų dirbantys tėvai vasarą vaikus turės prižiūrėti patys, o kas mėnesį miesto darželiuose mokestis ugdymo reikmėms – vienuolika eurų ir penkiasdešimt centų – nebus nutraukiamas, išskyrus tuos atvejus, jei vaikas nelankys įstaigos visą vasaros einamąjį mėnesį.

Nesupranta tvarkos

Ikimokyklinukų tėvai skundžiasi, kad  lopšelių–darželių vadovai iš jų reikalauja pažymų apie darbą vasaros metu. „Prie prašymo, kad vaikas lankys įstaigą vasaros metu, prašoma pridėti įrodančius dokumentus, kad tėvai vasarą dirbs. Vienos auklėtojos aiškina, kad tėvų atostogų metu vaikai negalės lankyti darželio, kitos sako, kad galės, ne va pažymos tik formalumas. Kaip yra iš tikrųjų, niekas neapaiškina. Kitas dalykas, jeigu nelaidžiame lankyti darželio, kodėl turime priverstinai mokėti už ugdymą“, – naujienų portalui JP piktinosi laišką parašiusi dviejų darželinukų mama Sandra.

REKLAMA

Galimi išimtiniai atvejai

Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus atstovai aiškina, kad prieš vasarą darželiuose bus sudaromos naujos vaikų grupės, pasirašomos ugdymo sutartys dėl sutartų paslaugų teikimo ir atitinkamos programos vykdymo.

REKLAMA

Pateikiant prašymą reikia pristatyti darbdavio pažymą, patvirtinančią atostogų trukmę, gali būti pateikti kiti dokumentai, pagrindžiantys darbo santykius nustatytu laikotarpiu. Galimi ir išimtiniai atvejai (tėvų, globėjų, įtėvių liga, darbo paieškos ir kt.). Ugdymas pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vasarą teikiamas atsižvelgiant, kad abu tėvai, globėjai, įtėviai dirba ar dėl kitų svarių priežasčių negali užtikrinti vaiko ugdymo ir priežiūros visą ar daugiau nei pusę vasaros laikotarpio; pareiškėjai neturi pakankamai finansinių galimybių arba socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo, priežiūros sąlygas vaikui arba augina specialiųjų poreikių turintį vaiką. Bus tenkinami ir tų tėvų prašymai, kurie nurodys svarbias priežastis, dėl kurių vasarą jie patys negalės užtikrinti vaikų priežiūros.

REKLAMA

Kad tėvai nepiktnaudžiautų

Atsižvelgiant į tokių prašymų pagrindų surinktą informaciją, bus organizuojama ikimokyklinių grupių veikla. Be to, taip siekiama išvengti ir tėvų piktnaudžiavimo.

„Pastebime, kad tėveliai sako, mes tikrai vasarą lankysime darželį, dirbam, neturime kur palikti vaikučių, tačiau dažnu atveju netikėtai pasiima atostogas ir vaiko į ugdymą įstaigą nebeveda. Pavyzdžiui grupę turėtų lankyti 15 vaikų, o ateina vos keturi. Reikia galvoti ir apie finansinius dalykus, ekonomiškumą. Auklėtojos dirba su keliais vaikais, maitinimas vyksta numatytam skaičiui, visą dieną toje grupėje dirba valytoja. Taip elgtis negalima, pažymos ir yra tam, kad tėvai nepiktnaudžiautų“, – kalbėjo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Bartašė ir į tėvų iškeltą klausimą, ar jų atostogų metu vaikas gali lankyti darželį, specialistė atsakė: „Negali, nes tėvai atostogauja, kartu su jais atostogauja ir vaikai“.

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškino sprendimą

Pasak A. Bartašės, tokia praktika ugdymo įstaigose taikoma nuo praėjusių metų birželio vadovaujantis Panevėžio miesto tarybos sprendimu. Paklausta, kuo remiantis ir kodėl buvo priimtas toks sprendimas specialistė paaiškino plačiau.

„Pirma, atsižvelgiant į tai, kad Švietimo įstatyme nuspręsta įtvirtinti, jog socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokyklinis ugdymas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus privalomas, tad vykdant vaikų priėmimą į miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes, bus taikomas naujas prioritetas. Antra, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše apibrėžtais reikalavimais, priešmokyklinio ugdymo sutarties šalių įsipareigojimuose patikslinta ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą trukmė (pradžios ir pabaigos laikas). Pabrėžtas priešmokyklinio ugdymo privalomumas, akcentuojant tėvų ir ugdymo įstaigos įsipareigojimus dėl vaikų nuoseklaus lankomumo užtikrinimo. Trečia, besitęsianti epidemiologinė situacija paskatino pasvarstyti ir apie saugų ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbą vasaros laikotarpiu. Atsižvelgiant į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugų saugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus išaiškinimus dėl ugdymo įstaigų darbo vasaros laikotarpiu, apibrėžtos ugdymo paslaugų prieinamumo ir saugaus jų teikimo užtikrinimo sąlygos. Numatyta atsakingai vertinti ugdymo paslaugų poreikį siekiant išvengti epizodinio, neplanuoto lankymo ir užtikrinti, kad vaikai lankytų tą pačią grupę pasirinktą vasaros laikotarpį“. – teigė specialistė.

REKLAMA

Mokės ne visi

Be to, pasak A. Bartašės pasirašius sutartis dėl ugdymo vasaros laikotarpiu, laikinai bus sustabdoma arba atskiru šalių susitarimu nutraukiama anksčiau pasirašyta ugdymo sutartis. Tai reiškia, kad vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo tvarkos aprašu, mokesčio (11,50 euro ugdymo reikmėms už kiekvieną mėnesį) nemoka vaiko tėvai (globėjai) vasaros metu, jeigu vaikas nelanko įstaigos visą vasaros einamąjį mėnesį ir jo laikotarpiui nėra pasirašyta ugdymo sutartis. Mokestis ugdymui vienodas visuose miesto lopšeliuose – darželiuose.

REKLAMA

Prašo neužimti vietos

Atsižvelgus į Panevėžio miesto tėvų ir vaikų interesus, šiemet vasarą Panevėžyje dirbs visos 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Taip Panevėžio miesto savivaldybė siekia, kad birželio–rugpjūčio mėnesiais vaikams nereikėtų keisti ugdymo įstaigos ir pratintis prie kitos. Kiek dirbs grupių, spręs pačios įstaigos.

„Tiek 2020-aisiais, tiek 2021-aisiais metais lopšelių-darželių veikla buvo apsukinta dėl pandemijos šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos bei priimtų ribojimų. Šiemet nuo gegužės 1 d., nebelieka ribojimų, tad atsižvelgiant į vaikų srautų grupėse valdymą, personalo darbuotojų paskirstymą, įstaigoms bus leidžiama lengviau priimti sprendimus. Vasarą dirbs visos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos pagal kiekvienos pasirinktą pajėgumą, t. y. sukomplektuotų grupių skaičių. Prisimenant praėjusius metus, įstaigų lankomumas buvo ženkliai mažesnis nei pateiktų prašymų skaičius, todėl jei neplanuojate lankyti lopšelio-darželio, tėvelių prašytume neužsiimti vietos vasarai. Skaičiuojame, kad vietų užteks visiems, o jei iškiltų nenumatytų keblumų, lanksčiai vertinsime kiekvieną atvejį, spręsime iškilusius nesklandumus“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Autorius: Dovilė Barvičiūtė

Na ir labai gerai. Dar šitaip galėtų padaryti didžiuosiuose miestuose. Bo tėvai atostogauja, o vaikas nuo ryto iki vakaro darželyje, ir dar paskutinį pasiima, o būna ir vėluoja pasiimti. Nelabai suprantu, kaip savi vaikai gali trukdyti tėvams. Negimdykit, jeigu jums jie trukdo gyventi ir pramogauti. Tėvai gali turėt atostogas, o vaikai ne? Eidami diena dienon jie pavargsta, nusilpsta imuninė sistema, pikti, irzlūs, na o tada tėvai pradeda šiknoj vinių ieskoti kas čia tam vaikui atsitiko...
LABAI PRITARIU ŠITAM SPRENDIMUI !!!!! SENAI TAIP REIKĖJO PADARYTI !!!!!

Tėvai labai tuo naudojasi, pasiima atostogas o vaikus veda į darželius kasdien . Geriausia būna ,kai po darbų ateina močiutės anūkų pasiimti ir sako:" ai va tėvai išvažiavo atostogų prie jūros pailsėti nuo darbų ir vaikų,tai paliko močiutei" ohooo... nu ką pagalvoji... nu "šaunu".

Arba pvz., mamos būdamos dekrete arba būdamos su kūdikiais namuose ,vaikus veda į darželį kasdien. Ir dar ateina kone vėluodamos ir iš lėto pasivaikščiodamos vaikų pasiimti paskutinę minutę kada jau auklėtojų darbo laikas baigiasi, tarsi auklėtojos tai ne žmonės ,neturi šeimos,savo vaikų ir joms nereikia pasiimti avi vaikų iš darželio.

Tėvai įsivaizduoja , kad darželis kaip pramogų parkas,kad smagu ir t.t ,bet jiems irgi atostogų reikia,jie pavargsta nuo to šurmulio,o beto jiems reikia tėvų o ne svetimų žmonių, kurie neatstos nei mamos nei tėčio. Patys gal mieli tėveliai dirbkite be atostogų tai idomu kaip Jūs jausitės kai nuolat reikės eiti į darbą. Mokiniam vasarą stostogos būna. o ikimokyklinukams jų nereikia? Pamatytumėte kokie jie vakare jau būna pavargę, jau jiems ne vaikai ir ne žaislai rūpi,o jau pradeda gulinėti ant sofos, žiūrėti pro langą tikėdamiesi,kad jau gal ateina tėveliai, glaudžiasi prie auklėtojų ir ieško kontakto ir šilumos.

Rugsėjį Ateinat su reikalavimais ,atvedat vaikus baltarankiais ir sakot:" ai darželis išmokins ",bet palaukit o ne Jūsų pareiga vaiką paruošti darželiui ir bent kažkiek pamokanti elementarių dalykų?,pvz . Kaip laikyti šaukštą, parodyti kaip įkišti kojytę į kelnes ar juolab jas apsimauti. Ne jūsų pareiga pamokinti vaiką nusiplauti rankas ar susitvarkyti žaisliukus pažaidus? Bet ne... viską darželis išmokins, Taip ? Norit ,kad auklėtojos stebuklą vienos padarytų ? Bet juk norint rezultato reikia abipusių pastangų, o ne tik nurodinėti kaip dirbti auklėtojom ir ką jos privalo su Jūsų vaikais daryti. Nepagalvojat tada ,kodėl kartais vaikai nenori į darželį ? O todėl ,kad vaikai yra mokinami visko ir skatinami savarankiškumo, bet ne , paskui Jums lengviausia auklėtojai suversti kaltę,kad auklėtoja kalta ,kad vaikas nenori į darželį.. Juk vaikui kaip gerai,kai namie už jį viskas daroma ir vaikui nereikia pačiam nieko daryti ,o darželyje viskas atvirkščiai. Nepagalvojat, kad vaikui būna paskui stresas,kad čia už jį viską mama ir tėtis darė,o čia atėjo į darželį ir auklėtojos pradeda mokinti elementarių dalykų. Tai vaikui iškarto reakcija būna jau kita,o tada auklėtojos kaltos lieka,kad vaikas nenori į darželį ,nes neva auklėtojos kažką daro.

LABAI DŽIAUGIUOSI DĖL TOKIO SPRENDIMO , NET LAAABAI...
TAD TĖVELIAI,GEROS VASAROS IR DŽIAUKITĖS SAVO VAIKAIS IR PRALEISTU LAIKU SU JAIS,NES JŪSŲ VAIKAI TIKRAI YRA LABAI ŠAUNŪS,TIK ŠIEK TIEK PRISIIMKIT PATYS DAUGIAU ATSAKOMYBĖS UŽ JUOS,O NENUMESKIT JŲ DARŽELIUI. LINKIU SĖKMĖS

P.S. tikrai džiaugiuosi, kad ateina ir nuostabių tėvų,kuriems tikrai yra vaikas pirmoje vietoje, tik gaila, kad jų yra mažuma .
Manau,kad labai geras pasiūlymas,čia labiausiai tinkamas super mamytėms,kurios iš vis niekur nedirba,sėdi sporto salėse,kirpyklose kavinėse,o vaikučius iš ankstyvo ryto atgrūda į darželius snarglėtus ,kosinčius,vemia nčius,apšašėjusius,svarbu,kad joms laisvos dienos visos būtų.Tokios mamytės ir pasiima vaikučius pačius paskutinius,gi jos pervargsta besišopindamos,vynelį begurkšnodamos.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų