Kol policija skalpuojama, kad nepajėgia apsaugoti ir apginti, kol jos vadovai šaukte šaukia apie nemažėjantį policijos skurdą, gyventojai vis aktyviau prisimena sovietinius draugovininkų būrius ir atkuria arba steigia saugios kaimynystės grupes, didina policijos rėmėjų būrį. Tarsi tik dabar būtų staiga paaiškėję, kad žmonėms reikia ne vien laukti policijos pagalbos, bet saugotis bei gintis patiems.

Vieniši patruliai

Labai šiurpiai ir absurdiškai skamba, bet galima sakyti, kad dviguba žmogžudystė Kudirkos Naumiestyje (Šakių sav.), kai kovo 16-osios vidurnaktį kviestiems policininkams neatvykus malšinti triukšmadarių netrukus buvo aptiktos nužudytos dvi moterys, turi ir šviesiąją tragedijos pusę.

Po šio nusikaltimo buvo dar kartą pagarsintos didžiulės, rodos, negalėtos įsivaizduoti Lietuvos policijos problemos. Nebeslepiant paskelbta, kad visame Šakių rajone (ir ne tik jame), kuriame gyvena per 32 000 gyventojų, savaitgaliais ir naktimis paliekamas budėti vos vienas (!) policininkų ekipažas. Ir jis turi persiplėšti, jeigu iškviestas nuvyksta į vieną rajono vietovę, bet netrukus gauna pranešimą apie įvykį kitame rajono gale.

Tik tokios mūsų policijos galimybės – dėl nuolat mažėjančio pareigūnų skaičiaus, nes patyrę vilkai, būdami vos per 40 metų, skubiai traukiasi į tarnybinę pensiją, pastaruosius darbo metus policijoje vadindami „durnių“ laivu, o jaunesnieji dėl mažų atlyginimų, negalėdami užtikrinti šeimos gerovės, nuolat ieško galimybės susirasti mokesnę tarnybą arba važiuoja skinti apelsinų į užsienio plantacijas. Tik tokios policijos galimybės – ir dėl kuro automobiliams trūkumo.

REKLAMA

„Aš ne dėl algos ėjau į policiją, o dėl to, kad tarnaučiau žmogui“, – neseniai „Akistatai“ išdidžiai teigė Kalvarijos policininkė Daiva Kvedarienė (33 m.), policijoje tarnaujanti 13 metų. Bet ar daug jos kolegų Lietuvoje ne tik gali taip pasakyti, bet ir iš tiesų mano taip pat? Ir kiek policininkų šalyje tokį pareigūnės „pareiškimą“ priima be ironijos, be įtarimo meluojant? Lieka tik retorinis klausimas ir... pesimistinė spėlionė, kad policininkų ir toliau mažės.

„Kurti“ politikai

Įvykis Kudirkos Naumiestyje buvo dar viena gera proga policijos profsąjungų lyderiams apie policijos skurdą bylojančius skaičius skelbti ir skelbti kaip maldą įvairiose TV laidose, spaudoje, interneto svetainėse. Kartu – politikus, kurių rankose yra galimybė tą skurdą sumažinti, vadinti prastais šachmatininkais, valstybės „lentoje“ nesugebančiais sudėlioti valstybės prioritetų, ir net įtarti kažkodėl tyčia darant taip, kad Lietuvoje būtų nesaugu gyventi.

„Finansavimas policijai per penkerius metus sumažėjo daugiau nei 25 proc., iš jų apie 120 mln. litų jis buvo sumažintas vien darbo užmokesčiui, – viešai skaičiuoja Lietuvos policijos profsąjungos pirmininkė Roma Katinienė. – Pinigų trūksta ne tik atlyginimams, bet ir socialinėms garantijoms, kurui, reagavimui į įvykius, tarnybinėms uniformoms, automobiliams remontuoti, patalpų renovacijai ir t.t. Gal Lietuvos premjeras galėtų patarti, kurią iš minėtų „skylių” pradėti lopyti pirmiausia? Policijoje viskas labai susiję: nėra pinigų atlyginimams – pareigūnai palieka tarnybą, tuomet gresia reali situacija, kad nuvykti į įvykius ar patruliuoti gatvėse greitai nebus kam, jau nekalbant apie skurdą komisariatuose ir tai, kad trūksta pinigų kurui“.

Lietuvos policijos profsąjunga premjero pažadą didinti finansavimą policijai dar šiemet nuo 2 iki 2,5 mln. litų vertina rezervuotai ir teigia, kad net ir skirta tokia suma didžiules finansines ir sistemines problemas patiriančios policijos neišgelbės, todėl politikai turi rimčiau suvokti problemų esmę, skubiai ir daugiau finansuoti visuomenės saugumą užtikrinančią struktūrą.

REKLAMA

Šakiečiai nekalti

Policijos profsąjungų vadams pareiškus, kad šiuo metu Lietuvos teisėsaugai trūksta apie 400 mln. litų, todėl ir „kartosis Kudirkos Naumiesčio atvejis“, daugiau negu mėnesį tarnybinių nuobaudų už tą atvejį tikėjęsi Šakių policijos pareigūnai jau lengviau atsiduso, nes sulaukė Marijampolės apylinkės prokuratūros atlikto ikiteisminio tyrimo išvadų. Jos yra palankios policininkams: šie viską darę tinkamai. Liaudiškai tariant, prie kiekvieno girtuoklio ir triukšmadario po policininką nepastatysi.

Taigi Marijampolės prokuratūra nutraukė tyrimą dėl įtarto Šakių policininkų aplaidumo tarnyboje – dėl esą nepatikrinto gauto pranešimo apie nurodytame name Kudirkos Naumiestyje keliamą triukšmą. Tame name po valandos buvo rastos nužudytos dvi moterys.

Anot prokurorų, Šakių policijos budėtojas, gavęs pranešimą apie triukšmą bute, iškart ėmėsi priemonių, kad pranešimas būtų kuo greičiau patikrintas. Pareigūnas, įvykį priskyręs C kategorijai, kreipėsi pagalbos į Kudirkos Naumiestyje dirbančius pasieniečius. Taip čia daroma dažnai, nes pasieniečiai ir policininkai oficialiai sudarę tokią bendradarbiavimo sutartį. Tačiau vienintelis tą naktį dirbęs pasieniečių ekipažas tuo metu buvo išvykęs į pasienio ruožą ir operatyviai lėkti pas triukšmadarius negalėjo. O vienintelis budėjęs policijos patrulių ekipažas tuo metu rimtai darbavosi įvykusios avarijos vietoje (aukštesnės – A – kategorijos įvykis) – bene už 20 kilometrų nuo Šakių, visai kitoje rajono pusėje nei Kudirkos Naumiestis. Per tą avariją buvo susidūrę du automobiliai ir buvo sužalotų žmonių. Norint skubėti į Kudirkos Naumiestį, patruliams būtų reikėję viską mesti, grįžti į Šakius ir dar apie 25 kilometrus važiuoti pas triukšmadarius. Tačiau rinkti ir dokumentuose operatyviai fiksuoti avarijos detales, pagal kurias vėliau bus nustatytas kaltininkas, taip pat buvo būtina.

Buriasi rėmėjai

Po dvigubo nužudymo Kudirkos Naumiestyje šios seniūnijos, kurioje gyvena apie 3000 gyventojų, seniūnas Vincas Alfredas Puida teigė, kad miestelio bendruomenė rimtai sunerimusi dėl savo saugumo ir negali suprasti, kodėl Kudirkos Naumiestyje prieš keletą metų buvo panaikinta policijos nuovada ir kodėl čia nėra nuolat dirbančio apylinkės inspektoriaus.

REKLAMA

„Mums reikia, kad vietoje dirbtų policijos pareigūnas, o ne kaip dabar – atvažiuoja du kartus per savaitę ir pabūna po valandą, – tuokart miestelėnų reikalavimą perdavė seniūnas. – Ypač vakarais, kai nusikaltėlių bendrininke tampa tamsa, ir tomis dienomis, kai mokamos pensijos bei pašalpos, nes po jų savaitę būna girtaujama ir mušamasi. Dvigubas nužudymas įvykdytas irgi gavus pensiją.“

Tuoj po šių pastabų seniūnas jau džiaugėsi, kad policijos ekipažai iš Šakių „pamėgo“ Kudirkos Naumiestį – vis randa ir laiko, ir kuro atvykti ir pasižvalgyti. „Gyvas policininkas“, anot gyventojų, veikia visus nusikalsti ir rimtį drumsti linkusius asmenis – šie jaučia, kad yra stebimi.

Taip pat miestelyje jau beveik suburta ir policijos rėmėjų grupė – iš aktyvių, neabejingų vietos vyrų. Jie vakarais patruliuos kartu su policininkais, kaip prieš daugiau nei porą dešimtmečių darė tuo metu veikusios gausios draugovininkų, nors neretai ir varu varytų, pajėgos. Ir buvo saugiau.

Anot seniūno, galvojama ir apie vaizdo stebėjimo kameras viešose vietose, ir apie Saugios kaimynystės grupes, kurios policijos ypač skatinamos pastaruoju metu. Tų grupių nariai – tai tokie patys kaip sovietmečio draugovininkai, kuriems ne tas pats, koks nepažįstamasis užsuko į namo laiptinę, kodėl persekiojamas sprunkantis paauglys, kodėl įtartini tipai šmirinėja po vaikų darželio teritoriją ar apleistas fermas, kodėl sklinda triukšmas kaimyno bute, ir panašiai.

Pastarosiomis dienomis apie tokias įkurtas ar tik suaktyvintas grupes patirtimi spaudoje dalinosi Išlaužo ir Veiverių seniūnijų (Prienų r.), Kybartų miestelio (Vilkaviškio sav.) gyventojai.

Policijos departamento duomenimis, 2012 metų pabaigoje Lietuvoje veikė 1444 Saugios kaimynystės grupės. Jeigu jos įkurtos veikti, o ne formaliai egzistuoti ir tik iškaboms apie tai pakabinti, tai galima neabejoti, kad jų nariai – didelis apie skurdą virkaujančių policininkų ramstis ir gyventojų bei jų turto didesnio saugumo garantas.

Tik faktai:

Kovo 16-osios naktį Kudirkos Naumiestyje, asocialių gyventojų apleistame name ir prie namo, buvo rastos nužudytos namo gyventojos Marytė D. (54 m.) ir Anelė R. (70 m.) – abi užkapotos kirviu.

REKLAMA

Netrukus sulaikytas šių moterų to vakaro ir kitų dienų sugėrovas Albinas Antanas Štaškevyčius (64 m.), Anelės R. sugyventinis. Jis šiuo metu suimtas, šiurpaus nusikaltimo priežastis – alkoholis.

Policijos departamento vadovų teigimu, atsižvelgiant į drastiškai mažinamą biudžetą, policija negali operatyviai reaguoti į visus gaunamus pranešimus, todėl priversta visus įvykius skirstyti į A, B, ir C reagavimo kategorijas. Į A ir B kategorijos pranešimus (apie labai sunkius, sunkius ar apysunkius nusikaltimus, apie gresiantį pavojų žmogaus gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui) reaguojama nedelsiant, o į C kategorijos pranešimus (kai žmogaus gyvybei arba didelės vertės turtui negresia pavojus) reaguojama atsižvelgiant į turimas pajėgas.

Kudirkos Naumiesčio gyventojos, 23 valandą kvietusios policiją, pranešimas priskirtas C kategorijai, nes objektyvių duomenų apie realiu laiku vykstantį smurtą negauta – skųstasi tik išgertuvių triukšmu.

Šių metų vasarį nepagarbiai buvo linksniuojami ir Klaipėdos rajono policininkai, nenuvykę į Lūžgalių kaimą, kur jų pagalbos telefonu šaukėsi 4 vaikų mama Laura (33 m.), pabūgusi agresyvaus sutuoktinio Povilo Valeikos (37 m.), žinomo smurtautojo šeimoje.

Pareigūnai į Valeikų namus vis dėlto buvo priversti vykti, nes netrukus gavo moters brolio pranešimą, kad Laura, daug kartų atleidusi savo vyrui už skriaudas, jau nužudyta (uždusinta).

Tuoj po to Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis paskelbė, kad Klaipėdos rajono policijos pareigūnai reagavo netinkamai ir turi sulaukti atpildo už tai.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų