Už nužudymą nuteistas Vytautas Mockus pasiekė savo. Vilniaus apygardos teismas patenkino jo prašymą dėl lygtinio paleidimo. Tai buvo jau penktas kartas, kai 10 metų įkalinimo bausme nuteistas V. Mockus beldėsi į teismo duris su tokiu pageidavimu.

Įkalinimo įstaiga Lietuvoje (nuotr. Organizatorių)

Įkalinimo įstaiga Lietuvoje (nuotr. Organizatorių)

V. Mockus dėl sunkaus nusikaltimo buvo suimtas ir nuteistas prieš beveik šešerius metus. Tiesa, jau po 3,5 metų jam buvo suteikta galimybė persikelti į pusiaukelės namus. Ankstyvoje bausmės atlikimo stadijoje V. Mockus galėjo laisviau judėti, įsidarbinti. Vis dėlto, žudikui to pasirodė per mažai ir jis toliau atkakliai minė teismų slenksčius, kol pagaliau pasiekė savo.

Dar šių metų sausio antroje pusėje Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė rašytiniame posėdyje nusprendė, kad V. Mockų paleisti lygtinai nėra pagrindo. Jo skundas dėl lygtinio paleidimo tada buvo atmestas.

Tiesa, ši nutartis galėjo būti skundžiama per 7 dienas Vilniaus apygardos teismui. Nieko nuostabaus, kad aktyviai laisvės siekiantis V. Mockus pasinaudojo šia teise ir, kaip rodo rezultatas, neprašovė.

REKLAMA

Jei apylinkės teismas pabrėžė, kad nepaisant to, jog V. Mockus buvo 10 kartų skatintas, tačiau taip pat turėjo ir nuobaudų. Iš jo dar įkalinimo įstaigoje buvo paimtas mobilus telefonas. Taip pat jis gavo įspėjimą dėl nukrypimo nuo leistino maršruto. Tai apygardoje tokie pažeidimai nebuvo traktuojami tiek rimtai, kad būtų nuspręsta atmesti žudiko prašymą dėl lygtinio paleidimo.

Nustatytos sąlygos

V. Mockus buvo nuteistas 2010 m. kovo 10-ąją. Jo bausmės vykdymo pabaiga buvo numatyta 2024 m. kovą. Lygtinis paleidimas reiškia, kad iki šiol laikotarpio V. Mockus privalės laikytis kelių teismo nustatytų sąlygų.

Pirmiausia, V. Mockus įpareigotas tęsti darbą per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką.

Taip pat jam uždrausta išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką.

V. Mockus negali išvykti už gyvenamosios vietos miesto (Vilniaus) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Liko nepamiršta ir priteista neturtinė žala. Teismas V. Mockų įpareigojo reguliariai tęsti priteistų ieškinių mokėjimą ir išmokėti bent 10 tūkst. eurų priteistos neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiesiems (per lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką – aut. past.).

Ši nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Siūlėsi padėti ieškoti

Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad prieš beveik 6 metus Vilniuje įvykdytas sukrečiantis nusikaltimas. 2014-ųjų kovą V. Kačialovo gimnazijos rūsyje rastas itin žiauriai nužudytos moters kūnas. Po metų už šį nusikaltimą Vilniaus apygardos teismas 10 metų nelaisvės bausmę paskyrė toje pačioje švietimo įstaigoje dirbusiam V. Mockui.

REKLAMA

Žudikas kaip įmanydamas teisinosi, kad moterį plaktuku daužė ir peiliu badė norėdamas apsiginti. Esą ši pirma puolė jį peiliu. Nors tokie paaiškinimai buvo paneigti teismo medicinos ekspertų, bet V. Mockus sulaukė palyginus švelnios įkalinimo bausmės. Jam grėsė nuo 7 iki 15 metų, tad paskirta bausmė net nesiekė vidurkio.

Lyg to būtų maža, vos po 3,5 metų V. Mockui atsivėrė įkalinimo įstaigos vartai ir jis persikėlė gyventi į pusiaukelės namus. Tad V. Mockui atsirado galimybė laisviau judėti, įsidarbinti.

Apie tai, kad Lietuvoje žudikams jau po 3,5 metų suteikiamos išskirtinės sąlygos tv3.lt parašė nužudytos moters sūnus. Jis sutiko papasakoti apie tai, kas vyko po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis žudikui:

„Po nuosprendžio daug dirbome su advokatu, kad būtų priimtas normalus sprendimas. Bet realiai paskirtos, mūsų nuomone, per švelnios bausmės pakeisti nepavyko. Nuosprendis buvo paskelbtas nuteistojo naudai, nors jo veiksmai iškart po nusikaltimo buvo itin ciniški.

Taip, jis prisipažino dėl kaltės, bet mano mama buvo ieškoma nuo kovo 7-sios iki kovo 10 d. Per tą laiką jis dukart davė parodymus pareigūnams ir jiems melavo. Dieną po nužudymo jis siūlėsi padėti surasti mamą. Taip siekė išvengti teisingumo, nenorėjo būti suimtas. Nors tuo pačiu jis mamos palaikus suvyniojo į plėvelę, uždengė padangomis, kilimais.“

Nužudytosios artimuosius iki šiol skaudžiai žeidžia kaltininko pozicija, kad jis esą smūgiavo gindamasis: „Iki dabar jis teigia, kad gynėsi. Nors ekspertai užfiksavo 8 sužalojimus padarytus plaktuku ir dar keturis dūrius peiliu. Praėjo 6 metai, o jis toliau neigia savo kaltę. Ir tokiomis aplinkybėmis jis yra rekomenduojamas lygtiniam paleidimui... Tą jo teiginį, kad gynėsi, komisija, regis, priima, kaip lengvinančią aplinkybę.

REKLAMA

Bet iš to, kaip jis elgiasi, iš to, kad jis pats nesuvokia, ką padarė iki dabar, jau galima daryti išvadą, kad paskirtos bausmės tikslai kol kas nėra pasiekti. Man atrodo, kad jokie tikslai apskritai nėra pasiekti. Jis mato, kad gali apgaudinėti sistemą, jog gali nelegaliai dirbti ir tuo naudojasi.“

Formalus atsakymas

Anot Martyno, taip ir nesulaukta paaiškinimo, kodėl už nužudymą nuteistas asmuo vos po 3,5 metų buvo perkeltas į pusiaukelės namus. Maža to, grubų pažeidimą padaręs V. Mockus taip pat liko nenubaustas, nors už tai ir grėsė sugrąžinimas į įkalinimo įstaigą.

„Jį perkėlė į pusiaukelės namus vos po 3,5 metų. Mes, kaip nukentėjusieji, turėjome būti informuojami apie bausmės atlikimo pakitimus, bet apie tai nebuvo pranešta. Pataisos namai esą nebuvo gavę pažymų, kas yra pripažinti nukentėjusiaisiais.

Turėjau galimybę visą situaciją paaiškinti teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui. Per mūsų pokalbį ministras sutiko, kad 3,5 metų yra per anksti žmogui atsidurti pusiaukelės namuose. Jis pažadėjo pasidomėti situacija. Bet sulaukėme itin formalaus atsakymo.

Nors tas asmuo buvo padaręs pažeidimą, atsidūrė ten, kur jam draudžiama atsidurti. O tai jau turėjo tapti pagrindu jį sugrąžinti į pataisos namus, bet nuspręsta apsiriboti tik žodiniu įspėjimu. Esą pasikartojus panašiam pažeidimui, jis tikrai bus sugrąžintas į įkalinimo įstaigą“, – piktinosi nužudytos moters sūnus.

Teisingumo ministerijos atsakyme į aukos sūnaus užklausą buvo rašoma: „Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad nuteistųjų izoliacija visam laisvės atėmimo bausmės laikui apsunkina jų sėkmingą grįžimą į visuomenę. Todėl Lietuvos bausmių vykdymo politika yra orientuota į nuteistojo resocializacijos procesą, paremtą šioje srityje pažengusių užsienio valstybių patirtimi, o ne atpildo asmeniui už padarytą nusikaltimą įgyvendinimą.

REKLAMA

Nuteistojo resocializacijos siekiama šiomis priemonėmis – nusikalstamą elgesį lėmusių veiksnių identifikavimas, veiksmingų priemonių šiems veiksniams eliminuoti parinkimas, resocializacijos programų vykdymas, nuteistųjų darbas ir mokymasis (taip pat ir už pataisos įstaigos ribų), intensyvus rengimas lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos pusiaukelės namuose, o taip pat ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymas.“

Taip pat pridurta, kad šios moksliškai pagrįstos ir pažangių užsienio šalių plačiai taikomos priemonės yra veiksmingos ir rezultatyvios bei leidžia sumažinti nusikalstamų veikų recidyvą.

Nesiteikė atsiprašyti

Artimojo netekties skausmas, anot nužudytos moters sūnaus, lydės jį ir jo šeimą visą likusį gyvenimą. O paklaustas, kas jam skaudžiausia dėl šiuo metu sprendžiamų klausimų, vaikinas buvo itin konkretus:

„Manau, kad tiek man, tiek mano šeimai būtų buvę svarbu, jei tas asmuo per visą šį laiką bent būtų pabandęs susisiekti su mumis, pasiaiškinti, kas nutiko, elementariai – būtų atsiprašęs dėl to, ką padarė.

Bet jis net neatsiprašė, nieko panašaus nebuvo. Patekęs už grotų jis siekė sistematiškai, kuo greičiau ištrūkti iš įkalinimo įstaigos. Kažkas jį ten „saugo“. Net atsidūręs draudžiamoje vietoje, kur tikrai negalėjo būti, jis nebuvo grąžintas už grotų.

Einame pragaro kelius aiškindamiesi dėl šio ar kitų nesusipratimų. Aiškintis su Vilniaus pataisos namais yra kažkokia beprasmiška kova. Jie nori nusikaltusius žmones siųsti į laisvę. Bando kuo greičiau juos paleisti.

REKLAMA

Esame mulkinami pataisos namų atstovų, bandoma slėpti mūsų atsiliepimus. Atrodo, kad mes esame kažką blogo padarę, o ne tas žmogus. Buvo jau atvejis, kai mūsų surinkti duomenys kažkur prapuolė. Prašiau, kad ministras įvertintų visą situaciją iš naujo, bet taip pat atsimušiau tarsi į sieną...“

Anot aukos sūnaus, kol kas vieninteliais nukentėjusiųjų interesų sergėtojais yra tapę teismai, kurie nepaleidžia žudiko lygtinai: „Teisėjai iki šiol sugebėjo priimti gerus sprendimus mūsų atžvilgiu. Žinoma, tas asmuo gali kreiptis dėl lygtinio paleidimo kas pusmetį, tad sunku pasakyti, kiek dar jo skundų bus atmesta, o kuris galiausia bus patenkintas. Baisiausia, kad į laisvę norima paleisti žmogų, kuris nepripažįsta iki galo savo padaryto nusikaltimo...“

Smurtas mokyklos rūsyje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žiaurus nusikaltimas įvykdytas 2014 m. kovo 7-ąją V. Kačianovo gimnazijos rūsyje. Esą tada tarp V. Mockaus ir moters kilo konfliktas dėl vyro nesumokėtos skolos.

Vyras smūgiavo savo aukai plaktuku bei peiliu. Teisme V. Mockus teigė, kad esą būtent jis buvo puolamas peiliu, kurį jis iš moters atėmė. Aukai buvo suduoti mažiausiai 8 smūgiai plaktuku ir 4 dūriai peiliu.

Nužudęs moterį vyras išvyko, bet vakarop sugrįžo. V. Mockus įvyniojo moters kūną į plėvelę, tada bandė jos kūną paslėpti užmesdamas kilimą bei apkraudamas automobilio padangomis.

Kitą dieną jis bendravo su tuo metu dar nerastos aukos artimaisiais, siūlėsi padėti paieškose. Bet po savaitgalio, galiausia, pats nuvyko į komisariatą, prisipažino dėl nusikaltimo ir parodė, kur paslėptas aukos kūnas.

Nikolajus
2020-02-26 16:52:02
Lietuvoje žmogaus gyvybę nieko nekainuoja
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
M 2020-02-27 18:37:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tikriausiai zudika gelbeja dideli pinigai.   ATSAKYTI
Elita 2020-02-27 08:06:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Cia jums ne suns papai ir ne Venskiene kuri sudave i veida tipo gerai mamai Stankunaitei o zmogzudis ir jo vieta laisvei tegu zudo toliau virusui bus maziau darbo juk mes lietuviai   ATSAKYTI
xxL 2020-02-26 23:09:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Akivaizdziai turi itakinga remeja uzimanti aukstas pareigas. Gal nuzudymas buvo susijes su kokia sekta?    ATSAKYTI
Niplan 2020-02-26 20:59:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Iš patikimo šaltinio girdėjau, kad moteriškė reketavo tą vyrą. Aišku žudyti ne išeitis...   ATSAKYTI
MGB 2020-02-26 18:29:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Pagal pavardę, tai MGB.   ATSAKYTI
Gal 2020-02-26 18:37:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
giminaitis ?  
Demokratija 2020-02-26 18:15:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tokiam pydarastai iki gyvos duociau brudui.    ATSAKYTI
KESTAS 2020-02-26 17:53:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
TAIP PAS MUS YRA JOKIO PROTO PAS TEISEJUS   ATSAKYTI
As 2020-02-26 17:50:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
GeraiGerai galmes galmes ivykditi savo t,,,,,   ATSAKYTI
Žmogaus teisių gynėjas 2020-02-26 17:47:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Žurnalisto darbas rinkt "pletkus" ir daryt iš to burbulus, o ne vertint teismo sprendimus ir smerkt arba rabilituot žmones, šitokį žurnalistą, reikėtų teisti už visuomenės nustatinėjimą, neapykantos kurstymą... Snukius jum išmalt reikia, už tokius straipsnius, nustokit kišt savo asmenines, sovietinės okupacijos padarinių pasekmes, visuomenei, norim objektyvios informacijos, o ne kažkokių šališkų paistalų iš pirmo sakinio!!!    ATSAKYTI
Elita 2020-02-27 08:08:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O dievia ir vel visi kalti tik ne mes patys ir kuo cia okupacija kalta  
gal 2020-02-26 17:43:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
su juo ten daug dirbo geriausi specialistai ir pasikeite i gera svancas?   ATSAKYTI
Lorrie 2020-02-26 17:22:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje, zmogaus gyvybe, nieko verta, graudu. Sunku nusikaltima padares asmuo turi begales teisiu, siaubas. Negana to, kad siltai gyvena, bet tie patys, zmones nukenteje nuo ju turi juos islaikyti ir skaudziausia juos paleidzia i laisve. Is kapo zmogaus neprikelsi. Siaubu siaubas. Turetu buti akis uz aki, dantis uz danti. Ner zodziu. Nelinkiu niekam blogo, bet jei to teisejo, kuris patvirtino paleidima, atsitiktu kas panasaus, ne manau kad vaiksciotu gatvemis. Apgailetina   ATSAKYTI
Eik nx valkata 2020-02-26 17:49:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-12
Tu durna? Žmogaus teises privaloma gerbt neatsižvelgiant į tai, ka jis padarė.   
įspūdinga! 2020-02-26 18:32:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Eik nx valkata" - tipiškas "žmogaus teisių gynėjų" komentaras ir žodynas. :)  
hmm 2020-02-26 18:40:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
čia tas "Eik nx " tikriausiai yra žudiko advokatas, dar ir pavardę pasirašė - valkata  
Galit 2020-02-26 17:20:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ruoštis...sekanti kas bus?   ATSAKYTI
Gintaras 2020-02-26 17:11:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mūsų teismai ir valstybė labai myli žmogžudžius ir visokius plėšikus. Apsimoka žudyti, ypač jei tą padaręs gali atimti daug pinigų. Na, gausi tris metus, du... o gal iš viso tik lygtinai. Labai pelninga profesija ŽMOGŽUDYS. Verta persikvalifikuoti, man atrodo.   ATSAKYTI
deja 2020-02-26 18:43:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"teisybės" ministras, pasak straipsnio autorės, irgi prisidėjo : žadėdamas ir nieko nedarydamas   
Lion 2020-02-26 17:10:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tikikimes istorija nepasikartos   ATSAKYTI
Jo 2020-02-26 16:55:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kazkaip keistai nuskaltelis integruojamas i visuomene.Gal kad dar kazka plaktuku...   ATSAKYTI
Vyturys 2020-02-26 16:53:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Čia koks teisėjas taip ištesino iškarta pasodinti toki idijota prieš aky su advokatu. Nes teisybės nėra lietuvoja. Bežodiu UŽGROTU TOKI T. IR A.   ATSAKYTI
Nikolajus 2020-02-26 16:52:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje žmogaus gyvybę nieko nekainuoja    ATSAKYTI
yyyyy 2020-02-26 16:51:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
....tegul važiuoja teisėjai pasistažuot į užsienį,ten jie negalėtų tikriaudoai mei raštinėj dirbt....   ATSAKYTI
Liuks 2020-02-26 16:46:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Ateitu seni laikai uzmusi zmogu ir tho paciu zudika susaudit prie sienos arba pakart nors nebebutu zudiniu.    ATSAKYTI
zinovas 2020-02-26 16:39:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kodel neskelbiama to teisejo pavarde,kuris paleido sadista zudika,ir po keletos savaiciu taps jo bendrininku,kitame monstro nusikaltime.bet tada jau turetu but teisiami kartu...   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Maldeikienė parodė jautriausią savo pusę: prakalbo apie tėčio mirtį
REKLAMA
Olandų gatvėje moters vairuojamas „Renault“ perėjoje parbloškė pėsčiąją (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Nors pastarąsias savaites visoje Lietuvoje eismas ne toks intensyvus, keliuose apsieiti be eismo nelaimių nepavyksta. Po vidurdienio Vilniuje automobilis partrenkė pusamžę ...
Žvakutės (Fotobankas)
Sekmadienį, apie 17:00 val., iš namų Klaipėdos m., Taikos pr. išėjo ir negrįžo gim. 1960 m. moteris. Policija pirmadienį paskelbė asmens paiešką. Antradienį ...
Asociatyvi nuotr. (stop kadras)
Seimas antradienį po pateikimo pritarė griežtinti bausmes karantiną pažeidusiems asmenims. Jei Seimas galutinai pritars pataisoms, baudos fiziniams asmenims už taisyklių ...
Karantinas netrukdo deginti žolės: išdegė apie 130 ha teritorijų, užsiliepsnojo namas (nuotr. stop kadras)
Antradienį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) pranešė kartu su Lietuvos policija pradedantis vykdyti aktyvią žolės gaisrų prevenciją.  Pasak PAGD, ...
Policija Vygintas Skaraitis/Fotobankas
Pirmadienį šalies policija sulaukė 143 pranešimų dėl galimų karantino režimo ir saviizoliacijos pažeidimų.  Pasak Lietuvos policijos atstovo Ramūno Matonio didžioji dalis ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų