Prieš lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą abiturientams buvo rekomenduojama savanoriškai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones ir vienkartines pirštines, tačiau po egzamino jaunuoliai sakė nematantys tame prasmės, todėl apsauginių kaukių ar pirštinių nedėvėjo.

Buvo perspėjama, kad saugumas egzaminų metu bus užtikrinamas didesniais atstumais tarp kandidatų, mažesnėmis egzaminus laikančiųjų grupėmis ir būtinomis dezinfekcinėmis priemonėmis.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Abiturientai į egzaminą ėjo be kaukių

„Prie įėjimo kelios darbuotojos buvo su apsaugos priemonėmis, kaukėmis, bet viduje nei mokytojai, nei mes abiturientai jų nedėvėjome. Karšta, turbūt dėl to. Bet pastebėjau, kad tarp suolų buvo atstumai, bet nežinia, ar dėl paties egzamino, ar dėl koronaviruso“, – po egzamino teigė Melita.

Abiturientai į egzaminą ėjo be kaukių

Naujienų portalas tv3.lt prie Vilniaus Žvėryno gimnazijos pasidomėjo ir pakalbino čia egzaminą laikiusius Vilniaus Žirmūnų gimnazijos abiturientus.

„Niekas nebuvo privaloma, todėl apsaugos priemonių ir nesinešėme. Man neatrodo tai pavojinga.

Abiturientai į egzaminą ėjo be kaukių

Buvome įspėti, kad prieš naudodamiesi planšetiniu kompiuteriu ar žodynu, jei norime, užsidėtume pirštines. Bet niekas nesidėjo. Manau, kad to tikrai jau nebereikia“, – po egzamino teigė Dominykas.

REKLAMA

Abiturientai į egzaminą ėjo be kaukių

Kitas jaunuolis sakė, kad tų rekomendacijų dėl apsaugos tikrai per daug.

„Buvo padėtos apsaugos priemonės – pirštinės. Bet, manau, jau to nereikėjo ir tikrai per daug kai kuriais momentais. Jeigu norėjome vartyti knyginį žodyną, tai reikėjo apsimauti vienkartines pirštines.

Jeigu norėjai su planšetiniu kompiuteriu pasinaudoti ir pasižiūrėti autorius, tai rekomendavo užsidėti. Ją kiekvieną kartą dezinfekuodavo.

Prieš einant į Vilniaus Žvėryno gimnaziją buvome įspėti, kad geriau laikytis saugaus atstumo. Klasėje laikėmės, bet šiaip niekas ten labai nežiūrėjo“, – teigė Vytautas.

Dar vienas abiturientas pažymėjo, kad kiekvienam moksleiviui ant suolo buvo padėtos vienkartinės pirštinės.

„Fojė reikėjo laikytis atstumo ir prašė jo laikytis toliau, kad nesigrupuotumėme didelėmis grupėmis. Buvo padėtos ant kiekvieno suolo pirštinės, jei nori užsidėti“, – sakė Justas.

Pirmadienį visoje Lietuvoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kuris vienintelis yra privalomas. Egzaminą laikė visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8 511 kandidatų. Egzaminas vyko keturias valandas.

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turėjo parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotaujamųjų ir dviejų literatūrinių – temų. Per egzaminą prie kiekvienos temos buvo pateikti du autoriai, tačiau jie buvo rekomenduojami.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Ši galimybė, viena vertus, yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis.

REKLAMA

Šiemet egzaminų metu įvesta ir papildomų saugumo priemonių. Pernai egzaminai buvo laikomi 14 asmenų grupėse, o šiemet 9 asmenų grupėse. Savivaldybių teritorijose įsteigta 18 egzaminų centrų daugiau ir 1 987 papildomos grupės, lyginant su praėjusiais metais. Pernai 1 224 egzaminų vykdymo centruose buvo 9 323 grupės, o šiais metais 1 242 centruose sukurta 11 310 grupių.

Kandidatai atvykdami į brandos egzamino centrus turi būti sveiki, neturėti pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų, neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų.

2020 m. brandos egzaminai: ką svarbu žinoti?

2020 metų brandos egzaminus ketinę laikyti mokiniai turėjo galimybę gegužės mėnesį atsisakyti pasirinktų egzaminų. Iki nustatyto termino iš 100 837 atsisakyta 5 701 egzamino (vienas mokinys galėjo atsisakyti ir kelių egzaminų) arba 5,6 proc. egzaminų.

Savo sprendimą laikyti matematikos egzaminą pakeitė 922 kandidatai. Istorijos valstybinio egzamino atsisakė 682 kandidatai. Anglų kalbos valstybinio egzamino – 539.

Populiariausių pasirenkamųjų valstybinių brandos egzaminų trejetas nesikeičia jau kelintus metus iš eilės. Populiariausiu pasirenkamu egzaminu išlieka užsienio kalba (anglų), antroje vietoje matematika, o trečia istorija. Atitinkamai šiuos egzaminus ketina laikyti 18 653, 15 965 ir 8 462 mokiniai.

Biologijos valstybinį egzaminą laikys 5 935, geografijos – 3 227, informacinių technologijų – 2 579, fizikos – 2 384. Mažiausiai rinkosi prancūzų kalbos valstybinį egzaminą – tik 27 kandidatai.

REKLAMA

2020 metų brandos egzaminų tvarkaraštis sudarytas, kad egzaminų vykdymas, mokinių darbų vertinimas, rezultatų paskelbimas ir stojimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas užtikrintų mokinių teisėtus lūkesčius. Kaip ir kasmet organizuojama pagrindinė ir pakartotinė brandos egzaminų sesijos.

Sudarant egzaminų tvarkaraštį atsižvelgta į mokinių pasirinktus egzaminus. Tvarkaraščiu siekiama užtikrinti, kad vienas paskui kitą būtų vykdomi skirtingų ugdymo sričių egzaminai arba tos pačios srities egzaminai, kuriuos abu pasirinko laikyti nedidelis mokinių skaičius.

Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) ir istorijos egzaminų vertinimai suplanuoti vykdyti pagrindinės sesijos pradžioje. Siekiama spėti laiku paskelbti egzaminų rezultatus.

2020 metų brandos egzaminai nevyks šeštadieniais.

Brandos egzaminai – be staigmenų, bet su didesniais saugumo reikalavimais

Brandos egzaminų sesijoje be pasikeitusių datų ir didesnių saugumo reikalavimų, netikėtumų neturėtų kilti. Mokyklų ir savivaldybių administracijų atstovai pagal NŠA rekomendacijas suplanavo kaip užtikrinti tinkamas sąlygas egzaminų vykdymui.

NŠA kiekvieną savaitę vykdo susitikimus su savivaldybių atstovais. Aptariama kaip tinkamai parengti patalpas, užtikrinti mokinių ir vykdytojų saugumą. Iš savivaldybių ir mokyklų administracijų atstovų gaunama grįžtamojo pobūdžio informacija leidžia tikėti, kad brandos egzaminų sesija vyks sklandžiai. Šalies epidemiologinė situacija nuolat stebima, tariamasi su sveikatos apsaugos specialistais.

REKLAMA

Nacionalinė švietimo agentūra kaip ir kasmet bendradarbiauja su Lietuvos kriminalinės policijos biuru dėl virtualios erdvės stebėjimo kad būtų užkardyti galimi apsimestinių ar netikrų brandos egzaminų užduočių platinimo virtualioje erdvėje atvejai.

Atestatui gauti – du brandos egzaminai

Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkosi laisvai. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pakartotinės sesijos tvarka nesikeičia. Jos metu egzaminus gali laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties neatvyksta į pagrindinės sesijos egzaminus ir kartu su prašymu nukelti egzaminą mokyklos vadovui pateikia priežastį pagrindžiančius dokumentus. Pakartotinėje sesijoje gali dalyvauti ir neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinės sesijos metu – jiems leidžiama laikyti mokyklinį šio dalyko brandos egzaminą.

Egzaminų išlaikymo ribos išlieka

Taip pat lieka tos pačios egzaminų išlaikymo ribos. Laikant biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinius brandos egzaminus reikia surinkti 16 proc. užduoties taškų, informacinių technologijų – 20 proc. užduoties taškų, o lietuvių kalbos ir literatūros – 30 proc. užduoties taškų.

REKLAMA

Apeliacijų nagrinėjimo tvarka šiemet taip pat nesikeičia – po rezultatų paskelbimo kandidatai per dvi darbo dienas savo mokyklos vadovui gali pateikti prašymą, kad darbas būtų vertinamas iš naujo, ir pridėti argumentuotą informaciją, kodėl vertinimas turėtų būti pakeistas.

Apeliacijos nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo – jo įvertinimas gali ir padidėti, ir sumažėti.

Egzaminų vertintojų skaičiai

Valstybinių brandos egzaminų vertinime dalyvaus apie 1 800 vertintojų. Egzaminų vertintojai bus deleguojami atlikti vertinimo funkciją pagal mokyklos ir NŠA sudarytą sutartį.

2020 metų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų valandiniai darbo įkainiai padidinti daugiau kaip 25 proc., lyginant su 2019 m. įkainiais.

Pagrindinės datos

Pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės 2020 m. birželio 22 d. ir vyks iki liepos 21 d.

Pakartotinės sesijos egzaminai vyks nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d.

Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami iki rugpjūčio 5 d.

Didžiajai daliai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių mokinių brandos atestatus mokyklos galėtų pradėti teikti rugpjūčio 7 d.

Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

O/G
2020-06-29 14:46:33
Ačiū dievui, kad jaunimas mąsto. Nebejuokinkite su savo pirštinėmis ir namordnikais. Dar mažai užsidirbote?
Atsakyti
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Abiturientai į egzaminą ėjo be kaukių
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Vida 2020-06-29 17:02:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Labai dziugu , kad jaunimas supranta pavojinguma tokiu rekomenduojamu priemoniu. Kaip gali rasyt rasini su pirstinemis, juk prakaite rankos mirktu , o kauke ? . Dieve kaip kvepuoti vaikams , juk jie ir taip stresuoja tai tik papildomas dirgiklis.Saunus moksleiviai , kurie masto !   ATSAKYTI
tai 2020-06-29 15:16:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nesuprantu tų pirštinių prasmės kam jų reikia,rankas nusiplovei ir viskas,o pirštines nusimaut retas kuris moka teisingai   ATSAKYTI
O/G 2020-06-29 14:46:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Ačiū dievui, kad jaunimas mąsto. Nebejuokinkite su savo pirštinėmis ir namordnikais. Dar mažai užsidirbote?   ATSAKYTI
Anas, 2020-06-29 14:27:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Jaunimas.Vaizduojantys.Didvyrius.o.Pastimes.   ATSAKYTI
sikepas 2020-06-29 14:25:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
gerai dare   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Šviesoforas (nuotr. 123rf.com)
Po koronaviruso krizės Lietuvos ekonomika atsigauna, tačiau kas šalies gyventojų laukia rudenį? Tikėtina, kad tikrieji koronaviruso pandemijos padariniai šalies ekonomikai ...
TV3 Žinios. Artimieji pasipiktinę: Vilniaus kapinėse žolės niekas nepjauna, nes niekas neprivalo (nuotr. stop kadras)
Didžiausiose Vilniaus Rokantiškių ir Karveliškių kapinėse artimųjų kapus lankantys žmonės širsta, nes kelią iki artimųjų kapų tenka skintis per nešienautą aukštą žolę, kurioje ...
Taršos mokestis sukėlė galvos skausmą: „Regitros“ atstovas pripažįsta, kad logikos – nėra (nuotr. stop kadras)
Nuo liepos registruojant automobilį tenka pakloti ir taršos mokestį. Žmonės skundžiasi, kad kai kurių automobilių „Regitros" duomenų bazėje nėra, o registruojant juos ...
Minint Žalgirio mūšio metines Galvės ežere koncertavo 100 muzikantų (nuotr. stop kadras)
Priešais Trakų pilį šiandien susirinkę tautiečiai galimai tapo Gineso rekordo liudininkais. Minint Žalgirio mūšio 610-ąsias metines Galvės ežere koncertavo 100 muzikantų. Ir ...
Karšto romano pabaiga – vyras panoro atgauti prarastus 12 tūkst. eurų
Meilės apakintas vyras dėl mylimosios paaukojo 12 tūkst. eurų. Petras neabejoja, kad naujoji draugė iš pat pradžių buvo sumaniusi planą, kaip ištraukti kuo daugiau pinigų iš jo ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų