K. Madsenas. \"Lietuvos žinių\" nuotr.

K. Madsenas. \"Lietuvos žinių\" nuotr.

Lietuvos institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, akimirksniu sureagavo į Danijos piliečio skundą apie Pikeliškių globos namuose nepakeliamomis sąlygomis gyvenančius auklėtinius. Kodėl neįtikimai paslaugių pareigūnų iki šiol nesudomino, kokių tikslų vedinas labdaringas danas įsitvirtino Pikeliškėse, koks vaidmuo jo verslo piramidėje buvo numatytas be šeimų likusiems vaikams?

Kovo pabaigoje vos šešerių metų Vytukas kabinosi už Pikeliškių vaikų globos namų direktoriaus Roberto Kuprio kaklo klykdamas: "Dėde Robertai, neleisk manęs išvežti!" Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai kartu su antstoliais traukė jį iš direktoriaus glėbio. Gaudė kitus vaikus. Kartu atvykę policijos pareigūnai prižiūrėjo viešąją tvarką - saugojo duris, kad į gaudynes, pavadintas laikinosiomis vaikų apsaugos priemonėmis, nesikištų kiti globos namų darbuotojai.

Kiek anksčiau, dėkodamas už sprendimus, nulėmusius tos dienos įvykius, Danijos pilietis Kimas Madsenas, kelerius metus skelbęsis Pikeliškių vaikų globos namų rėmėju ir globėju, raštu kreipėsi į Lietuvos valdžios institucijas: "Gerbiamos Lietuvos valdžios ir vaikų teisių apsaugos institucijos, labai dėkoju už susitikimus ir pagalbą Pikeliškių vaikų globos namuose šiuo labai svarbiu atveju. Jūs man parodėte, kaip turėtų veikti moderni demokratija ir kaip greitai Jūs galite imtis veiksmų, kai tai yra susiję su vaikų teisėmis. Turbūt Jūs veikiate daug greičiau nei valdžia mano paties šalyje."

REKLAMA

Darnus choras

Į Danijos verslininko K.Madseno skundą dėl esą jį šokiruojančios padėties Onutės Kuprienės vadovaujamo Labdaros ir paramos fondo "Padėkime vaikams ir seneliams" filiale - Pikeliškių vaikų globos namuose - Lietuvos institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, sureagavo išties žaibiškai.

Per kelias savaites Pikeliškių globos namai, kuriuose pareigūnai kas dieną atrasdavo vis naujų siaubų, buvo faktiškai išformuoti. Iš 22 metų pradžioje ten gyvenusių vaikų dabar Pikeliškėse glaudžiasi vos keturi paaugliai, kategoriškai atsisakantys išvykti į kitas įstaigas. Kiti globotiniai teismų sprendimu su antstoliais ir policija išdalyti kas kur.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė, ne pirmus metus stebinti padėtį Pikeliškių globos namuose, skandalo įkarštyje siūliusi ne griauti šią įstaigą, bet imtis priemonių, kad daugybės patikrinimų metu nustatyti trūkumai būtų pašalinti ir vaikai galėtų jiems tinkamomis sąlygomis gyventi įstaigoje, jų laikomoje savo namais, liko neišgirsta.

Maža to - skandalo įkarštyje tuometis socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys viešai ėmėsi piktintis kontrolierės pasiūlytomis situacijos sprendimo priemonėmis, esą "visiškai prieštaraujančiomis" jos atliktam tyrimui.

Šį ministro pareiškimą Danijos verslininkas pavadino "labai gera naujiena". R.Šalaševičiūtė LŽ pasakojo, kad per ilgus darbo metus skandalas dėl Pikeliškių buvo pirmasis atvejis, kai jai teko patirti tokį spaudimą. "Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paplatino informaciją skandinavams ir JAV lietuviams, kokia nekompetentinga kontrolierė. Patyriau ir K.Madseno spaudimą, girdėjau jo pažadus, kad gausiu visokeriopą pagalbą, jeigu paremsiu jo poziciją, esą Pikeliškėse vaikų interesai buvo pažeidžiami, todėl globos namai turi būti nedelsiant uždaryti", - LŽ pasakojo vaiko teisių kontrolierė.

REKLAMA

Dosnūs pažadai

Pikeliškių vaikų globos namuose K.Madsenas pasirodė 2007-ųjų pavasarį. Sąlygos, kokiomis gyveno vaikai, jį sukrėtė, tad danas nedelsdamas pasisiūlė teikti jiems paramą.

Tai, kad Pikeliškės nebuvo svajonių rūmai, fiksuota ne vienos komisijos patikrinimo išvadose. Pirmuosius skundus įvairios komisijos tyrė dar 2003-iaisiais, 2007 metais prasidėjo nauja patikrinimų banga. Specialistai rado daugybę trūkumų: namas buvo drėgnas, blogai šildomas ir vėdinamas, vaikai gyveno prastomis sąlygomis ir netinkamai maitinami. Tačiau nuo 2007-ųjų fiksuota, kad vaikų namų vadovybė susiėmė ir situacija po truputį gerėja. Pastaruoju metu iš didžiųjų priekaištų, išsakomų Pikeliškėms, tebuvo likusi metų pradžioje negauto higieninio paso problema. Jis nebuvo išduotas, nes globos namų poilsio kambaryje įrengtas židinys nebuvo aptvertas specialiomis grotelėmis.

Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), privalanti stebėti situaciją, pavojaus varpais taip pat neskambino. "Kiekvieną kartą mums lankantis Pikeliškių vaikų globos namuose ir bendraujant su vaikais, jie su didele meile kalba apie globos namų direktorių R.Kuprį. Vaikai neturi tokių nusiskundimų, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba turėtų priiminėti sprendimus dėl vaikų apgyvendinimo kitose įstaigose", - 2007-ųjų lapkritį vaiko teisių kontrolierei rašė VVTAT vedėja Silva Lukoševičienė.

Šių metų sausį tiek jos, tiek kitų pareigūnų nuomonė pasikeitė kardinaliai.

Sėkmingas verslas

2007-ųjų pavasarį, į Pikeliškes atvykus K.Madsenui, jokių perversmų niekas nepranašavo. Danų milijonierius, Lietuvoje nuo 2003-iųjų plėtojantis savo verslą - kuriantis prekybos alijošiaus pagrindu gaminamais produktais pasaulinį kompanijos "Forever living product" platintojų tinklą ir įsteigęs šiems "individualiais verslininkais" vadinamiems asmenims mūsų šalyje talkinančią nuosavą bendrovę "Life well", - ėmėsi teikti labdarą globos namams. Pikeliškes jam esą rekomendavo viena iš jo platintojų.

REKLAMA

Kalbėdamas su LŽ, K.Madsenas minėjo, kad pirmiausia kartu su žmona teikė individualią paramą, netrukus į veiklą įtraukė ir "Forever" verslininkus.

Apie kompaniją "Forever living product" vertėtų pakalbėti plačiau, nes ji, regis, ir yra neregima, tačiau itin svarbi šiais metais išsirutuliojusio skandalo dalis.

Taigi pasaulinis prekybos tinklas "Forever living products", kurio centrinis biuras veikia JAV, Arizonos valstijoje, prekiauja alavijų gėrimais, odos priežiūros priemonėmis ir kosmetikos gaminiais. Kompanijos tinklalapyje nurodoma, kad ji veikia daugiau kaip 120 šalių, o pardavimas viršija du milijardus dolerių per metus. Tinklo veikimas pagrįstas vadinamosios piramidės principu - šimtai tūkstančių eilinių platintojų, išdidžiai tituluojamų laisvais verslininkais, stengiasi pirkėjams įsiūlyti kompanijos gaminių. Nuo jų veiklos sėkmės priklauso aukščiau sėdinčių koordinatorių pajamos. Šie dar gauna vadinamuosius taškus už pagalbą žemesniajai grandžiai plečiant pardavimo apimtį. Nuo šių taškų priklauso ir tai, kokią "premiją" metų gale gaus didieji vadovai - tinklalapyje rašoma, kad šios išmokos gali siekti milijonus.

"Pagal "Forever" sistemą yra trys lygiai, ir kuo platesnį tinklą sukursi, tuo daugiau gausi pinigų", - verslo principą LŽ aiškino K.Madsenas.

K.Madsenas LŽ tikino, kad Skandinavijos šalyse jis buvo šio verslo pradininkas. 1998-aisiais įsitraukęs į tinklinę prekybą paprastas danų jūreivis netrukus virto milijonieriumi. Dabar jo tinkle, kaip K.Madsenas tvirtino LŽ, darbuojasi 75 tūkst. narių - Skandinavijoje ir Baltijos kraštuose. Pasak verslininko, jis nėra šių žmonių viršininkas - tiesiog draugiškai padeda jiems plėtoti savo verslą.

REKLAMA

"Jie nėra įdarbinti, jie nepriklausomi. Bet jie, aišku, žiūri į mane kaip į pavyzdį ir nori manimi sekti. Žinoma, turiu jiems įtakos", - neslėpė verslininkas.

Nuotraukos - įrodymas

Būtent šio tinklo darbuotojai įsitraukė į paramos teikimą Pikeliškių vaikams. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų įsiminti: siūlydamas paramą - tiek Pikeliškėms, tiek kitoms globos įstaigoms ar šeimoms Lietuvoje - K.Madsenas visą laiką kelia pagrindinę sąlygą: jam turi būti leista fotografuoti ir filmuoti, kaip labdara įteikiama. Kaip verslininkas aiškino LŽ, tai vienas pagrindinių būdų atsiskaityti paramos teikėjams.

"Jie manimi pasitiki. Aš juk parodau nuotraukas, kaip vaikai džiaugiasi daiktais", - vinkliai kalbėjo K.Madsenas.

Verslininko teigimu, parama buvo renkama per Danijos miesto Hjoringo Rotary klubą, kuriam priklauso "Forever" tinklo nariai, taip pat per paties K.Madseno, šio tinklo atstovų lėšomis įsteigtą paramos fondą "The diamond fund", per kitas bendroves, susijusias su šiuo tinklu.

K.Madsenas atidarė tinklalapį www.pikelis.dk, kuriame Danijos, o greičiausia ir Suomijos bei Norvegijos "foreverininkai" raginti aukoti Pikeliškių vaikams. Būsimiems aukotojams pasakota, kad už paaukotas lėšas šių namų globotiniams bus samdomi anglų kalbos bei informacinių technologijų mokytojai, kviesta susimesti Pikeliškėms perkant mikroautobusą, taip pat - vaikams reikalingiems daiktams. Rėmėjus kvietė ir specialus Pikeliškėms skirtas lankstinukas; jo šaknelę užpildę rėmėjai įsipareigodavo ne vienkartinei paramai: metinė įmoka privatiems asmenims siekė 100 kronų (apie 45 litus), įmonėms - 250 kronų (112 litų).

REKLAMA

Dar visai neseniai šiame interneto puslapyje skelbti ir paramą suteikusiųjų sąrašai bei paaukotos sumos. Kaip galima spręsti, vaikų reikmėms buvo surinkta apie 212 tūkst. kronų (apie 98 tūkst. litų). Taip pat aukota maisto, baldų, kitų apyvokos daiktų, net 50 kompiuterių.

O štai kiti duomenys. Jau kilus skandalui dėl Pikeliškių, O.Kuprienė kreipėsi į Vilniaus rajono prokuratūrą, skųsdama K.Madseną, kad jis nepervedė žadėtų ir jau surinktų piniginių lėšų. Pagal teisėsaugininkams pateiktus banko išrašus Pikeliškės per K.Madseną gavo 30 tūkst. litų mikroautobusui pirkti bei skirtingais laikotarpiais dar 12,6 tūkst. litų. Iš viso - 42,6 tūkst. litų. Tuo piniginės injekcijos baigėsi. Iš 50 paaukotų kompiuterių Pikeliškėse atsidūrė 7.

Įtampa aštrėja

Vis dėlto iki 2008-ųjų vasaros santykiai tarp Pikeliškių namų vadovų ir verslininko buvo draugiški. Globos namuose pradėjo lankytis ir daugiau danų. Jie tapo vaikų krikštatėviais, globėjais - "šeimomis", kaip vadino globotiniai. Tačiau nuo liepos pradėjo pliekstis nesantaika.

K.Madsenas, tuomet suorganizavęs Pikeliškių globotinių viešnagę Danijoje, aiškina iš vaikų išgirdęs, kad ne visi paaukoti daiktai atitenka jiems. O.Kuprienė tvirtina iš danų, jos globotinių "šeimų", sužinojusi, kad šie aukų sunešė daugiau, nei perdavė K.Madsenas.

Po ilgų pasiaiškinimų elektroniniais laiškais taika buvo atkurta. K.Madsenas viešai patikino O.Kupriene pasitikintis ir net laikantis ją Pikeliškių "motina Terese" dėl begalinio rūpinimosi vaikais.

Tačiau akivaizdu, kad taika greičiau buvo formali. Danų šeimose pagyvenę ir su K.Madsenu pabendravę vaikai pradėjo reikalauti laisvių: vieniems vykti į miestą, ilgai negrįžti į namus, ištisai kalbėtis danų nupirktais mobiliaisiais. Kai globos namų vadovai reikalaudavo laikytis taisyklių - bėgdavo, negrįždavo naktimis. Kaip paaiškėjo, nakvynę bendrovės "Life well" patalpose jiems suteikdavo K.Madseno atstovė Lietuvoje.

REKLAMA

Metų pabaigoje, kviesdamas vaikus į Daniją švęsti Kalėdų, K.Madsenas elektroniniu laišku pranešė O.Kuprienei "gerą naujieną": "Aš susisiekiau su vaiko teisių tarnybomis Vilniuje, teiravausi, ar yra galimybė vaikams atostogų atvykti vieniems, be jūsų palydos, nes kituose vaikų namuose, kuriuose lankiausi, vaikai važiuoja pas savo "šeimas" į Lenkiją vieni. Tarnyba patvirtino, kad tai legalu."

Vis dėlto vaikai į Daniją išvyko lydimi Kuprių. Štai tada ir pradėjo aiškėti, kad į Pikeliškes iš tiesų atkeliaudavo toli gražu ne viskas, ką vaikams skyrė jų "šeimomis" tapę "Forever" tinklo nariai. Skandalas įsisuko ne juokais. Pikeliškių gyventojams jau grįžus gimtinėn, pasipylė elektroniniai laiškai su K.Madseno priekaištais ir pasiteisinimais. Kaip galima suprasti iš jų, nepasitenkinimą dėl išaiškėjusių faktų reiškė ne tik O.Kuprienė - savo "lyderiu" nepasitikėti ėmė ir danai.

Jau šių metų sausio pradžioje, O.Kuprienei parašius, kad nuo šiol Pikeliškėse verslininkas su vaikais galės bendrauti tik dalyvaujant kuriam nors globėjui, nors taisyklės kitoms danų "šeimoms" nesikeičia, K.Madsenas skundėsi: "Dabar tu nori sugriauti gražų bendravimą keisdama taisykles ir kurstydama vaikus bei šeimas iš Danijos, nes pyksti ant manęs. Ir, žinoma, šeimos ir net Anja (K.Madseno žmona - red.) dabar pyksta ant manęs, nes jie labai lojalūs tau."

Kiek anksčiau K.Madsenas Pikeliškių vadovams rašė, kad jam pakenktų bet kokia neigiama informacija apie jo veiklą, nes savo šalyje, dėl vystomų didžiulių projektų jis esąs "po didinamuoju stiklu".

REKLAMA

Pikeliškių vadovų pyktį, kaip aiškėja iš susirašinėjimų, K.Madsenas užsitraukė ne tik dėl neaiškiai "judančios" labdaros. Per Kalėdas Danijoje Pikeliškių vadovai išvydo lankstinukus, kviečiančius aukoti jų globotiniams, ir juose išspausdintas vaikų nuotraukas. Atvaizdai gausiai puošė ir Pikeliškių tinklalapį, atsirado kituose "Forever" bendrovės puslapiuose. Šalia puikavosi tekstai, pasakojantys apie tragišką vaikų namuose Lietuvoje gyvenančių mažųjų padėtį. Vienoje pastraipoje - netikėtas prierašas: "Tokiu būdu stengiamasi skatinti įsivaikinti vaikų namuose gyvenančius mažylius. Tuo galima pagrįstai didžiuotis, nes šie vaikai yra nuostabūs."

Prieš kelias dienas K.Madsenas LŽ tikino, kad tai - nesusipratimas ir danų kalbos niuansų neišmanymas. Esą jo kalba tas pats žodis reiškia ir įsivaikinimą, ir globą. To, kad Lietuvos įstatymai draudžia publikuoti vaikų nuotraukas be globėjų sutikimo, jis nežinojęs, nes laisvoje šalyje Danijoje viskas yra kitaip.

Nusilenkti prezidentui

Tačiau tiek konfliktai su O.Kupriene, tiek galbūt prarastas kraštiečių pasitikėjimas, kaip rodo K.Madseno laiškai, buvo ne svarbiausias dalykas įsiplieskusiame kivirče. Verčiant susirašinėjimą susidaro įspūdis, kad pykčio laužą įpūtė sausio pradžioje nuskambėjęs O.Kuprienės atsisakymas priimti K.Madseno pakviestą svečią.

"Atsiprašau, aš nesu šou atstovė, o vaikai nėra šou atlikėjai, ir jie ne itin džiaugiasi būsimuoju šou atstovo vizitu. Tai tapo didele problema: tu neatsiklausi manęs prieš priimdamas sprendimą, tai liečia ir lankytojus. (...) Šiuo atveju, asmuo yra labai svarbus tau, bet tu nesakai, kuo jis svarbus mūsų vaikų namams", - rašė O.Kuprienė.

REKLAMA

Asmuo, kurio nenorėta matyti Pikeliškėse - ponas Aidanas O'Hara, "Forever" prezidentas Europai. Jį danas į globos namus ketino atsivežti sausio 15-ąją. Kaip aiškėja iš K.Madseno laiško, šis apsilankymas turėjo virsti didžiuliu renginiu, dėl jo kuriam laikui buvo pristabdytas daiktų perdavimas globos namams - juos planuota įteikti boso akivaizdoje.

O.Kuprienei buvo nurodoma, kaip tokį svarbų asmenį pasitikti. "A.O'Hara yra oficialus "Forever living" atstovas, "Forever living product" Europoje prezidentas, o tu klausi, kuo jis svarbus vaikams, - piktinosi K.Madsenas. - Vadinasi, aš buvau toks naivus, kad tikėjau, jog tu esi dėkinga už tai, ką "Forever living" padarė vaikams, ir kad tu mielai pakviesi A.O'Harą, Europos "Foerever" prezidentą, apžiūrėti namus, kuriuos parėmę didžiuojasi daugelis platintojų iš Suomijos, Danijos ir Lietuvos."

Išvardijęs, kiek gero Pikeliškėms padarė Norvegijos, Danijos, Lietuvos platintojai, taip pat ir jis pats, K.Madsenas pabrėžė: "... ir, žinoma, tai tu esi tas asmuo, kuris turėtų parodyti dėkingumą ir didžiuotųsi, galėdama aprodyti jam (A.O'Harai - red.) Pikeliškių namus, nes tu turi galimybę oficialiai padėkoti "Forever living". (...) Aš tau galiu išvardyti daugiau aplinkybių, dėl ko "Forever" teikia paramą Pikeliškėms, tad tu turėtum būti nuolankesnė "Forever" ir man", - pareiškė rėmėjas.

Nuolankumo K.Madsenas nesulaukė. Netrukus jis parašė O.Kuprienei, kad ši elgiasi paranojiškai, sąlygos Pikeliškėse - tragiškos, o globos namai bus uždaryti, jei Lietuvoje dar veikia demokratija ir žmogaus teisės.

REKLAMA

"Jeigu tu neišvyksi ir nepasitrauksi, pažadu, sulauksi dar didesnių problemų, didelio teisminio proceso prieš tave ir Robertą, būsi pirmuose laikraščių ir kitų žiniasklaidos priemonių puslapiuose. Atsimink, laikas greitai bėga!!! Jei turi geresnių sprendimų, pranešk man", - rašė jis sausio 20-ąją. Skandalas jau liepsnojo.

Dano mergaitės

Pirmiausia K.Madsenas apsilankė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyboje. Šiai įstaigai dar gruodžio pabaigoje jis siūlė suteikti paramą daugiavaikėms šeimoms ir šeimynoms, ragino sudaryti remiamųjų sąrašus.

Sausį, pasiūlęs aptarti tolesnius veiksmus, K.Madsenas pasiskundė turįs problemų Pikeliškėse - esą jam neleidžiama bendrauti su vaikais, net su dviem jo krikštadukromis: aštuonerių ir 16 metų mergaitėmis. Reikia pabrėžti, kad derybos dėl susitikimo su krikštadukromis vyko tuo pat metu, kai susirašinėta dėl Europos platintojų prezidento apsilankymo Pikeliškėse.

"Ar būtų įmanoma, kad pasiimti Rasą ir Juditą savaitgaliui į gražų SPA viešbutį "Villon" - nuo šeštadienio iki sekmadienio, kartu praleisti savaitgalį? Jei ne, ar galiu jas pasiimti į miestą, Vandens parką, kiną šeštadienį ir sekmadienį?" - sausio 6-ąją teiravosi K.Madsenas.

"Kokį skirtumą tu įžvelgi tarp tų mergaičių nakvynės mano namuose (Danijoje - red.) ir to, kad pasiimčiau jas savaitgaliui Vilniuje? Man labiau atrodo, kad tu manimi nepasitiki, kažko bijai, ko aš nesuprantu, ir nenori, kad pasilikčiau vienas su savo mergaitėmis, ar ne?" - po kelių dienų stebėjosi jis.

Tačiau apie tai R.Šalaševičiūtei danas nepasakojo. Jis kalbėjo apie netinkamą mikroklimatą globos namuose.

REKLAMA

Jau vėliau, nesutikusi aklai vykdyti K.Madseno pageidavimų, vaiko teisių kontrolierė skaitė nuolatinius dano laiškus, kuriuose piktintasi, kad R.Šalaševičiūtė elgiasi ne kaip likusieji pareigūnai, reikalauta, kad Pikeliškių globos namai būtų nedelsiant uždaryti.

Beje, kilus šiai įtampai, danų verslininko daugiavaikėms šeimoms žadėta parama jų iki šiol taip ir nepasiekė. Sėkmė nusišypsojo tik dešimčiai Zarasų šeimų - joms gruodį nukeliavo anksčiau Pikeliškėms surinkta parama.

"Tai - nesusipratimas, aš negalėčiau bausti skurstančiųjų tokiu būdu", - kalbėdamas su LŽ dievagojosi K.Madsenas. Pasak jo, pažadą R.Šalaševičiūtei jis išpildys. Ateityje.

Darnūs veiksmai

Taigi pavytas O.Kuprienės nuo slenksčio, K.Madsenas pažadėjo, kad bus didelių problemų. Jos prasidėjo tą dieną, kai turėjo įvykti dano taip lauktas Europos platintojų prezidento vizitas - sausio 15-ąją. Tą dieną K.Madsenas, pietaudamas "McDonald's", netoliese pastebėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pastatą, tad nutarė išdėstyti savo bėdas.

K.Madseno pasakojimas apie tai, kaip jis rėmė Pikeliškių vaikus, kaip surado jais besirūpinančius globėjus Danijoje, kaip nuolat aukojo pinigus ir daiktus, tačiau tos aukos mažai pakeitė niūrius namus, kokios niūrios vaikų gyvenimo namuose sąlygos, kuriuos kaip pavyzdinį projektą vos prieš kelias dienas rengėsi parodyti Europos "foreverininkų" prezidentui, kaip įstaigos vadovai O.Kuprienė bei R.Kuprys globotinius tiesiog terorizuoja, sulaukė supratimo.

REKLAMA

Jau kitą dieną po K.Madseno vizito SADM buvo sukviestas posėdis, kuriame svarstytas vos išvakarėse pateiktas dano skundas. Posėdyje, kuriam vadovavo tuomečio ministro R.Dagio patarėja Edita Urmonienė, dalyvavo ir K.Madsenas. Tačiau informacija apie skubų susirinkimą nebuvo pateikta nei vaiko teisių kontrolierei R.Šalaševičiūtei, nei Pikeliškių atstovams.

Po posėdžio, kuriame kiekviena tarnyba prisiminė Pikeliškių vadovų prasižengimus, VVTAĮT direktoriaus pavaduotojos Dalios Lapėnienės (jos asmenyje, kaip vėliau rašė danas, jis rado nuoširdų draugą) ir Vilniaus rajono vaikų teisių tarnybos vadovės S.Lukoševičienės buvo paprašyta skubiai nuvykti į Pikeliškes, įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir... pagal galimybes sudaryti sąlygas jam susitikti su ten gyvenančiomis jo globotinėmis. Kartu vyko ir paslaptingu būdu skubiai atrasti ir pasikviesti keli buvę Pikeliškių globotiniai bei buvusi auklėtoja, dėl tokio reikalo atvykusi net iš Ukmergės ir net atsivežusi juodraštį, kuriame buvo surašyta, kokias negeroves ji pastebėjusi dirbdama Pikeliškėse.

Daugybė draugų

O dabar vertėtų prisiminti anksčiau K.Madseno paminėtą skaičių - jis koordinuoja 17 tūkst. "Forever" platintojų, taip pat veikiančių ir Lietuvoje, tinklą, tad "turi daug gerų draugų".

Taigi, tą pačią dieną, po SADM įvykusio posėdžio ir apsilankymo Pikeliškėse, K.Madsenas sulaukia gražių akimirkų: vyras apsilanko Seime, kur nevyriausybinių organizacijų susivienijimo "NVO konfederacija" susirinkime jam įteikiamas garbės raštas už darbą Lietuvos vaikams.

REKLAMA

Organizacijos vadovų teigimu, apdovanoti K.Madseną gana netikėtai anksčiau vykusiame organizacijos valdybos posėdyje pasiūlė pareigas baigianti NVO konfederacijos direktorė - E.Urbonienė, ministro R.Dagio patarėja. Ką tik palankia linkme ministerijoje vairavusi to paties dano skundą.

K.Madsenas, kalbėdamas su LŽ, gynėsi E.Urbonienę pirmą kartą susitikęs ministerijoje. Apdovanojimas jam buvęs netikėtas, jis jo, parašyto lietuviškai, iki šiol net neišsivertęs.

E.Urbonienė kalba kiek kitaip. Atsargiai, bet prasitarė su danu pažįstama nuo praėjusių metų lapkričio, kaip daug pagalbos vaikams teikiantį asmenį, bet susitikusi buvo esą vos tris kartus. Ir čia pat pasiteiravo: "Ar mano komentaras Kimui... Madsenui nepakenks? Nesinorėtų, kad geras žmogus nukentėtų. Aš buvau susidūrusi su ta klasta, kuri buvo aplink Pikeliškes, aš žinau visą tą purvą, ir aš žinau, kaip jautriai jis reagavo po to", - prasitarė buvusi ministro patarėja.

Kuri, kaip aptakiai patvirtino buvęs ministras R.Dagys, "galėjo turėti įtakos" jam paskelbiant anksčiau minėtą K.Madseną pradžiuginusį pareiškimą apie "neteisingas" kontrolierės R.Šalaševičiūtės išvadas apie Pikeliškes.

Vis dėlto vaiko teisių kontrolierė pajudėjusio buldozerio nesustabdė. Netrukus po pasitarimo SADM pasipylė pirmosios bylos teismuose, siekiant iškelti vaikus iš Pikeliškių globos namų. Pirmieji auklėtiniai išvežti jau vasario 4-ąją, kiti - kovo 30-ąją. Vilniaus rajono savivaldybė savo ruožtu pradėjo bylą, siekdama prieš laiką nutraukti patalpų nuomos vaikų globos namams sutartį.

"Tikrai negaliu pasakyti, kokie interesai yra tarp Vilniaus rajono vaikų teisių tarnybos vadovės, tarp SADM pareigūnų, VVTĮT vadovų, dalyvavusių procese, turėjusių skundus dėl pažeidimų, bet neatlikusių savalaikių veiksmų", - kalbėdama su LŽ stebėjosi R.Šalaševičiūtė.

Tuo metu visi kiti proceso dalyviai tikina tik gynę vaikų teises. Be jokių išankstinių interesų.

"Globos namų ardymo klausimo mes nenagrinėjome. Mes nagrinėjome globėjo netinkamo pareigų vykdymo klausimą. Ar globos namai bus, ar nebus, gali nuspręsti tik pati O.Kuprienė, - LŽ aiškino VVTAĮT direktoriaus pavaduotoja D.Lapėnienė. - Net po to, kai savivaldybė nuspręs, kad iš O.Kuprienės vadovaujamo fondo daugiau paslaugų nebeperka, ir paims iš ten paskutinį vaiką, Kupriai gali turėti savo globos įstaigą ir gali bandyti ieškotis vaikų, kurie pas juos gyvens."

Jurga TVASKIENĖ

JOOOOO
2009-09-03 07:58:33
Koxs tai danas , tipo verslininkas , valgantis MacDonalde , sugeba taaaaaip isikisti i ta vaiku globa Lietuvoj
Man taip ir liko neaisku , ko jis sieke , suardydamas tuos Pikeliskiu vaiku namus
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
mama 2014-06-08 18:26:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
aciu dievui kad atsirado zmogus suardes pikeliskiuirstva ar ten gali vadinti namus .vaikai patyre kosmara.kodel ju direktoriams neiskele baudziama byla ju vieta ne laisveje.kodel nutylima ir viskas uztusuojama .regis geras stogas dengia sitas galvas .kad juos kur lazda turi 2 galus .uz vaiku asaras atsakys tik viskam ateina savas laikas .   ATSAKYTI
amiaL 2013-12-07 18:01:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kodel gi neparaso zurnalistas, kad ponia vaiku namu Direktore uz Kimo madseno labdaringus pinigus sau nama pasistate?ir kokiu tik nesamoniu neprirasyta apioe Forever Living kompanija. Mielas,straipsnio autoriau, pries kliededamas juokingai ir rodydamas savo neismanyma apie versla, susipazinkite su kompanija artimiau ir tada gal suprasite, kad Forever Livingtai,m ne finasine piramide ir "platintojai" o tinklines rinkodaros kompanija. Geda zurnalistui buti tokiu berasciu, geda...bet, ko galima tiketis daugiau Lietuvoje...Kimas Madsenas padeda ne tik Lietuvos vaikams, daugelio pasaulio saliu vaikams padeda...na, Lietuvoje jau, turbut, niebepades, nes lietuviaine tik , kad nemoka buti dekingi, dar ir apjuodina uz parama ir pagalba.   ATSAKYTI
vladas 2010-02-22 16:37:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
GAL LAIKAS SUŽINOTI APIE SAVIVALDYBĖS IR R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS KURIUOS BANDO NUSLĖPTI LRGP

Mano vaikams pastoviai buvo grasinama susidorojimu, jiems grasindavo vaikų motina RIMA ANDROSOVA, bet jos nusikaltimus bandoma nuslėpti. 2004m. po grasinimų vaikui ji neteisėtai buvo apgyvendinta „Vaiko ir Motinos Pensione“, apie tai žinojo ir direktorė N. Dirsienė, bet viską slėpė, kodėl pas ją nebuvo iškarto paimtas vaikas ? Pensione R. Androsova užpuolė svetimą vaiką net 2 kartus, mušė ir grasino nužudyti, šie faktai irgi nuslėpti. Vėliau vaikam pastoviai buvo grasinama susidorojimu, buvo daužomi langai, televizoriai. Apie tai žinojo ir vaiko teisių inspektorė R. Valančienė, bet viskas buvo slepiama.
2006m. Gretimame savivaldybės socialiniame būste neteisėtai buvo apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Šio buto savininkas GINTARAS BERTULIS neteisėtai buvo perkeltas į svetimą socialinį butą „PILAITĖJE“, o jo bute buvo apgyvendintas G. ULEVIČ, kuris pradėjo terorą prieš mane, ir kuris vyko net pusantrų metų. Aš buvau sumuštas net 4 kartus, buvo sumušta jau 4 mėnesį nėščia mano sugyventinė. Tik po skundo į STT, provokatorius buvo iškeldintas, o į savo butą sugražintas G. BERTULIS. (tyrimai neatlikti, viską bandoma nuslėpti).
2007.10.19. vaiko teisių inspektorė R. Valančienė atvykusi pas mus į namus, pagrobė mano dukrą Virgą Lukoševičiūtę, be jokios priežasties, kai motinos nebuvo namie. Taip pat ji bandė pagrobti mano sūnų Virgį Lukoševičiu 2006m. bet jai nepavyko. Aš kreipiausi i R. Šalašavičiūtę net 3 kartus, bet jokių paaiškinimų negavau. TAI KAM BUVO PAGROBTA MANO DUKRA ? TOKIEM PEDOFILAM KAIP USAS, AR FURMONAVIČIUS ? GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS ŠALAŠAVICIŪTĖS PAVADUOTOJA MONIKA URMONIENĖ, O GAL PATI MOTINA RIMA ANDROSOVA ? KURIOS BŪTŲ JĄ PARDAVĘ JEI NEBŪČIAU GRYŽĘS IŠ VOKIETIJOS, O GAL PATI ŠALAŠAVIČIŪTĖ NORI PAKOMENTUOTI ?
2007.11.06. ir 2008.02.05. aš kreipiausi į LRS Žmogaus teisių komitetą, ir įrodžiau, kad LRGP slepia nužudymus, ir nusikaltimus prieš vaikus. (bet tyrimai neatlikti).
Čia aprašyta labai maža dalis nusikaltimų, kurie organizuoti ALGIRDO KATKAUS, kad nuslėpti prokuroro BIRŠTONO, saugumiečio POCIŪNO nužudymus, ir 3 pasikėsinimus nužudyti mane. (GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS LRGP ?)
Kad nuslėpti visus šiuos nusikaltimus savivaldybė kreipėsi į teismą, kad atskirti vaikus nuo manes. (GAL PAKOMENTUO ŠIUOS FAKTUS TEISĖJA RENATA KASIMOVIENĖ ?)

TAI KIENO INTERESUS GINA R. ŠALAŠAVIČIŪTĖ, VAIKŲ AR IŠKRYPĖLIŲ KURIE ORGANIZUOJA NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ? AŠ PASIEKSIU, KAD TAVE TEISTŲ KAIP ŠIŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKĘ, ATSAKYSI UŽ MANO VAIKŲ AŠARAS.
VLADAS LUKOŠEVIČIUS. Rašykite, atsiūsiu medžiagą. Tel. 867704339. email: [email protected]

P.S.
R. ŠALAŠAVIČIŪTE TAU REIKIA BIJOTI NE D. KEDŽIO, NE MANĘS, TAU REIKIA BIJOTI VAIKŲ KURIE PATYRĖ NUOSKRIAUDAS, IŠ KURIŲ BUVO PASITYČIOTA. JEI TU BENT KIEK NUSIMANAI VAIKŲ PSICHOLOGIJA, TURĖTUM ŽINOTI, KAD VAIKAI IŠ VAIKNAMIŲ NEPAMIRŠTA NUOSKRIAUDŲ, JIE VISKĄ LAIKO SAVYJE, IR UŽTENKA MAŽIAUSIO POSTUMIO IR VISKAS IŠSILIEJA. O TAU ATEIS ATPILDO VALANDA. BET ŽINOK, KAD BAISIAUSIA NE BAUSMĖ , O JOS LAUKIMAS.
   ATSAKYTI
vladas 2010-02-22 16:36:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
|Laiskas Prezidentui

nuoLaiskas Prezidentui
siuntėjo laikasIšsiųsta 11:24 (GMT+02:00). Dabartinis laikas ten: 16:21. ✆
[email protected],
[email protected]

data2010 m. vasario 22 d. 11:24
temaLaiškas Prezidentui
siųsta išgrybauskaite.is.lt

nerodyti išsamios informacijos 11:24 (Prieš 5 val.)


Įveskite laiško tekstą: Po skundo LR Prezidentei buvo bandoma 2 kartus suklastoti bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Buvo organizuoti du plėšimai, ir 2 užpuolimai. Visi įrodymai buvo pateikti Prezidentei pakartotiname skunde, tai kodėl ji tyli, kodėl slepia iškrypėlio ALGIRDO KATKAUS nusikaltimus, kieno ji statytinė. Greitai bus paskelbtas viešas laiškas Prezidentei, kuris bus išplatintas visomis kalbomis. Jei kas domisi madžiaga , kurioje išvardinti A. Valantino, R. Jancevičiaus, A. Katkaus ir R. Šalašavičiūtės nusikaltimai, žiūrėkite tinklalapyje http://www.krimerangers.com , užeikite A. Valantino nepadaryti darbai. Galite atsisiūsti dokumentus. Ten atydarytas blogas Vladas Lukoševičius 13 metų bylos, ten bus paskelbti ALGIRDO KATKAUS, A. VALANTINO, R. JANCEVIČIAUS, R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS, bei visų provokatorių pavardės bei nusikaltimai. Ten dar ne viskas paskelbta, netrukus bus ten paskelbti audio ir video irodymai. PREZIDENTE, galvojate išsireklamavote pirmame prezidentūros puslapyje su invalidu ir aklu berniuku iš vaikų namų, ir pakaks ? Kodėl gi jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis ? O gal norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams, prieš kuriuos buvo organizuotas teroras, ir kuriuos buvo bandoma parduoti ? O gal norite pažiūrėti į vaikų akis iš PIKELIŠKIŲ vaikų namų, iš kurių tyčiojosi, ir vienas iš jų liko invalidu ? O gal norite pažiūrėti Pociūnienei i akis, kurios vyras buvo nužudytas, todėl, kad rinko ir bandė paskelbti iformaciją apie ALGIRDO KATKAUS nusikaltimus ?
I VISUS ŠIUOS IR PAPILDOMUS KLAUSIMUS TEKS ATSAKYTI VIEŠAI. VLADAS LUKOŠEVIČIUS [email protected]
Jūsų vardas, pavardė: VLADAS LUKOŠEVIČIUS
Jūsų el. paštas: [email protected]
Jūsų gyvenama vietovė: VILNIUS, Pelesos 5 - 518
IP:86.38.205.208


   ATSAKYTI
vladas 2010-02-22 16:34:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
|Laiskas Prezidentui

nuoLaiskas Prezidentui
siuntėjo laikasIšsiųsta 11:24 (GMT+02:00). Dabartinis laikas ten: 16:21. ✆
[email protected],
[email protected]

data2010 m. vasario 22 d. 11:24
temaLaiškas Prezidentui
siųsta išgrybauskaite.is.lt

nerodyti išsamios informacijos 11:24 (Prieš 5 val.)


Įveskite laiško tekstą: Po skundo LR Prezidentei buvo bandoma 2 kartus suklastoti bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Buvo organizuoti du plėšimai, ir 2 užpuolimai. Visi įrodymai buvo pateikti Prezidentei pakartotiname skunde, tai kodėl ji tyli, kodėl slepia iškrypėlio ALGIRDO KATKAUS nusikaltimus, kieno ji statytinė. Greitai bus paskelbtas viešas laiškas Prezidentei, kuris bus išplatintas visomis kalbomis. Jei kas domisi madžiaga , kurioje išvardinti A. Valantino, R. Jancevičiaus, A. Katkaus ir R. Šalašavičiūtės nusikaltimai, žiūrėkite tinklalapyje http://www.krimerangers.com , užeikite A. Valantino nepadaryti darbai. Galite atsisiūsti dokumentus. Ten atydarytas blogas Vladas Lukoševičius 13 metų bylos, ten bus paskelbti ALGIRDO KATKAUS, A. VALANTINO, R. JANCEVIČIAUS, R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS, bei visų provokatorių pavardės bei nusikaltimai. Ten dar ne viskas paskelbta, netrukus bus ten paskelbti audio ir video irodymai. PREZIDENTE, galvojate išsireklamavote pirmame prezidentūros puslapyje su invalidu ir aklu berniuku iš vaikų namų, ir pakaks ? Kodėl gi jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis ? O gal norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams, prieš kuriuos buvo organizuotas teroras, ir kuriuos buvo bandoma parduoti ? O gal norite pažiūrėti į vaikų akis iš PIKELIŠKIŲ vaikų namų, iš kurių tyčiojosi, ir vienas iš jų liko invalidu ? O gal norite pažiūrėti Pociūnienei i akis, kurios vyras buvo nužudytas, todėl, kad rinko ir bandė paskelbti iformaciją apie ALGIRDO KATKAUS nusikaltimus ?
I VISUS ŠIUOS IR PAPILDOMUS KLAUSIMUS TEKS ATSAKYTI VIEŠAI. VLADAS LUKOŠEVIČIUS [email protected]
Jūsų vardas, pavardė: VLADAS LUKOŠEVIČIUS
Jūsų el. paštas: [email protected]
Jūsų gyvenama vietovė: VILNIUS, Pelesos 5 - 518
IP:86.38.205.208


   ATSAKYTI
Rengler 2009-09-03 20:36:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nu negi nesimato iš nuotraukos kad jis angelėlis:)   ATSAKYTI
antanas 2009-09-03 17:57:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
prekyba zmonemis?
vaiku pornografija?
pedofilija?
or wtf?   ATSAKYTI
jomajo 2009-09-03 13:14:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
lauk tą tipą, vienas mūsų moteris prievartauja, tas su vaikais mūsų tvarkosi kaip panorėjęs, ausis nusukinėt ir į visus kompus jo snukį įvest   ATSAKYTI
abrakadarba 2009-09-03 13:03:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
itariu, kad tas danas melagis ir geras suktarankis - is pradziu apsimeluoja, o kai su juo tam tikri zmones nenori su juo bendrauti, tai juos sutvarko kitu rankomis.
Vyt ji lauk su visu savo nesvariu verslu   ATSAKYTI
amiaL 2013-12-07 18:04:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nepazisti, tai nerasinek nesamoniu.apjuodinti zmogu oi kaip lengva...
lietuviskas bruozas, nezinau, bet zneku. As zinau kima madsena.jei bent 10 proc. kiekvienas is musu butu toks kaip jis....butu puiku. Zmogus pats uzauges vaiku namuose...patyres ir pazeminima ir skurda   ATSAKYTI
ciu 2009-09-03 11:55:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
danas dave kaszka ir norejo uz tai atlygio... jeigu leituviai naivus ir tiki, kad danas reme is geros sirdies, jau ju problema ir nereikia dano smerkti, reikejo is akrto jam kelia uzkirsti ri tiersiai sviesiai pasakyti, kad vaikai ne pasiplenymo saltinis    ATSAKYTI
lauk 2009-09-03 11:18:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
neaiškus tipas visiškai   ATSAKYTI
furis 2009-09-03 10:42:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gerasis dėdė, atsibeldžia net iš Danijos padėti skurstantiems Lietuvos vaikams, apsigyvena kaime..vargšas, tikriausiai sėdėjo ant kaimiško tuliko skylės, taip aukojosi, o paskui paėmė ir sugriovė vaikų gyvenimus, nuop..sa   ATSAKYTI
kazkaip 2009-09-03 10:25:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
visas tas dano nuolankumas ir meile vaikams labai jau itartinai atrodo - ir ar tik nebus cia kartais susije su prekyba zmonemis?   ATSAKYTI
Lina 2009-09-03 10:14:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
siaubas - ginant vaiku teises kazkaip kazkodel jos buvo visapusiskai pazeistos...    ATSAKYTI
nora 2009-09-03 09:30:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
atvažiuoja, apsigyvena ir paskui pradeda reguliuoti, ko Dagys saviškius puolė iš vis nesuprantama, o klausėsi svetimšalio   ATSAKYTI
2009-09-03 08:31:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
sušiktas Danas, ko jis čia kišosi   ATSAKYTI
JOOOOO 2009-09-03 07:58:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Koxs tai danas , tipo verslininkas , valgantis MacDonalde , sugeba taaaaaip isikisti i ta vaiku globa Lietuvoj
Man taip ir liko neaisku , ko jis sieke , suardydamas tuos Pikeliskiu vaiku namus   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Teisme – pirmasis skundas dėl karantino draudimų: kreipėsi odontologijos ir grožio įmonė (nuotr. stop kadras)
Į teismą atkeliavo pirmasis verslininkų skundas dėl karantino draudimų. Panevėžyje veikianti odontologijos ir grožio paslaugas teikianti įmonė valstybę skundžia dėl ...
Socialdemokratai pristatė kandidatus vienmandatėse apygardose Vilniaus mieste (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Socialdemokratai pristatė savo kandidatus vienmandatėse apygardose Vilniaus mieste. Iš ilgamečių socialdemokratų, žinomų visuomenės veikėjų ir politikos naujokų sudarytas ...
Sergamumas Covid-19 lietuviams – nė motais: skristi bijo, bet gaili atostogų (nuotr. stop kadras)
Saulėtų atostogų ir šiltos jūros išsiilgę tautiečiai moja ranka į koronavirusą ir skrenda pailsėti į šiltuosius kraštus. Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija skelbia apie ...
Verygos medalius gavę medikai apie karantino pradžią: slėgė baimė ir stresas (nuotr. stop kadras)
Vietoj piniginių priedų prie atlyginimų medikų rankose – sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos kurti medaliai. Sveikatos apsaugos ministras ...
Parasparnis (nuotr. stop kadras)
Kuršių nerijoje nukrito ir stuburą susilaužė bemotoriu parasparniu sklandęs vyriškis iš Rokiškio. Tačiau net taip sužeistas pats sugebėjo išsikviesti pagalbą – ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų