Alkoholis sovietmečiu liejosi laivai. Juo girdyti kareiviai einantys į frontą, juo kaimynai mokėjo už paslaugas kaimynams, o nuo žemės nuvaryti valstiečiai ramino skaudulius. Gerta daug, visur ir viską. Tiesa, alkoholio vartojimo tradicijos ankstyvuoju sovietmečiu skyrėsi nuo vėlyvojo, o Lietuvoje gerta kultūringiau ir mažiau nei plačioje Sovietų Sąjungoje. Polėkis išgerti buvo toks didelis, kad gydyti alkoholikus steigtos sanatorijos-kalėjimai, o darbo vietose vykdyti reidai. Visgi tai nepadėjo, sovietiniai piliečiai tik kūrė anekdotus apie draudėjus ir įsipildavo dar vieną stiklinę degtinės, naminukės ar net langų valiklio.

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Portalas tv3.lt siūlo pasidairyti po įdomius istorijos užkaborius ir kiekvieną sekmadienį sužinoti šį tą netikėto.

Žlugus Rusijos imperijai ir valdžią užgrobus bolševikams Rusijoje galiojo sausas įstatymas. Caras jį įvedė vos prasidėjus karui ir šiam pasibaigus įstatymo niekas neatšaukė. Savo ruožtu Leninas ir kiti aukštas pareigas užimantys bolševikai manė, kad kapitalistinėje visuomenėje žmonės alkoholį geria tam, kad užsimirštų.

REKLAMA

Būtent todėl atėję į valdžią jie pareiškė, kad alkoholis nereikalingas – išsilaisvinę ir „gerai gyvenantys“ darbininkai neturi gerti. Taigi, Leninas ir jo sėbrai nutarė pratęsti sausąjį įstatymą. Tiesa, lengva nebuvo, nes rusai ėmė gerti viską, kas dega. Tam tiko lakas, pramoninis spiritas ar kiti gėrimui ne itin tinkami skysčiai.

Istorikas, Vilniaus universiteto docentas Algirdas Jakubčionis sako, kad Lenino laikais desperacija buvo tokia didelė, kad viename muziejuje, kur nuo senų laikų laikyti spiritu užpilti eksponatai, buvo išgertas spiritas. Eksponatus paliko.

„Tuo laiku gėrė viską, kas dega. Restoranuose alkoholis imtas pardavinėti arbatos puodeliuose. 1921 metais, pamačius, kad noras gerti nemažėja bolševikai ėmė silpninti draudimus, leista gerti natūralų, nestiprų vyną. Kilus pilietiniam karui bolševikų propaganda aiškino, kad geria tik baltagvardiečiai, nors tai buvo melas“, – pasakojo istorikas.

Pasibaigus pilietiniam karui Sovietų Rusijos Pavolgio regione kilo badas. Bėda ta, kad net siaučiant badui iš grūdų buvo gaminama degtinė, o ne duona. Gerti žmonės norėjo labiau.

„Beveik dešimt metų iki Stalinui įsitvirtinant valdžioje gėrimo vadžios Sovietų Rusijoje buvo atleistos, gerta daug, gėrimo niekas nekontroliavo. Lūžis įvyko tada, kai imta gaminti ir prekiauti vietine produkcija, imta gaminti „konjakai“, „šampanai“ ir pasakyta, kad sovietinėje Rusijoje geriama tik iš laimės, taip tarsi duodant leidimą nevaržomai gerti“, – vardijo A. Jakubčionis.

Prasidėjus karui situacija kiek pasikeitė, didžiausias dėmesys skirtas kareiviams, kovojantiems fronte. Priešakinėse fronto linijose besikaunantiems kariams kasdien buvo skiriama po 50 gramų degtinės. Tiesa, tas gėrimas nebuvo visai degtinė, o greičiau spiritas. Priešakinėse linijose žūdavo daug žmonių, todėl degtinės likdavo.

REKLAMA

„Prieš ataką buvo skiriama papildoma dozė degtinės, o tiksliau – 200 gramų talpos stiklinė. Atakos vykdavo ryte, kareiviai eidavo kautis be pusryčių, taip taupytas maistas. Taigi, ant tuščio skrandžio išgėrę degtinės jie tapdavo itin drąsūs ir gana abejingi mirčiai. Mokslininkai paskaičiavo, kad jei kariai į atakas būtų ėję blaivūs, būtų galima išvengti apie 1mln. aukų“, – sakė Vilniaus universiteto istorikas.

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Anot istoriko, kasdien į frontą riedėdavo vienas ešalonas, apie 50 vagonų spirito. Maisto kareiviams stigo, bet alkoholio – pakako. O štai įžengus į Europą dar prasidėjo ir vyno rūsių, sandėlių, gamyklų plėšimai. Ypatingai tai paveikė Vengrijos ir Rumunijos vyno sandėlius, buvo šaudoma į statines ir geriama. O štai lakūnai gerdavo lėktuvų stabdžių skystį, iš kurio savamoksliais metodais išgaudavo spiritą.

Visgi A. Jakubčionis tikina, kad Lietuvoje situacija buvo visiškai kita, tarpukariu žmonės, žinoma, vartojo alkoholį, bet daug mažesniais kiekiais. Visgi pasibaigus karui ir prasidėjus okupacijai ėmė kisti alkoholio vartojimo kultūra, imta gerti daugiau, atsirado „lariokai“, kioskeliai, kuriuose nebuvo net kėdžių, bet visada buvo galima gauti stiklinę degtinės.

„Prasidėjus kolektyvizacijai ir ėmus masiškai atiminėti žemę ir gyvulius iš nevilties kaimo žmonės ėmė gerti, pradėta gaminti itin daug naminės degtinės, ji tapo tam tikra kaimo valiuta. Nei Nikita Chuščiovas nei Leonidas Brežniavas didelių žygių prieš alkoholį nesiėmė ir tik aštuntajame dešimtmečiui pamažu atsirado supratimas, kad galima gerti ne tik degtinę, bet ir vyną, ar likerius“, – aiškino istorikas.

REKLAMA

Vyną į Lietuvą gabeno iš draugiškų socialistinių respublikų, Gruzijos, Vengrijos, Moldovos. Keitėsi ir alkoholio vartojimas, prasidėjo „juodas gėrimas“. Tai lėmė ekonomikos stagnacija Sovietų Sąjungoje, kurios metu iimta didinti alkoholio gamybą, bet tai reiškė skaudžias pasekmes visuomenėje. Būtent tuo metu padaugėjo avarijų, buitinių konfliktų, nelaimių kariuomenėje. Tuo pat metu buvo atidaryti gydymo nuo alkoholizmo centrai, mėginta išbristi iš alkoholio liūno.

„Atėjus į valdžią Michailui Gorbačiovui buvo įvestas pusiau sausas įstatymas, bet jis nebuvo vykdomas nuosekliai. Pulta tarsi į dilgėles, sumažintas alkoholio pardavimo laikas nuo 10 ryto iki 17 val. popiet.

Taigi, žmonės sprukdavo iš darbų, kad spėtų nusipirkti, formuodavosi eilės. Prasidėjo nevaldomas gėrimas to, „kas dega“: odekolonas, techninis spiritas ir kiti dalykai. Taip pat antra kvėpavimą įgavo naminės degtinės gamintojai. Naminės degtinės gamyba iššaukė cukraus krizę, taip pat prasidėjo spirito kontrabanda, jo skiedimas“, – vardijo A. Jakubčionis.

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Degtinės grobstymas iš gamyklų buvo didelė problema, šiuos nusikaltimus tirdavo ir kontroliavo ne „liaudies kontrolė“, bet vidaus reikalų ministerijos padaliniai. Tiesa, buvo papirkti visi – ne tik sargai, gamyklos darbininkai, bet ir juos tikrinantys.

Ypatingai tokių atvejų padaugėjo aštunto dešimtmečio viduryje, kai pabrango degtinė. Gerta ir darbo vietose, o gydymas nuo alkoholizmo vyko itin paprastomis priemonėmis, alkoholikai girdyti vaistais, o vėliau jiems liepta vemti, šie seansai vyko ligoninių koridoriuose.

REKLAMA

Istorikas Marius Emužis sako, kad kova su alkoholio vartojimu sovietmečiu buvo banguota. Stalinas alkoholį naudojo, kaip įrankį valdyti žmones, N. Chruščiovas lyg ir mėgino kontroliuoti šį pragaištingą pomėgį uždrausdamas jį pardavinėti valgyklose ar limituodami pardavimą, brangindamas taip, kad tapo madinga butelį dalyti „ant trijų“.

„Yra net istorija, kai Antanas Sniečkus Maskvoje sutiko bičiulį Antaną Barkauską ir šie nutarė kartu papietauti, o prie jų prisistatė visiškai nepažįstamas žmogus ir pasiūlė pasidalyti „buteliuką ant trijų“, – pasakojo istorikas.

Tuo pačiu metu atsirado ir liaudies draugovininkai, kurie gaudydavo girtuoklius ir veždavo juos išblaivinimui. Atsirado ir gydomieji darbo profilaktoriumai dar kitaip vadinti girtųjų kalėjimais, kur uždarydavo ir „gydydavo“ darbu ir abstinencija.

Jurijus Andropovas atėjęs į valdžią taip pat norėjo sumažinti alkoholio vartojimą, bet jam nepavyko. Buvo padaryta visiškai atvirkščiai – atpiginta degtinė, kuri gavo „andropovkos“ vardą. Realių veiksmų ėmėsi M. Gorbačiovas, pamatęs alkoholio vartojimo statistiką.

Ji buvo siaubinga. Per metus kiekvienas sovietinis gyventojas, pasak statistikos, suvartodavo apie 11 litrų gryno alkoholio. Ir dar pusę tiek naminio alkoholio. Gali būti, kad šie skaičiai net truputį pamažinti, jie buvo didesni. Mokslininkai taip pat skaičiavo, kad nuo 1940 iki 1980 metų alkoholio vartojimas Sovietų Sąjungoje išaugo apie 500 proc.

Tiesa, draudimai nebuvo itin sėkmingi, žmonės rasdavo būdų išgerti, pasigerti ar gauti degtinės. Gerta ir darbe, darbo vietose nuolat vykdavo reidai ir patikros, gaudyti alkoholikai, bet tai nebuvo veiksminga.

REKLAMA

„Tai buvo visuomenė, kur nebuvo nedarbo. Išmesdavo iš vieno, žmogus rasdavo kitą darbą, nes negalėjo veltėdžiauti. Nebuvo baimės prarasti darbą, todėl nebuvo priežasties negerti“, – sake istorikas M. Emužis. 

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

"Gorbačiovinė" kampanija buvo masinė, bet Lietuvoje ji buvo menkesnė nei kitose Sovietų Sąjungos dalyse. Rusijoje buvo ribotas alkoholis, mažinta parduotuvių, atsidaro itin didelės eilės, kuriose kildavo muštynių. Imta masiškai gerti naminukę, odekoloną, langų plovimo skystį ir kitus keistus gėrimus", - pasakojo M. Emužis.

Pasak istoriko, apsinuodijimų ir mirčių skaičius augo tarsi ant mielių, M. Gorbačiovo aplinka net ėmė spausti persvarstytu draudimus, nes daugėjo aukų, smuko lyderio populiarumas. Tuo metu ėmė sklandyti anekdotai apie generalinį sekretorių, jis vadintas mineraliniu, juoktasi, kad eilė pribaigti Gorbačiovą yra didesnė nei eilė prie degtinės.

Drausminimo vajus buvo pasiekęs tokius absurdus, kad imti kirsti vynuogynai, daužyti seni vyno buteliai, nukentėjo nemažai senų vynuogynų. Šie draudimai itin kenkė ir biudžetui, kuris tuomet buvo skylėtas dėl krintančios naftos kainos, karo Afganistane ir kitų nelaimių, užklupusių Sovietų Sąjungą.

Apie 1988 metus imta suvokti, kad šie draudimai neveikia, nutarta atlaisvinti draudimo pančius ir leisti vėl gerti tiek, kiek troško sovietinė liaudis. 

Alina
2019-08-18 17:13:20
Praėjo 30 metu, o dabartinėje laisvoje Lietuvoje lietuviai dabar geria daugiau už rusus, kas dabar vercia gerti, jaunimas gi nežino kaip buvo anksčiau ir iš kur tokia narkomanija, tiek mirčių nuo jų. Rusų gi nėra. Šito jie nemoko dabartinio jaunimo
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
A 2019-08-20 21:57:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Bet tai kiek či sovietinių laikų gerbėjų! Tfu ant jūsų vatnykai.   ATSAKYTI
Juze 2019-08-20 09:01:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ir ka.?Gal jus kageresnio padrete?? Su visais savo istatymais likote kvailiai Padidinote bausmes vairuotojams ir kas ?? Laip gere taip ir geria Vienoje vietoje sustabdoma po 20 girtu O tai pazanga   ATSAKYTI
Saulius 2019-08-19 10:45:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
labai tikslus išsamus straipsnis. Visą tai teko matyti savo akimis   ATSAKYTI
Mociute 2019-08-19 01:00:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Jau kaip paraso,tai atrodo ,kad tie profesoriai ir zurnaliste tik vakar is menulio nukrito , galit rasyti nesamones ir kalti i galvas jauniems, bet mes tada gyvenom ir matem ir zinom.Taip ,girtuokliu buvo ,gerdavo ir darbe,bet niekas ju negloste,neapsikente isvydavo is darbo ir dar i darbo knygele irasydavo,buvo ir narkomanu ,ir kitokiu iskrypeliu,bet jie nebuvo tokie drasus ,kai dabar.Buvo ir alaus kiosku .kur parduodavo alu bokalais ,prie ju jau is ryto stoviniuodavo ,,veteranai,,ir taip buvo visais laikais. Kaimuose gamino samane ir vaisino kaimynus po talkos ,nes nebuvo mados uz pagalba imti pinigus ,ir siaip, tik turtingesni pirkdavo valdiska .o paprasti kaimieciai turedavo savo.Ir dabar .pagal ta rasini atrodo,kad mes tik gerem ,gerem ,blaivemes ir vel gerem, o tai kas tada musu seimas maitino ,pilni fabrikai buvo dirbanciu ,ir tokiu pasalpu niekam nedave.O dabar kur ,,nuvare.,,Lietuva ?Mokinukai pakampem geria,ruko cigaretes ir zole ,uosto klijus ,nepilnamecius girtus atveza i ligonine ,netgi gimsta girti vaikai.Tik nepasakokit man ,kad tais baisiais ,,sovietu,, laikais buvo tokiu dalyku.Juokiates patys is saves ,nes tai laikais uz dyka mokslus ejot ir tapot profesoriais ir mokslininkais ,ko butumet pasieke dabar ?   ATSAKYTI
Norik 2019-08-20 08:58:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Visiškai pritariu!   
Aldona 2019-08-18 22:28:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Ka cia tas profas varo,augau tarybiniais laikais,keliavom po visa tarybu sajunga,turejom darbus,gaudavom butus,o tokiu pabaisu kaip dabar ant kiekvieno kampo tikrai nemaciau,nei koki narkotikai prota temde,dabar kokia rugsejo pirma,nepamenu kad ta diena kazkas galvodavo,kad taip atsvest reikia,kad renimacijoj visokio sudo prigere atsidure,nors ta diena sausas ystatymas yvestas,tai va koki lansbergio anukai ir proanukiai uzaugo,o dabar auga karbauskiukai ir verygos,kurie dar baisesni bus,sovietu sajunga tai jega buvo!!!!!!   ATSAKYTI
zinau 2019-08-18 18:25:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
kas buvo tada ir dabar. ko gero db svaiginamasi daugiau... apie samagonus, spirita teizybe parasyta. apie viska kas dega nzn. anksciau vaikai girta pamatydavom ivykis buvo. dabar bomzai apsimyze norma plius taboru klientai...    ATSAKYTI
M 2019-08-18 18:19:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Ne,o dabar niekas negeria atseit?koks varymas,net slykstu,ir kiek neteisybes.Tada nors parduotuvese buvo tikra degtine.O dabar geriate technikini spirita.Tai dar parasykite,kad tada visi naudojo narkotikus,buvo gejai ir lezbietes,ir ruke zole.   ATSAKYTI
Algirdas 2019-08-18 18:15:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Tai buvo Klaipėdoje prieš porą mėn. Einu ryte darbo dieną 10 val. 20 min. ant suolo guli jaunas vaikinas. Aš jį pajudinu, jis nejuda, nekruta, iškviečiau greitąją, atvyksta su signalu. Išėję iš automobilio, jį keldami pasodina, o jis vienam pažystamas, tad kreipiasi į jį vardu ir liepia jam eiti į namus. Ant manęs pradėjo šaukti, kodėl jo nepakėliau, dėl to jiems teko važiuoti per miestą su signalu. O pakeltas neblaivus bandė pasivyti med darbuotojus, prašymas pavaišinti cigaretėm. Aš likau kaltas med. darbuotojų iškvietimui. Reikėjo man tai filmuoti.   ATSAKYTI
Chaaa 2019-08-18 18:10:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
O nepriklausomoi lietuvoi ne tik geria kas dega, bet ir pisasi tarpusavyje. Šita naujoviška pederastinė mada atėjo kartu su įstojimu į geyropos gretas. Smagu dabar pažiūrėt į barzdotą pyderą su suknele, aukštakulniais, ir gyrtą išdulkintą.   ATSAKYTI
Romas 2019-08-18 18:00:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Na rašytojai rado apie ka rašyti dabar iš vis prasigėre žmonės ir nesulyginti su tarybiniais laikais prisidėjo ,narkotikai rukimas visokiu žoliu nes žmonės mato kad nėra ateities ir nenusimato 15% viska užgrobė o kiti pabėgo i kitas šalis o kas liko žemiau liogio afrikos gyvena ir dar drista tokius strapsnius rašyti apie toki gera gyvenima lietuvoja    ATSAKYTI
Kestas 2019-08-18 17:59:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
-9
Paziurek ponas Profesoriau labai lengva pusti lietuvos jaunimui migla apie Rusa kodel tu isgama negali kalbeti bendrai kokioje valstybeje negere alhogolioir paziurek dabar ko nori pasakyti kad dabar Lietuviai naziau geriadabar ne tik geria bet ir narkotikais marina zmones,Jaunima ,Vaikus ,Meginas bet deja tu sito nematai nestu esi Isgama ir nori kaltinti tik Rusija .
Kodel gi tu negali parasyti teisybes kaip buvo Uzsienio valstybese kada pradejo naudoti narkotikus kiek gere tie patis amerikonaibet deja siu dalyku tu nematei nes tenai nebuvai   ATSAKYTI
valteris 2019-08-18 17:35:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Tarybiniais laikais gėrė daug mažiau negu dabar, nes dabar kartais atrodo kad lietuviai išmokė gert Rusija kaip dabar geria lietuvaičiai išvažiavę jau kelte prasideda ir per išeiginės iki muštynių netliuosuoja iš firmų už gėrimus o kur dar narkotikai, mūsų tauta žlugus nes Europai rūpi biznis o ne žmogus kaip rūpėjo sovietam   ATSAKYTI
Jonas 2019-08-18 17:34:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Geria ir dabar. Nieko naujo.   ATSAKYTI
Mėgėjas 2019-08-18 17:31:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kas buvo tai matot, o dabar užsimerkėt ir jums atrodo ,kad dabar negeria kas dega, pažiužėkit prie konteineriu , ką jie randa spirituota tai ir susiverčia.    ATSAKYTI
Gintaras 2019-08-18 17:20:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Bet degtinė buvo tikrai gera. Stolichnaja, Moskovskaja... tokios kokybės dabar negausite ir tą pripažinkime. Nebuvo paplitęs žolės rūkymas, narkotikų vartojimas kaip šiais laikais ir netgi tarp vaikų, mokyklose. Nebežinau, ar tuomet buvo geriau, ar dabar... ko gero visgi tuomet. Dabar esame nusivažiavę į lankas iš viso.   ATSAKYTI
Alina 2019-08-18 17:13:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-9
Praėjo 30 metu, o dabartinėje laisvoje Lietuvoje lietuviai dabar geria daugiau už rusus, kas dabar vercia gerti, jaunimas gi nežino kaip buvo anksčiau ir iš kur tokia narkomanija, tiek mirčių nuo jų. Rusų gi nėra. Šito jie nemoko dabartinio jaunimo   ATSAKYTI
taigi 2019-08-18 19:57:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
is kur jus zinot kiek geria rusijoj,ar kitur...geria visur,narkomanija visur,ypac rusijoj,vidurio azijoj,visais laikais taip buvo...  

Top Video

Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Išgyveno nemaloniausią incidentą lėktuve: keleivei prireikė palydovų pagalbos
DABAR RODOMA
Paviešintas įrašas, kaip siuntų darbuotojais apsimetę vyrai surišo šeimą ir ją apvogė
DABAR RODOMA
Moteris patyrė gyvenimo sukrėtimą: su taksi nevažiuos dar ilgai
DABAR RODOMA
Nufilmuota tragedijos akimirka: neišsiskleidęs nei vienas parašiutas pražudė vyrą
DABAR RODOMA
Paliko vienam kartui su tėčiu: mama išvydusi savo mažylę paklaiko
DABAR RODOMA
Nepaprasta akimirka: draugystė ištirpdė milijonų internautų širdis
DABAR RODOMA
Išlaisvinti dešimtys žmonių, kurie metų metus buvo laikomi narvuose
DABAR RODOMA
Keistas incidentas: gelbėjo ant pastatų laipiojančią nuogą moterį
DABAR RODOMA
Pareigūnai paviešino įrašą: gelbėjo springstantį kūdikį
REKLAMA
Kariai atvyko į Lietuvą (nuotr. stop kadras)
Į Lietuvą atvyksta pusė tūkstančio galingai ginkluotų amerikiečių karių, pirmieji 200 jau įsikūrė Pabradėje. Dalis bataliono bus ginkluoti 30-čia tankų „Abrams“, šarvuočiais ...
lašelinė (nuotr. 123rf.com)
Įtampa Kaune – Jurgio Dobkevičiaus mokykla priversta nutraukti pamokas dėl neaiškios infekcijos. Žarnyno infekcija išguldė net trečdalį šios mokyklos mokinių ir mokytojų, dalis ...
Ramūnas Karbauskis (nuotr. Eimanto Genio)
Ramūnas Karbauskis nebenori būti Kultūros komiteto pirmininkas. Dabar jis taiko į Seimo pirmininko postą. Valstiečių lyderis šiandien pareiškė paliekantis frakcijos seniūno ...
Erkė (nuotr. 123rf.com)
Nuo erkinio encefalito pastarosiomis dienomis mirė dar du žmonės – Panevėžio miesto ir Šiaulių rajono gyventojai. Apie tai BNS patvirtino Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) ...
Elvinas Jankevičius (nuotr. Fotodiena.lt)
Lietuvoje planuojamas tvirtinti naujas šalies biudžetas, o kokių permainų galime tikėtis teisinėje srityje? Pokalbis apie TV3 Žinių Dienos komentare su teisingumo ministras ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų