Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Sunki ir sudėtinga mūsų istorija.  Europoje surasime ne vieną panašią,o gal dar ir žiauresnę istoriją išgyvenusią  tautą. Ar teisingai elgiasi kai kurie mūsų politikai bandydami dirbti už istorikus? Tokie jau tie politikai - vieni keliauja vietoj to, kad dirbtų, kiti kaip klounai juokina tautą, o keli garbingieji vis siekia perauklėti kaimynus. Netgi patyręs politikas  Audronius Ažubalis vos tapęs URM ministru pradėjo mokyti rusus, kaip jie turėtų elgtis. Pažįstant A.Ažubalio mokytoją, kuris nė savaitės negali išgyventi nepadrabstęs purvo ant Rusijos, galima suprasti ir jo mokinio elgesį.

Tačiau užsienio politika negali būti kažkieno kaprizų ar asmeninių įnorių įkaite. Valstybė - tai ne vieno valdžia, kad ir kokias pareigas beužimtų tas žmogus. Valstybė – tai mes visi čia gyvenantys,  tai visuomenė, visas šios teritorijos sociumas. Jeigu deklaruojame, kad esame demokratinė valstybė, tai visi mūsų valstybės pareigūnai ir LR Prezidentas yra įsipareigoję piliečiams taip elgtis ir priimti tik tokius sprendimus, kurie atitinka didesnės bendruomenės dalies interesus (o ne tai, kas atskiram pareigūnui šauna į galvą). Apie numatomus ir priimamus sprendimus, kurie mus visus daugiau ar mažiau liečia, valstybės vadovas, o juo labiau žemesnio rango valstybės pareigūnai privalo argumentuotai ir motyvuotai paaiškinti piliečiams. Be šito net svajoti negalime apie kokius nors demokratinės valstybės pagrindus. Juokinga, kai praktine prasme patys labai stokodami demokratijos, jos stengiamės išmokyti kaimyninę Rusiją ir Baltarusiją. Juk demokratija tai yra valia ir valdžia liaudies, kuri rinkimų keliu išrenka (analogiškai kaip darbdavys pasamdo) šalies vadovą LR Prezidentą ir Seimo narius, kad jie vykdytų valstybės valdymą Tautos vardu. O pastarieji komplektuoja reikiamas mažesnes jiems atskingas valstybės institucijas. Todėl įvairūs išvedžiojimai, kad yra ponios D.Grybauskaitės, pono V.Ušacko ar A.Ažubalio užsienio politika iš tikrųjų tarsi perbraukia LR Konstituciją, paversdami ją popiergaliu.

REKLAMA

Apie tai galima būtų nerašyti, jei tai nebūtų tapę bloga sistema. Per dvidešimt nepriklausomybės metų dalis politikų nežinia kokių paskatų vedini pavertė visą tautą savo ambicijų arba kaprizų įkaite. Dar labiau viską sujaukia mūsų gerbiami politologai, politiniai apžvalgininkai, kurie dažniausiai atstovauja konkrečiam veikėjui, oligarcho kontroliuojamam laikraščiui arba TV. Jų pasiklausius susidaro įspūdis, kad nėra jokios Konstitucijos, nėra vadovų prievolių, įsipareigojimų rinkėjams, o tėra asmeninė užsienio politika. Tai ne paistalai, o jau nusistovėjusi Lietuvos realybė. Tik keletas faktų. Kokios valdžios bevaldė Lietuvą,o realiai tai vis tie patys konservatoriai su socdemais nežiūrint to keletas žmonių sau pastoviai leidžia ir turi nerašytą indulgenciją įžeidinėti Rusiją. Niekas iš oficialios valdžios niekada to nepataisė ir nepasakė, kad tai tik vieno ar poros iš trijų milijonų asmeninė nuomonė. Konkreti tokios politikos išraiška: Lietuva už dujas moka brangiau nei Vokietija, ir už tai mokame kiekvienas iš mūsų. Daug triukšmo yra keliama dėl bendro Rusijos – Vokietijos dujotekio Baltijos jūros dugnu. Bet tegul ponai prisiima ir atsakomybę, kodėl taip atsitiko. Čia ne rusai kalti. Vakarų Europai reikia dujų, o Rusija jų nori parduoti, nes turi ir gali. Dar 1997m.valdant konservatoriams su krikdemais rusai derino galimybę tiesti dujotiekį į Europą per Lietuvą. Tai tikras faktas. 2001metais man teko dalyvauti delegacijoje LR Prezidento V.Adamkaus oficialaus vizito į Rusijos Federaciją metu. Per vieną iš daugelio susitikimų įvyko įsimintinas pokalbis su tuometiniu Gazpromo vadovu R.Viacheriavu. Į mano klausimą, ar Rusija ties dujotekį per Lietuvą į Europą, jis patarė man padėkoti ponui V.Lansbergiui ir tuometiniam KAM ministrui Č.Stankevičiui, nes būtent jie ne juokais, o rimtai sukritikavo šį projektą manydami, kad iš dujų vamzdžių gali pradėti lįsti rusų kareiviai ir mus okupuoti. Tiesa, R.Viacherevas pajuokavo, kad Rusija, Gazpromas turėtų šiems ponams labai dėkoti, nes po to ir gimė alternatyva tiesti dujotekį Baltijos dugnu. Jeigu būtų leistas pirmasis variantas, tai mums Rusija už tranzitą mokėtų tiek, kad visos buitinės dujos, kurias vartoja gyventojai, atitektų nemokamai, t.y.vidinė kaina žmonėms priklausytų nuo Lietuvos valdžios. Suprantama, jei tai būtų Lietuvos žmonių, o ne Dujotekanų ar Rubikonų valdžia.

REKLAMA

Daug kritikuoja mūsų“ mokytojai“ Rusiją dėl neveikiančio naftotiekio. Sutinku, šia prasme rusai elgiasi kiauliškai ir meluoja, kad remontuoja. Tačiau iš dalies aš rusus suprantu. Mes „Mažeikių naftą“pardavinėjome kam reikia ir nereikia, bet niekada rimtai nesitarėme, kad ši įmonė priklausytų trims savininkams: Lietuvai, Rusijai ir JAV, t.y. rusai - tai žaliava,o amerika - gera šiuolaikinė technika. Tokį projektą dar 1994 metais, valdant LDDP, pasiūlė JAV kompanija, o jam pritarė tuometis LR Prezidentas A.Brazauskas, bet sužlugdė premjeras A.Šleževičius .

 Vėliau prisidengiant pseudotautiniais dalykais, įvykdyta didžiulio masto taip vadinama “Wiliams“ afera.Kas įdomiausia ir dabar dar nėra surasta   kaltų. Vieša paslaptis, kad iš to daug kas pasipelnė ir gana sočiai. Kalbama, kad kai amerikiečiai perpardavė „Jukos“(kuri „Mažeikių naftą“pavertė pinigų plovykla), tai jiems grįžus į JAV atitinkamos tarnybos sužinojo, kas ir kiek už tai gavo. Manau, kad LR Prezidentei D. Grybauskaitei JAV Prezidentas B.Obama  gali padėti išsiaiškinti amžiaus machinacijas, reikia tik paprašyti. Taip kad kaltinti Rusijos čia nederėtų. Problema yra mūsų pačių nebaudžiamumas ir per ilgai užsibuvę vagišiai prie valstybės pyrago. Ir nėra ko skųstis kaip mažiems ir nekaltiems Briuseliui, kad lenkai parduos „Mažeikių naftą“ rusams. O kas jiems uždraus? Su savo turtu ką noriu, tą ir darau, argi ne taip kapitalizmas moko? Lieka klausimas, o kam reikėjo gerą, veikiantį daiktą kažkam atiduoti ir dar primokėti? Teisingai liaudies išmintis byloja, kad durną ir bažnyčioje muša. Problema - muša per kišenę mums, o ne tuos, kurie prisidirba bei manosi esantys dievai ir už mus galintys viską spręsti .

REKLAMA

Dar kartą paminėsiu V.Adamkaus vizitą į Maskvą. Tai buvo geras, dalykiškas ir reikalingas vizitas, davęs naudos abiems šalims. Teisybės dėlei reikia pastebėti, kad Rusijos pusė elgėsi su Lietuvos delegacija labai pagarbiai ir dalykiškai, ir tikrai buvome gerai priimti. Šiame kontekste negalima neprisiminti V.Adamkaus, padedant įdomiems patarėjams iš taip vadinamų „valstybininkų“, sukeltos europinio lygio isterijos dėl V.Adamkaus kelionės į Maskvą minėti Pergalės prieš nacistinę Vokietiją 60-ųjų metinių.Visi ES vadovai vyko, o V.Adamkus nevyko. Tačiau problemą matau ne painiame vykimo ar nevykimo spektaklyje ,o toje specialiai sukeltoje isterijoje. Dėl to pralošė tik pati Lietuva. Šiame kontekste man įstrigo V.Adamkaus piktdžiugiškai pasakyti žodžiai, kad po šito jo akibrokšto V.Putinas su juo vengia bendrauti. Nesuprantu, kaip galima vadovauti dešimt metų valstybei ir nesuprasti, kokia tai šventė paprastiems rusams, tarp kurių šeimų beveik nerasi nenukentėjusių nuo karo baisumų. Ir kas tada atsiklausė lietuvių Tautos, kuriai gudriai peršama, kad nacizmas buvo mažesnė blogybė už stalinizmą? Turime būti ne tik diplomatiškai korektiški, bet ir skirti sąvokas, kas mus okupavo po karo. Sovietų Sąjunga - tai nėra tapatu Rusijai.

Gerbiamieji tautiečiai, dar neaišku, ar šį straipsnį spaudins, nes nepriklausomoje Lietuvoje seniai veikia cenzūra, tad mano straipsnius mažai kas spausdina. Na o jei išspausdins, tai gausiu pylos, kodėl ginu Rusiją. Neginu, tiesiog nebeištveriu veidmainystės, norisi tiesos. Manau, kad visų pirma su kaimynais privalome kalbėtis be jokių  „elgesio pamokėlių“. Istorija tikrai sunki, bet ar lengva ji buvo su kaimynine Lenkija? Kažkodėl Lenkijos URM ministrui priš keletą metų pasakius gan dviprasmišką poziciją  dėl Vilniaus, niekas nepuolė rašyti notų ir nuleido tai negirdomis. Ir teisingai. Mes juk žinome, kad Vilnius buvo ir visad bus mūsų ir kam dar burną aušinti. Kaip liaudyje sakoma, su visu svietu pyktis negalima. Tai kam gi pyktis su Rusija ar Baltarusija, jei galima ir reikia su jomis gyventi kaimyniškai ir visus neaiškumus išsiaiškinti draugiškai kalbantis?Sveikinu ir remiu drasius gerbiamos LR Prezidentės veiksmus šia kryptimi tik atrodo,kad norinčių pakišti koją gretos didėja.

REKLAMA

Rodykime inciatyvą pokalbiams ir apie skaudžias istorijos puses, bet nekelkime išankstinių sąlygų, reikalavimų atsiprašyti. Mūsų vadai ne kartą apgavo mūsų žmones, nuolat jiems meluoja, atima pensijas, didina bedarbystę ir už tai neatsiprašo. Tai supraskime, kad tarp valstybių šie procesai ilgi ir taip pat reikalauja kantrybės.Vilties suteikia tai, kad LR Prezidentė jos turi ir yra reikli tiems, kurie nekantrauja. Dar vienas akmenukas į naujojo URM ministro daržą – švelniai tariant keistai skamba pareiškimas, kad susikompromitavusio D.Dabašinsko pašalinimas iš diplomatinės tarnybos būtų spaudimas teisėsaugai. Anot ministro, diplomatai gali būti prisidirbę iki ausų, bet tegul toliau dirba. Ar tai konservatoriškos moralės standartai? Gal ją jam įdiegė darbuojantis A.Kubiliaus atstovu Maximos–Kirkilo-Januškos darbo grupėje, kurpiant dvidešimt pirmojo amžiaus aferą LEO LT? Kad tik tai netaptų girnapuse ant naujojo ministro kaklo.

Manau, kad švęsdami savo atkurtos Nepriklausomybės dvidešimtmetį mes turime labiau nei ko kito bijoti vidinių klanų neigiamos įtakos savo valstybės ateičiai, turime stabdyti tragedija virstančią emigracijos bangą, baigti žaidimus su pilietybėmis ir apsivalyti nuo vagių. Derėtų labiau rūpintis, ką apie mus galvoja užsienyje, kai mus tariama lenkų tautinės mažumos priespauda skundžia mūsų europarlamentaras V.Tomaševskis bei Maskvoje,o dabar ir Briuselyje Lietuvą kritikuojantis ir su teisėsauga bėdų turintis V.Uspaskich. Nepamirškime ir vis dar gyvo „valstybininkų“ klano, kuris už įtaką bei valdžią velniui dūšios likučius parduos. Kad valdžia tikrai priklausytų tautai, tam kuriasi Tautos Ateitie Forumas (inter.psl.: taf.lt) kuris visomis žmonių galiomis tai padarys. Rašykite – [email protected], atsiųsime daugiau informacijos. Šias idėjas skleiskite ir junkitės į bendrą judėjimą.

REKLAMA

Su kaimynais gyvenkime draugiškai, kaimyniškai. Prekiaukime, bendradarbiaukime, kalbėkimės, o ne barkimės. Beje, neteko girdėti, kad Rusijos ar Baltarusijos vadovai mums patarinėtų, kas pas mus turi būti valdžioje ir kaip turi veikti mūsų demokratija. Galbūt vieną kartą pamirškime revoliucionierių madas eksportuoti revoliucijas. Oranžinės ar mėlynos jos būtų, kiekviena tauta pati susitvarkys su demokratijos spragomis. O gal net ką nors geresnio išras, juk tai nėra uždrausta.

Esu įsitikinęs,kad dalykinis konstruktyvus bendradarbiavimas ,o ne  priekabių ieškojimas,pasitarnaus ne tik ekonominių ,dalykinių santykių gerinimui,bet ir suprtimui tarp mūsų tautų.Izoliavimosi politika į vieną ar kitą pusę nieko gero neduoda tai senai supranta Vakarų Europa,tai stebime ir naujojojo JAV Prezidento užsienio politikoje.Manau ,kad orūs santykiai tiek su partneriais tiek su kaimynais ir yra geriausia Lietuvos užsienio politika.Nes tik tokia naudinga daugumai Lietuvos žmonių.

Algimantas Matulevičius, Pilietinės demokratijos partijos pirmininkas


homo antisovieticus
2010-02-18 15:02:43
Šitas pernokęs komjaunuolis A.Matulevičius keičia kailį net nemirktelėjęs. Kol turėjo šiltą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko vietelę, buvo "patriotas", nors ir nenorom, tačiau neprieštaravo nacionalinio saugumo pagrindų strategijai, kurios vienas svarbiausių skyrių - Lietuvos gynyba nuo nesiliaujančios rusiškos energetinės agresijos. Dabar A.Matulevičius, tapęs marginaliu politiniu valkatėle, atvirai žygiuoja penktojoje kolonoje, garsiai pritarinėja Rusijos KGB veterano leningradiečio V.Putino naujam planui pasmaugti Lietuvą kitos leningradietės D.Grybauskaitės juodu diržu.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
ignas 2010-02-18 19:31:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"naivios" prorusiškos intonacijos yra priežastis, kodėl atsargiai žiūriu į šį gan padorų politiką.   ATSAKYTI
Dikas 2010-02-18 18:44:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Protingas ir pamatuotas straipsnis,parašytas tikrai išsilavinusio žmogaus,suprantančio kas yra žiauri istorija ir valstybių bendravimo realijos.Čia besiputojantys esate analfabetai,nes Europoje nerasite tautos kuri nebūtų viena su kita kovojusi ,o šiandien bendrauja.Taip ,kad ponai Matulevičius teisus.    ATSAKYTI
homo antisovieticus 2010-02-18 17:50:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Algis Matulevičius - elementarus beraštis (net pradinukai nepostringauja tokiu primityviu stiliumi, nedaro tokios galybės gramatinių klaidų) ir politinis zombis. Dar vienas Petras Cvirka: "Nebijokite, broliai, jus priglaus motina Rusija!" Dėl tokių rusiškų prisiplakėlių Lietuva 1940 m. neteko valstybingumo, o 1944 m-1953 metais - tautos žiedo, 50 tūkst. laisvės kovotojų. Istorikas Edvardas Gudavičius jau seniai pranašiškai pasakė:"Norime laimingai gyventi - liaukimės vogę ir amžiams užmirškime Rusiją". O politinis transvestitas A.Matulevičius siūlo pamiršti Rainius, Klepočius, Vilniaus TV bokštą, Medininkus, spjauti į mūsų sąjungininkus ir likimo brolius gruzinus, kurių žemę tebetrypia ruskių ordos, už pigesnes
dujas (užmiršus,kad nemokamas sūris būna tik spąstuose) be muilo sulįsti ruskiams į išangę. Tik šitai neišgelbės A.Matulevičiumi ir jo draugeliais R.Paksu, V.Uspaskichu, G.Kirkilu patikėjusių kvailelių. Rusijai Lietuvos reikia, bet be lietuvių (ir lietuviakalbių). Kitaip sakant, tuščios gyvybinės erdvės apgyvendinti ruskiams, kuriuos iš Sibiro išvijo kinai. Jeigu Pabaltijo čiabuviai, apkvailinti Kremliaus penktosios kolonos, nesigins, neskirs 30 proc. BVP 100 amerikietiškų naikintuvų F-16, 500 tankų "Abrams", 600 staigtasparnių "Apache" ir "Super Cobra" nusipirkti, neužminuos pasienių prie Karaliaučiaus ir Baltarusijos, tai finalas liūdnai aiškus - Lietuvos vardas "savanoriškai" (kaip ir 1940 m.) išnyks iš pasaulio žemėlapio. Kaip knygoje "Revoliucionieriaus katekizmas" rašė rusų anarchistas Sergejus Nečiajevas:"Neužtenka užmušti priešą, pirmiausia reikia jam nuplėšti garbę".    ATSAKYTI
homo antisovieticus 2010-02-18 17:47:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Algis Matulevičius - elementarus beraštis (net pradinukai nepostringauja tokiu primityviu stiliumi, nedaro tokios galybės gramatinių klaidų) ir politinis zombis. Dar vienas Petras Cvirka: "Nebijokite, broliai, jus priglaus motina Rusija!" Dėl tokių rusiškų prisiplakėlių Lietuva 1940 m. neteko valstybingumo, o 1944 m-1953 metais - tautos žiedo, 50 tūkst. laisvės kovotojų. Istorikas Edvardas Gudavičius jau seniai pranašiškai pasakė:"Norime laimingai gyventi - liaukimės vogę ir amžiams užmirškime Rusiją". O politinis transvestitas A.Matulevičius siūlo pamiršti Rainius, Klepočius, Vilniaus TV bokštą, Medininkus, spjauti į mūsų sąjungininkus ir likimo brolius gruzinus, kurių žemę tebetrypia ruskių ordos, už pigesnes
dujas (užmiršus,kad nemokamas sūris būna tik spąstuose) be muilo sulįsti ruskiams į išangę. Tik šitai neišgelbės A.Matulevičiumi ir jo draugeliais R.Paksu, V.Uspaskichu, G.Kirkilu pasikėjusių kvailelių. Rusijai Lietuvos reikia, bet be lietuvių (ir lietuviakalbių). Kitaip sakant, tuščios gyvybinės erdvės apgyvendinti ruskiams, kuriuos iš Sibiro išvijo kinai. Jeigu Pabaltijo čiabuviai, apkvailinti Kremliaus penktosios kolonos, nesigins, neskirs 30 proc. BVP 100 amerikietiškų naikintuvų F-16, 500 tankų "Abrams", 600 staigtasparnių "Apache" ir "Super Cobra" nusipirkti, neužminuos pasienių prie Karaliaučiaus ir Baltarusijos, tai finalas liūdnai aiškus - Lietuvos vardas "savanoriškai" (kaip ir 1940 m.) išnyks iš pasaulio žemėlapio. Kaip knygoje "Revoliucionieriaus katekizmas" rašė rusų anarchistas Sergejus Nečiajevas:"Neužtenka užmušti priešą, pirmiausia reikia jam nuplėšti garbę".    ATSAKYTI
Gaila 2010-02-18 17:03:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kad ne Matulevičius Lietuvai vadovauja visai kitaip gyventume.   ATSAKYTI
Jonas 2010-02-18 16:59:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Teisingai Matulevičius ršo,kas jiem davė teisę mokyti kitus ,kai patys prisidirbę   ATSAKYTI
Kada? 2010-02-18 16:58:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Baiksis lietuvių kantrybė ir jie šluos visus šituos vagis ir melagius?   ATSAKYTI
Oi teisingas straipsnis 2010-02-18 16:57:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kiek tiesos nuo mūsų nuslėpta,kad ir dėl dujotekio per Lietuvą.Kas jiem leido neasiklausus Tautos patiem taip nuspręsti,kaip ir su Ignalinos AE,negi jų niekas nesulaikys   ATSAKYTI
Tikras 2010-02-18 16:09:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lyderis išsilavinęs,patyręs drąsus,žmoniškas palaikau ir džiugu,kad Lituvoje tokių yra   ATSAKYTI
Ginta 2010-02-18 16:02:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Straipsnis,kaip ir visi šio autoriaus geri ,stiprūs,intelektualūs.   ATSAKYTI
Lietuvoje tvyro baimės atmosfera 2010-02-18 16:01:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nes Rusijos tema bijosi rašyti iš kart gausi dozę purvo,iki ko demokratija nusirito?   ATSAKYTI
maxas 2010-02-18 15:59:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
įsitikinęs,kad Matulevičius atspindi daugumos šalie žmonių nuomonę ir teisingai rašo,kad užsienio politika turi padėti,o ne apsunkinti šalies žmonių gyvenimą.Tuoj visai Lietuvos nebeliks.   ATSAKYTI
Simas 2010-02-18 15:57:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu autoriaus mintim,kad labiausiai kiršina su Rusija tie kurie aferas daro arba dengia darančiu arba kažko tai prisidirbę.   ATSAKYTI
Pilietis 2010-02-18 15:56:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gers,argumentuotas straipsnis,gaila,kad mūsų vadovai trumparegiai.   ATSAKYTI
>to tikram homo sovietikui 2010-02-18 15:55:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nes iš ršliavos matosi,kad nieko nesupranti ,o gal tik tris klases bebaigęs kaip kniazius iš Kėdainių.Matulevičius rizikavo pajudinęs "valstybininkų" mafiją kurią rėmė Kirkilas su Adamkum,jam net fiziškai buvo grasinta susidoroti ir dabar neišsigando o rašo tiesą nors žmonių priešai jos labai nemėgsta.   ATSAKYTI
Patarimas 2010-02-18 15:52:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
A.Ažubali pasidėk ant savo darbo stalo ir karts nuo karto perskaityk ,mažiau klaidų pridarysi.   ATSAKYTI
Šaunuolis Matulevičius 2010-02-18 15:51:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kaip visada drąsus ir teisingas,vien durnių komentarai paruošti KGB rezervistų tai parodo,nes būtent jiem svarbu,kad Lietuvai būtų kuo blogiau.   ATSAKYTI
Pasaka 2010-02-18 15:44:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kiek etatinio komsomolco nepenek vistiek i eurazijos kremlin ziuri...   ATSAKYTI
Dejavu 2010-02-18 15:42:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na draugas komsomolcas - ne blogiukas, jau nusivaziavo, gal tikisi kad kremlin skirs kokia uzduoti ir duos pinigu kaip urdomos achurkui   ATSAKYTI
homo antisovieticus 2010-02-18 15:02:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Šitas pernokęs komjaunuolis A.Matulevičius keičia kailį net nemirktelėjęs. Kol turėjo šiltą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko vietelę, buvo "patriotas", nors ir nenorom, tačiau neprieštaravo nacionalinio saugumo pagrindų strategijai, kurios vienas svarbiausių skyrių - Lietuvos gynyba nuo nesiliaujančios rusiškos energetinės agresijos. Dabar A.Matulevičius, tapęs marginaliu politiniu valkatėle, atvirai žygiuoja penktojoje kolonoje, garsiai pritarinėja Rusijos KGB veterano leningradiečio V.Putino naujam planui pasmaugti Lietuvą kitos leningradietės D.Grybauskaitės juodu diržu.    ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
REKLAMA
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Inovatyvius technologijų sprendimus kurianti Vilniaus bendrovė „Teltonika Telemedic“ ruošiasi pagaminti 100 pirmųjų dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatų, kurie netrukus bus ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
Nuo birželio 1 dienos paslaugų teikėjai, prekybą viešose prekybos vietose vykdantys bei laisvalaikio ir pramogų veiklą vykdantys žmonės, turės laikytis ...
Ilma Skuodienė (nuotr. asm. archyvo)
Daugiau nei du mėnesius Lietuvoje trunkantis karantinas įnešė sumaišties į daugelio šeimų gyvenimą. Įtampą kėlė ir pasikeitusios gyvenimo sąlygos, kuomet šeimai namuose kartu ...
Nuotolinis mokymasis (nuotr. stop kadras)
Lietuvos paaugliams klasės ir namų darbai kelia daugiausia streso tarp visų bendraamžių Europoje, bet pati mokykla patinka dažniau nei kitiems europiečiams, rodo Pasaulio ...
Vilnius birželį (nuotr. Juozo Skaros)
Nors valdžia džiaugiasi suvaldžiusi pirmąją koronaviruso bangą, pensininkai valdantiesiems negailestingi. Senjorai piktinasi, kad griežto karantino sąlygomis turės gyventi bent ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų