Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo 2006 m. spalio 26 d. 15 posėdžio stenogramos ištrauka (2 dalis).

KL. Trumpai. Kieno susitikimai vyko Palangoje, kai jūs buvote?

ATS. Aš negaliu teigti, aš buvau iš Palangos atšauktas ir man buvo pasakyta, kad tu nevažiuok, nes gal tu būsi reikalingas čia, nors aš su šeima norėjau tenai pabūti. Ir tik po to aš išgirdau per "Sąmokslo teoriją" mes jau tada įtarėme, kad ten kažkas vyksta, žinojau, kad generalinis atvažiuos, nes tik vėliau generalinis nusprendė važiuoti. Tik "Sąmokslo teorijoje" aš girdėjau apie tai, kad ten vyko kažkokie susitikimai. Aš negaliu teigti.

KL. Jūs tik nujautėte, sugretinote?

ATS. Tik su prielaida.

KL. Bet generalinis buvo Palangoj?

ATS. Tuo metu taip.

KL. Tai palaukit, ten ką, yra kokia poilsinė ar kas?

ATS. Mokymo centras. Mokymo centro patalpos.

KL. Su gyvenamaisiais ( ... )

ATS. Taip.

KL. Turim omeny apie "Sąmokslo teoriją", kad ten ( ... ) apie galimą susitikimą Januškos su Pocium, taip? Jūs tuo metu dar nušalintas nuo pareigų nebuvote?

REKLAMA

ATS. Ne.

KL. Jūs vykdėte tyrimą , tam tikra prasme bylą jūs tęsėte vykdyti tuo metu? Ar jūs neturėjote galimybės?

ATS. Netgi neturėdami bylos, aš suorganizavau susitikimą su keliais žmonėmis, kad tas tyrimas tęstųsi. Mano pavaldiniai susitiko su vienu iš buvusių vadovų vienos įmonės geležinkelio. Kitas dalykas, taip pat ta pažyma, apie spaudą, kuri dabar vyksta, kaip daroma įtaka spaudai, kas formuoja nuomonę. Ji buvo parengta ir pateikta. Trečias dalykas, mes užklausimą parengėm ir nusiuntėme, dar kol nebuvom nušalinti. Aš nežinau, aš negaliu daryti išvados, bet aš, žinodamas apie tai, kad aš nesu jokio nusižengimo padaręs, aš matau tik vieną faktą, dėl ko nuimti, dėl to, kad mes toliau netęstume tyrimų. Čia mano nuomonė, bet aš ( ... )

KL. Pabaigsiu tą klausimą dėl Januškos. Ar jūs gavote žinių, dėl ko, iš savo informacijos šaltinių, dar kaip pareigūnai, nenušalinti nuo pareigų, dėl ko Januška atsistatydino ir netgi pasitraukė iš diplomatinės tarnybos, kas ypač keista mums, politikams pasirodė, nes čia didelė ( ... ) čia jau didesnis žingsnis, negu pasitarnauti iš ( ... )

ATS. Būtent, čia didelis rodiklis yra, bet kam reikėjo trauktis nuo diplomatinės tarnybos. Žinių apie tai, kad dėl ko ir kokios priežastys yra, mes nesame užfiksavę, todėl, kad tuo metu ( ... ) šiuo metu yra sudėtinga fiksuoti, kadangi tai visiškai praktiškai ( ... ) Bet kada prasidėjo jūsų tyrimas, kada prasidėjo straipsniai "Ekstroj", jie būdavo įvardinti, šitie vaikinai labai labai bijosi. Aš susitikau su šitais vaikinais, šitie vaikinai tai yra Januška ir Jurgelevičius. Šitą mes žinome. Nerašykite apie mane, apie tave viską sutvarkysim, mes nieko nerašysim, ir apie tuos vaikinus nerašykite nieko. "Lietuvos rytą" galiu sukontroliuoti pilnai, "Ekstros" nelabai galiu. Organizuojam susitikimą ( ... )

REKLAMA

KL. Tarp ko tas pokalbis vyko?

ATS. Tarp ko pokalbis? Stonys čia kalbasi su savo, pavyzdžiui, Jarmalavičius, viešųjų ryšių atstovas yra. Kalbasi su savo darbuotoju, kuriuo pasitiki, pagrindiniu akcininku, tarp savęs. Jie derina situaciją, ir su redaktoriais kalbasi, su "Lietuvos ryto" ir "Respublikos", taip pat ir paskui susitikimai su "Ekstra". Vyksta susitikimai, mes negalime, galiu pasakyti mes prieš A.Janušką nenaudojame jokių operatyvinių veiksmų, mums užteko to, ką mes matėte nuošaly, mums niekas būtų ir neleidęs, mes ir neprašėme žinodami. O tie pokalbiai, kuriuos aš kontroliuoju pilnai, "Lietuvos rytą", bet "Ekstros" ne, tai čia yra su vyriausiuoju redaktoriumi.

KL. Sakykite, jūs pasakėte dabar, kad pradėjus dirbti komisijai, kai mes užklausėme pažymų, jūs parašėte pažymą apie žiniasklaidos vaidmenį...

ATS. Jau tyrimo metu.

KL. Tyrimo metu parašėte apie žiniasklaidos vaidmenį.

ATS. Taip.

KL. Žiniasklaidos vaidmenį. Suformuluokit, kokį žiniasklaidos vaidmenį, įtakojant ką ( ... ) [ ... ]

ATS. Rusijos kompanijų atstovų įtaka Lietuvos žiniasklaidai.

KL. Jūs neseniai pasakėte, ir spaudoje bus dar daugiau, ir ne tik apie saugumą. Tokią tezę jūs pasakėte. Kas toje spaudoje bus ir ne tik apie saugumą?

ATS. Čia yra labai paprastai, kada straipsnis apie Damulį išėjo, kada straipsnis išėjo, Stonio pasisakymai, tai mes fiksavome susitikimą su vienos ar kitos spaudos atstovais. Tai jie ne šiaip sau atsirado, tie straipsniai. Stonio, "Lietuvos ryto" redaktorius ir "Respublikos" redaktorius. Pobūdžio mes nežinome, bet dėl ko, žinome, bet negalime tiksliai pasakyti, kas bus. Be to, buvo apie kai kuriuos komiteto narius kalbama, kad reikia kažką pastatyti į vietą. Tai irgi yra fiksuota.

REKLAMA

[ ... ]

KL. Ar tie asmenys infiltruoti kur, valstybės valdymo institucijose ( ... )

ATS. Aš kalbu, aš žinau, kad galbūt rytoj būsiu visiškai išmestas iš darbo, aš valstybės paslapties užsienio piliečiams, ar kitiems Lietuvos piliečiams, kuriems nepriklauso, neatskleidžiu. Aš atskleidžiu komitetui, kuris vykdo kontrolę. Tai vienas iš ministerijos viceministras Naudužas, Ūkio ministerijos. Kodėl? Todėl, kad šita pareigybė yra susijusi su "Mažeikių naftos" valdybos pirmininko pareigybė. Naudužas, būdamas ambasados darbuotojas, užimdamas gana aukštas diplomatinėje tarnyboje pareigas, grįžta į Lietuvą, užima daug žemesnes, nutraukdamas savo kadenciją, gaudamas daug žemesnį atlyginimą, jis daro. Yra ten spaudimas, mes per savo svertus paspaudėme, jis nenorėjo sutikti, galų gale sutiko. Yra pažyma apie šitą atvejį ir kaip tai įvyko.

KL. Palaukit. Ką tas ponas Naudužas sutiko daryti?

ATS. Tapti viceministru.

KL. Ir atstovauti tam tikriems ( ... )

ATS. Matyt. Kalba vyko taip, yra laisvas postas, kuris reikia, kad taptų mūsų, kažkas panašaus. Aš negaliu ( ... ) Suieškokite kandidatūrą, jiems pasako tiesiai. Tam pačiam Stoniui, siūlomi vienoki ar kitokie variantai, čia ne, čia ne, čia bus susieta. Galų gale atranda ir visiems ji yra tinkama. (Kalba visi kartu)

KL. Čia patikslinti. Aš tikslinu grynai dėl teisinio pobūdžio. Jūsų turima informacija, reikia, kad šitas postas taptų mūsų, tai kiekviena partija užima postus, kabinasi (Balsai, negirdėti) Palaukite, mano klausimas, išklausykite. Ar šiuo atveju yra pas jus konkrečiai, iš viso konteksto bylos išeina, kad tas postas susijęs su materialiniu kitu suinteresuotu ( ... )

REKLAMA

ATS. To pačio Naudužo?

KL. Ne. Jų interesais, Naudužo buvimo tame ( ... )

ATS. Nebūtinai. Savas žmogus. Jie įvardino taip: Eidukevičiaus nepaliekame, kadangi jis nekontroliuojamas, jis per daug dirba. Eidukevičius yra nepilnai jų kontroliuojamas.

KL. Vadinasi, iš medžiagos tai konkrečiai matoma, kad tai susiję būtent su verslo ar materialine(...)

ATS. Su interesų atstovavimu ( ... ) kad jie galėtų įgyvendinti projektus. Dar norėjau pasakyti, nes tai yra aktualus dalykas, aš jį būtinai sakiau, kad pasakysiu. Tai parodo, kokia tai yra sistema, ir kiek ji yra stipri. Ministras Pirmininkas A.Brazauskas, procesas - "Mažeikių naftos" akcijų pirkimas ir pardavimas. Tai nėra grynai susiję su Lietuva tai yra susiję su Maskva ir su Londonu. Ir kad įvyko, kad ne "Kazmunaigaz" nusipirko, nors jau buvo viskas iki galo ( ... ) Kada įvyko pikas, kas pirks, tas ir tas, ir tuo metu Ministras Pirmininkas turėjo paskambinti Kazachijos pirmininkas Nazurbajavui ir pasakyti, kad va, nes Putinas pasakė, kad nesutinku, kad kazachai pirktų. Tai turėjo paskambinti ir pasakyti, kad mes vis tiek jums parduosim, tokį kaip patikimumo garantą. Tai buvo pasakyta pokalby Stonio su Ginaičiu. Ginaitis tai yra Algirdo Brazausko giminaitis, kaip tarpininkas, gal girdėjote, dieninis, naktinis tarpininkas. Jeigu jis taip elgsis, tai žinok, mes čia pasidėliojome ir mes jį nuimsime ir pakeisime. Yra parašyti žodžiai, ne juokais Stonys ( ... ) Ginaičiui, tu jam pasakyk, kad jeigu jis taip toliau elgsis, tai mes pasidėliojame situaciją, mes jį nuimame. Kaip vertinti šitą? Tai žala didelė yra, įtaka jo labai didelė.

REKLAMA

KL. Aš norėčiau grįžti prie tos temos 2K, jūs kaip tik tuo metu, rodos, dirbote [ ... ] valdyboje. Prieš pat pasirašant sutartį, rodos, Balčytis buvo išvykęs į Maskvą, jau tą kitą variantą koreguotą, aš staiga per televiziją pamatau pažymą, kuri, aišku, rengta jūsų [ ... ] valdyboj, ir netgi rodo su grifu "Slaptai". Tai jūs ėmėtės kokių veiksmų, tyrėte, nors daug laiko praėjo. Bet aš jums atvirai pasakysiu, mane labai nesuramino, kai pamatai tokius dokumentus televizijoje. Tai vėl nutekėjimas iš saugumo.

ATS. Be abejo. Mes jokių veiksmų nesiėmėme, tai ne man buvo spręsti, tai yra Saugumo departamento vadovų pareigas, kaip reaguoti, ir aš nežinau, kas nutekino ir kas kur darė, bet galite daryti išvadas patys. Ne tik šita pažyma, ir visi straipsniai, kurie buvo "Ekstroje" apie "Medialtras" ir prieš tai, ir dar po to, ir apie 2K, ir apie elektros energetikos sistemos, ten Prunskienė, ministrė, susieta ir visa kita. Tai praktiškai tos pačios [ ... ] valdybos pažymos.

KL. O gal būtų galima taip paklausti prie to, ką kolega klausė. Gal jūs, dirbdami ir numatydami šitą baisią situaciją valstybės, negijau to žodžio, baisu darosi. Suprantate, mes esam geri žmonės, žinoma, čia reikia objektyviai tikrinti, ir panašiai, bet kai išgirsti, tai nelabai smagu darosi. Tada gal jūs, pamatę, kad nesirealizuoja, gal jūs patys, na, ką, geriau tegul išeina į viešumą, gal žmonės sustabdys tą reikalą. Turiu paklausti tą dalyką, nepykite. Kažkada (Negirdėti) tai gal iš to išeinant taško. Aš ne tai, kad jūs tai darėte, gal jūs įtariate, kad gal žmonės taip galėjo padaryti?

REKLAMA

ATS. Žinote, šita sistema, iš viso (Negirdėti) tokia didelė, kad jeigu tu nueisi su pluoštu dokumentų į kokį "Lietuvos rytą", tai pateks ten, kur reikia, o (Negirdėti) Atsakymas aiškus. Kitas dalykas, iš karto tu būsi kaip žmogus, tavo likimas sužlugdytas. Net mes negalime leisti tokios minties, mes pradėjome normaliai jos realizaciją pagal visus mums leistinus įstatymus.

KL. Jūs teigėte, kad tose pažymose dėl Kauno termofikacinės elektrinės figūruoja aukšti departamento pareigūnai. Kada jūs turite tokią informaciją, ar atskiru kažkokiu pranešimu jūs nesukreipiate į generalinį direktorių, į vadovybę pranešti, nes tai jau yra neordinarus atvejis (Negirdėti) yra skandalas?

ATS. Ta pati pažyma buvo parengta ir pateikta. Ten gana ilga istorija, aš buvau atostogose, aš grįžau, kaip tik tas veiksmas ir pasibaigė. Pavadavo viršininką Vardenis Pavardenis. Vardenis Pavardenis matė visą šitą įvykį ir kreipėsi į tuo metu laikinai pavaduojantį, laikinai einantį pareigas Valstybės saugumo, departamento generalinį direktorių Dainių Dabašinską. Yra užfiksuoti ir fiksuojami tokie dalykai, mes norime jus informuoti, kas vyksta, kas darosi. Galbūt geri, galbūt blogi. Ten dirbo [ ... ], ten yra viskas suderinta, sakyta jiems nelįsti, nepadėti, nieko, nieko, už tai jiems bus kažkas padaryta, na, valstybei. Tuo viskas ir pasibaigė. Vėliau mes vis tiek tuo pagrindu surašėme pažymą, kadangi kada grįžo pavaduotojas, aš nežinau, bet čia vadovo nurodymu buvo surašyta pažyma, mūsų ir pateikta. Ir [...], kaip jie vadina regiono, [...] apygardos skyriaus viršininkas, kuris dalyvavo, konkrečiai važiavo ten ir pats Dainius Dabašinskas, ir, matyt, pats Vardenis Pavardenis, aš su juo nekalbėjau, paneigė, kad ten kažkas buvo iš saugumo, nors ta medžiaga rodo, kad (Negirdėti) Praktiškai Vardenį Pavardenį paliko durniaus vietoje. Čia buvo, o čia nebuvo, ko čia šneki nesąmones. Aš su Kauno skyriaus viršininku [ ... ] kalbėjausi, kada vyko tie veiksmai, sakau, Egidijau, žiūrėkite, ką jūs darote, nes ten aiškiai, kada vyko konfliktas, labai didelis, ginkluota apsauga stovi viena prieš kitą ir čia visi, viena pusė turi pinigų ir kita, ir visur, kaip Kaune. Kaunas yra Kaunas. Kreipėsi į policiją, o policija atsako: jeigu bus abiejų pusių sutikimas, mes tada kišimės, priešingu atveju mes nesikišime, mes nei vieniems, nei kitiems (Negirdėti) O saugumas šiuo atveju įsikišo. Kas laimėjo, jūs žinote.

REKLAMA

KL. Sakykite, kas iš aukščiausių departamento vadovų, apskritai kas žinojo, kad dėl "Dujotekanos" ruošiami dokumentai paskelbti ją priedangos organizacija?

ATS. Man sunku atsakyti į šitą klausimą, aš nežinojau, kad mano viršininkas apie tai žinojo ir kad planas buvo paruoštas, patvirtintas viršininko, apie tai buvo pranešta Tekoriui, kiek aš žinau, bet aš pasakyti šito negaliu. Iš kitos pusės, kol mes neatliekam tokių išorinių veiksmų, kaip kreipimasis į teismą, arba ikiteisminės medžiagos atidavimą, mes galime atlikti ir viduje, valdybos viršininkui duoti tokie įgaliojimai. Jeigu kreipimasis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, arba į teismą, arba kitaip, tai tada reikalingas generalinio direktoriaus sutikimas.

KL. Jūs užsiminėte apie sistemą, galima vadinti, valstybės užvaldymu, visokių yra terminų, tai jūs paminėjote VSD, URM, Prezidentūrą, Seimo nepaminėjote.

ATS. Seimas ne, ten nėra tos informacijos, kad Seimo nariai, ypač aukšti, būtų kažkokie korumpuoti ( ... )

ATS. Yra keletas asmenų, keletas Seimo narių, kurie ( ... ) Aš galiu pasakyti, vis tiek aš jau kalbu, aš nežinau, koks mano likimas bus, bet aš kaip išeidamas iš tos mokyklos, mokindamasis penketais, tais laikais labai gerai, gaudamas stipendiją, perėjau pragarą vien tik dėl to, kad buvau už tėvynę, už Lietuvą. Taip ir šiuo atveju. Ten minima Staponkienė. Yra pažyma apie ją. Seimo narė. Ten yra patarėjas Pliusnys, kuris praktiškai ir gauna atlygį, pastovų atlyginimą iš Stonio ir t.t. O kiti žmonės epizodiški. Aš suprantu, kad Seimo nariai turi pilną teisę susitikinėti su įvairių finansinių grupuočių asmenimis, sprendžiant įvairius klausimus. Bet tai kad būtų panaudota kaip įrankis nes tokių dalykų nesame užfiksavę. Mes būtume įforminę.

REKLAMA

ATS. Aš nemanau, kad kažkurie Seimo nariai dalyvavo "Mažeikių naftos" akcijų pirkimo ir pardavimo procese. Dėl tranzito perėmimo, tai, aišku, ten buvo įvairių dalyvavimų, o kuo baigėsi? Baigėsi tai, kad padaryta buvo pataisa (Kalba visi kartu) Bet čia daroma visiškai per kitur, čia buvo per ministeriją tvarkoma.

KL. Tarp kitko, Seimas, jūs patvirtinsit arba paneigsit, čia labai svarbu, dėl to geležinkelio, dėl tos pataisos norėta buvo kitaip, o Seimas padarė taip, kad jiems nesigavo per Seimą.

ATS. Niekas nesigavo. Turiu aš savo nuomonę ir žinau maždaug kaip, bet faktas yra tas, mes labai džiaugiamės. Faktas yra tas, kad buvo užkirstas kelias, nors kaip jie įvardina, tai yra laikina, nes jie viską gali atsukti atgal.

KL. Dėl tos sistemos, jūs pats paminėjote ir ačiū jums už tai, kad jūs sakote: aš jau vis tiek kalbu. Tai jeigu vis tiek kalbate, tai gal galite ir daugiau atskleisti VSD, Užsienio reikalų ministerijos, Prezidentūros?

ATS. Matote, mes netyrėme VSD, mes neturime tokios teisės. Kas mus praeidinėdavo tiriant šitos įmonės veiklą ir jos akcijas. Mes netyrėme pačio Albino Januškos (Negirdėti) ministerijos įtaka, kaip ir kur ir kas daroma, nes mes vis tiek būtume negavę leidimo. Jis iššaukia dar didesnę bėdą, bet mums pilnai užtenka daryti išvadas, ką mes pamatėme dabar. Jūs pagalvokite, jeigu ateina į generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas Užsienio reikalų ministerijoje dirbantis žmogus, kuris niekada nebuvo susidūręs su energetikos ir finansų kredito sektorium, ir jis paima šitą liniją kuruoti. Įdomus. Tuo pačiu metu A.Januška Užsienio reikalų ministerijoje organizuoja departamentą, kuris yra atsakingas už užsienio investicijas į energetikos sektorių, už energetikos sektoriaus nacionalinį saugumą ir dar kažkoks trečias. Viskas yra sulipę į vieną krūvą. Dar [ ... ] valdyboje kada dirbau, aš negaliu dabar tvirtinti, nes tų dokumentų neprisimenu, bet ten yra byla, gana didelė, kelių metų tyrimo, būtent šitos pačios kompanijos, mes matydavome, kaip yra teikiami dokumentai, pačiam Prezidentui kai kas akcentuojama taip, kai kas neakcentuojama, kai kas yra įdedama į stalčiuką. Tai yra formuojama nuomonė ne tokia ir to pačio Januškos. Bet šito aš dabar negaliu įrodyti, nes aš tik prisimenu( ... )

REKLAMA

KL. Sakykite, ar tikrai faktas yra tas, kad Jurgelevičiui atėjus dirbti, ir, kaip jūs sakote, pradėjus kuruoti būtent tą sritį, [ ... ] valdybą, jūs tada dirbote dar [ ... ] valdyboje, gal galite ką nors plačiau papasakoti apie tą kuravimą? Ne vien tik Pociūno žuvimo liniją, kur aną kartą ( ... ) Ne žuvimo, atsiprašau, išsiuntimo. Tą liniją mes žinome, bet apskritai, daugiau per energetikos dalykus, per domėjimąsi, per kokius nors dalykus, ar tikrai buvo toks faktas, ar yra toks buvęs faktas, kad jis atėjęs būtų paėmęs bylą iš kurių nors tyrėjų, jūs pavaduotojas buvote ir ją laikėte. Konkrečiai 2K bylą?

ATS. Ne. Žinokite, ne. Pirmas dalykas, Jurgelevičius tikriausiai ir dabar, nežinau, jis dabar biuletenį, bet tuo metu jis daugiau užsiėmė viešaisiais ryšiais arba tarptautiniais ryšiais. Jis būdavo arba išvykęs į komandiruotę, arba išvykęs į Seimą pasitarti klausimais, tyrimo klausimais, būdavo neįmanoma, nes sunku būdavo surasti. Kitas dalykas, aš kaip sakiau, pirmą kartą praktiškai visi tyrimai buvo tuo metu stabdomi, stabdomi ir žlugdomi. Aš nežinau kodėl, nes aš su Jurgelevičiumi nebendravau, Pociūnas bendravo su juo pačiu. O paskui prasidėjo, kaip sakiau, vajus, kuris baigėsi tuo, kad aš norėjau išeiti iš darbo, o galų gale perėjau dirbti į [ ... ] valdybą. Tai galbūt tiek, iš tikrųjų nežinau, ką daugiau sakyti.

KL. Dar ne klausimai, bet papildymas . Galima manyti, kad šitoje pozicijoje pavaduotoją turėti buvo naudinga i ta prasme, kad vis tiek pažymos eidavo per pavaduotoją, ir faktiškai informacijos nutekėjimas, arba, tiksliau, informacijos gavimui tam, kam gal ir nereikia, tai buvo labai dėkinga pozicija.

REKLAMA

ATS. Šitas postas yra labai labai svarbus. Jeigu aš būčiau generalinio direktoriaus pavaduotojas ir kuruočiau energetikos ( ... ) finansų kredito sektorių, tai yra pačius svarbiausius momentus, aš galėčiau pakreipti darbą į vieną pusę, aš galėčiau jį sutrukdyti vienoje pusėje, galėčiau čia akcentuoti daugiau, čia mažiau. Gauti bet kokią informaciją, vieną duoti, kitą blokuoti, tai priklauso nuo manęs. Tai priklauso tik nuo vadovo.

KL. Sakykite, man domina, jūs sakėte, kad jūs Darbo partijos, kaip čia pasakyti, juodosios buhalterijos byloje esate daug nuveikęs. Jūsų skyriaus byla ir apdovanotas dėl to, gavote premiją.

ATS. Taip.

KL. Keletas dalykų. Vienas dalykas, ar buvo šitos bylos tyrimo metu kokių nors nesusipratimų su vadovybe, ar jūs teikėte pažymas, teikėte informaciją, kada susiformavo šita byla iki tokio momento, iki tokios galimybės, kad būtų galima pradėti ikiteisminį tyrimą? Ar buvo kokių nors įtampų?

ATS. Apie juodąją buhalteriją, apie jos esamą vietą, apie 2005 m. pajamas, išlaidas, apie ofšorinių kompanijų finansavimą iš užsienio ir Europos Sąjungos pateikimo mes žinojome jau 2005 m. gruodžio mėnesį. Piktumas ėmė tai, kad mums neleido jo realizuoti normaliai.

KL. Kas neleido?

ATS. Suprantat, kaip neleidžia? Mes pateikiam informaciją, mes sakome vadovui, mes viską turime, reikia pradėti ikiteisminį šiuo atveju, mes žinome, kur kas yra. Reikia pradėti. Vadovas ateina, dar ne.

KL. Kas yra vadovas?

ATS. Viršininkas eidavo pas aukštesnius vadovus. O paskui, gegužės mėnesį, susijus su kažkokiom aplinkybėm, greitai, greitai, staiga, reikėjo viską tada per savaitgalį paruošti ir pateikti prokuratūrai. Aš nežinau, čia buvo keista. Nes informacija pas mus buvo jau seniai.

REKLAMA

[ ... ]

KL. Pagal jūsų priėjimus, pagal jūsų galimybes, ar jūs turėjote pakankamą liudytojų bazę?

ATS. Įrodymų bazę mes turėjome pakankamą. Tai pirmas atsakymas. Juodoji buhalterija ( ... ) Tai įplaukos, pagrindinės įplaukos į kasą, taip pavadinkime. Vienas kanalas yra neaiškios kilmės kapitalas, kurį nustatyti labai sunku, tik mes žinome keletą ofšorų, iš kur jie atėjo. Atėjo iki ofšorinės kompanijos į banko sąskaitą, ir iš ten neteisėtu būdu buvo išiminėjami ir vežami, arba grynais pinigais, arba per tą nelegalų bankelį, kurį (Negirdėti) Šitą dalyką įrodyti yra labai sudėtinga ir labai sunku, nors praktiškai mums ir nelabai reikia, kad mes paprasčiausiai žinotume. Mums jau aišku tai, kad yra neaiškios kilmės kapitalas, mes atėjome iki to, kad tai yra tikriausiai pinigai, susiję su tuo pačiu "Gazpromu" ir asmenimis, kurie dirba (Neaiškiai kalba) Antras kanalas įplaukų į tą kasą tai yra grynai už, tas lietuviškai nuomilžis, "atkatas" už Europos Sąjungos lėšas, už Europos Sąjungos lėšas. Įrodomoji bazė ( ... )

ATS. Mes turėjome pakankamai įrodomosios bazės, kadangi mes buvom 2005 m. gavę visą jų juodosios buhalterijos, ne juodosios, tos kasos įplaukas, ir išplaukas, jau buvom nustatę šituos du kanalus. Ir pagal kelis epizodus Europos Sąjungos mes taip pat jau buvom nustatę, kad atskirai iki teisminį tyrimą galima pradėti.

KL. Aš dėl ko klausiu. Sakote, jeigu nebuvo, tai mums svarbiausia nacionalinio saugumo prasme iš kur susiformavo ta, o antra, tai sprendimo priėmimo motyvacija. Nes pakankamai jau buvo parengta, nes jeigu pradėtas ikiteisminis tyrimas( ... )

REKLAMA

ATS. Taip.

KL. Aš noriu perklausti tą patį klausimą. Dėl sprendimo priėmimo laiko. Kas pasikeitė jūsų duomenų bazėje nuo to, kada jūs pasakėte, kad galima daryti, iki to laiko, kol vadovybė priėmė sprendimą daryti? Ir jūsų vertinimas, kodėl buvo laukiama ir kas paskatino greitai imtis sprendimo?

ATS. Man šitos priežastys nėra žinomos, paprasčiausiai aš visada turėdavau raminti savo pavaldinius, kurie dirba pagal šitą bylą, nes jauni vyrai nori greitai realizuoti, jie mato kaip teisininkai, kad jau įmanoma realizuoti. Aš nežinau šitos priežasties. Nežinau.

KL. Tai kodėl delsiama, o kas atsitiko, kad staiga buvo realizuota? Ar jūs turite kokių nors sąryšių su tuo, ką kalbėjote prieš tai, susijusių su bylom, susijusiom su "Dujotekana", ar čia negalima tokių paralelių rasti?

ATS. Nelabai čia, čia daugiau buvo susiję tikriausiai su Seimo Pirmininko posto pavadinimu. Aš negaliu šito įrodyti, bet tikriausiai su Artūru Paulausku.

KL. Ar iš to galima teigti, kad derinama kažkaip, arba informacija irgi?

ATS. Tikriausiai taip, nes su Seimo Pirmininku tai derino. Nežinau, bet aš taip manau, nes daug įvykių sutampa, kurie rodo, kodėl taip greitai reikia iš karto realizuoti, o iki to nereikėjo.

KL.KL. Tai kas tada buvo Seimo Pimininko?

KL. Leidimas Seimo Pirmininko ( ... )

[ ... ]

KL. Yra parengta pažyma, kaip žiniasklaida paruošiama ir kaip ji vykdo užsakymus. Aš čia, aišku, dėčiau turbūt pagrindinius dienraščius mūsų ir aš įsivaizduoju, kad parengiama tai slepiasi vis tiek finansavimas, nes drąsios kalbos ar kas nors, tai čia nieko. Įdomu, ar jūs turite duomenų, kas finansuoja ir kokiomis sumomis?

ATS. Finansuoja "Dujotekana", ypač šiuo metu tai pasireiškė, ir tas jo pokalbis su savo dabar nauja žmona, Stonio, kad jau mane visiškai užkniso, kadangi liksiu be kelnių, kadangi susitarimas yra iki tam tikro laikotarpio, o paskui viskas iš naujo, nes yra, matyt, kitos jėgos, kurios norėtų. Kitas dalykas, prestižas (Negirdėti) Yra kalbama, yra (Negirdėti) sutarties sudarymą 200, 400 tūkst., reklamų užsakymų. Mes paprasčiausiai šito neišskyrėme ir nežiūrėjome giliau, nes jeigu aš nukreipsiu savo pareigūnus į konkretaus fakto tyrimo, jie nematys viso proceso, nes negalime, nors ir matome, kad kažkas yra ( ... )

KL. Aš suprantu, čia tik tas vienas epizodas, čia gal labai daug būtų pasakoti. Bet ar jūs esate susidūrę savo darbe su Rusija susijusių verslo struktūrų įtaka žiniasklaidai Lietuvos?

ATS. Rusijos verslo struktūrų, su kai kuriais jų atstovais, taip? Tai mes pavadinkime taip: Viktoras Uspaskichas taip, nes toje kasoje yra 1 mln. 800 tūkst. per metus sumokėta, "Respublikai" . Taip, mes tai fiksavom.

[ ... ]

KL. Sakykite, šitas analitiniai pažymos, pranešimai ar kaip mes juos pavadinsime, kuriuos jūs, kai ruošiate, jūsų požiūriu, buvo skirti aukštiems valstybės vadovams. Bet galėjo pasiekti ir taip buvo ruošti, gal taip formuluosiu, čia dar nėra klausimo, čia tik įžanga. Tai po to, kai atsistatydino Januška, ir iš tų vertinimų, kuriuos darė ir Prezidentas, kuriuos darė užsienio reikalų ministras, ar jūs galėjote nustatyti, ar ta informacija, kuri buvo tuose dokumentuose, kokiu nors būdu, žodžiu, raštu ar dar kaip nors VSD generalinio direktoriaus apie tokius įtarimus, kad tokia sistema valstybėje yra susikūrusi, buvo žinoma tiek Prezidentui, tiek parlamento pirmininkui, tiek kitiems aukštiems, kad ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybei?

ATS. Matot, kada mes ten tyrimo neatlikinėjome, nežiūrėjome, kaip yra supažindinama su šita slapta. Galiu pasakyti tik labai trumpai ir aiškiai, kad mūsų valstybės vadovai, ar buvo, ar nebuvo supažindinti su šita informacija, aš šito iš tikrųjų nežinau, aš negaliu įrodyti, bet žinau, kad Januška tai tiksliai. O daugiau aš nežinau.

KL. Čia mes ir susiduriame su vienu tokiu kebliu dalyku, kaip aš suprantu, tokią informaciją valstybės vadovai turėjo žinoti, nes mums reikės irgi išvadas tam tikras rašyti iš viso to.

Prašau pasakyti, ar tos informacijos nepateikimas aukštiems valstybės vadovams apie galimą tokių sąsajų buvimą ir tokios įtakos darymą, kaip tą dalyką vertinti ir kokia yra sistema fiksavimo apie informavimą aukštų pareigūnų? Jūs savo departamente turite sistemą?

ATS. Taip.

KL. Reguliariai, aukštesniam viršininkui, nedozuojant tiek ano, tiek to, kas vyksta, tą ir pasakote?

ATS. Taip.

KL. Pagal Konstituciją yra irgi pasakyta atskaitomybė, Valstybės saugumo departamento per vadovą, sakykime taip, Prezidentui ir Seimui.

ATS. Taip.

KL. Tai iš to, kas vyko paskutiniu metu, kokia jūsų išvada, ar jie galėjo tokius vertinimus apie tuos asmenis pateikti, net ir žinodami tokią informaciją? Ar tie vertinimai buvo pateikti ir jums susidarė įspūdis, kad jie tikrai apie tą jūsų visą tyrimą ir apie kai kurias išvadas nieko visiškai nežinojo?

ATS. Man labai sunku pasakyti. Pirmas dalykas, nustatytos tvarkos nėra, mes prieš tai pačioje pradžioje kalbėjome, kad ji privalėjo būti, visa informacija turėtų būti analizuojama, įvertinama ir kur čia dirbame, čia nedirbame, pasakyta, o vadovai būtinai turi būti informuojami. Aš nežinau, ar jie buvo supažindinti, ar nebuvo, bet kad galėtų būti supažindintas Prezidentas apie Kauno termofikacinę elektrinę arba apie A.Januškos dalyvavimą "Mažeikių naftos" akcijų pirkime ir pardavime, tuos dalykus, aš manau, kad ne. Aš manau, tai mano nuomonė, aš manau, kad nebuvo.

ATS.Aš manau, kad nebuvo. Aš nežinau, galbūt žodžiu sakė, bet aš neįsivaizduoju tokios situacijos, kad būtų. Atsiprašau, sistema labai paprasta, yra Prezidentūra, yra patarėjai, patarėjus Užsienio reikalų ministerijai ir saugumui skiria Užsienio reikalų ministerija ir Valstybės saugumo departamentas, Dainius Dabašinskas ir Albinas Januška. Šie žmonės. Visa informacija, kuri turi patekti Prezidentui ant stalo ir būti sprendžiami klausimai, eina per šituos žmones, per šitą filtrą. Kaip gali tokia informacija, kuri pati pakenktų šitiems asmenims, atsidurti čia, neįsivaizduoju..

KL. Tada papildomas klausimas. Bet mes žinome, kad prieš savaitę, kai jus jau nušalino ir buvo komisija, kai dirbo, tai generalinis direktorius buvo nuėjęs pas Prezidentą. Ir po to išėjo dekretas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

ATS. Aš galiu pasakyti Stonio žodžiais. Su Prezidentūra viskas yra pas mus gerai, su Užsienio reikalų ministerija dabartiniu metu yra dar geriau, negu buvo iki tol. Daugiau mes netyrėme, nežiūrėjom, kaip eina mūsų pačių, tų žmonių, Januškos arba mūsų pačių darbuotojų veiksmas ( ... ) (Negirdėti) darbas, čia ne mūsų, neleistų mums niekas to atlikti ( ... )

KL. [ ... ]Ar iš to, kas buvo viešuosiuose ryšiuose po to, jūs susidarėte įspūdį, kad generalinis direktorius kokiu nors būdu informavo apie tai, kas vyksta, kas čia tiriama, ar ne? Kitaip sakant, kokiu mastu generalinis direktorius dabar yra įsivėlęs į visą šitą, jau grupės nariu tapęs? Grubiai sakau.

ATS. Jūs tikriausiai (Negirdėti) Aš sakau, mes netyrėme, jūs geriau už mane žinote, kas valdo Saugumo departamentą. Šitos kalbos, mes iš savo šaltinių, slaptų bendradarbių jau pradėjome gaut, ir kadangi man ministerijos priklauso, iš ministerijų gauti, kas ten pas jus darosi, kas valdo. Pasakymas vienas - Januška per savo žmones -Jurgelevičius ir Dabašinską. Pocius yra tik statytinis. [ ... ]

KL. Kadangi vis tiek jau mes perėjom per kai kurias institucijas, tai aš vis tiek negaliu nepaklausti, kadangi mūsų santykiai su Prezidentūra, kaip institucija, dabar ypatingi, tai vėlgi, atsiremiant į tuos Stonio žodžius, kad su Prezidentūra šiuo metu viskas gerai, o URM`u dar geriau. Tai ( ... )

ATS. Dar geriau negu buvo iki tol.

KL. Tai pirmiausia apie Prezidentūrą. VSD turi savo deleguotą atstovą poną Ladygą, taip?

ATS. Taip.

KL. Ar šitas žmogus VSD klausimais konsultuoja, išskyrus tuos atvejus, kai ateina Pocius, kai ateina Pocius, tarpininkas tarp Prezidentūros ir VSD?

ATS. Taip.

KL. Ar jūs gavote informacijos, operatyviniu ar kitu būdu, kad jis yra įtakojamas taip pat, kad jis nėra objektyvus, kad jis vykdo tik nurodymus?

ATS. Ne, mes informacijos negavome, bet mes ir taip žinome, kad jis pilnai yra priklausomas nuo Dainiaus Dabašinsko, nes yra jo viršininkas. Jo karjera, jo ateitis ir visa kita. Jis dažnai būna kabinete ir dabar ypač tariasi, kalbasi. Tik tiek, kad mes ( ... )

KL. Ir kitas dalykas, ar yra dar iš artimų patarėjų Prezidento aplinkoj žmonių, kurie galbūt tiesioginius ryšius turi su Stoniu arba Stonio per kitus asmenis yra įtakojami?

ATS. Viena labai įdomi savybė, aš nežinau, nes ten yra (Negirdėti) buvęs žvalgybos darbuotojas, (Negirdėti) Stonys, dažniausiai stengiasi bendrauti per tarpininkus. Tarpininkas tiesiogiai bendrauja su A.Januška, tai praktiškai jie labai dažnai tariasi apie visokius dalykus, bet paskui visi veiksmai vyksta būtent per tarpininkus. Ir kitas dalykas, Prezidentūros, ypač patarėjų Prezidentūros ir ypač tų ryšių, kaip Januškos ir mūsų darbuotojų, mes netyrėme, nes mes negalime tirti šito, mes turime leidimą gauti.

KL. Supratau. Ir antras - URM`as.

KL. Patikslinimas. Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai, kurie liko po Januškos, ar reikia suprasti, kad jis pasitraukdamas paliko naują tarpininką?

ATS. Aš nežinau, mes dabar neseniai fiksavom, kad jis išėjęs, nebūdamas pareigūnas diplomatinėje tarnyboje, buvo sprendžiamas klausimas vieno tokio iš Rusijos piliečio Jomino vizos gavimo dėl įvažiavimo į Airiją, to Jomino vaikai turi pilietybę ir ten gimę, žmona gali, bet jo pačio neleidžia įvažiuoti, aš nežinau kodėl. Šitas klausimas dabar truputį yra sustojęs, kadangi tas žmogus, kuris sprendė, yra išėjęs iš darbo. Bet buvo pasakyta taip: jis paskambins ambasadoriui Šidlauskui, kuris toliau tęs tą darbą. Vadinasi, jis dar įtaką turi. Tokia išvada.

( ... ) Čia Stonio pokalbis( ... )

ATS. Taip, Stonio pokalbis.

KL. Aš trumpai. Jūs ten buvote užsiminęs dėl koalicijos formavimo. Gal, tada trumpai įvertinkite ( ... )

ATS. Koalicijos formavime pagrinde buvo kalbama apie tai, kas kokiu taps ministru, kas taps Ministru Pirmininku. Derinimai buvo bandomi daryti per Ministrą Pirmininką, per tą naktinį (Negirdėti) tarpininką Algirdo Brazausko, kad taptų būtent tokie žmonės, kokie reikalingi, ir pagrindiniuose kertiniuose postuose Ūkio ministerijos ir Susisiekimo ministerijos jie stengėsi įvairiais būdais, kad taptų jų žmonės. Toje pažymoje būtent apie tai yra( ... )

KL. (Negirdėti) Dabartinė koalicija?

ATS. Vyriausybė.

KL. Ir tapo ar ne?

KL. Kieno žmonės?

ATS. Lojalūs( ... )

KL. Kam?

ATS. "Dujotekanai".

KL. Išeitų, kad lojalūs "Dujotekanos" žmonės per Brazausko ( ... )

ATS. Per Brazauską buvo bandoma, kadangi ( ... )

KL. Palaukite, per tą dieninį naktinį, kaip jūs sakote.

ATS. Taip.

KL. Taip jūsų pavadintą, įtakoja dabartinį premjerą. Tokia grandinė yra?

ATS. Ne. Grandinė keitėsi, nes jūs už mane geriau žinote, kaip vyko koalicijos formavimas, vieną dieną taip, kitą dieną kitaip. Jie dirbo dvigubai daugiau, negu jūs formavime( ... )

Per Brazauską buvo bandoma prašyti, kad žmogus iš tikrųjų yra didelės pagarbos simbolis, jo žodis daug ką reiškia, ir prašoma, kad užtartų vieną kitą žmogų Ministras Pirmininkas, bet buvo kalbama ne apie Kirkilą. Gerai. Jisai bendrauja dabartiniu metu su ūkio ministru Navicku per Staponkienę arba tiesiogiai kartais, turi tam ( ... ) Aš negaliu pasakyti, kad buvo padaryta įtaka ir tos įtakos metu gautas kažkoks produktas, jiems naudingas, Lietuvai žalingas, kadangi dar to produkto nėra. "Rytų skirstomųjų tinklų" privatizavimas yra vienas iš stambiausių projektų, kurie bus( ... )

ATS. Šiuo atveju mes matome tai, kad yra derinami kai kurie klausimai dėl vicepirmininko, viceministro, dėl kitų klausimų, yra derinami( ... )

[ ... ]

KL. Jūs užsiminėte apie V.Pociūno mirtį, gal tada tiesiai ir paklausiu, kaip jūs manote, kokiu būdu Pociūno žūtis susijusi su rusų kokiom nors įtakom ir tuo visu dalyku? Buvo jūsų tokia mintis.

ATS. Supratau. Žinokite, aš šituos visus dalykus atskirčiau į atskirus, labai didelių sąsajų tame nematau. Galbūt daug ko ir nežinau, negaliu atsakyti. [ ... ]

 

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų