Darbo partijos + jaunimo – kandidatų mintys

5.Valentinas BUKAUSKAS

Atstovaudamas rinkėjams Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, siekiau ir toliau sieksiu, kad per brangiai kainuojančių apskričių viršininkų administracijų funkcijos būtų perduotos savivaldybėms bei seniūnijoms. Be to, merai ir seniūnai turėtų būti tiesiogiai renkami. Esu įsitikinęs, kad šias žmonėms naudingas reformas gali įgyvendinti tik Darbo partija.

6.Vydas GEDVILAS

Darbo partija – viena iš didžiausią žmonių pasitikėjimą turinčių Lietuvos politinių jėgų. Juk jos nariai, išrinkti į Seimą, partijos programos nuostatas įvykdė beveik aštuoniasdešimčia procentų. Mes turime pakankamai jėgų, visų sričių specialistų ir žinome, kaip pagerinti paprastų žmonių gyvenimą. Todėl nuoširdžiai dirbame, kad šis tikslas būtų pasiektas.

7.Kęstutis DAUKŠYS

Mūsų partija – vienintelė partija, kuri veikia ryžtingai ir nuveiks tai, ką yra prižadėjusi. Tai ji jau yra įrodžiusi. Manau, kad ir aš, kai dirbau Vyriausybėje, žmonių nenuvyliau.

Esu ekonomistas. Visą gyvenimą dirbau ūkio sferoje, kol tapau Seimo nariu, ir šį darbą išmanau. Tad ir toliau savo patirtį norėčiau panaudoti gerinant Lietuvos žmonių gyvenimą. Tikiuosi, rinkėjai apsispręsdami, už ką balsuoti, tai įvertins.

REKLAMA

9.Jonas PINSKUS

Esu vienas iš tų Darbo partijos atstovų, kurie nuolat dirba Seime rengiant ir tobulinant įstatymus. Ir ateityje stengsiuosi dirbti, kad partijos programa būtų visiškai įvykdyta.

Kaip politikas sieksiu, kad mūsų valstybė užtikrintų dėmesį ir pagarbą kiekvienam žmogui, kad visi gyventojai turėtų jiems priklausančias teises bei socialines garantijas ir jaustų, jog valstybė juos iš tiesų gina.

10.Mečislovas ZASČIURINSKAS

Deramai pasirūpinti paprastų žmonių gyvenimu įstengs tik nauja politinė jėga, nebijanti priimti ir įgyvendinti ryžtingus sprendimus.

Ši jėga yra Darbo partija, turinti būrį prityrusių specialistų, ieškančių galimybių pakeisti į gera šalies ekonominę bei socialinę situaciją.

Mano tikslas – drauge su kolegomis dirbti taip, kad Lietuvoje pasiturimai gyventų ir saugiai jaustųsi kiekvienas žmogus.



11.Etela KARPICKIENĖ


"Darbo partija + j aunimas" - jaunų ir prityrusių įvairių sričių specialistų komanda, kuri pirmiausia  yra atsakinga Tau. Mes taisysime ligšiolinių vyriausybių klaidas. Mes dirbame ir dirbsime sąžiningai, konstruktyviai ir kompetentingai.

Kviečiame Tave ateiti spalio 12 dieną ir balsuoti už koaliciją "Darbo partija + jaunimas" . Sąrašo Nr. 10.

12.Audronė PITRĖNIENĖ

Esu sąžininga, myliu savo Tėvynę ir jos žmones. Jų labui dirbau Seime ketverius metus ir galiu dirbti dar ketverius.

Jei liktų valdžioje tik dvi partijos – konservatoriai ir socdemai, nebūtų gerai. Lietuvai reikia kitos jėgos. Darbo partija vienija labai daug gabių žmonių. Jie mūsų šalies gyventojų labui dirba ir dirbs ateityje. Štai dėl ko manau, kad rinkėjai mus palaikys.

13.Saulius BUCEVIČIUS

Per ketverius metus, manau, sugebėjau deramai atstovauti rinkėjų interesams, kaip ir kiti Darbo partijos nariai. Darėme tai, ką reikėjo daryti. Mus populistais išvadinę dabartiniai valdantieji turėtų prisiimti atsakomybę už prastą padėtį valstybėje. Tik tada, kai pasitraukėme iš Seimo koalicijos, padidėjo infliacija, kainų augimas. Mes pasirengę žengti tokius žingsnius, kad žmonės greitai pasijustų geriau.

REKLAMA

15.Jonas KONDROTAS

Darbo partijos žmonės nėra susitepę nei būdami valdžioje, nei opozicijoje. Siekiame padėti neturtingiesiems, stengsimės, kad susiformuotų gyventojų vidurinysis sluoksnis, kurio Lietuvoje kaip tik trūksta. Yra mūsų partijoje ir daug tam pritariančio jaunimo, ir vyresnių žmonių.

Esu pastovus žmogus. Gimiau kaime, likau gyventi kaime ir toliau noriu dirbti kaimo žmonėms, kurių problemas gerai žinau.

16.Ramunė VISOCKYTĖ

Mūsų partija vienintelė iš visų partijų per 18 metų parengusi savo programą su nauju skyriumi apie narkomanijos prevenciją, narkotikų kontrolę. Mes šią problemą ketiname spręsti kompleksiškai, ko iki šiol nedarė dabartinė socdemų vadovaujama Vyriausybė. Šios srities specialistų turime, jų kompetencija pasitiki ir ekspertai. Prie šio darbo ketinu rimtai prisidėti ir aš.

18.Raimundas MOCKELIŪNAS

Darbo partija, būdama dvyliktojoje Vyriausybėje, nepadarė nė vieno sprendimo, kuris būtų neigiamai atsiliepęs valstybei, Lietuvos žmonėms. Jos vadovavimo metu sėkmingai parduota „Mažeikių nafta“... Partijos svarbiausi tikslai yra lengvinti paprastų žmonių gyvenimo sąlygas, užtikrinti jiems socialines garantijas. Mano siekis – padėti kuo geriau įgyvendinti partijos programą.

19.Pranas VILKAS

Mūsų partijos programoje prioritetas teikiamas ekonomikai, ketinama daugiau investuoti į atsiliekančiuosius šalies regionus. Pradedantiesiems verslą, numatoma suteikti lengvatų. Man rūpi sureguliuoti gamintojų, perdirbėjų, prekybininkų santykius, įgyvendinti antimonopolines priemones, tobulinti valstybinį kainų reguliavimą energetikoje. Manau, kad toliau dirbdamas Seime, rinkėjų nenuvilsiu.

20.Nijolė KIKUTIENĖ

Pasisakau už tai, kad jauniems žmonėms būtų prieinamas mokslas, sąlygos žmogui mokytis visą gyvenimą, pertvarkytos studijų programos, kad universitetai nevykdytų kolegijų programų, kad kiltų aukštojo mokslo lygis. Kad jaunas žmogus galėtų rinktis – mokytis ar dirbti.

Darbo partijos programoje ypatinga vieta skiriama švietimui. Manau, kad švietimas turi būti valstybės prioritetas. Juk esminių pokyčių strategiją gali įgyvendinti tik išsilavinę, jauni žmonės.

REKLAMA

21.Saulius GIRDAUSKAS

Darbo partijos nariai darbais įrodė, kad sugeba valdyti ne tik savivaldos institucijas, bet ir valstybę. Kita vertus, mūsų gretose dominuoja jaunosios kartos politikai. Kol buvome valdančiojoje koalicijoje, visus pažadus vykdėme.

Esu vienas iš jauniausių Seimo Darbo partijos frakcijos narių. Turiu žinių bei patirties  transporto, ekonomikos srityse ir pasirengęs tarnauti Lietuvos žmonėms.



22.Manfredas ŽYMANTAS


Prieš ketverius metus sudarėme rimtą rinkiminę programą, kurios nuostatas metodiškai vykdėme. Naują Darbo partijos programą kūrėme žinodami, kokios problemos ypač aktualios visuomenei dabar. Ši programa palankiai įvertinta ir specialistų, ir rinkėjų.

Skatinau visas įmanomas iniciatyvas, kad atominė elektrinė nebūtų uždaryta, ir kad kuo greičiau būtų pradėta statyti nauja atominė jėgainė.

23.Audronė KASPERAVIČIENĖ

Ypač svarbu, kad Darbo partija daug dėmesio skiria jaunimui, nuosekliai laikosi politikos, orientuotos į žmogaus gerovę. Jos vyresni nariai dirba išvien su jaunimu, mūsų gretose vyksta natūrali kartų kaita. Stengiamės kuo plačiau išklausyti įvairaus amžiaus visuomenės narių nuomones. Tai padėjo parengti ir pilnavertiškesnę partijos programą. Sieksiu, kad jos nuostatos būtų įgyvendintos.

25.Zenonas MIKUTIS

Mūsų partija turi aiškią programą. Ją kūrė specialistai, analitikai, todėl dabartinė programa yra reali ir įgyvendinama. Praėjusių rinkimų programą irgi buvome numatę realią ir ją įgyvendinome. Pirmiausia rūpinamės žmonių socialine gerove, pensijų didėjimu. Daug dėmesio skiriame narkomanijos prevencijai, narkotikų kontrolei.

Siūliau įvesti transporto lengvatas visiems neįgaliesiems; tai ir toliau darysiu.



26.Rimantas BAŠYS


Mūsų partija yra pati skaidriausia, žmonės nesusitepę jokiomis aferomis, geranoriškai nusiteikę. Vienas kitą palaikome, tad galime sėkmingai dirbti. Per tuos ketverius metus sustiprėjome, ir mūsų partija turi didžiausią potencialą nuveikti gerų darbų Lietuvai. Darbo partijos narys esu nuo jos įsteigimo. Įgijau patirties, galiu toliau atstovauti rinkėjų interesams.

REKLAMA

28.Eduardas VAITKUS

Įstojau į Darbo partiją, nes jos programoje matau, kaip galima pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą, kaip sustabdyti valdininkų savivalę, kaip išgyvendinti sąlygas klestėti tik tam tikros grupelės draugų. Aš nepadariau jokių nusižengimų. Priešingai – įkūriau Europos antikorupcinį tinklą, ir esu nusiteikęs kovoti su korupcija bei neteisybe toliau ne vien žodžiais, bet ir praktiniais veiksmais.

29.Svetlana KAUZONIENĖ

Mūsų komanda kompetentinga, įgijome valstybės valdymo patirties. Jei turėsime galimybę įgyvendinti mūsų partijos programą, paprastų Lietuvos žmonių gyvenimas tikrai pagerės.

Dirbu sveikatos srityje, tad šią patirtį norėčiau panaudoti tobulinant sveikatos apsaugą. Esu dviejų vaikų motina, žinau šeimas turinčių žmonių problemas. Sugebėsiu atstovauti ir jaunų šeimų, ir pagyvenusių žmonių, interesams.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų