Prezidento rinkimai: laimi nuobodybė

, Publikuota 2009.05.04 09:15

kur 2009-05-07 23:16:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gylys: Mes abu su kandidate buvom komunistai. Kai atėjo Atgimimas, nedvejodamas prisijungiau prie Sąjūdžio. Vėliau buvau vienas iš LKP atsiskyrimo nuo TSKP iniciatorių. Kur tuo metu buvo D.Grybauskaitė? „Po medžiu“ laukė, kas laimės? Buvo su tais, kurie veikė prieš nepriklausomos Lietuvos atkūrimą? Garsių, aiškių atsakymų į šiuos klausimus nėra. Nėra net klausimų ta tema. Neužduoda jų net Vytautas. Kaip suprantu, tokiam klausimui galioja tabu. Kodėl? Kas tą tabu įvedė?   ATSAKYTI
Tomas J. 2009-05-07 23:11:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
D.Grybauskaitė „Pretendento būti kandidatu į respublikos prezidentus anketoje“ punktą „14.Kokios politinės partijos narys esate (buvote):“ užpildė taip:

„1979-1988 KP narė, nuo 1990 – nepartinė“.

Viename interviu Grybauskaitė apie savo narystę Komunistų partijoje yra pasakiusi, kad buvo nare kol įvyko Lietuvos komunistų atsiskyrimo nuo TSKP suvažiavimas.
Tas suvažiavimas kaip žinom įvyko 1989.12.19, taigi arba interviu arba anketoje ji nurodė netiesą.

Remiantis VRK-jai pateikta anketa - 1989 m. gruodį Grybauskaitė Komunistų partijai jau nepriklausė, tačiau dirbo TSKP Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje DOCENTE ir 1989.12.29 (po LKP XX-o suvažiavimo) mokyklos rektoriaus S.Šimkaus įsakymu Nr.193 nurodyta nuo 1989.12.01 jai mokėti 30 proc. didesnį atlyginimą.
Ar ji tuo metu galėjo būti nepartinė?!
Yra 1990 metų balandžio 2 d. Grybauskaitės pareiškimas TSKP Vilniaus aukštosios mokyklos rektoriui S.Šimkui prašant išleisti atostogų nuo balandžio 16 iki gegužės 4 d.
Ar ji tuo metu galėjo būti nepartinė?!
Negalėjo. Išstojęs iš partijos tos mokyklos docentas nei atlyginimo pakėlimo nebūtų sulaukęs, nei aplamai nebūtų paliktas ten dirbti.

Kokiai partijai ji tuo metu priklausė ir kodėl meluoja kad „1979-1988 KP narė“?

Kadangi Brazausko partijos LKP bendražygiai nepamena jog Grybauskaitė „būtų buvusi su jais“ (tai šiandien patvirtina ir Povilas Gylys, ir K.Prunskienė), išvada belieka viena – Dalia Grybauskaitė 1990 m. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo LKP (TSKP platforma) narė, t.y. BUROKEVIČININKĖ.   ATSAKYTI
2009-05-06 20:24:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Be reikalo Jūs taip. Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, ypač gindamas nacionalinius interesus.
Nes viską užvaldė snapuoliai, baisu. "
Interesas turi būti vienas.
Šešioliktas skyrius iš Knygos Kreipimųsi, iš Paskutiniojo Testamento:
" Judėjimui žmonėms sau vystantis į viršų pagrindinį vaidmenį atlieka praeitis — kaip artima, taip ir tolima.
2. Žmogus nesugebąs vystytis, neturįs praeities.
3. Bet praeityje gyvena dvi dvasios — dvasia gėrio ir dvasia pikto.
4. Ir ta ir kita dvasios sugebančios savaip daryti įtaką vystymuisi žmogaus.
5. Todėl ne viską, kas padaryta praeityje, reikia prikelti.
6. Koks gerbiantis save žmogus veršis pasakoti savo buvusias gėdingas ydas, idant taip nesielgtų kiti?
7. Praeitį būtina išstudijuoti ne tam, kad nekartotumėt klaidų,
8. Mat šitai neįmanoma:
9. Kartumas klaidų pašalinių žmonių nieko nemoko.
10. Šitai palanku vien ten, kur rezultatas nuo veiklos nelėtėjantis.
11. Praeityje yra tokios detalės ydų, kurios turi nugrimzti į nebūtį, taip kaip joms ten ir vieta;
12. Bet štai užmirštos geradarybės turi būti apšviestos.
13. Šiuolaikinėje rusiškoje visuomenėje atsirado palanki galimybė nesulaikomai juodinti savo praeitį.
14. Bet koks gi bus vertumas šios visuomenės? Ir bus ar ji sugebanti normaliai vystytis, turėdama pasibjaurėjimą savo netolima praeitimi?
15. Studijavimas ir atskleidimas klaidų praeities, kad šitai nepasikartotų, įmanomas tik kelyje vystymosi proto ir materialumo.
16. Dvasinis vystymasis draudžia kasinėjimą ydingose dirvose.
17. Šitai gali atnešti tiktai kenksmingumą.
18. Gyvavimas žmogaus, nesupratusio tiesos savo esmės, įpuolė į chaosą, sunkinantį kopimą.
19. Suprasdami labiau, kad reikia pirma visko vystyti protą, žmonės uoliai atskleidinėja klaidas ir ydas praeities.
20. Grūdai blogio nežūsta, ir juos atskleidus jie lengvai pasitarnaus maistu.
21. Nesuvokimas tikros vertybės vystymosi sielos verčia žmogų be ribų perkasinėti veiklą tamsos savo praeities,
22. Ir šitai atveda prie didelio augimo šalčio sielų žmogiškų.
23. Neabejok įvykdyti laba, bet suabejok įvykdyti pikta!
24. Atgimusios iš nebūties dvasios blogio neliks beveiklės.
25. Jos yra saugotojos raktų, kuriais atsidaro sielų jūsų papildomi vartai ydos.
26. Tvirta ir gerbiama vien ta tauta, kuri išsaugo tikrąsias dvasines vertybes savo praeities.
27. Na ir kas gali laidoti už įnirtingai barantį praeities ydas, kad tomis pačiomis sąlygomis jis netaptų vedančiu talkininku šių ydų?
28. Įvykdytos klaidos tų ar anų žmonių visada pasiliks būdingos jų epochai ir lygiui supratimo to meto.
29. Nepasisekęs įvykdymas pikto pritaikymo visiškai nereiškia, kad jis nepasiseks ateityje.
30. O pasisekusi piktadarybė gali vien sustiprinti jėgas siekiančiųjų prie šito.
31. Siekiantisis ką nors padaryti visada tiki sėkme ir viliasi tiktai savo jėgom.
32. Patirę nesekmę, dauguma atvejų, praranda pasitikėjimą savimi.
33. Todėl kiekvienas pradedantysis tiki, kad būtent jam pavyks jo pradėjimas.
34. Ne geriau ar neprileisti į samonę besiformuojančio žmogaus gausybės visokių įmanomų žiaurių ydų,
35. Kad po kiek laiko jos visiškai išsitrintų iš atminties žmonijos?
36. Grūdai pikto, papuolę į nepalankią dirvą, nesužels.
37. Bet pasaulyje yra didelė dauguma palankios dirvos, kur jie duos gausius daigus.
38. Atminkite! Kol pasaulyje egzistuoja daugybė sielų, palankių blogiui paveikti, bet koks priminimas smulkmenų šlykščios veiklos padės vystyti juodas sistemas.
39. Neprotinga kautis su tais, kuriam padarai palankias sąlygas vystymosi.
40. Žemėse Rusijos ir prisijungusiose prie jos kitose tautose dabar pasidarė palanki galimybė atsidaryti kokybėm žmogiškų esmybių,
41. Kurios formavosi ilgus metus.
42. Ir dabar prisijungusios tautos veržiasi gauti savo nepriklausomybę.
43. Žemei Rusiškai paruošta Dievo atlikti didelę misiją,
44. Prieš valandą kuriai žemėms šitoms duotas išbandymas.
45. Laikais jo žmonės pamatys pavidalus savo aplinkos ir atvirai dalinsis į jėgas Šviesos ir niūrumo.
46. Jūs turite išrinkti vieną iš dviejų kelių.
47. Bet judėjimas Keliu Šviesos yra nenuilstantis veržimasis sukurti gerovę.
48. Tokia esmė reikš teisų pavidalą žmogaus, žengusio į Karalystę Sielos.
49. Didžiausias blogis bus neturėjimas tokio veržimosi, netgi jeigu ir nekuriamas blogis.
50. Išrenkantis šį Kelią tiktai žodžiais nuo šiol tampa nešiotoju pikto.
51. Mat neveikimas per periodą Įvykdymo vien stipriną priešinimąsi.
52. Per pastarąjį laiką žmogus tiek tvirtai įsisąmonino, kad jis neva yra kūnas, kad visi klausimai, kuriuos reikia spręsti tautoms tarpusavyje, remiasi vaisiais ekonomikos ir politikos.
53. Santykiai žmonių tarpusavyje išsistato priklausomai nuo materialinės gerovės.
54. Žmonės sudaro sąjungą ieškodami ekonominės ir politinės naudos, tęsdami jaustis svetimais.
55. Padidėjęs žemėse Rusijos chaosas, sukėlęs plitimą didelio šalčio ir griuvimo, priverčia pripažįstančius vien savo pilvus eiti prie susiskaldymo,
56. O vadinasi, ir prie dar didesnio susvetimėjimo tarpusavyje.
57. Žmonės kalbės apie nacionalinius interesus,
Bet tai netiesa:
58. Interesas turi būti vienas.
59. Nacionaline pasiliks tiktai kultūra,
60. Rodanti skirtingų pavidalų gėles dvasinių veikimų žmogaus.
61. Šios gėlės išsaugo šaknis išėjusių kartų,
62. Dvasia kurių palaiko gyvenimą dabarties.
63. Mat tas, kas neturi praeities, neturės ir ateities.
64. Kokie nė būtų geri siekimai, visoks skleidimas susiskaldymo yra poveikis jėgų tamsos.
65. Atminkite! Kaip gerbiamai nė elgtumėtės vienas su kitu, — turėdami skirtingus požiūrius į teisingą vystymąsi, niekada nenueisit juo.
66. Tai būkite vieningi!
Taika jums ir laimė. "
Taikos ir laimės!   ATSAKYTI
Tomas J. 2009-05-06 14:50:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Komunistė Grybauskaitė - komunistų patriarcho Brazausko favoritė.

„Dalia Grybauskaitė būtų gera prezidentė – ryžtinga, greita. Ji būtų viršpartinė kandidatė, neįtakojama vienos kurios politinės jėgos. Prezidentas privalo neatstovauti vienai partijai. Ji tokia ir būtų“, - taip sekmadienį per LNK kalbėjo Algirdas Brazauskas.

2008.12.29 - Nr. 52eiC "Veidas"   ATSAKYTI
Dina 2009-05-06 14:41:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Liūdna, kai iš siūlomų asmenų nėra ką rinkti.Pagal apsklausas pirmaujanti kandidatė neįtikina savo pačios "skaidrumu", tad puoselėti viltį dėl žadamos skaidrios politikos yra tiesiog naivu.Apie kitus kandidatus net neverta kalbėti, nes kiekvienas jų turi ryškios spalvos nuostatas, kurios neleidžia jų įsivaizduoti Prezidento poste.Jie net nesusimąsto, kad yra juose bruožų, kurių nevalia Prezidentūron nešti.Tad šie rinkimai yra tikras galvosūkis.Kažkurį išrinksim, bet jau dabar aišku, kad pokyčių į gerą nesimato.Sunkus metas, kai žmonių yra, o Žmogaus - ne.Tautos lūkesčių limitas tuštėja kartu su išvogtu valstybės iždu...Kiek kartų pažadai liko pažadais?Juk kiekvieni netikę išrinktieji numarino tikėjimą.Gal neverta drengti batus, kad pasijustum eilinį kartą apmulkintu kvailiu?   ATSAKYTI
Tomas J. 2009-05-06 14:41:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvos Socialdemokratų Partijai 2009-05-06 Nr.72
Barboros Radvilaitės g. 1, Vilnius Vilnius

PRAŠYMAS
dėl informacijos pateikimo

Š.m. vasario 27 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas paskelbė, kad rinkimų kampanijos metu Klubas įvertins visų išsikėlusių arba iškeltų kandidatų moralines bei dalykines savybes ir jų tinkamumą užimti šalies Prezidento postą.
Kandidatas privalo įrodyti, kad asmeniniame gyvenime ir ankstesnėje viešojoje veikloje vadovavosi principais, atitinkančiais Klubo veiklą grindžiančias vertybines nuostatas; kandidatas privalo atskleisti visus galinčius jį kompromituoti bei trukdyti laisvai vykdyti šalies vadovo pareigas biografijos faktus bei privačius interesus, taip pat prireikus išsklaidyti visas abejones, kad jis yra kurio nors iš oligarchinių klanų statytinis. D. Grybauskaitė ne tik klubui, bet ir Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikė visos informacijos apie savo biografiją. Todėl maloniai prašome mums pagelbėti ir pateikti Jūsų turimas žinias apie kandidatę šiais Klubui ir visuomenei svarbiais klausimais:
1. Nuo kada iki kada Dalia Grybauskaitė buvo TSKP nare?
2. Ar Dalia Grybauskaitė buvo Lietuvos komunistų partijos nare iki šios partijos atsiskyrimo nuo TSKP ir po atsiskyrimo 1989 m. gruodžio mėnesį?
3. Kurios Lietuvos komunistų partijos – vadovaujamos A. M. Brazausko ar M.Burokevičiaus – nare buvo Dalia Grybauskaitė po LKP atsiskyrimo nuo TSKP?
4. Kas finansavo Vilniaus aukštąją partinę mokyklą iki LKP atsiskyrimo nuo TSKP ir po jo?
5. Kam buvo pavaldi “Žinijos” draugija tarybiniais laikais – Lietuvos mokslų akademijai ar TSKP?
6. Kodėl Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėstytojų žinybiniai dokumentai buvo tvirtinami TSKP Lietuvos komunistų partijos Centro Komitete?
Jūsų suteikta informacija būtų labai reikalinga ir naudinga mūsų klubui, ketinančiam rinkimų išvakarėse viešai paskelbti savo nuomonę apie visus juose dalyvaujančius kandidatus. Siekiame, kad ši nuomonė būtų pagrįsta kuo visapusiškesne ir objektyvesne informacija. Jūsų suteiktos žinios ne tik leistų pašalinti ar bent jau sumažinti šiuo metu esamas turimos informacijos spragas, bet ir padėtų šalies piliečiams apsispręsti, kurį kandidatą paremti per netrukus įvyksiančius Prezidento rinkimus.
Būtume nuoširdžiai dėkingi už suteiktą pagalbą.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INICIATYVINĖS GRUPĖS KLUBAS   ATSAKYTI
Violetta to "Ernestui" 2009-05-05 23:05:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Be reikalo Jūs taip. Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, ypač gindamas nacionalinius interesus.
Nes viską užvaldė snapuoliai, baisu.   ATSAKYTI
ernestui 2009-05-05 22:47:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kad čia daugybė pridurkų kaltina Čyvą antisemitizmu, o tau žydai vaidenasi. Durniai kažkuo visad panašūs.
   ATSAKYTI
2009-05-05 08:26:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nuobodu nes:
a)apie šimto žmonių valdomos Lietuvos bėdą šneka tik viena Grybauskaitė. Kiti tyli. O bėda tikrai yra ta, kad Lietuvą terorizuoja valdžios ir keliolikos verslo veikėjų mafijinė sistema.
b)ar gali ką nors spręsti ar turėti įdėjų Prunskienė,Graužinienė,Jezerskas, Mazuronis,Tomaševskis? Jie per dvidešimt metų nėra pasakę nieko konseptualaus. jie sistemos patarnautojai ir tik.
c)ar gali būti vilties,kad Butkevičius ką nors darytų ko neleis kompartija? Jo partija yra labiausiai atsakinga už Lietuvos šiandieninę padėtį. Ką supypsėjo Butkevičius, kad būtų ne taip? Ar nors kiek pritūpė kelininkų mafija jam būnant susisiekimo ministru? Butkevičius būtų beprasmiškas pasirinkimas.
Taigi lieka Dalia. Ir lieka du variantai: arba ji totaliai apgaus ir taps prakeiksmu Lietuvai, arba darys tai ką žada, ir tai yra vienintelis kelias TAUTAI atsigauti nuo mafijos teroro. Tada žmonės pajutę šansą tikrai prisijungs prie pokyčių darymo. Vilties yra.   ATSAKYTI
ernestas 2009-05-05 08:20:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
dar venas žydo šmejžiko paksvilis   ATSAKYTI
Nurchaci 2009-05-05 08:20:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tauta tikrai buka. Ji ketina balsuoti už Grybauskaitę, kuri dėstytojavo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje (VAPM)jau po to, kai sovietiniai kareiviai "gražino" VAPM burokevičininkams.
Januška sugeba ištraukti ką tiktai nori - ar tai "karalių" Paolo Sangušką iš Brazilijos, ar tai "dešiniąją" burokevičininkę Grybauskaitę iš VAPM.
O TAUTAI VISKAS TINKA - "TOLKO PIESNIA".   ATSAKYTI
Mamba 2009-05-05 08:13:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dar vienas puikus Tomo straipsnis. Bet, nors niekad iki šiol nebalsavau už komunistus, šįkart balsuosiu už Butkevičių - jis yra vienintelė rimta alternatyva dideliam blogiui, kurio vardas - "valstybininkų" statytinė Dalia.   ATSAKYTI
2 autoriui 2009-05-05 07:49:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ne. Viskas aplink puiku ir gyvenimas nuolat gereja. Amen.   ATSAKYTI
inž 2009-05-05 06:30:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Čia pirmas internkomentatorius parašė: "Giedrius Kiaulakis
Puikus komentaras Tomai. Taiklus. Idomiausia siuo atveju, kad jis kabo kone tris valandas ir kazkodel niekas nesiputoja".

O ko putotis (nors esu rašęs*), jei esi tikras, kad niekas nepasikeis IR po šių prezidentinių rinkimų?
Viską lemia "žaidimų taisyklės". Teorija? Kad ir pagal North'ą: "INSTITUCIJOS, jų kaita ir ekonomikos veikmė" 2003. Lietuviams ir jų elitui (tipo ATE) nei žinoti, nei rašyti apie tai neįdomu. Viena nuobodybė. Nors buvo "baltų varnų", kurios apie "žaidimų taisykles" rašė ir pralaimėjo, pvz, a.a. Gintaras Beresnevičius: "Į politiką galima eiti, norint ir siekiant būti ir likti tauriam ir nepaliestam, tačiau tokiu atveju, nežaisdamas pagal taisykles, tu netgi nesugebėsi turėti minimalios įtakos tiems procesams, kuriuos "išgryninti" pasiryžai. Politikoje gali būti "balta varna", gali išlikti tyras - niekas Seimo nario, pasiryžusio būti tyru, nenušaus. Pats nusišausi, pamatęs, kas dedasi ten, ir ką tu gali pakeisti, nepriėmęs jų žaidimų taisyklių. Arba nusiasmenini ir paklūsti, arba žaidi pats ir pralaimi.Tą žino prokurorai, tą žino žurnalistai, tą žino, galų gale, verslininkai. O būti FUNKCIJA nepavojinga. Tai reiškia, kad tu žaidi, žaidi pagal taisykles, užimi nustatytą vietą, o žaižiant pokerį priešininkai paprastai nešaudomi. Juos tik mėginama apsukti. Juk jie priėmę taisykles..." (žiūr. Gintaras Beresnevičius ANT LAIKO AŠMENŲ, 2002, 101 psl.

---------------
*)"inž
2009-03-03 15:49:54
Tai aš ir sakau, kad Autorius veržiasi pro atviras duris: pastatykime rytoj p.D.Grybauskaitę vietoje atostogaujančio V.Adamkaus, ar kas pasikeis? Niekas, gal kalbėjimo stilius bus kitoks. O šiaip ji tuoj pat susidurs su ĮSTATYMŲ viršenybe ar net Konstituciniu teismu. Ji privalės laikytis TAISYKLIŲ (nerašytų ir rašytų įstatymų, biurokratinės Europos direktyvų). P r i v a l ė s. Vadinasi, problema ne prezidentas kaip asmenybė nulems Lietuvos ateitį. Problema yra tose TAISYKLĖSE (teismų, verslo, mokesčių, prekybos ir kt). Reikia sukurti naujo kapitalizmo TAISYKLES ir siekti jas įgyvendinti. Kartu su naujo prezidento rinkimais. Ar spės nuajasis Lietuvos Seimas?..."
-----------NESPĖJO.   ATSAKYTI
autoriui 2009-05-05 00:27:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
valatkizmas a'la cyvas - viskas blogai, visi blogi, as virs visu.toks savimyla.   ATSAKYTI
Vilmorus viska zino. 2009-05-04 19:22:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
ir taskas.   ATSAKYTI
2009-05-04 19:12:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Hihi. Nera ka atsikirsti grybosungrybes stabukui?:)   ATSAKYTI
janas 2009-05-04 18:24:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
deja faktas,kad grybauskaite kazkieno statytine,nesinori net pavardes is didziosios raiges rasyt,bet be reikalo stengiasi abonentai ,rubikonai ,liutai,-liaudis tapo per daug ismintinga,kad vel lystu i pragara......   ATSAKYTI
Pasirinkimas: boikotuoti 2009-05-04 16:06:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Deja visi kandidatai butu labiau verti kelti savas kandidaturas Maskvoje.Pasirinkimo,cia Lietuvoje,deja jokio.Belieka tik ignoruoti....Lai oligarchai patys balsuoja uz savo kandidatus....   ATSAKYTI
vi 2009-05-04 15:53:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tikrai teisus Čyvas. Kas mums belieka- skaityti reitingus ir balsuoti, kad prieš du metus kažkieno parinktas kandidatas laimėtų pirmame ture [rodos Genzelis prisipažino, kad kvietė]. Bet mes vis tiek dar gerai pagalvosime, nes nei Genzelis yra ta persona, kurios parinkimu galima pasitikėti, nei ja pačia, kurios veikla iki pučo yra lygu lygu Burokevičiaus veiklai. Ką ji dabar sako, tai jos reikalas. Kažką sako, kžką nuslepia ir dar pameluoja kartais...Pagalvosime dar.    ATSAKYTI
REKLAMA

TV3 Rekomenduoja

REKLAMA

TV3 PROGRAMA

Taip pat žiūrėkite:
REKLAMA

TV3.LT DRAUGAI

partner nameGjensidige draudimas
partner namepaskolų bankas
partner namesveiki produktai
partner name vaistinė internete
partner namenaujausios mados internete
partner name gipso kartono plokštės
REKLAMA
REKLAMA

Top 10

DIENOS
SAVAITĖS
MĖNESIO
Į viršų