14-mečio Rimanto liga drasko tėvų širdis: koja augo taip greitai, kad teko ją amputuoti

, Publikuota 2021.12.06 19:00

nm 2021-12-06 21:11:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Siūlau melstis šia malda mamai, jei yra galimybė tėvui (vyrai dažnai būna skeptiški...) ir Rimantui nemažiau nei du kartus per parą, o geriau 7 kartus per parą, ir kada sunku. Bent jei jau kūno neišgelbėsit, tai išgelbėsit sielą. Parodykyt, kad jūs stengiatės, kažką darot... Kitaip negydant sielos, neišgis ir kūnas, liga pereidinės iš vienos formos į kitą. Į medikus galima kreiptis, bet jei žmogus pats nesikeis, tai jam gali būti ir pavojinga jį gydyti... Kai žmogus is mazens gimsta su kažkokia liga, tai čia jau buvo įskaityta ir siela patenka į tokį kūna ta, kuriai bus palankiausia pereitį tokį išbandymą, ten niekada nepaklius jauna siela, o paklius ta, kuri praeityje dare sunkių dalykų, kuriai toks išbandymas bus išgelbsiantis. Kūnas juk sielai neatsitiktinai parenkamas, o palankiausias! Atsiprašau, jei inforamacija mano nesudomins. Laimės ir sveikatos!
Malda: "DIEVO VAIKAI!
Dabar duodama jums nauja malda, kuriai skirta sujungti visus vaikus Dievo nepriklausomai nuo tikėjimo.


Malda yra menas atverimo sielos, ir tiktai vien dėl šio meno jūs galėsite sutvirtinti ryšį sielos savo su Tėvu Dangiškuoju, kas padidins priplūdimą Dievo Malonės ir padės pakelti darganą piktų pasipriešinimų.


Bendra malda padeda suvienyti jūs į Vieningą Dvasinę Šeimą ir duoda galimybę padėti jums, kokiame krašte Žemės Motinėlės jūs, kad ir būtumėte. Per ją Dievas žiūri į sūnūs, įžengusius į Kelią visiško Žydėjimo ir pasiruošusius pasidarbuoti į Šlovę Jo.


Kalbėk maldą su reikiamu atsakingumu, mat nuo šito priklauso išvalymas kaip tavo sielos, taip ir pačios Žemės Motinėlės.


Prilenkęs kelius savo, ištiesink nugarą. Na, o toliau, su virpuliu ir švelnumu, vienu metu siekdamas išspinduliuoti šilumą aplinkiniams ir aplinkiniam pasauliui, sukalbėk maldą.


Pasistenk išlaikyti šią būklę, kaip tau, kad ir kliūdytų pašalinės mintys, ir siekis, esant galimybei, kalbėt maldą slapta,


Mat Tėvas jūsų, žiūrėdamas į tai, kas slapta, sugrąžins tikrovėje.


Kalbėk maldas Dievui ne mažiau kaip du kartus per parą ir nepriklausomai nuo nuotaikos — pakili ji ar ne.


Ryte — idant pasiruoštum priimti dieną. Vakare — idant nukratytum purvą ir papildytum prarastas jėgas.


Jeigu kalbi maldą pakilios būklės, tai perteklius geros Jėgos lengvai skleidžiasi aplinkui aplinkiniams ir reikšmingai valo emocinį purvą virš tavęs.


Jeigu meldiesi prislėgtos būklės, tai Malonė Dieviškoji įeina į tave, neutralizuodama energiją tamsos ir papildo prarastas jėgas.


Na, o jeigu meldiesi tik kada tau blogai, tai šitai yra veidmainystė, mat prisimeni Viešpatį vien sunkią minutę.


Po baigimo vakarinės maldos gali pridėti kažką nuo savęs ir, sukūręs paveikslą mylimo žmogaus, kuriam linki padėti, siekis sušildyti jį šiluma savo sielos. Gera Jėga patekės į sielą to žmogaus nepriklausomai nuo jo pageidavimo.


Stenkis sušildyti bet kurį nelaimelį, palikusį pėdsaką sąmonėje tavo.


Melskitės. Ir tebūna su jumis Dievo Jėga!


AmenViešpatie! Dieve maloningas!


Tešvenčiasi Vardas Tavo Danguje ir Žemėje,


Nuo krašto ir iki krašto Visatos!


Viešpatie! Sustiprink jėgas, priešinantis jėgoms tamsos, idant ne tiktai priešinčiausi jai, bet ir švarinčiau Žemę Motinėlę nuo šių šiukšlių.


Išmokyk skirti gerumą nuo pikto ir būti ramios ir tvirtos dvasios, idant vertai kurčiau tarp žmonių Valią Tavo.


Sustiprink jėgas brolių ir seserų mano — kaip artimų, taip ir nežinomų man.


Tepamato jie tikrą Šlovę Tavo ir prisipildo meilės širdys jų,


Ir įveikia kliūtis tamsias judėdami Keliu į Šviesą,


Ir tepratesia vieni kitiems rankas savo ir atiduoda be galo šilumą sielos.


Viešpatie! Teįvyksta Valia Tavo! Ir būna Žemėje Vieninga Tauta,


Mylinti Motiną savo — Gamtą, sujungta su Tavimi meile savo ir einanti Keliu Tikro Dvasinio Vystymosi, remdamasi Paskutiniuoju Testamentu Tavo.


RYTE: Palaimink, Viešpatie, būsimos dienos darbus, ir tebūna sutikti sunkumai jos, kaip dera einantiems su Šviesa Tavo.


VAKARE: Papildyk, Viešpatie, prarastas jėgas, kad gerą daryčiau, kad pasiruoščiau sutikti būsimą dieną.
Amen"   ATSAKYTI
REKLAMA
Į viršų