Planuojama įgyvendinti projektą, skirtą bendruomeninių paslaugų plėtrai

Neįgaliųjų reikalų departamentas (NRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Projekto metu konkurso būdu atrinkti projekto partneriai teiks bendruomenines paslaugas Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių ir Telšių regionuose. Tarp planuojamų teikti bendruomeninių paslaugų yra ir įdarbinimo su pagalba paslauga.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, rasti tinkamą ir patinkantį darbą pagal savo gebėjimus ir rinkos galimybes bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Paslaugos gavėjai – darbingo amžiaus asmenys, turintys proto ir (ar) psichikos negalią, kurie nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios stigmos bei diskriminacijos negali savarankiškai įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje.

REKLAMA

2017 m. Lietuvoje atlikto tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ išvados rodo didelį paslaugų, padedančių sunkiai į darbo rinką integruojamiems žmonėms (tarp kurių yra ir proto ar psichikos negalią turintys asmenys) išsilaikyti darbo vietoje, poreikį. Būtent tokią palaikomąją pagalbą negalią turintiems asmenims, dirbantiems laisvoje darbo rinkoje, ir gautų šie žmonės.

Tas pats tyrimas pirmiausia konstatuoja, kad asmenims, turintiems negalią, nepavyksta įsitraukti į atvirą darbo rinką dėl neigiamo visuomenės, darbdavių požiūrio, stigmatizacijos (diskriminacijos ir atstūmimo dėl tam tikro išskirtinio asmens požymio), žinių apie tam tikrą negalią trūkumo. Įdarbinimo su pagalba paslauga apima ne tik pagalbą negalią turintiems asmenims ieškant, susirandant darbą ir įsidarbinant, bet ir siekia keisti bendruomenėje vyraujančias nuostatas ir požiūrius. Teikiant paslaugą siekiama darbdaviams pasiūlyti jiems reikalingą žmogiškąją ir aplinkos pritaikymo pagalbą, kad negalią turintys asmenys galėtų dirbti laisvoje darbo rinkoje.

Svarbu paminėti, kad pačios įdarbinimo su pagalba paslaugos nukreiptos dviem kryptimis, t. y. paslaugos, orientuotos į darbdavius ir bendruomenę, ir paslaugos, orientuotos į individualų asmens įdarbinimą.

Paslaugos, orientuotos į darbdavius ir bendruomenę, teikiamos kuriant socialiai atsakingų darbdavių tinklą, nuolat su jais palaikant reguliarius bendradarbiavimu grįstus santykius bei teikiant kitas su neįgalių asmenų įdarbinimu susijusias paslaugas.

Pati įdarbinimo su pagalba paslauga teikiama trimis etapais. Pirmasis etapas – pagalba ieškant darbo, antrasis – pagalba atliekant įdarbinimo procedūras, trečiasis – lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalbos ieškant darbo etapu ne rečiau kaip kartą per savaitę vyksta įdarbinimo tarpininko ir asmens susitikimai ir konsultacijos, trunkančios 60–90 min. (įskaitant būtinos dokumentacijos pildymą). Šis etapas trunka ne daugiau kaip 6 mėnesius. Konsultacijose asmeniui teikiamos šios paslaugos: įvertinami asmens darbiniai ir socialiniai įgūdžiai, padedama asmeniui apsispręsti, kokio darbo jis nori, asmuo mokomas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo siekiant sėkmingo įsidarbinimo, pagal poreikį jam pasiūloma savanoriška praktika realiose darbo vietose.

REKLAMA

Antrasis etapas – pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras. Šis paslaugos etapas yra vienkartinė pagalba asmeniui, teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas. Įdarbinimo tarpininkas padeda asmeniui susitvarkyti įsidarbinti reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kt. svarbius dokumentus, gauti kitus svarbius įsidarbinti reikalingus mokymus, pavyzdžiui, užtikrinti, kad asmuo išklausys privalomus pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) kt. mokymus ir gaus reikiamą sveikatos pažymą, bei pagal poreikį asmenį apmoko darbo vietoje (nekvalifikuotų darbų).

Teikiant lydimąją pagalbą įsidarbinus, asmeniui susiduriant su sunkumais išlaikant darbą, įdarbinimo tarpininkas susitinka su asmeniu konsultacijų, aptaria sunkumus, su kuriais asmuo susiduria stengdamasis išlaikyti darbo vietą. Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslauga pirmą mėnesį gali būti teikiama pagal asmens ir (ar) darbdavio poreikį. Nuo antro mėnesio paslauga teikiama ne mažiau kaip 2 val. per mėnesį, bet ne daugiau kaip 4 val. per savaitę. Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. Taip pat lydimosios pagalbos įsidarbinus etapu asmeniui gali būti teikiama darbo asistento pagalba.

Paslaugos teikimo pradžioje įdarbinimo tarpininkas sudaro individualų įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimo planą, kuris turi būti peržiūrimas kartu su asmeniu ir tikslinamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Siekiant padėti asmeniui įgyti realios darbo patirties, įdarbinimo tarpininkas gali organizuoti neatlygintinas, savanoriškas praktikas realiose darbo vietose.

Įdarbinimo tarpininkai turi turėti aukštąjį išsilavinimą, o darbo asistentu gali dirbti ne tik socialinio darbo išsilavinimą turintys, bet ir mažiau kvalifikuoti asmenys, baigę įvadinius socialinių darbuotojų padėjėjų kursus arba baigę specializuotą profesinės kompetencijos programą neįgaliųjų užimtumo srityje, kuri patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento. Darbo asistentais gali būti ir savanoriai.

REKLAMA

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje teigiama, kad šalys turi skatinti neįgaliųjų įdarbinimą privačiajame sektoriuje, nustatant atitinkamas politikos kryptis ir priemones, kurios gali apimti pozityvių veiksmų programas, paskatinimą ir kitokias priemones, užtikrinti, kad neįgaliesiems darbo vietoje būtų tinkamai pritaikytos sąlygos, neįgalieji skatinami darbo patirties įgyti atviros darbo rinkos sąlygomis.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų