Rašyti komentarą...
Tokia ji šiaudinė katalikė, net nežino , kokias vertybes išpažįsta tikintieji.
Gėda pelėda!
Niekur ji nevaikšto, jei iki šiol negir
Niekur ji nevaikšto, jei iki šiol negir
Jonathan
Keistas požiūris. Matyt palietė skaudžią vietą. Abortas yra žmogžudystė.,nors kai kas bando pateisinti. Dažniausiai bedieviai. Kaip žmogus gali vadovautis sveiku protu,jei nei vienas tokio neturi. Visų protai pakenkti nuodėmės. O širdimi vadovautis dar blogiau. Širdimi vadovaudamiesi žmonės padaro net didžiausius nusikaltimus,karus,genocidus ir kitas blogybes. Ji taip pat nuodėmės vergovėje. Šv. Rašte aiškiai parašyta,kad širdis labai apgaulinga. Aš nėteisinu kunigų,nesir jie tokie pat nuodėmingi žmonės. Prisiminkime jų organizuotus kryžiaus karus,inkviziciją,pateisintą vergvaldystę ir kt nusikaltimus,kaip karų ginklų ir kaeių laiminimą einant žudyti. Daugelis buvo KGB o užsienyje kitų spec.tarnybų agentai,ypač aukštesnio dvasinio rango Taigi nėra ko savo pykčio išlieti viešumon. Apie kiekvieną iš mūsų pažįstamalėtų parašyti nemažai negražaus. Ir ta vieša tiesa nepatiktų. Tad nusiramink.
Keistas požiūris. Matyt palietė skaudžią vietą. Abortas yra žmogžudystė.,nors kai kas bando pateisinti. Dažniausiai bedieviai. Kaip žmogus gali vadovautis sveiku protu,jei nei vienas tokio neturi. Visų protai pakenkti nuodėmės. O širdimi vadovautis dar blogiau. Širdimi vadovaudamiesi žmonės padaro net didžiausius nusikaltimus,karus,genocidus ir kitas blogybes. Ji taip pat nuodėmės vergovėje. Šv. Rašte aiškiai parašyta,kad širdis labai apgaulinga. Aš nėteisinu kunigų,nesir jie tokie pat nuodėmingi žmonės. Prisiminkime jų organizuotus kryžiaus karus,inkviziciją,pateisintą vergvaldystę ir kt nusikaltimus,kaip karų ginklų ir kaeių laiminimą einant žudyti. Daugelis buvo KGB o užsienyje kitų spec.tarnybų agentai,ypač aukštesnio dvasinio rango Taigi nėra ko savo pykčio išlieti viešumon. Apie kiekvieną iš mūsų pažįstamalėtų parašyti nemažai negražaus. Ir ta vieša tiesa nepatiktų. Tad nusiramink.
Ką sau leidžia šita pačių nekalčiausių žudymo mylėtoja? Normaliam žmogui nereikia ir jokio pamokslo girdėti, kad jis būtų antiabortininkas ir antieutanastas t.y. tas, kuris yra prieš žmonių žudymą, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Visi mes kažkiek Dievai.Jei patys pastebite,tai norite kitam savo šeimos nariui vadovauti,sakyti jam savo tiesa,nors tai ne visada būna,be to kitas žmogus irgi turi savo tiesa,ir jam atrodo jog jisai yra teisus,mes kartais meluojame,kažka nuslepiame,pavogiame kitų mintis,pasakome ka nors iš pykčio,pavydo,šnekame ka matome,girdime,ir automatiškai generuojasi atsakas,atsakymas kaip savigynos priemonė.Atkreipkite patys į save dėmesį.Taip ir sukasi užburtas.Tai ir yea atsakymas,kad kunigas,tai ka mato visuomenėje problemas,ta ir pasako,bet jis nemato kitų pusių,ar moteris pajėgs vaika išlaikyti,ar jisai yra laukiamas,ar vaikas bus sveikas,kokia jo bus ateitis šeimoje.Bažnyčia pinigais moters neparems,nenupirks vaikui buto,drabužių,naujo telefono ir t.t,o tokių daug jinai tiktai ima pinigus,nes reikia bažnyčiai savo vaikus,avinėlius išlaikyti.Ir resume gaunasi mano paskaičiavimais =kiekvienam savo.Kas nieko neprašo iš Dievo,o kiekvienas eina savo keliais.
Didelis blogis yra sunaikinti savo vaikuti. Kunigai tik padeda praregeti. Aciu jiems.
Beprotės kalbos neturi net supratimo apie krikščionybės taisyklės...į bažnyčią ji dar eina
įdomu į kokią bažnyčia įi rašytoja vaikščiojo iki tol? Gal į saintologų, ten kur visi "tiki mokslu"?
Moteriai vakcinavimo pasėkmės. Šalutinės.
Į viršų