Parduota vasara: kodėl paaugliams sunku įsidarbinti ir kur tyko pavojai?

Prasidėjusi kalendorinė vasarą, į pabaigą artėjantys mokslo metai daugelį nepilnamečių priverčia susimąstyti, ką jie galėtų prasmingo nuveikti, kad ir laikas praeitų smagiai, ir kažkiek pinigų pavyktų užsidirbti.

Dažniausia dirbti jau galinčių nepilnamečių akys krypsta į Lietuvos kurortus, tiesa, susirasti darbą neturint 18 metų nėra taip paprasta. Mat vienas dažniausių sezoninį darbą siūlančių darbdavių keliamų reikalavimų, turėti bent jau 18 metų.

Savo darbo paieškos istorija pasidalijo Plungėje gyvenanti 17-metė Saulė. Nors merginai nepavyko susirasti darbo pajūryje, tačiau ji vis tiek sugebėjo įsidarbinti Plateliuose esančioje kavinėje.

Per didelė laiko švaistymui

„Iš pradžių bandžiau įsidarbinti Šventojoje arba Palangoje. Ieškojau pardavėjos, padėjėjos, padavėjos ar auklės darbo. Bet tuose kurortuose nepilnamečiams susirasti darbą yra žymiai sunkiau. Darbdaviams pilnamečiai darbuotojai yra vertingesni, reikalingesni.

Daug kur man pačiai sakė, kad negali man duoti darbo, nes esu 17 metų. O aš taip prie jūros norėjau, nes juk saulėta, visada daug žmonių, gražu, faina ir ten man labai patinka. Bet tikrai nenusimenu, kad nepavyko įsidarbinti kažkur prie jūros, prie ežero taip pat bus smagu“, – pasakojo Saulė.

11 klasę šiemet pabaigusi mergina pridūrė, kad dirbti vasarą norėjau dar praėjusiais metais, bet tada dar nesiryžo tokiam iššūkiui:

„Buvau vos 16 metų. Bijojau gal kažkiek. O šiais metais mane pagavo motyvacija. Supratau, kad po 12 klasės noriu keliauti po pasaulį. Nenoriu iškart niekur stoti. Tad ši vasara kaip ir paskutinė. Ir jaučiuosi per didelė visokiems niekams, nenoriu švaistyti laiko. Noriu ir užsidirbti.“

Mergina džiaugiasi susiradusi darbą gražioje vietoje, ji taip pat pabrėžia, kad tėvai ją labai palaiko, nori, jog dukra kažką veiktų, suprastų, kaip yra uždirbami pinigai.

REKLAMA

„Apskaičiavau, kad per mėnesį turėčiau uždirbti 500-600 eurų. O jei ir arbatpinigių gausiu, tai normaliai išeis. Žinoma, visada norisi uždirbti daugiau. Bet pradžiai, manau, tikrai būtų neblogai gauti ir tiek. Reikia tų pinigų. Norisi nusipirkti kažką, atsibodo iš tėvų prašyti. Bet didžiąją dalį pasiliksiu kelionei“, – pabrėžė 17-metė.

Dirbti gali ne viską

Iš pastarųjų metų Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) praktikos, dažniausia nustatomi pažeidimai susiję su darbo laiku, kai nepilnamečiai dirba naktimis ar ilgiau nei nurodyta darbo grafike.

Taip pat dėl darbo apmokėjimo, kai neturi sutarčių, nevisiškai sumokamas darbo užmokestis, darbo sąlygų, kuomet nepilnamečiai dirba per sunkų darbą ar netinkamomis darbo sąlygomis.

2020 m. pirmąjį ketvirtį buvo nustatyti nelegaliai dirbę 9 asmenys iki 18 metų. Plačiau apie nepilnamečių darbo situaciją papasakojo VDI Darbo teisės skyriaus vedėjas Šarūnas Orlavičius:

„Akcentuočiau, kad Lietuvos įstatymai skiria vaikus ir paauglius. Nuo 14 iki 16 metų – vaikai, o nuo 16 iki 18 metų – paaugliai. Vaikai gali dirbti lengvus darbus, kurie nekenktų saugumui, sveikatai, leistų lankyti mokyklą, mokytis.

Nuo 16 metų paauglius galima įdarbinti sudėtingesniems darbams. Bet tai nereiškia, kad vyresni nepilnamečiai gali dirbti labai sudėtingus ar pavojingus darbus.

Yra sąrašas darbų, kurių nepilnamečiai negali apskritai dirbti. Pavyzdžiui, su cheminėmis ar sprogiosiomis medžiagomis arba ten, kur yra dulkių, taip pat su plėšriaisiais gyvūnai. O visus kitus darbus turime vertinti individualiai.“

Specialistas atkreipė dėmesį į esminį skirtumą, kai yra įdarbinamas vaikas ir kai paauglys: „Tokiu atveju galioja skirtinga įdarbinimo tvarka. 14-16 metų vaiko įdarbinimui yra būtinas tėvų sutikimas. Taip pat tik su tėvų sutikimu galima keisti darbo sąlygas. Paaugliui nuo 16 metų tėvų sutikimas nebėra būtinas.

Š. Orlavičius sutiko, kad pajūryje nepilnamečiams susirasti darbą yra sunkiau, nes ten įprastai būna ilgesnės darbo valandos, maža to, dažnai ieškoma padavėjų arba kitų darbuotojų, kuriems tenka dirbti su alkoholiu ar tabako gaminiais, o nei to, nei kito nepilnamečiai pardavinėti negali.

REKLAMA

Svarbiausi klausimas ir atsakymai

Nuo kelerių metų galima įsidarbinti?

Įsidarbinti galima nuo 14 metų. Tačiau net ir tokio amžiaus asmens darbas turi būti įformintas darbo sutartimi. Tik taip įgyjamos darbo garantijos, kurios labai reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas.

Darbo sutartis taip pat yra garantija, kad darbuotojui bus sumokėtas sutartas darbo užmokestis, o tuo atveju, jei darbdavys nevykdys šio susitarimo, bus pagrindas ginti savo pažeistas darbuotojo teises darbo ginčų komisijoje.

Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.

Sutartis sudaroma raštu dviem vienodais egzemplioriais, kurių vienas lieka darbdaviui, o kitas – darbuotojui.

Ar keturiolikmetis gali savarankiškai sudaryti darbo sutartį?

Ne. Vaikui nuo 14 iki 16 metų darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštiško sutikimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotos medicininės pažymos su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą, ir mokslo metų laikotarpiu duoto mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiško sutikimo dėl vaiko darbo.

Kokius darbus gali dirbti vaikai?

Vaikai nuo 14 iki 16 metų gali dirbti tik lengvus darbus, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą.

Ar nustatyti ir kiti apribojimai, susiję su asmenų iki 18 metų darbu?

Vyriausybės nutarimu numatytas sąrašas darbų, kuriuos draudžiama dirbti asmenims iki 18 metų, pvz., darbą, keliantį elektros poveikio pavojų ar susijusį su sprogiųjų medžiagų turinčių gaminių gamyba ir tvarkymu, darbą, kurio spartą lemia mechanizmai ir kuris apmokamas pagal kiekybinius rezultatus ir kt., taip pat numatytas sąrašas sveikatai kenksmingų ir pavojingų fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių, kuriems esant, asmenų iki 18 metų darbas draudžiamas.

REKLAMA

Kada galima pradėti dirbti?

Darbdavys leidžia pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Apie darbo sutarties sudarymą darbdavys privalo pranešti Sodrai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios, todėl dirbti galima pradėti ne anksčiau kaip kitą dieną, kai sudaryta darbo sutartis.

Darbdavys prieš įdarbindamas asmenį iki 18 metų:

• siųsdamas tikrintis sveikatos, pateikia jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką;

• gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą, turi vadovautis joje pateikta išvada, pavesdamas dirbti konkrečius darbus;

• informuoja apie galinčią kilti profesinę riziką ir visas saugos ir sveikatos apsaugos priemones.

Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su vaiku (asmeniu nuo 14 iki 16 metų):

• raštu informuoja vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones;

• gauna vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, numatytus darbo sąlygų aprašyme, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą.

Kokia gali būti asmenų iki 18 metų darbo laiko trukmė?

Vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbo laiko trukmė:

1) ne mokslo metų laiku, kai dirbama ne trumpiau kaip savaitę, – iki 6 valandų per dieną ir 30 valandų per savaitę;

2) mokslo metų laiku – iki 12 valandų per savaitę: iki 2 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 valandų per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos.

REKLAMA

Paauglių darbo laiko trukmė – ne daugiau kaip 8 valandos per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme. Paauglių, dirbančių pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo laikas įmonėje negali trukti ilgiau kaip 8 valandas per dieną (kartu su kasdiene pamokų (paskaitų) trukme ir teorinių žinių įgijimo įmonėje ir mokymo darbo vietoje trukme) ir ne ilgiau kaip 40 valandų per savaitę (kartu su savaitės pamokų (paskaitų) trukme ir teorinių žinių įgijimo įmonėje ir mokymo darbo vietoje trukme).

Asmenų iki 18 metų, kai jie dirba daugiau negu vienoje darbovietėje ar mokosi profesinio mokymo įstaigoje ir dirba, kasdienio ir savaitės darbo laiko kiekvienoje darbovietėje ir praktinio mokymo laiko trukmė sumuojama.

Vaikai gali dirbti leidžiamus lengvus darbus laisvu nuo mokymosi metu, išskyrus prieš pamokas ir naktį. Vaikų darbas rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas draudžiamas.

Asmenų iki 18 metų darbas, įskaitant ir praktinį mokymą, naktį:

1) vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbas, įskaitant ir praktinį mokymą, nuo 20 iki 6 valandos draudžiamas;

2) paauglių darbas, įskaitant ir praktinį mokymą, nuo 22 valandos iki 6 valandos draudžiamas;

3) paaugliams, dirbantiems laivuose, naktis yra 9 valandų laiko tarpas, kuris prasideda ne vėliau kaip 22 valandą ir baigiasi ne anksčiau kaip 6 valandą.

Koks poilsio laikas nustatytas jauniems asmenims?

Asmenų iki 18 metų poilsio laikas:

1) turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį;

2) kai darbo laiko arba praktinio mokymo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 valandos, privalo būti suteikta mažiausiai 30 minučių papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;

3) vaikų kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų;

4) paauglių kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų