Nauja galimybė – studijos turintiems negalią

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas daugiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Lietuvos kurčiųjų bendruomene. Susitikimuose, konferencijose nuolatos išskiriami sunkumai, su kuriais susiduria kurtieji, norintieji studijuoti aukštojoje mokykloje. Viena iš didžiausių problemų – paskaitų vertimas. Dažnai aukštosiose mokyklose dėstytojai nėra susipažinę su dėstymo dalyvaujant vertėjui specifika, todėl kurtiesiems kyla problemų dėl paskaitų turinio supratimo, užduočių atlikimo.

Šiemet į Vilniaus kolegiją jau gali įstoti kurtumo negalią turintys asmenys. Kolegija dvi savo studijų programas pritaikė studijuoti kurtumo negalią turintiems moksleiviams. Nuolat fakultete dirbančių lietuvių gestų kalbos vertėjų dėka įstojusieji galės lankyti visas paskaitas be jaudulio, nes pradinio ugdymo ir socialinės pedagogikos studijų programų visos paskaitos bus verčiamos į lietuvių gestų kalbą.

Pedagogikos fakultete baigusieji šias kurtiesiems pritaikytas studijas įgis aukštąjį išsilavinimą, taip pat socialinės pedagogikos absolventams bus suteikiamas socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija, pradinio ugdymo pedagogikos absolventams suteikiamas pradinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

REKLAMA

Socialinės pedagogikos studijas paprastai pasirenka mėgstantieji analizuoti ir vertinti aplinką, turintys organizacinių gebėjimų, taip pat nestokojantieji asmeninių savybių išklausyti kitus, padėti spręsti socialines problemas. Socialinės pedagogikos studentai – tai asmenybės, kurioms padėti kitiems žmonėms yra džiaugsmas", – teigia fakulteto dekanė Vaiva Juškienė, jau 20 metų dirbanti lietuvių kalbos mokytoja.

Ko išmokstama studijuojant socialinę pedagogiką?

Pažinti vaiką, paauglį, jaunuolį, jo poreikius ir problemas; atpažinti įvairaus amžiaus asmenų sociokultūrinius skirtumus; atpažinti kultūrinius skirtumus ir atsižvelgti į juos; bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko, paauglio, jaunuolio šeimomis, kitais specialistais ir socialiniais partneriais, teikti vaikui, paaugliui, jaunuoliui ir jų šeimoms LR įstatymų nustatytą pagalbą.

Kokios studijų programos specializacijos?

Socialinė pedagogika Vilniaus kolegijoje turi 2 specializacijas: kultūrinių renginių organizavimo (studentai išmoks organizuoti įvairius renginius) ir darbo su rizikos grupės vaikais (studentai išmoks spręsti rizikos grupei priklausančių vaikų problemas bei jiems padėti).

Studijų formos

Nuolatinės studijos (studijuojama 3 metus) arba ištęstinės studijos (studijuojama 4 metus).

Nuolatinės studijos vyksta kasdieną. Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Kasmet vyksta rudens ir pavasario – dviejų savaičių trukmės – sesijos, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimai. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais.

Ir nuolatinių, ir ištęstinių studijų studentams visos paskaitos bus nuolat verčiamos į lietuvių gestų kalbą.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę Vilniaus kolegijos socialinės pedagogikos studijų programą absolventai sėkmingai įsidarbina socialiniais pedagogais švietimo įstaigose, kitose institucijose ar visuomeninėse organizacijose, dirbti pagal pasirinktą specializaciją.

Pradinio ugdymo pedagogiką studijuoti pasirenka kūrybinių idėjų turintieji, gebantieji bendrauti, nestokojantieji kantrybės, turintieji svajonę kažkam tapti ir išlikti pirmuoju mokytoju.

REKLAMA

Ko išmokstama studijuojant pradinio ugdymo pedagogiką?

Sukurti vaikui puikias adaptacijos mokykloje sąlygas; pažinti ir vertinti mokinio pažangą bei galimybes; kūrybiškai mokyti vaikus.

Kokios šios studijų programos specializacijos?

Pradinio ugdymo pedagogika Vilniaus kolegijoje turi 2 specializacijas:

priešmokyklinio ugdymo pedagogiką (gilinamos vaikų ruošimo mokyklai žinios bei gebėjimai) ir ankstyvąjį techninį ugdymą (gilinamos informacinių technologijų taikymo mokant pradinių klasių mokinius žinios bei gebėjimai).


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų