Nusivylę bažnyčia ketina krikšto atsisakyti, tačiau dvasininkai atremia: šis sakramentas – visam gyvenimui

Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje nuskambėjus kritiškiems bažnyčios atstovų pasisakymams apie Stambulo konvenciją ir LGBT+ bendruomenę, jos nariai skelbia esą pavargę nuo kišimosi į jų gyvenimus. Formuojasi naujas judėjimas – visi, norintys išreikšti nepritarimą bažnyčios politikai, raginami formaliai palikti jos bendruomenę. Dvasininkai šio judėjimo nesureikšmina ir teigia, jog pasitraukimas iš bažnyčios kūdikystėje suteikto krikšto sakramento visgi nepanaikina. 

Pilietinės visuomenės iniciatyvos „Vilnius Pride“ organizacinė grupė socialiniuose tinkluose išplatino kreipimąsi į LGBT+ bendruomenės narius bei juos palaikančius, kuriame reaguojant į pastarųjų dienų aktualijas raginama jungtis ir formaliai palikti bažnyčią, savo parapijose pateikiant oficialų prašymą.

„Vilnius Pride“ atstovai tv3.lt pasakoja, jog ši idėja užgimė dar lapkritį, kuomet Lenkijos aktyvistai, dalyvavę protestuose už reprodukcines teises, pasidalino patirtimis, kaip reaguojant į vietines problemas žmonės ėmė masiškai organizuotis tarpusavyje ir formaliai palikti bažnyčios instituciją. Neseniai socialiniuose tinkluose jau išplito ir pavienių asmenų sprendimai palikti savo religines bendruomenes.

„Lietuvoje katalikų bažnyčios institucija taip pat vis dar turi didelę įtaką ir galią. Pastaruoju metu nenutylančiose diskusijose apie Stambulo konvencijos ratifikavimą, partnerystės įstatymą ir kitus žmogaus teisių klausimus aiškiai matome, kaip ta įtaka naudojama visuomenės skaldymui ir neapykantos kurstymui prieš pažeidžiamas visuomenės grupes. Religija prisidengiantys politikai kartu su Bažnyčios atstovais kursto baimę ir skleidžia dezinformaciją, bandydami nukreipti visuomenę prieš LGBT+ žmonių ar moterų teises“, – aiškina judėjimo iniciatoriai.

Nori parodyti nepritarimą bažnyčios atstovų pozicijai

Vienas iš argumentų, kuriais remiasi į judėjimą jau įsitraukę žmonės yra tai, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų kūdikystėje buvo pakrikštyti ir įtraukti į bažnyčios bendruomenę visiškai prieš savo valią, tad dabar jie turi pilną teisę šio sakramento atsisakyti. 

REKLAMA

Pasak „Vilnius Pride“ organizacinės grupės, yra ir tokių, kurie bažnyčia nusivylė kiek vėliau savo gyvenime arba buvo jos atstumti.

„Nors Lietuvoje nėra valstybinės religijos, o dauguma žmonių pakrikštijami ne savo pasirinkimu, dažnai teigiama, jog dauguma gyventojų – katalikai. Tuo prisidengdami bažnyčios atstovai nuolatos kišasi į įstatymų leidybos procesus, dalyvauja įstatymų svarstymuose valstybės institucijose, užsiima lobizmu bei priešinasi bet kokiam LGBT+ ir kitų žmogaus teisių progresui.

Šia iniciatyva norime parodyti, jog nemaža dalis piliečių – tikinčių ir netikinčių – bažnyčios institucijai priklausyti nebenori, ir jos politikai nepritaria“, – tv3.lt savo mintis dėsto jie.

Judėjimo iniciatoriai sako nesą nusistatę prieš religijos laisvę – nemažai tikinčių žmonių ir patys yra LGBT+ bendruomenės nariai. Esą nesiekiama ir reformuoti ar pakeisti Katalikų bažnyčios.

„Tiesiog norime parodyti, jog ši institucija nešneka už visą visuomenę ir gyvendami sekuliarioje valstybėje nesitaikstysime su bažnyčios atstovų nurodinėjimais, kaip mums visiems gyventi. Tuos, kurie turi tokią galimybę ir jaučiasi saugiai savo religinėse bendruomenėse, raginame kalbėtis su bažnyčios atstovais ir kelti klausimus bažnyčios viduje – pavyzdžiui, kodėl bažnyčios atstovų, palaikančių LGBT+ žmonių teises, ar kovą su smurtu artimoje aplinkoje, prieš moteris nematome ir negirdime taip, kaip girdime tuos, kurie ragina mūsų teises varžyti?

Visgi nemažai tikinčių LGBT+ žmonių būna atstumti savo bažnytinių bendruomenių, tad norėtųsi, kad teigiamus pokyčius bažnyčios viduje skatintų ne tik religingi LGBT+ žmonės, bet ir juos palaikantys tikintieji“, – sako visuomenės iniciatyvos „Vilnius Pride“ atstovai.

Krikšto atsisakyti nepavyks

Apostazė – taip vadinasi formalus asmens religijos išsižadėjimas. Judėjimo organizatoriai pripažįsta, kadangi iniciatyva vis dar yra pakankamai nauja, kol kas dar nėra sulaukta jokių tikslių atsakymų iš pačių bažnyčios atstovų. Esą iš viso sunku rasti informacijos, ar tokia vieninga procedūra Lietuvoje oficialiai egzistuoja ir ką tiksliai reikėtų daryti.

REKLAMA

„Apostazės procedūra gali užtrukti, ypač pandemijos kontekste, kai gyvai nueiti į bažnyčią su prašymu nesaugu. Tad vietoj to kviečiame siųsti apostazės prašymus vyskupijos kurijai, kurioje žmogus krikštytas. {...} Bet dabar bus proga sužinoti daugiau, ir žmonės pradeda dalintis savo istorijomis apie tai“, – komentuoja „Vilnius Pride“ organizacinės grupės atstovai.

Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas, kunigas Mykolas Sotničenka tv3.lt paaiškina, jog formaliai atsisakyti savo vietos bažnyčios bendruomenėje galima, tačiau net ir tuomet nebus atsisakoma krikšto sakramento.

„Krikštas suteikiamas vieną kartą ir visam gyvenimui. Šis sakramentas yra nepanaikinamas. Todėl, net ir formaliu aktu pasitraukus iš bažnyčios, šio akto įvykdymas nenaikina krikšto. Su kiekvienu besikreipiančiuoju yra susitinkama ir kalbamasi apie sprendimo motyvus, kanoninius padarinius, taip pat, kokiu būdu galima ateityje sugrįžti į katalikų bažnyčios bendruomenę ir jos vienybę”, – komentuoja kunigas.

Jis taip pat atkreipia dėmesį ir į teiginį, jog būtent dėl krikšto didžioji dalis gyventojų Lietuvoje yra vadinami katalikais:

„Valstybės gyventojų statistikoje religinėms bendruomenėms priklausančiųjų skaičiaus pokytis atsispindi po artimiausio gyventojų surašymo, kadangi gyventojų išpažįstamų religijų statistika yra sudaroma remiantis būtent ir konkrečiai gyventojų surašymo duomenimis.

Šiais metais, siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal išpažįstamą tikėjimą, tautybę, gimtąją kalbą ir kitų kalbų mokėjimą, Lietuvos statistikos departamentas vykdė internetinę gyventojų apklausą, o jai pasibaigus, iš gyventojų registro atrinks ir apklaus apie 40 tūkst. internetinėje apklausoje nedalyvavusių gyventojų”.

Kardinolas: tai – neatsakingas žingsnis

Kardinolas, buvęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius mano, jog gyvenant laisvoje Lietuvoje, visi turi teisę reikšti savo nuomonę visais jiems rūpimais klausimais. Šis sentimentas esą galioja ir bažnyčios atstovams.

REKLAMA

„O bažnyčia Stambulo konvencijos atžvilgiu turi labai aiškią nuostatą. Ji mums yra nepriimtina, nes nori įteisinti socialinę lytį. Mes matome, kokios problemos atsiranda tose valstybėse, kurios ratifikavo konvenciją.

Tie jauni žmonės, kurie protestuodami kažkokius ketina žingsnius daryti – kaip kiekvienas nori, taip pasielgia. Bet mano galva žiūrint, labai neatsakingas toks žingsnis, kurį ketina kai kurie daryti“, – dėsto dvasininkas.

Jis sako prisimenantis ir prieš dešimtį metų organizuotą panašią akciją, kuomet taip pat masiškai buvo rašomi formalūs prašymai pasitraukti iš bažnyčios bendruomenės. Visgi, jo nuomone, jeigu žmogaus pasaulėžiūra visiškai neatitinka bažnyčios pozicijos, toks išsibraukimas visai nėra būtinas.

„Mes Lietuvoje turime pakankamai žmonių, kurie save laiko ne katalikais arba net ateistais. Čia yra žmogaus pasirinkimas. Bet žmonės laisvi, net ir tokias parodomąsias akcijas daryti. Jeigu kažkas į savo parapiją, kur krikštytas, kreipsis, manau, kad ten klebonas pažymės, jog jis yra pareiškęs, jog nenori būti katalikų bažnyčios nariu“, – sako S. Tamkevičius.

Kardinolas teigia, jog visiškai normalus yra ir krikštas kūdikystėje, mat už mažamečius vaikus sprendimus visose gyvenimo srityse priima jų tėvai:

„Visai natūralu, kad katalikai tėvai pakrikštija savo vaikus. Bet jeigu subrendęs žmogus gerai apsvarsto ir jam yra priimtina kitokia pasaulėžiūra, jis gali tikėjimo nepraktikuoti, jis yra šalia bažnyčios ir taškas“.

Psichologas: čia vyksta galios žaidimai

Psichologo Edvardo Šidlausko nuomone, taip staigiai įsiplieskęs konfliktas, tarp bažnyčios atstovus ir LGBT+ bendruomenę palaikančių žmonių, buvo iššauktas ne tik ideologijos skirtumų, bet ir pandemijos.

„Izoliacija, daugelis veiklų nustojo vykusios ir žmonės turi perteklinės energijos, kurią kažkur reikia nukreipti. Dauguma išsikrauna socialiniuose tinkluose. 

REKLAMA

Kita yra tai, kad dauguma žmonių, remdamiesi emocijomis, nereflektuoja, nemąsto. Jie atkartoja iš kažkur girdėtas frazes, negatyvius, apokaliptinius vaizdinius. Nenoriu įžeisti bažnyčios, bet labai populiari yra tema apie apokalipsę, dažnai naudojama ir įvairių sektų. Bandoma pagąsdinti.

Ką dažnai girdime šiose diskusijose – kad kažkokie gėjai užpuls mūsų vaikus, juos išniekins, piešiami baisiausi vaizdiniai“, – sako psichologas.

E. Šidlauskas mąsto, jog raginimai formaliai palikti bažnyčios bendruomenę gali ne tik išsiųsti žinią apie jos politikos nepalaikymą, bet ir sukelti grandininę reakciją, kuri tik dar labiau pablogins situaciją.

„Aš manyčiau, jeigu remtis klasikinio konflikto dinamika, tai tik pastiprins konfliktą. „Mes išeisime ir jus nubausime, o mes jus nubausime“ – tai yra galios žaidimai. Kiekvienas kirtis susilaukia atgarsio dar stipresnio ir vis labiau „įpučia“ konfliktą. Bet tai natūrali reakcija į smurtą – blokavimas tos organizacijos, išsižadėjimas“, – tv3.lt komentuoja psichologas.

Jungiasi ir žymūs žmonės

Prie inicijuoto judėjimo, skirto išsiųsti žinią bažnyčios atstovams, jau jungiasi ir žymūs Lietuvos žmonės. Viena jų – žurnalistė Fausta Marija Leščiauskaitė. Apie savo pasirinkimą moteris pranešė savo „Facebook“ paskyroje.

„Apsisprendžiau. Nevadinu savęs ateiste, tačiau dievą man lengviau rasti ten, kur žmonių neskirsto. Nemanau, kad kažkam skaudės, tačiau tai mano apsisprendimas nepriklausyti tam, su kuo savęs tapatinti nenoriu“, – rašė moteris ir pasidalijo dokumento nuotrauka.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ši atskleidė, kas būtent paskatino žengti šį žingsnį

„Aktyvia bažnyčios dalimi nebuvau veikiausiai niekada. Tai nereiškia, kad netikinti – tačiau organizuotoje religijoje aktyviai nedalyvavau niekada – taip, kad norėčiau, suvokčiau, matyčiau joje prasmę. Per ilgus metus dėjosi įvairios nuomonės ir nutikimai iš bažnyčios pusės, kuriems nepritariau: pedofilijos skandalai, nuomonės dėl abortų.

REKLAMA

Galutinis taškas buvo negebėjimas gerbti dviejų tos pačios lyties žmonių meilės, ne tik, kad atsisakant pripažinti ją santuokos sakramentu – bažnyčios atstovai pradėjo viešai vadinti homoseksualius žmones iškrypėliais, kai jokia paslaptis, kad esama ir kunigų, gyvenančių dvigubus gyvenimus, taip pat ir išsitepusių pedofilijos skandalais. Tai yra veidmainiška. Nors kažkada tikėjau, kad bažnyčioje laukiamas kiekvienas, šių dienų įvykiai sako, kad bažnyčia skirsto žmones ne mažiau nei kokia turgaus boba.

Suvokiu, kad tikrai ne visa bažnyčios bendruomenė yra pikta, tamsi, žinau, jog esama nuostabių, kilniaširdiškų, priimančių tikinčiųjų bei dvasininkų. Simpatizuoju jiems ir gerbiu jų tikėjimą. Tačiau būti bažnyčios bendruomenės dalimi, kai garsiausiai šiandien iš jos girdisi mano bičiulių, draugų, kolegų ir niekuo dėtų žmonių žeminimas, nebenorėjau. Būtent todėl norėjau savo veiksmą išreikšti viešai: noriu pasakyti garsiai, kad nepritariu tam“, – sakė pašnekovė.

Stambulo konvencija ir toliau kelia aistras

Tv3.lt primena, jog Lietuvoje daugiausia aistrų šiuo metu kyla dėl mitais apaugusios vadinamosios Stambulo konvencijos. Jai besipriešinantys tiki, jog konvenciją patvirtinus kiltų grėsmė dabar šalyje nusistovėjusiam šeimos bei lyties suvokimui.

„Šėtonas susimokė netgi politiniu lygmeniu, iškreipti žmogaus prigimtį, kada per LRT mokina iškrypėliai, tiesiai šviesiai galiu pasakyti, iškrypėliai, LGBTšnikai mokina mus, kas mes esame, kad pasirodo berniukai nebėra berniukai, vyrai nėra vyrai, mergaitės nėra mergaitės, moterys nėra moterys, bet galas žino kas“, – taip mišių metu išsireiškė Kapelionas Paulius Vaineikis.

Pasirašyti peticiją prieš Stambulo konvenciją viešai paragino ir kunigas Algirdas Toliatas, o tai iššaukė LGBT teisių gynėjų kritikos ir neapykantos bangą. Aktyvistai aiškina, kad dvasininkai neturėtų į tai kištis apskritai.

REKLAMA

„Yra toks susitarimas, jūs darote ir jums leidžiama daryti tai, kas jums atrodo svarbu religijos laisvės ribose, bet civilinis gyvenimas yra paliekamas civilinei valdžiai. Man labai patinka šituo požiūriu tos pačios Evangelijos frazė: kas Ciesoriaus – Ciesoriui, kas Dievo – Dievui“, – pasakoja Žmogaus teisių centro atstovė Jūratė Juškaitė.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, profesionaliu gėjumi save vadinantis Tomas Vytautas Raskevičius net pasidalino karikatūra, kurioje vaizduojamas gėjus smerkiantis, bet tuo pačiu metu oraliniu būdu tenkinamas kunigas. Tiesa, vėliau už tai atsiprašė.

Daugiau apie Stambulo konvenciją skaitykite tekste: „Trečioji lytis“ ir privalomos pasakos apie du princus – kokie mitai gaubia Stambulo konvenciją


Rašyti komentarą...
J
JO
2021-03-04 15:36:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
tie visi gėjai agresyviai reikalauja kad jie galėtų visus valdyt ir nurodinėt,UK buvo atlikti tyrimai ir nustatyta kad jie tokiais negimsta o tampa vėliau dėl tam tikrų aplinkybių ir aktyviai visur kišasi į švietimą prie vaikų,aktyviai piršdami mintį kad vaikai atseit galėtų rinktis kas jie tokie berniukai ar mergaitės ir tai daro agresyviai
Atsakyti
-12

I
IŠKRYPĖLIAI
2021-03-04 15:30:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
"LGBT nariai skelbia esą pavargę nuo kišimosi į jų gyvenimus"
>>>>>
Kažkoks PARADOKSAS! ANOMALIJA!
Ir kas gi kišasi į jų gyvenimus???
Kas gi malonu kištis į jų gyvenimus???
Kas gi nori kištis į jų gyvenimus???
Tai PATYS PEDORASAI prieš visuomenės valią bruka tuos varganus savo gyvenimus!
Kaip kitaip pavadinti tą masę straipsnių apie pedoriškus gyvenimus???
O po to jie įsižeidžia pavadinti IŠKRYPĖLIAIS, nes viešina tuos savo gyvenimus aplinkiniams to nepageidaujant ir protestuojant.
Atsakyti
-9

L
Laisvė
2021-03-04 15:19:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
Jei jau nubraukiam moralės normas,tai įteisinkime meilužių -partnerių (tiek vyrų,tiek moterų) statusą !Juk jie gal irgi nori būti apsaugoti įstatymu,kai yra bendrumo,intymių santykių,turto,išlaikymo,dovanų ,neišsipildžiusių lūkesčių , kt. klausimai santykių pradžios,eigos ir nutraukimo sprendimai....Nepalikime ir prostitučių,juk jos tik teikia paslaugas.Gal ir narkotikus legalizuokim,valstybė surinks mokesčių į iždą !.......Esmė-moralės įstatymais neužlopysim.Moralės normų nepaisymas veda į visuomenės degradaciją.Bažnyčia turėtų ginti moralės normas labiau,nei laisvę jas ignoruoti...Taip,D i e v a s myli žmogų.Kūrėjo meilės troškimas,kad žmogus atsiverstų,atgailautų ,sektų Kristaus mokymu,praktikuotų kasdienį asmeninį bendravimą su savo Viešpačiu,augtų Jo pažinime ir meilėje.Jei neturim bendravimo su Dievu,neturim Jo Dvasios.Ar galim kaip Tomas,vienas iš 12 Jo mokinių,sau pasakyti-Jėzus Kristus yra mano Viešpats ir mano Dievas ?Kokį bendravimą turim su Dievu Žemėje,taip arti ar toli būsim po pirmos mirties.Meilė neužgožia Jo teisingumo.Nepriėmę,atsisakę,atsižadėję Jo ,Jo beribės meilės ,malonės ,turės kęsti Jo teisingumo nuosprendį-amžiną utilizavimą ugnies ežere-antrąją mirtį...Žmonės važiuoja į Pasaulio kraštą,kalnus,ypatingas vietas,kad rastų Dievą.O Jis čia pat,prie tavo širdies,tyliai beldžia,kad įsileistum į savo gyvenimą,patikėtum Jam visą save.O Dievas kantriai laukia...Kol dar kvėpuojame,Jis kantriai laukia,kad galėtų įeiti,apvalyti,ištiesinti,pakelti,paguosti,pamokyti,vesti,padaryti mus Savo dalimi amžiams...
Atsakyti
-9

SKAITYTI KOMENTARUS (106)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų