Įvardijo, kiek pinigų šventėms skirs Vyriausybė su ministerijomis

Artėjant Kalėdoms ir Naujiesiems metams darbdaviai mėgsta pradžiuginti savo darbuotojus ir jų vaikus šventiniais vakarėliais, dovanėlėmis ir skatinamaisiais priedais. Šiuo atveju Vyriausybė ir ministerijos nėra išimtis – vieni organizuoja šventes darbuotojų vaikams, kiti – simbolinius renginius, kurių metu renkamos lėšos geram tikslui. Šventiniams renginiams įstaigos negaili ir kelių tūkstančius eurų.

(Fotodiena/Vilius Jurgelevičius)

Portalas tv3.lt paklausė Vyriausybės ir ministerijų, kiek šios skirs pinigų šventiniams vakarėliams, darbuotojų ir jų vaikų dovanėlėms, kokiomis lėšomis tai bus finansuojama, ar darbuotojams yra numatytos premijos.

Vyriausybė informavo, kad bus organziuojamas šventinis vakaras darbuotojas ir jų vaikams. Didžiąją lėšų daliį šventiniam darbuotojų vakarui skirs patys darbuotojai. Vyriausybė papildomai planuoja prisidėti 3 tūkst. eurų iš Vyriausybės kanceliarijos sukauptų projektinės veiklos lėtų.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys rodo, kad Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vaikams gruodžio pradžioje bus rodomas spektaklis, po jo – kalėdinių dovanėlių išdalinimas, dalyvaujant Kalėdų seneliui.

REKLAMA

Šią šventę rengs Vilniaus teatras „Lėlė“, kuriam už suteiktas paslaugas Vyriausybė sumokės 1,6 tūkst. eurų. Dovanėlių, skirtų vaikams, kaina čia nėra įskaičiuota. Vyriausybė komentuoja, kad vaikų šventės išlaidos galimai sieks iki 2,5 tūkst.

Skatinamieji priedai Vyriausybės darbuotojams nebus skiriami. Tačiau tokios informacijos nėra linkę atskleisti visų ministerijų atstovai. Kai kurios iš jų iš viso nereagavo į klausimus.

Išlaidos sieks ir kelis tūkstančius eurų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) metų pabaigoje planuoja šventinį vakarą, kurį sudarys dvi dalys. Pirmojoje planuojama aptarti metinius darbus ir ateities planus: karjeros ir kompetencijų modelius, darbo užmokesčio sistemos tobulinimo planus. Vėliau seks neformalioji šventės dalis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SADM kancleris Karolis Vaitkevičius pabrėžia, kad šventės rengimui lėšas skiria tiek ministerija, tiek jos darbuotojai.

Ministerija finansuoja salės nuomą, dalyvaujantys darbuotojai susidėjo po 20 eurų maistui ir neformaliajai vakaro daliai. Visa renginio sąmata neviršys 10 tūkst. eurų. Lėšos skiriamos iš metinių sutaupymų. Sutaupyti pavyko vykdant viešuosius pirkimus, įsigyjant prekes ir paslaugas“, – sako K. Vaitkevičius.

Ministerijos kancleris teigia, kad SADM laikosi pozicijos, kad skatinama turi būti už nuveiktus konkrečius darbus. Pasižymėjusiems darbuotojams atlyginama per visus metus, neprisirišant prie konkrečios datos. Tačiau šių metų švenčių proga darbuotojai gali tikėtis priedų.

„Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis yra vienas žemiausių tarp kitų viešojo administravimo įstaigų, dalis sutaupyto darbo užmokesčio fondo bus skirta simboliniam šventiniam paskatinimui. Kaip žinia, ministerijoje šiais metais vyko struktūrinė pertvarka, dėl jos įstaigai pavyko sutaupyti apie 350 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondo. Dalis lėšų perskirstoma pavaldžioms įstaigoms, kurioms nebuvo skirtas pakankamas finansavimas, dalis bus skirta ministerijos darbuotojų paskatinimui“, – teigia K. Vaitkevičius.

Ar bus rengiama atskira šventė SADM darbuotojų vaikams, dar nėra nuspręsta.

Tikisi minimalių išlaidų

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kolektyvas šias Kalėdas sutiks žiūrėdamas spektaklį viename iš Vilniaus teatrų. Po spektaklio numatomas trumpas pasibuvimas su kava ir užkandžiais. Ministerijos spaudos tarnybos patarėja Gabrielė Banaitytė neįvardijo būsimų išlaidų sumos dėl neužbaigtų pirkimo procedūrų.

„Dalį šventės išlaidų apmoka patys darbuotojais, dalį – SAM. Tikslios sumos šiuo metu įvardinti nėra galimybės, nes vyksta paslaugų pirkimo procedūros, tačiau tikimės, kad ši suma bus minimali. Lėšos bus skirtos iš SAM uždirbtų pajamų įmokų, t.y., iš gautų pajamų už patalpų nuomą“, – sako G. Banaitytė.

Darbuotojų vaikams taip pat bus surengta šventė, už ją mokės patys darbuotojai iš savo pinigų. SAM planuoja prisidėti tik prie dovanėlių įsigijimo vaikams, skirdami simbolinę daugmaž 450 eurų sumą.

Ar SAM darbuotojams bus paskirtos skatinamosios premijos – nėra aišku. Pasak G. Banaitytės, priimant šiuos sprendimus reikia įvertinti kelias aplinkybes.

„Dėl darbuotojų skatinimo SAM laikosi pozicijos, kad tik sutaupius dalį darbo užmokesčio fondo ir jei darbuotojai atliko ypač svarbias užduotis ar savo asmeniniu indėliu prisidėjo įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, jiems švenčių proga galima skirti premiją ar vienkartinę piniginę išmoką Vyriausybės nustatyta tvarka. Sprendimai dėl skatinimo SAM priimami tik įvertinus visas aplinkybes“, – aiškina spaudos tarnybos patarėja.

Kalėdinis rytmetys – susirinkimas geram tikslui

Krašto apsaugos ministerija (KAM) šventiniams renginiams skiria mažiau nei 2 tūkst. eurų, kurių pakanka surengti tradicinį Kalėdų rytmetį ir prisidėti prie darbuotojų vaikų šventės. Per rytmetį dalijamasi kalėdaičiu, renkamos aukos sužeistiems kariams ir jų šeimoms paremti, labdara skiriama sunkiai sergančių karių vaikams gydyti.

KAM Visuomenės informavimo skyriaus vedėja Asta Gadliauskaitė pasakoja, kad kalėdinio rytmečio programoje įprastai koncertuoja Vilniaus muzikos mokyklų ir kolegijų moksleiviai bei studentai. Šventės metu ministerijos ir Lietuvos kariuomenės kanceliarijos  darbuotojai ir kariai pavaišinami kalėdaičiais bei kalėdiniais gėrimais – spanguolių kisieliumi ir imbierine arbata. Taip pat ministerijoje rengiamas Kalėdinis protmūšis – jame dalyvauja  ministerijos ir Lietuvos kariuomenės kanceliarijos darbuotojai ir kariai, taip pat atvyksta kariai iš skirtingų Lietuvos kariuomenės padalinių.

A. Gadliauskaitė sako, kad Kalėdinis rytmetys yra finansuojamas iš KAM reprezentacinių lėšų. Parėjusiais metais šiems renginiams buvo skirta apie 1,5 tūkst. eurų. Šiais metais planuojamos panašios lėšos.

Krašto apsaugos ministerija

„Kalėdinė  šventė darbuotojų vaikams bus organizuojama Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Dovanėles vaikams skiria patys vaikų tėveliai, seneliai ir kiti artimieji. KAM ir Lietuvos kariuomenė finansuoja tik šventinio renginio programą vaikams. Ji finansuojama iš KAM reprezentacinių lėšų. Praėjusiais metais analogiškam renginiui buvo skirta 250 eurų“, – apie vaikams rengiamą šventę pasakoja A. Gadliauskaitė.

Švenčių proga paskatinamieji priedai KAM darbuotojams neplanuojami.

Dėl gero tikslo prieš šventes susirinks ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) darbuotojai. Kalėdų šventei paminėti VRM darbuotojai bus kviečiami į Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčią, kurioje vyks advento rytmetys. Čia dalyvaus policijos kapelionas Algirdas Toliatas, koncertuos Dvariono muzikos mokyklos moksleiviai, darbuotojai aukos pinigus Maltos ordinui, taip pat vyks Kalėdinių vainikų konkursas. Renginio išlaidos – 900 eurų. Dalyvaus apie 300 darbuotojų.

Ministerija taip pat rengs atskirą šventę darbuotojų vaikams. Jų dovanėlėms numatyta išleisti iki 416 eurų. Šventinis vakaras darbuotojams nėra numatytas, jie taip pat nebus skatinami priedais.

Vieni šventes planuoja, kiti – net negalvoja

Prieš didžiąsias metų šventes darbuotojų pasisėdėjimus rengia ir kitos ministerijos. Teisingumo ministerija (TM) gruodžio pabaigoje planuoja Kalėdinį rytmetį, kuro metu darbuotojai bus vaišinami arbata ir saldumynais. Taip pat bus rengimas ir tradicinis TM veiklos rezultatų vertinimas ir kitų veiklos planų prioritetų aptarimas. Ministerija neatskleidžia, kiek šiems renginiams ministerija skirs lėšų.

Atskira šventė darbuotojų vaikams nebus rengiama. TM darbuotojai taip pat nesulauks ir premijų ar vienkartinių išmokų švenčių proga.

Užsienio reikalų ministerija (URM) penktus metus iš eilės kvies ministerijos darbuotojus kavos. Susirinkusius pasveikins ministras, jie bus vaišinami kava ir pyragaičiais. URM atstovai atskleidžia, kad planuojama renginio sąmąta sudarys apie 1,5 tūkst. eurų – daugmaž 4 eurai vienam darbuotojui.

URM taip pat rengs ir Kalėdų popietę darbuotojų vaikams, dovanėlės jiems perkamos iš darbuotojų asmeninių lėšų. Patys darbuotojai skatinamųjų priedų švenčių proga nesulauks.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) rengs šventes tiek darbuotojams, tiek jų vaikams. Darbuotojų vakarėliui pinigai renkami iš darbuotojų, o patys darbuotojai skatinami nebus. Tačiau ŽŪM skyrė lėšų vaikų dovanėlėms – kiek daugiau nei 790 eurų.

Kultūros ministerijoje (KM) didžiosios metų šventės minimos jų išvakarėse, kai ministras pasako sveikinimo kalbą, skirtą ministerijos darbuotojams. Pasak KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėjos Janos Mikulevič, šventinį vakarą ministerijos darbuotojai organizuoja patys, tam skirdami savo lėšas. Jis vyks ne darbo metu. Įstaigos darbuotojų vaikams šventė nėra numatyta, o darbuotojams nebus skiriami jokie skatinimai švenčių proga.

Aplinkos ministerijoje (AM) artėjančių švenčių proga nenumatė jokių renginių darbuotojams ar skatinamųjų priedų. Visgi ministerija surengs darbuotojų vaikams popietę prie kalėdinės eglutės, o jos metu vaikai dovanėles pasidarys patys – vyks dirbtuvėlės, kuriose bus mokoma pasigaminti naują daiktą iš atliekų.

Finansų ministerija (FM) puoselėja Kūčių pusryčių tradiciją. Juos ruošia visi darbuotojai – kiekvienas atsineša savo pagamintą Kūčių patiekalą, aptariamos Kūčių tradicijos. Taip pat planuojamas tradicinis naujametinis vakarėlis, į kurį kviečiami visi ministerijos darbuotojai. Kiekvienas dalyvaujantis susimoka po 15 eurų.

FM šįmet neplanuoja rengti atskiros šventės darbuotojų vaikams. Darbuotojai nebus skatinami ir šventiniais priedais.

Susisiekimo ministerija tęsdama tradicijas šiemet organizuos Kalėdinę šventę darbuotojams. Norintys dalyvauti ministerijos darbuotojai turi patys susimokėti šventės dalyvio mokestį.

REKLAMA

Ar bus rengiama atskira šventė vaikams nėra atskleidžiama, tačiau teigiama, kad Susisiekimo ministerijoje šventiniu laikotarpiu lankysis ministerijos darbuotojų vaikai.  

Ministerijos atstovai neatskleidžia ar švenčių proga bus skatinami darbuotojai. Pasak jų, ministerijos vadovybės kol kas nėra priėmusi tokių sprendimų.

Kaip bebūtų, artėjančiomis šventėmis rūpinasi ne visi, viena tokių – Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM). Ministerijos ryšių su visuomenės skyriaus vedėja Ieva Jonilienė teigia, kad šiuo metu ministerija apie šventes negalvoja.


Rašyti komentarą...
M
Maze
2019-12-03 09:12:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
Vaikų dovanų išlaidas visada tėvai ir taip susimokėdavo, o šiemet tik atrinktų darbuotojų vaikams ta šventė :(
Atsakyti
0

p
putleris
2019-12-03 07:55:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
tautos isdavikams pinigū yra vaikams nera eglei pinigu yra kad pasirodytu pasauliui izgamas reik maidana
Atsakyti
0

D
Dar
2019-12-03 09:17:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
Ką čia protą knisa po 20 eurų jie metas. Kai vaikam renginiui po 100 eu. Reikia susidet
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų