• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programos) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ (Priemonė).

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programos) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ (Priemonė).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Priemonės tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas bei su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.

REKLAMA

Kas gali teikti paraiškas gauti paramą?

Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės turi būti užregistruotos ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, o pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

REKLAMA
REKLAMA

Kokie atrankos kriterijai taikomi pareiškėjui?

Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

· Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą:

  • ne mažiau kaip 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos – suteikiama 20 balų;
  • ne mažiau kaip 3 metus – suteikiama 15 balų;
  • ne mažiau kaip 1 metus – suteikiama 10 balų.

· Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, turinti gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą, – suteikiama 10 balų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

· Pareiškėjas yra MVĮ, užsiimanti akvakultūros veikla:

  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra maža įmonė arba vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.

· Projekto investicijos susijusios su dviem (pvz., terminės ir saulės energijos) atsinaujinančios energijos šaltiniais – suteikiama 10 balų.

REKLAMA

· Projekto investicijos į integruotą saulės elektrinę (pvz., įrengiant saulės modulius, kurie atlieka stogo, tvoros, užkardos ar kitą panašią funkciją ir generuoja švarią bei pigią elektros energiją) – suteikiama 10 balų.

· Pareiškėjas paramos paraiškoje numato, kad projekto kontrolės laikotarpiu:

  • generuojamas saulės elektros kiekis sudarys 50 ir daugiau proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 20 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 30–49 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 15 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 20–29 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 10 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 10–19 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiami 5 balai.

· Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po vieną balą už kiekvieną mažesnį paramos intensyvumo visą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).

REKLAMA

Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų.

Kokios investicijos yra remiamos pagal Priemonę?

Pagal Priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą.

Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.

Koks Priemonės galimas intensyvumas?

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios neatitinka MVĮ statuso, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 100 000 eurų. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 254 112,64 eurų paramos lėšų.

Kokie pareiškėjo įsipareigojimai?

Pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 eurų, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui).

REKLAMA

Taip pat nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti projekto veiklos bei nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Pareiškėjas sutinka, kad veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu.

REKLAMA

Paramos gavėjas, teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos NMA interneto svetainėje.

Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų NMA paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ar numatytas kontrolės laikotarpis?

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d.

įsakymu Nr. 3D-75 (Administravimo taisyklės), 3.33 papunkčiu, žuvininkystės projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žuvininkystės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų.

REKLAMA

Kur ir kaip galima pateikti paraišką?

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu [email protected], arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu www.zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų